preskočiť na hlavný obsah

Zimné záhrady

/up/images/featured/images/zimna_zahrada.png

Prvou očakávanou funkciou zimných záhrad je zväčšenie obytného priestoru, druhou je zlepšenie alebo zvýraznenie architektúry domu, až na poslednom mieste je hľadisko energetické. Neodškriepiteľnou skutočnosťou je fakt, že moderné koncepcie zimných záhrad si získavajú čoraz viac priaznivcov a aj napriek ich vyšším zaobstarávacím nákladom pribúda ich realizácií...

Výstavby zimných záhrad už netrpia "chorobami" technickej nedokonalosti z nedávneho obdobia. Pomáhajú tomu aj neustále sa zdokonaľujúce technológie výroby izolačných skiel a konštrukčných profilov na stavbu skeletu.

Aký materiál uplatníme?
Správnej voľbe konštrukčného systému zimnej záhrady a výberu použitých materiálov sa musí venovať veľká pozornosť. Konštrukcie zimných záhrad sú na prvý pohľad veľmi elegantné, štíhle a laický zákazník ich vníma ako do steny pospájané vysoké okná so sklenenou strechou. Pritom ide o staticky náročnú rámovú konštrukciu, vnútri ktorej sú upevnené izolačné sklá.
Prakticky sa zimná záhrada buduje ako nosný skelet s transparentnými výplňami, s ktorými však nemožno pri prenášaní zaťaženia z jedného rámu do druhého počítať. Zaťaženie musí preto preniesť rámová konštrukcia.
Pri výpočte rámových konštrukcií zimných záhrad treba brať do úvahy okrem zaťaženia vlastnou váhou rámu aj váhu izolačných skiel prevádzkového zaťaženia a obsluhy ako aj to, že hlavné zaťaženie spôsobuje aj vietor a sneh. Rámová konštrukcia teda musí prenášať horizontálne i vertikálne sily, ktoré musia byť prenesené do základov alebo obvodových murív domu.
Väčšinou sa zimné záhrady budujú ako samostatná časť k murovanej budove. Prakticky tak dochádza k spojeniu elastickej zimnej záhrady s veľmi pevnou budovou, čo vedie k deformáciám. Spojenia medzi zimnou záhradou a stavbou musia preniesť požadované zaťaženie i deformácie a zabezpečiť zodpovedajúcu tesnosť proti vetru a dažďu.
Skúsenosti z už realizovaných zimných záhrad potvrdzujú skutočnosť, že výber konštrukčného materiálu na zimnú záhradu podmieňuje jej veľkosť. Pri veľkých realizáciách sa rám musí vyhotoviť z kovu. Menšie realizácie môžu byť aj z plastu alebo dreva. Dimenzie určí statik na základe statického priestorového namáhania. Nesmie sa zabúdať na statické nadimenzovanie základov a tepelnotechnické posúdenie podláh.
Architekt musí určiť správny tvar, dokonale proporčne vyvážiť otváravé a pevné plochy a vybrať vhodný konštrukčný systém. To je zrejme najťažšia úloha, ktorú musí zvážiť. Rozhodovať bude aj dokonalosť prepracovania a elegancia tvaru profilu, z ktorého bude zimná záhrada postavená a v ktorom sa bude s technikou spájať umenie i kvalita vyhotovenia a spojenia jednotlivých prvkov, farebné škály povrchovej úpravy, druhy zasklenia či okovania otváravých častí.

Tepelná pohoda
Keď sa rozhodneme zrealizovať vo svojom dome zimnú záhradu, mali by sme si uvedomiť, že to svojím spôsobom je a aj vždy bude zariadenie, ktorého dokonalé fungovanie musí byť zabezpečené vzájomne harmonizujúcimi technickými prvkami. Významnú úlohu tu zohráva prvok - sklo. Dovnútra prepúšťa krátkovlnné slnečné žiarenie (infračervené), najbohatšie na energiu. Pri prechode sklom sa krátkovlnné žiarenie mení na dlhovlnné a uvoľňuje sa pritom tepelná energia, ktorá sa akumuluje do masívnych častí konštrukcie (napr. do podlahy či stien), odkiaľ spätne vyžaruje tepelnú energiu do priestoru. Ďalšie zložky slnečného žiarenia účinkujú tak, že viditeľné svetlo priestor nadmerne oslňuje, UV zložka zasa fyzicky poškodzuje ľudí aj nábytok. Jednotlivé zložky slnečného žiarenia teda prehrejú vnútroný obytný priestor až na teploty okolo 60 - 70 °C, čo je pre človeka, rastliny a nábytok škodlivé. Zohľadnenie týchto rizík je úlohou správneho návrhu polohy, tvaru a spôsobu tienenia vnútra zimnej záhrady.

Energetická bilancia

Základná koncepčná línia, ktorú pri návrhu zimnej záhrady treba rozlúsknuť, je energetická bilancia. Tá je vždy tvrdým orieškom, lebo ovplyvňuje investičné vstupy.
Z tepelno-technického hľadiska musíme rozhodnúť, či bude vnútorný priestor zimnej záhrady vykurovaný alebo nie. Pri neobývanej a v zime nevykurovanej záhrade vystačíme s obyčajným izolačným dvojsklom. Takéto zasklenie však nestačí, ak chceme zimnú záhradu využívať na pobyt osôb a umiestnenie teplomilnej zelene po celý rok. V tom prípade sa záhrada musí vykurovať. A čo v lete?
Hrozí veľké prehrievanie. Zimné záhrady musia byť preto vybavené zharmonizovanými technickými prvkami, tienením z vonkajšej strany, regulovaným odvetraním a prisávaním čerstvého vzduchu. V zime je zasa dôležitý ohrev - ofukovanie kolmých skiel, aby sa nezarosovali.
V letnom období by sa mala dať čo najväčšia časť stien otvoriť, ale zároveň veľmi ľahko a rýchlo uzavrieť. Večerné osvetlenie spolu s tienením je taktiež nevyhnutné, aby sme sa ochránili pred útokom komárov a skryli sa pred zvedavými pohľadmi. Ako však vhodne nadimenzovať vzťahy medzi použitým zatienením, veľkosťou zasklenej plochy, použitým sklom, klimatickým pásmom, orientáciou zimnej záhrady a objemom vzduchu v nej?
Musíme konštatovať, že pri tomto probléme nevystačíme s metódou pokus - omyl - ďalší pokus. Je to plytvanie peniazmi, a preto sa vždy obráťte na odborníkov s dobrými referenciami.

Správny postup
1. Na určenie definitívnej podoby zimnej záhrady použite statický výpočet nosnej rámovej konštrukcie a architektonický návrh jej zakomponovania do tvaru "materskej" stavby.
2. Podľa spôsobu užívania vyberte vyhovujúci typ izolačného zasklenia, aby sa eliminovali tepelné straty či kondenzácia vodných pár v zimnom období a letné prehrievanie. Projektant ústredného kúrenia ju musí zahrnúť do svojej koncepcie tepelných ziskov aj strát s modernou elektronikou merania a regulácie.
3. Podľa orientácie na svetové strany, tvaru zimnej záhrady a prevládajúcich vetrov vyberte aj vhodný typ tieniacej techniky. Skúsenosti ukazujú, že najúčinnejšie sú tieniace prvky umiestnené v exteriéri, lebo zadržia priame slnečné žiarenie ešte pred vonkajšou vrstvou zasklenia.
4. Nezabudnite na výmenu vzduchu, preto musíte precízne navrhnúť vetrací systém; nespoliehať sa iba na gravitačnú výmenu. Využite aj možnosti automatizácie otvárania okien alebo celých stien.

Drevené konštrukcie
Najčastejšie sa používajú troj- a viacvrstvové lamely. Sú dostatočne konštrukčne tuhé a tvarovo stabilné pre zhotovenie stien i strechy zimných záhrad. Pri väčšine tvarov a rozmerov zimných záhrad je konštrukcia samonosná. Podľa želania zákazníka môžu byť v stenách osadené akékoľvek otváravé, sklopné či otváravosklopné elementy vrátane posuvných a lamelových dverí. Vďaka samonosnej rámovej konštrukcii možno otvoriť aj celú stenu. Strechu tvoria jednotlivé krokvy, ktorých výška sa vypočítava podľa rozpätia, druhu zasklenia a zaťaženosti snehom v konkrétnej snehovej oblasti. Krokvy sa spájajú s pomúrnicou a väznicou spoľahlivým čapovým spojom, ktorý zabezpečuje pevné a trvanlivé spojenie. Celá konštrukcia je koncipovaná ako pevný a dostatočne tuhý rám na jemné osadenie skiel. Veľkou prednosťou je na rozdiel od iných materiálov v tomto ohľade veľmi nízka tepelná rozťažnosť drevenej konštrukcie. Drevo sa impregnuje napustením konzervačnou základnou farebnou suspenziou s nasledujúcim vysokotlakovým nanesením hrubovrstvovej lazúry. Povrchová úprava je veľmi odolná proti pôsobeniu vonkajších poveternostných vplyvov. Lazúra je vždy pružná, nepraská, nelúpe sa a zachováva sviežu prírodnú kresbu dreva. Zo strany exteriéru sa odporúča zhruba po desiatich rokoch zosilniť jej hrúbku.

Kov
Optimálnym materiálom na výstavbu väčších zimných záhrad je kov. Obvykle je to hliníkový profil s prerušeným tepelným mostom, ktorý eliminuje tepelnú vodivosť hliníka. Jeho hlavnou úlohou je tepelne kvalitne oddeliť exteriérovú a interiérovú časť profilu, pričom súčasne staticky prepojuje obe časti profilu. Užívateľ takto vníma len žiaduci efekt - pocit tepla v interiéri, napriek vonkajším mrazom.

Hliník je výborne opracovateľný, technológia výroby profilov dovoľuje vytvárať i veľmi zložité tvary. Hliníkový profil je možné povrchovo upravovať procesom anodickej oxidácie alebo technológiou práškového nanášania farieb. Tieto technológie môžu vzhľadovo zdôrazniť materiálovú podstatu hliníka alebo naopak, použitím romanitých odtieňov ho zladiť s ostatnými materiálmi. Samotný hliník i povrchová úprava zaručujú dlhú životnosť hliníkových konštrukcií bez potreby akejkoľvek údržby.

Plast
Budovanie zimných záhrad z plastu je limitované problémami v statických riešeniach. Nie sú totiž vhodné na veľké objemy. Plast je ideálnym materiálom na menšie elegantné rozšírenie obytného priestoru (chránené terasy, verandy), keď sa použijú staticky nosné vystužené profily. Vyhotoví sa z nich rámová konštrukcia, ktorá je na rozdiel od drevenej tenšia, štíhlejšia a výplň umožní všetky varianty otváravých či posuvných dverí, okien alebo pevných zasklení. Ďalšia výhoda tejto materiálovej základne spočíva v tom, že plast je prakticky bezúdržbový. Stačí veľká handra.

Podľa publikácie Moderné okná a dvere, Vydavateľstvo Verso 2008
Foto: realizácie firiem ALKAM, EUROLEX, PLASTMO, REHAU, SCHÜCO, SPECTUS

zdroj: Dom a Byt­­­

Páčil sa vám článok?

áno: 428     nie: 339

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk
Všetko o: Zimná záhrada
firmy, články, foto

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby