preskočiť na hlavný obsah

Scanable Resume

Již jsme Vám dali několik rad jak správně napsat klasický životopis v sekci Životopis - tipy. Avšak dnes stále některé firmy žádají kandidáty o skenovatelný životopis. Co je to a jak vypadá?

Pokud nějaká firma žádá uchazeče o práci o zaslání skenovatelného životopisu, chce zaslané dokumenty zpracovat a uchovávat na počítači.

Tato metoda je dnes již trochu zastaralá, jelikož pokud firma chce zařadit Vaše informace do počítačové databáze, požádá Vás spíše o vyplnění formuláře na internetu. Avšak skenovatelné životopisy se stále používají a proto Vám mohou být následující informace užitečné.

Firmy požadující tento typ životopisů používají poočítačový program který tyto dokumenty naskenuje jako obrázek a poté obrázek převede zpět na text. Z toho vyplývá, že Vašim cílem je vytvoření životopisu jednoduchého ke zeskenováni a zpracováni.

Úprava textu

Základní rozdíl mezi klasickým a skenovacím životopisem je ten, že skenovací životopis musí být být vzhledově tak jednoduchý jak je to jen možné.

Pokud chcete aby Váš životopis byl efektivní, použijte pouze text – nevkládejte žádné obrázky, grafické prvky či stínování.

Do hlavičky umístěte své jméno a příjmení a take kontaktní informace (adresa by se měla nacházet pod Vašim jménem).

V skenovatelém životopise by měly být použity stejné titulky jako v klasickém resume (Vzdělání, Cíle, Schopnosti…) avšak bez jakéhokoliv zvláštního formatování – nepoužívejte tučné, podtržené pismo, kurzívu a nepište celý titulek velkými písmeny.

Také pro Vaši adresu a telefonní číslo použijte klasické formatování. Pokud mate víc enež jeden telefon, umístěte každé telefonní číslo ve zvláštním řádku. Vyhýbejte se oblým i hranatým závorkám, sloupcům, rámečkům či tabulkám. Nepoužívejte take cizí znaky jako & nebo %.

Použijte standartní písmo jako Arial, Tahoma, Verdana, Helvetica, Courier nebo jiné klasické bezpatkové písmo (Times New Roman není ideální ale počítačový program ho zvládne rozpoznat). V žádném případě nepoužívejte dekorativní nebo netradiční písma – je to narosto zbytečné a pouze to zteží rozpoznání textu.

Vyberte si pouze jeden styl písma a pouze jednu velikost (9-12 bodové, maximálně však 14 bodové) a používejte je v celém dokumentu. Zachovejte dostatečné odstupy mezi slovy. Vyhýbejte se odrážkám a čárám – pokud je přeci jen chcete ve svém životopise mít, použijte čárku (-) nebo hvězdičku (*) a mezeru před textem.

Zarovnejte text doleva a v celém odkumentu používejte stejné řádkování. Vyhněte se krátkým svislým čárkám (|) nebo lomítkům (/) – program se je může snažit zdefinovat jako součást textu (např. malé l nebo velké I).

Dejte si pozor na mezery mezi slovy a interpunkcí a take mezi jednotlivými písmeny. Ujistěte se, že se vzájemně nedotýkají.

Pamatujte, že zvláštní formátování má význam v klasických životopisech tam, kde chcete zvýraznit své dovednosti. Avšak ve skenovatelných životopisech jsou absolutně zbytečné jelikož pouze ztěžují zpracování dokumentu.

Klíčová slova

Slovník je v tomto druhu životopisu na prvním místě, jelikož počítač může udělta první selekci na základě klíčových slov. Pokud jste nepoužili klíčova slova, pravděpodobně budete vyřazení z výběru.

Připravili jsme pro Vás seznam nejpoužívanějších klíčových slov:

Dosáhnout
Koordinovat
Vyvinout
Ustanovit
Formulovat
zahájit/iniciovat
implementovat/zavádět
Uvést
Řídit
Motivovat
Obdržet
Organizovat
Vykonat
Vytvořit
Dohlížet

Navíc si můžete stáhnout seznam více než 180 jiných užitečných klíčových slov, ze kterého si můžete vybrat pro Vás ta nejvhodnější.

Kromě vhodných klíčoých sloves je třeba také používat správná podstatná jména. Týká se to například titulů (Mgr, PhDr, Ing a podobně), zaměstnání (vedoucí projektu, stavební inženýr, architect krajinář…), jazykové shcopnosti (angličtina, španělština, francouština…), software (C++, Java, CAD…), schopnosti (strojopis, jednoduché/podvojené účetnictví, vedení týmu…) a mnohé další pojmy spojené s Vaší profesí.

Pro určení vhodných pojmů, které by měly být použity ve Vašem životopise si přečtěte ještě jednou inzerát, na který odpovídáte, navštivte internetové stránky zaměstnavatele nebo jiné stránky spojené s Vašim odvětvím, prohlédněte relevantní časopisy a vyberte nejvhodnější pojmy.

Používejte profesionální jazyk a take pojmy a slovesa které mohou být použity jako klíčová slova ve vyhledávání.

Tisk a posílání

Vytiskněte svůj dokument kvalitní laserovou tiskárnou na čistý bílý nebo velmi světlý papír formátu A4.

Svůj životopis pošlete ve velké obálce tak, aby jste ho nemuseli obhýbat. Vždy posílejte originál! Pokud má Váš životopis vice stran, nesešívejte je ale v horní části každé stránky napište své jméno (životopis by neměl mít více než 2 strany).

Pokud chceteposat svůj životopis mailem, ulžte jej jako “text only” (pouze text) nebo soubor ASCII a než jej pošlete zaměstnavatelovi, skuste jej poslat nejdřív sobě a ujistěte se, že vše vypadá tak jak má.

Více tipů a triků pro psaní životopisu najdete v sekci Životopis-tipy.

Print

logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby