preskočiť na hlavný obsah

Zimné záhrady - spojenie príjemného s užitočným

/up/images/featured/images/0-zimnezahrady.jpg

V zimnej záhrade môžeme stolovať, relaxovať i pracovať. O pár mesiacov je tu zima a pravdepodobne si opäť neodpustí všetečné otázky o tom, čo sme robili v lete. Niektorí z nás jej možno budú môcť odpovedať so stoickým pokojom, akoby sa „nechumelilo", že stavali zimnú záhradu.

A pritom sa chumeliť aj môže. Lenže oni sa nato vyčíňanie snehových vločiek budú pozerať už z pohodlného kresla tróniace- ho uprostred sviežej zelene.

Nápad „vybabrať" so striedaním ročných období, ktoré je v našich klimatických podmienkach prirodzené, nie je nijakou novinkou. Zimné záhrady sa zakladali aj v minulosti, lenže vtedy patrili naozaj len k sídlam „vyvolených"; po ich chodníkoch hadiacich sa pomedzi bujné tropické rastliny cupitali iba urodzené dámy a páni ovenčení šľachtickými titulmi. Medzičasom sa situácia výrazne zmenila; nechcem tým pravdaže povedať, že mať zimnú záhradu je dnes takou samozrejmosťou, ako mať napríklad kúpeľňu alebo WC, no napriek tomu sa výskyt týchto sklených krások značne rozšíril a všetko nasvedčuje tomu, že v blízkej budúcnosti ich bude len pribúdať.

V súčasnosti nie je zimná záhrada vnímaná ako luxus a už vôbec nie ako rarita. Oproti minulosti sa totiž zmenilo aj jej využitie. I keď si zimné záhrady stále zachovávajú neodolateľnú príťažlivosť a atraktivitu, zďaleka už nejde o výlučne reprezentačné priestory. Okrem tradičnej estetickej funkcie si zimné záhrady pribrali i funkciu praktickú. V mnohých prípadoch účelne rozširujú obytný priestor a prispievajú k celkovému zvýšeniu komfortu bývania. Zeleň, samozrejme, naďalej zostáva ich neodmysliteľnou súčasťou a obvykle aj estetickou dominantou, no pri výbere jej množstva a rozmiestnenia sa berie do úvahy potreba vytvorenia dostatočného životného priestoru, využiteľného aj na menej „exotické" účely. Zimná záhrada môže slúžiť napríklad ako netradičná pracovňa, príjemná jedáleň, atypická spoločenská miestnosť alebo hoci aj ako domáce wellness s perličkovým kúpeľom či menším bazénikom.

Umiestnenie

S povýšením zimnej záhrady na obytný úžitkový priestor súvisí i jej situovanie. V súčasnosti sa buduje ako samostatný, voľne stojaci objekt, skutočne už len výnimočne. Zasklená konštrukcia sa najčastejšie pričleňuje k existujúcej budove (rodinnému domu), resp. - pri novostavbách sa s ňou počíta už v základnom projekte. Je preto dôležité, aby zimná záhrada svojím štýlom, objemom i proporciami korešpondovala s charakterom domu a zvýrazňovala jeho architektúru.

Hlavnými kritériami na umiestnenie zimnej záhrady je orientácia na slnko a nadväznosť na interiér domu. Keď sa ponúka viac alternatív umiestnenia, konečné rozhodnutie by malo vychádzať najmä z toho, aké osvetlenie a tepelné zaťaženie bude najoptimálnejšie pre konkrétny účel, na ktorý sa záhrada plánuje využívať.

Pre potreby pracovne alebo ateliéru najlepšie vyhovuje severná orientácia. V jej prospech hovorí chladnejšia mikroklíma a rozptýlené svetlo, ideálne na prácu. Záhrada orientovaná na východ poskytuje zasa možnosť príjemného posedenia pri rannej káve. Počítať ale treba s tým, že v odpoludňajších hodinách v nej môže byť relatívne chladno a klesne i intenzita svetla. Orientácia na západnú stranu umožňuje vychutnanie večerného slnka (prípadne i dobrej večere). V letných páľavách ale nezaškodí tienenie, aby sa v odpoludňajších hodinách priestor nezohrial až príliš.

Vo všeobecnosti sa za veľmi vhodnú považuje orientácia na juh, ktorá v našich klimatických podmienkach zabezpečí najväčšiu akumuláciu slnečnej energie. Nevýhodou pri tomto riešení je riziko prehrievania priestorov - najmä v letnom období. Účinne mu ale možno zabrániť použitím vhodných tieniacich a vetracích systémov.

Veľkosť a pôdorys

Základné rozmery a sklony strechy je dobré prispôsobiť individuálnym požiadavkám, vyplývajúcim aj z plánovaného spôsobu využívania priestoru, pričom možno kombináciou rozličných prvkov vytvárať množstvo inovatívnych, zaujímavých pôdorysov. Napríklad veľkoryso riešené zimné záhrady, ktorých výška môže dosahovať aj cez dve poschodia, pôsobia skutočne veľkolepo a majestátne.

Často sme však nútení k omnoho skromnejším a priestorovo úspornejším riešeniam. Zimná záhrada by nemala byť v nijakom prípade menšia ako 5 m2. Aj takýto malý priestor sa dá využívať napríklad ako jedáleň - so stolom a štyrmi stoličkami. Efektnejšie a všestrannejšie využiteľné sú pravdaže priestrannejšie záhrady. Na ploche okolo 15 m2 už možno zriadiť aj menšiu spoločenskú (obývaciu) miestnosť; no na takéto účely sa za ideálnu považuje plocha dosahujúca 25 až 30 m2.

Je známe, že v našich zemepisných šírkach dopadajú slnečné lúče na zemský povrch v zimnom období pod uhlom cca 20 ° a v letnom období pod asi 60 ° uhlom. Z toho vyplýva, že sklon stien a strechy nemá vplyv len na vzhľad, ale aj na funkciu, resp. tepelnú pohodu zimnej záhrady. Najoptimálnejšie dokáže slnečnú energiu prijímať kolmo postavená sklenená plocha; do úvahy prichádza i sklon sklenej steny okolo 80 °, ktorý zabezpečí, že sa časť slnečných lúčov od steny odrazí a interiér sa príliš neprehrieva.

Čo sa týka sklonu strechy - na to, aby sa zabránilo zhromažďovaniu dažďovej vody a inému znečisťovaniu, postačí sklon 10°, no odvodňovanie prostredníctvom odkvapových žľabov a zvodov je najefektívnejšie pri sklone 20 ° a viac. Vďaka strechám s väčším sklonom (okolo 45 °) vznikajú výškovo originálne tvarované priestory, dodávajúce záhrade punc osobitosti.

Konštrukcia a zasklenie

Na konštrukciu zimnej záhrady sú kladené pomerne vysoké nároky; musí „zvládať” veľké teplotné rozdiely, vysokú vlhkosť vzduchu, odolávať nepriaznivým poveternostným podmienkam, zaťaženiu snehom, ľadom, vetrom. Pri stavbe zimnej záhrady sa preto musia používať dostatočne odolné materiály.

Základná konštrukcia sa zvykne zhotovovať z ocele, dreva, hliníka alebo plastu. Donedávna bola najčastejšie používaná oceľ, ktorá je síce relatívne lacná, no medzi jej nevýhody patrí veľká hmotnosť
a vysoká tepelná vodivosť.

Drevo sa vyznačuje výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, nezaobíde sa však bez pravidelnej údržby – impregnácie a natierania.

V súčasnosti sú najpoužívanejšími materiálmi hliník a plast. Hliník je ľahko spracovateľný, dobre tvarovateľný, odoláva korózii a má uspokojivú životnosť. Plastové profily sú cenovo veľmi prijateľné, vyrábajú sa v rôznych farebných variáciách a majú výborné izolačné vlastnosti. Obľube sa tešia aj kombinované – drevo-plastové alebo drevo-hliníkové – systémy, pričom vonkajšia strana pozostáva z hliníka alebo plastu a vnútorná zasa z dreva, príjemného na dotyk i na pohľad.

Keďže je zimná záhrada vlastne akýmsi skleným „palácom”, kvalitnému zaskleniu treba venovať špeciálnu pozornosť. Na zasklenie sú najvyhovujúcejšie izolačné dvojsklá, dvojité alebo trojité komôrkové dosky z polykarbonátu, prípadne dosky z akrylátu (plexisklo). Tepelnoizolačné dvojsklá majú medzeru vyplnenú ušľachtilým plynom a obsahujú výplň schopnú absorbovať vlhkosť. Niektoré špeciálne sklá majú na vonkajšej alebo vnútornej strane mikroskopickú vrstvu kovu vytvárajúcu tzv. tepelné zrkadlo, vďaka čomu odrážajú žiarenie niektorých vlnových dĺžok, prepúšťajú slnečnú energiu dovnútra a zabraňujú jej úniku von.

Kúrenie, vetranie a tienenie

V celoročne obývateľnej zimnej záhrade je nutné nainštalovať aj vykurovanie schopné vykúriť priestor na izbovú teplotu. Optimálna teplota by sa mala pohybovať v rozmedzí od 15 do 25 °C. Obvykle sa využívajú nízkoteplotné systémy, ako napríklad podlahové vykurovanie či podlahové konvektory.

Nevyhnutné je zabezpečiť tiež dostatočné vetranie. Najjednoduchším riešením sú strešné okná. Tento prirodzený spôsob vetrania však treba spravidla doplniť ešte o ďalšie zariadenia. Odporúčajú sa napríklad elektrické vetráky, regulujúce automatickú výmenu vzduchu. Ak sú vetráky umiestnené v protiľahlých bočných stenách, hovoríme o priečnom vetraní; ak sa nachádzajú v spodnej a hornej časti tej istej steny, ide o tzv. komínové vetranie.

Najúčinnejším a najpohodlnejším spôsobom na zabezpečenie príjemnej atmosféry je plnoautomatická klimatizácia; senzory zabezpečia automatické otváranie alebo zatváranie strešných okien, zapínanie alebo vypínanie vetrákov a dokonca i vyťahovanie alebo zaťahovanie slnečnej ochrany.

Ochrana pred slnkom patrí totiž tiež k doplnkom, prispievajúcim k príjemnému prostrediu v zimnej záhrade. Ako mimoriadne účinné sa osvedčili vonkajšie žalúzie či markízy. Kombinovať ich možno i s vnútornými žalúziami, prípadne rôznymi roletami, ktoré bývajú naviac aj príťažlivým dekoračným prvkom.

Zariadenie

Aby bola zimná záhrada dokonalá, treba ju, prirodzene, zariadiť a „zazeleniť”. Zariadenie musí korešpondovať jednak
s funkciou, ktorú sme záhrade „pridelili”, a tiež s jej celkovou koncepciou, čo okrem iného znamená, že nábytok, osvetlenie a doplnky by mali spolu s rastlinami vytvárať vkusný a harmonický celok.

V zimnej záhrade využívanej ako spoločenská miestnosť, prípadne jedáleň, sa uplatní aj kvalitný záhradný nábytok, napríklad z ratanu alebo z teakového dreva. Chýbať by nemal stôl, stoličky, prípadne kreslá či ležadlá. Určite sa využijú i police, resp. skrinky, do ktorých sa môžu uložiť potreby na stolovanie. Ako doplnky sa budú pekne vynímať rôzne sošky, dekoratívne plastiky, vázy, interiérové fontánky a podobne. Milovníci zvieratiek si môžu záhradu spestriť klietkou s operencami alebo akváriom.

Ak chceme zimnú záhradu využívať ináč, napríklad ako pracovňu alebo wellness, je samozrejmé, že zariadenie bude omnoho špecifickejšie, prispôsobené danému účelu.

Nech už ale bude záhrada slúžiť na akýkoľvek účel, to, čo do nej jednoznačne patrí, sú rastliny; vnášajú do nej život a neopakovateľné čaro. S ich množstvom to však netreba preháňať a pri ich výbere je dobré poradiť sa s odborníkom. Ide predsa o živé organizmy, z ktorých každý má svoje špeciálne nároky na vlhkosť, teplo, svetlo a podobne. Vybrať preto musíme len také rastliny, ktorým dokážeme vytvoriť ideálne podmienky (resp. ktorým podmienky našej zimnej záhrady vyhovujú) a o ktoré sa dokážeme aj postarať.

Magdaléna Gondolová
foto: archiv redakcie a Reynaers systems

zdroj: Dom a Bývanie

Páčil sa vám článok?

áno: 285     nie: 294

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby