preskočiť na hlavný obsah

Zvýšenie komfortu v obytných priestoroch

/up/images/featured/images/Zvysenie_komfortu_v_obytnych_priestoroch_0.png

Klimatizácia je umelá úprava vzduchu, ktorou sa v priestoroch udržuje konštantná, alebo podľa požiadaviek sa meniaca teplota, vlhkosť a čistota vzduchu, ako aj rýchlosť prúdenia vzduchu. Ide teda o technické zabezpečenie priaznivej klímy v miestnosti, ktorá pôsobí na ľudský organizmus.

Teplota, vlhkosť a prúdenie vzduchu ovplyvňujú produkciu tepla nášho tela a v istej konštelácii dokážu vytvoriť pocit pohody. Každý človek dosiahne tento pocit pohody za iných podmienok. Niekto má rád vyššiu teplotu, iný väčšiu vlhkosť vzduchu.

Domáca klimatizácia

Dosiahnuť tepelnú pohodu tým, že klimatizačné zariadenie umiestnime pri pracovnom stole, nie je možné. Klimatizačné zariadenie sa preto navrhuje tak, aby sa ním zabezpečil v celom priestore stav vzduchu, ktorý vyhovuje širokému spektru požiadaviek. Konkrétne parametre si už nastaví každý obyvateľ rodinného domu či bytu sám a o ich udržiavanie sa postará automatická regulácia.

Veľa sťažností na klimatizáciu možno pripočítať prievanu, na ktorý je ľudský organizmus citlivý. Napr. pri rovnakej teplote je pocit chladu tým väčší, čím väčšie je prúdenie vzduchu okolo nás. Rýchlosť prúdenia vzduchu ovplyvňuje odparovanie z povrchu kože. Avšak citlivým a odborným návrhom zariadenia sa dá tento problém odstrániť.

S blížiacim sa letom si mnohí ľudia uvedomujú, aká dôležitá je klimatická pohoda v miestnosti. V mnohých objektoch ju dokáže navodiť len klimatizačná jednotka. Aj s ňou sa však musí zaobchádzať opatrne a pri jej výbere by sme si mali dať pozor na niekoľko dôležitých faktorov.

Tepelná záťaž

Rozhodujúcim kritériom pre výber klimatizačnej jednotky vhodnej pre vaše obydlie je tepelná záťaž miestnosti, ktorú chcete ochladzovať. Táto závisí na veľkosti miestnosti,veľkosti i počte okien, orientácii na svetové strany atď. Tepelnú záťaž bežne overujú technici firiem, ktoré predávajú klimatizačné jednotky.

Vytvoriť pocit komfortu pre človeka znamená znížiť teplotu najviac o 6 - 8 °C oproti vonkajšej teplote. V prípade väčšieho rozdielu teplôt môže dôjsť k podchladeniu organizmu, môžu nastať zdravotné problémy, dýchacie ťažkosti, zvýši sa záťaž srdcovo-cievneho systému, môžu nastať bolesti hlavy a iné ťažkosti. Preto je návrh správneho výkonu klimatizácie veľmi dôležitým krokom. Tepelné šoky neprospievajú najmä deťom, takže i klimatizačná jednotka sa má používať uvážene. Nasledovná tabuľka približuje vhodnosť výkonu klimatizačnej jednotky pre obytné priestory.

Objem miestnosti (m3) 50 65 90 115 130 165 200 300

Chladiaci výkon (kW) 2,0 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 7,0 10,0

Typy klimatizačných jednotiek

Ak máte správne určený potrebný výkon klimatizačnej jednotky, nasleduje výber typu klimatizačnej jednotky. Typov je mnoho a každý má svoje výhody, ktoré ho predurčujú na použitie a umiestnenie.

Klimatizačné systémy Multi - Split

Pre miestnosti obytných a rodinných domov súm vhodné klimatizačné jednotky typu Split s oddelenou kondenzačnou (vonkajšou) a chladiacou (vnútornou) jednotkou. Klimatizačné systémy Multi - Split dokážu klimatizovať až 7 miestností prostredníctvom jednej vonkajšej jednotky.

Výber je možný z vnútorných jednotiek nástenných, podstropných alebo parapetných. Vybavené sú pohyblivou klapkou, ktorou sa dá meniť smer upraveného vzduchu v miestnosti. Automatický pohyb klapky zabezpečuje rovnomernú distribúciu vzduchu.

Nástenné jednotky sa umiestňujú na stenu do výšky asi 200 - 260 centimetrov, aby osoby v miestnosti neboli obťažovaní prúdením upraveného vzduchu.

Podstropno - parapetné jednotky sa pripevňujú pod strop alebo pod okno na konzoly alebo sa prichytia priamo na strop. Môžu byť umiestnené v horizontálnej aj vo vertikálnej polohe.

Vonkajšie jednotky pre všetky typy vnútorných jednotiek je možné uložiť na strechu, lodžiu, terasu alebo priamo na obvodové steny budovy.

Kanálové jednotky sa zmestia do medzistropu alebo do technických miestností, príp. na povalu. Viditeľné sú pri nich iba nasávacie a výfukové mriežky. Vhodné sú do potrubného systému vzduchotechniky, dajú sa veľmi dobre použiť vo väčších rodinných domoch.

Mobilná a okenná klimatizácia

Ďalšou možnosťou, ako si spríjemniť bývanie, sú mobilné a kompaktné okenné jednotky. Nepotrebujú náročnejšiu inštaláciu ani špeciálnu montáž. Mobilné jednotky sa pohybujú na kolieskach, potrebujú však priechodku do okna alebo steny s priemerom 15 cm, kadiaľ sa odvádza teplý vzduch z kondenzátora. Ich veľkou nevýhodou je vysoká hladina hlučnosti a veľmi nízka účinnosť.

Okenné jednotky sa zabudujú priamo do upraveného priestoru okna a je nutné podotknúť, že nie sú príliš estetické. Oba typy jednotiek môžu byť v závislosti od výrobcu a prevedenia pomerne málo hlučné, ale i neuveriteľne hlučné, takže práve hlučnosť je prvá vec, ktorú si treba pri nákupe overiť.

Filtre vzduchu

Pre náročnejších zákazníkov ponúkajú predajcovia rôzne doplnkové vybavenie pre klimatizačné zariadenia, ako sú elektrostatické filtre, uhlíkové filtre, ionizéry vzduchu a iné.

Moderné klimatizačné jednotky sú doplnené aj filtrami vzduchu, a to mechanickými alebo uhlíkovými, ktoré sa dajú sa jednoducho meniť alebo vyprať. Typ filtra závisí od typu klimatizačného zariadenia. Systému s integrovaným prívodom čerstvého vzduchu postačuje menej účinný filter.

Účinnosť filtra sa udáva podľa množstva zachytených častíc. Ďalšmí faktorom ovplyvňujúcim účinnosť filtra je prietokové množstvo vzduchu, ktoré udáva, koľko m³ vzduchu prechádza cez filter.

Prachový filter odstraňuje prach a pevné čiastočky zo vzduchu a zabezpečuje tak neustály prívod čistého vzduchu. Dá sa ľahko čistiť alebo povysávať.

Kvalitnejšie klimatizačné jednotky majú čistiaci filter, ktorý zachytáva malé prachové častice a peľ veľkosti až 0,01 mikrónov a zabraňuje rozmnožovaniu baktérií a vírusov. Filter je obojstranný, na jednej strane s elektrostatickým filtrom a na druhej s deodorizačným uhlíkovým filtrom. Čistiaci filter je vždy kombinovaný s prachovým filtrom.

Fotokatalytický deodorizačný filter je antibakteriálny a deodorizačný, výborne odstraňuje cigaretový dym, zvieracie pachy a rovnako zabraňuje rozmnožovaniu baktérií, vírusov a mikroorganizmov obsiahnutých vo vzduchu. Fotokatalytický filter je vždy kombinovaný s čistiacim filtrom.

Odvlhčovanie

Klimatizačné zariadenia v režime chladenia vzduch aj odvlhčujú a vytvárajú tak lepší pocit pohody. Správna vlhkosť vzduchu obmedzuje vytváranie prachových čiastočiek a plesní, čo má takisto dobrý vplyv na ľudí s alergickými ochoreniami. Komfortná hodnota vlhkosti pre ľudí je 40-60%. Správna úroveň vlhkosti má vplyv aj na životnosť zariadenia domácnosti a redukuje výskyt chrípkových vírusov.

Pozor na servisné zabezpečenie!

A to či už z hľadiska zabezpečenia odborne spôsobilými osobami podľa zákona, alebo zabezpečenia náhradnými súčiastkami pre vybranú značku. Neodborná montáž môže spôsobiť haváriu zariadenia, a to skôr či neskôr v dôsledku napríklad zvýšeného namáhania kompresora, nečistôt zanesených do chladiaceho okruhu pri montáži, úniku chladiva z chladiaceho okruhu a podobne. Prevádzkovateľ má tiež povinnosť zo zákona minimalizovať únik chlórovaného chladiva, ktoré je nebezpečné pre ozónovú vrstvu a na budúci rok bude platiť táto povinnosť už aj pre fluórované chladivá so zvýšeným skleníkovým efektom. Majiteľ sa musí postarať, aby jeho klimatizačné zariadenie malo odborne spôsobilý, materiálne zabezpečený servis a tak sa zabezpečilo plnenie prevádzkových i zákonných požiadaviek.

Náklady na energiu

Dôležitým faktorom pri výbere klimatizačného zariadenia je energetická účinnosť, to znamená pomer medzi výkonom klimatizačnej jednotky a jej príkonom (okamžitou spotrebou elektrickej energie). Z tohoto hľadiska sú najvýhodnejšie jednotky „invertorové“, ktorých výkon sa automaticky prispôsobuje momentálnej tepelnej záťaži priestoru. To znamená, že keď je tepelná záťaž menšia, klimatizačná jednotka pracuje na nižší výkon a spotrebuje menej energie. V priemere je spotreba invertorových jednotiek o 40% nižšia ako spotreba klasických klimatizačných jednotiek. Klimatizačné zariadenia s invertorom - s tzv. fuzzy reguláciou teploty vyfukovaného vzduchu, veľmi rýchlo dosiahnu požadovanú teplotu v klimatizovanej miestnosti a potom výfukovú teplotu vzduchu prispôsobia teplote vzduchu v miestnosti bez toho, aby došlo k vypnutiu kompresora. Zvýši sa tým teplotný komfort. Rozdiel teplôt je do 1 °C a zníži sa spotreba energie a hlučnosť. To všetko umožňujú regulované otáčky kompresora.

Okrem invertorových jednotiek sú účinné aj jednotky neinvertorové, ktoré majú energetickú účinnosť AA, A, prípadne B. Klimatizačné zariadenia bez invertora regulujú teplotu v klimatizovanom priestore zapínaním a vypínaním chladiaceho agregátu. Zapnutie chladiaceho agregátu spôsobuje nárazový prúdový odber troj až osemnásobne vyšší ako je odber prevádzkový a nadmerné opotrebenie kompresora. Takejto regulácii zodpovedá teplota vyfukovaného vzduchu, ktorá sa významne mení v závislosti od toho, či je zapnutý alebo vypnutý chladiaci agregát. Striedanie teplôt vyfukovaného vzduchu neprispieva ku komfortu a býva predmetom častých sťažností.

Energetická účinnosť je charakterizovaná koeficientom COP. Hodnoty vyššie ako COP =3,0 patria medzi tie lepšie.

Už bežne sú na trhu klimatizačné zariadenia, ktoré okrem chladenia, odvlhčovania a ventilácie sú schopné pomocou tepelného čerpadla aj vykurovať, prípadne dokurovať miestnosť až do vonkajšej teploty -15ºC.

Klimatizačné jednotky môžu byť vybavené inteligentnými regulátormi, ktoré komunikujú s riadiacim systémom domu alebo budovy. V jednotkách môžu byť čidlá, ktoré zisťujú, či sa v miestnosti nachádzajú osoby a podľa toho prispôsobujú chod jednotiek. Štandardom je aj diaľkové ovládanie na obsluhu týchto zariadení.

Text: Ing. TOMÁŠ HODÚR, COM KLÍMA
Foto: Velux, Protherm

zdroj: štýl bývania

Páčil sa vám článok?

áno: 298     nie: 221

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby