preskočiť na hlavný obsah

Železničná stanica TGV Liége Guillemins, Belgicko

/up/images/featured/images/liege_0.jpg

Belgické mesto Liege má dlhú a bohatú históriu. Po celé stáročia, rušné mesto, bolo kultúrnou, náboženskou a obchodnou križovatkou. Nachádza sa vo francúzsky hovoriacom belgickom regióne Valónska. V súčasnosti je aj hlavným uzlom európskej vysokorýchlostnej železničnej siete, ktorá spája Anglicko, Francúzsko, Belgicko a Nemecko. Stalo sa to aj vďaka výstavbe zaujímavej a modernej železničnej stanice od známeho španielskeho architekta a inžiniera Santiaga Calatravu.

„Mojím cieľom bolo vytvoriť budovu, ktorá by odrážala potenciálny význam novej stanice ako vysokorýchlostného medzimestského spojenia medzi európskymi mestami. Predstavil som si budovu bez fasád s vysoko sa vznášajúcou strechou ponúkajúcou ochranu pred živlami (najmä pred večne prítomným dažďom belgickej zimy). To umožnilo poskytnúť možnosť pohľadu cez stanicu, ako aj na stanicu samotnú. Klenutý tvar bol prirodzeným výsledkom tejto vízie, zatiaľ čo jemnú (možno ženskú) zvlnenú krivku strechy som zvolil preto, aby napodobňovala ladné stúpanie a klesanie kopca Cointe za stanicou. Cítil som, že nejestvuje lepší spôsob, ako osláviť technologické úspechy vlakov TGV, než je odhalenie pracovných plošín a dynamizmu pohybujúceho sa zboru pasažierov a vlakov." - Santiago Calatrava.

Keď bolo potrebné v meste Liege nahradiť existujúcu mestskú stanicu železničnej dopravy, z dôvodu jej nevhodnosti, vysokorýchlostnou, investor požiadal o návrhy európskych architektov.

Z nich dostal poverenie navrhnúť a zrealizovať novú stanicu Liege Guillemins španielsky architekt a inžinier Santiago Calatrava, hlavne kvôli jeho mnohým skúsenostiam z tejto oblasti, navrhol a zrealizoval niekoľko mostov, železničné stanice v Zúrichu a Lyon, letecko-železničné spojenie Lyon-Satolas a stanicu Oriente v Lisabone. „Stavať horizontálne, je oveľa ťažšie, než stavať zvislo. Ľudia si myslia, že stanica je len strechou, ale je to oveľa komplikovanejšie než sa zdá." - hovorí architekt.

Architektonické riešenie

Calatrava poňal stanicu ako spojenie medzi dvoma odlišnými oblasťami mesta Liege, ktoré boli predtým rozdelené železničnými koľajami. Na severnej strane stanice sa nachádza schátraná mestská oblasť, usporiadaná podľa typickej schémy 19. storočia. Na južnej strane, na svahoch kopca Cointe, leží menej zahustená obytná oblasť so sadovými úpravami. Calatravov návrh premosťuje tieto dve oblasti prostredníctvom 200 m (656 stôp) dlhého terminálu pre pasažierov, ktorý je postavený symetricky, pozdĺž severozápadnej - juhovýchodnej osi. Oblúková strecha budovy terminálu siaha ponad päť nástupíšť ďalších 145 m (476 stôp). Stanica je na mestskej (severnej) strane tri poschodia vysoká, pričom zahŕňa prístupový peší most a úroveň železničných nástupíšť. Na úrovni Place de la Gare (pod nástupišťom) pomáha podporiť výzor ulice pás komerčných jednotiek. Tieto jednotky zahŕňajú halu pre pasažierov na hlavnej osi, s priestorom predaja lístkov naľavo a s barom - reštauráciou napravo. Na strane kopca (južná strana) je 5 poschodí: 3 poschodia parkovísk, dopravná prístupová plošina spojená s prístupovým peším mostom a vyvýšený chodník.

Priehľadnosť sa podarilo dosiahnuť pomocou monumentálnej klenby, postavenej zo skla a oceli, ktorá umožňuje zmyslové prenikanie medzi stanicou a mestom. Pešie mosty a priechod pod koľajiskom umožňujú plynulú komunikáciu medzi stranami stanice. Zvláštna pozornosť sa venovala architektonickým detailom týchto prechodných priestorov.

Projekt nemá žiadnu fasádu v tradičnom zmysle, keďže interakcia medzi interiérom a exteriérom je hladká. Monumentálna strecha sa v skutočnosti stáva fasádou projektu. Pozorovateľovi stojacemu na kopci - odhaľuje strecha niečo z vnútorného usporiadania stanice. Pozorovateľovi stojacemu vo vnútri stanice - vytvára konštrukčný oblúk strechy rám pre výhľad von. Pocit priehľadnosti prevláda pri pohľade z každého miesta.

Konštrukčné a materiálové riešenie

Nová stanica je vyrobená z ocele, skla a bieleho betónu. Keďže kovový rám stanice musel byť osadený na mieste bez toho, aby prerušili železničnú dopravu, použila sa technika normálne využívaná pri stavbách mostov. Základné rámy sa zmontovali v priestore mimo koľajiska a vlakov, nachádzajúcom sa na navrhovanom Place de la Gare. V noci sa rámy spojili do skupín po šiestich na základnú nosnú konštrukciu. Hneď, ako bola hlavná strecha na mieste, mohli sa dva stropy zmontovať a zaskliť.

Napriek neviazanosti je železničná stanica od Calatravu veľmi racionálna a čitateľná s hlavným cieľom zorientovať cestujúcich. Stanicu využíva 36 000 ľudí každý deň a je jednou z mála v Európe, priamo napojených na diaľničnú sieť (E40-E25). Rastúce rebrá jej masívnej strechy dopĺňajú opakujúce sa oblúky jej pomocných priestorov a arkádových sekcií. Pre návštevníkov, prichádzajúcich vlakom, žiarivo biela budova predstavuje maják oproti sivému pozadiu.

Pripravila Martina Trnkusová
Foto: www.flickr.com, Gerhard Meven, Simon Blackley

Lokalita: Liége, Belgicko
Investor: SNCB Holding, Infrabel a Euro Lie`ge TGV
Architektonické riešenie: Santiago Calatrava
Hlavné stavebné práce: AM CFE-GALERA-DUCH_NE-WUST
Oceľové konštrukcie: Emesa Elaborados metálicos SA
Špeciálna technika: (eskalátory, pohyblivé chodníky, výťahy, servis výťahov): Schindler
Zasklenie: SM PORTAL-LAUBEUF (Vault-platforma prístrešky), Belgicko METAL (markízy)
Špeciálna technika: (inštalatérske, kúrenie, osvetlenie, ...): GEMMA
Dokončovacie práce: Cit BLATON
Stavebné náklady: 312 mil. €
Lehota výstavby: 2000 – 2009

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 110     nie: 93

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby