skip to main content

Depreme Dayanıklı Bina Yapımı İçin Yapı Ustalarına Temel Bilgiler

/up/images/featured/images/ustalar icin manuel62.png
1- YER SEÇİMİ 4

2-BİNA TAŞIYICI SiSTEMLERİ 5-7
2.1.Betonarme taşıyıcı sistemler
2.2.Yığma taşıyıcı sistemler

3-BiNATEMELLERİ 7-10
3.1.Betonarme bina temelleri
3.2,Yığma bina temelleri

4-BETON KALIPLARININ YAPILMASI 11

5-BETONARME DEMiRLERiNiN HAZIRLANMASI VE YERLEŞTiRiLMESİ      
5.1.Demirin kalitesi. Sünekliği
5.2.Boyuna donatılar
5.3.Enine donatılar - etriyeler ve çirozlar

6-BETONUN ÜRETiMi, YERLEŞTİRİLMESİ VE BAKIMI 15-24
6.1.Beton Üretimi: Hazır beton, şantiyede uretilen beton
6.1.1.Betonun kıvamı ve  işlenebilirliği: Betonun düşmanı su.
6.1.2.Kürekle beton karıştırılmaz!
6.2.Betonun basınç dayanımı ve kıvamı: Kalite kontrol deneyleri
6.3.Betonun kalıp içine yerleştirilmesi: Vibratörler, akışkanlaştırıcılar
6.4.Betonun bakımı

7-YIĞMA İNŞAATTA TAŞIYICI DUVARLAR 25-31
7.1.Taşıyıcı duvar malzemesi
7.2.Taşıyıcı duvarların uzunlukları ve kalınlıkları
7.3.Taşıyıcı duvar boşlukları
7.4.Taşıyıcı duvarların örülmesi

8-YIĞMA İNŞAATTA YATAY VE DÜŞEY HATILLAR ve ÇATILAR 32-36
8.1. Yatay hatıllar
8,2. Düşey hatıllar
8.3.Yığma inşaatta döşemeler ve çatılar

9-ELEKTRİK TESİSATI    37-38
9.1 .Elektrik tesisatı yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Do you like this post?

evet: 270     no: 276

Paylaş

Paylaş


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Bütün hakları saklıdır. Gizlilik politikası –  Servis şartları