preskočiť na hlavný obsah

Zeleň v zime pre oči a pohodu

/up/images/featured/images/Zelen_v_zime_pre_oci_a_pohodu_0.png

Pôvodnou úlohou zimnej záhrady bola predovšetkým možnosť pestovania rastlín v zimnom období. Dnes sa jej účel využitia rozšíril. Okrem toho, že sa stáva súčasťou interiéru a napomáha vizuálnemu prepojeniu s exteriérom, zároveň môže tvoriť energetickú nárazníkovú zónu, ktorá nachádza svoje uplatnenie najmä pri výstavbe nízkoenergetických domov. Okrem toho nesporne dodáva celému objektu neopakovateľný architektonický výraz.

Okrem zdravého relaxu pri pohľade na zeleň predstavuje zimná záhrada aj významný zdroj energie, ktorý dokáže vytvoriť energetické zisky najmä v prechodnom období. Treba však pamätať na letné obdobie, v ktorom môže dôjsť k prehrievaniu vnútorného prostredia, pretože jej obalový plášť tvorí predovšetkým zasklená plocha. Návrh konštrukcie zimnej záhrady by mal zohľadňovať samotnú konštrukciu domu, ale v prvom rade závisí od účelu jej využitia.

Energia nadovšetko

Pri rozhodovaní sa o konštrukcii zimnej záhrady musíme brať do úvahy energetické hľadisko. Z tohto pohľadu poznáme predovšetkým zimné záhrady bez nárokov na tepelnú ochranu, ktoré fungujú ako nárazníková zóna. Na zasklenie plášťa stačí len jedno sklo. V tomto prípade musí byť zimná záhrada od obytnej časti oddelená konštrukciou, ktorá má dostatočnú tepelnú izoláciu. Teplota v zimnej záhrade však dosahuje oveľa vyššie hodnoty, ako je teplota v exteriéri, najmä vplyvom solárnych ziskov, skleníkového efektu a eliminácie účinkov vetra. Tento typ zimných záhrad sa nerieši s vykurovaním. Ak chceme využiť tepelné zisky pri zimnej záhrade ako súčasť energetického systému, rozhoduje aj jej orientácia (na juh) ako aj šikmosť zasklených plôch.

Ak riešime zimnú záhradu s tepelnoizolačným plášťom, s konštrukciou zasklených stien bez tepelných mostov a s izolačným zasklením, deliaca konštrukcia medzi zimnou záhradou a obytným priestorom má nižšie nároky na tepelnú ochranu. Môže sa napríklad navrhnúť aj z presklených prvkov, čím docielime optické rozšírenie obytného priestoru. Pri tomto type zimných záhrad však už musíme navrhovať aj ich vykurovanie (aspoň na úrovni temperovania), pričom obvodový plášť musí spĺňať kritériá, ktoré platia pre zasklené obvodové steny.

Ak riešime zimnú záhradu len ako skleník na pestovanie rastlín, počítame s veľkoplošným zasklením a s možnosťou vetrania ako aj tienenia.

Na návrh zimnej záhrady podľa účelu jej využitia nadväzuje nielen konštrukčné riešenie samotnej zimnej záhrady, ale aj stavby a najmä jej vnútornej klímy.

Konštrukčné a materiálové riešenie

Základ konštrukcie zimnej záhrady tvorí nosný skelet (rám), do ktorého sa osadia sklenené (transparentné) výplne. Skelet sa môže napojiť priamo na budovu domu alebo je riešený ako samostatný objekt pri existujúcej budove. Pri napojení rámovej konštrukcie na dom si treba uvedomiť jeden problém - tento spoj musí preniesť všetky zaťaženia vyplývajúce zo spojenia relatívne elastickej konštrukcie so stabilnou pevnou stavbou.. Okrem toho musí byť tesný voči vetru a dažďu. Pri samostatnej stavbe zase musí byť rámová konštrukcia dostatočne tuhá, aby dokázala prenášať všetky horizontálne i vertikálne sily. Nosný systém by mal mať základ v nezamŕzajúcej hĺbke. V princípe sa na zhotovenie zimnej záhrady dajú použiť rovnaké materiály, aké sa používajú na zhotovenia rámov okien - drevo, plast, hliník, oceľ a ich kombinácie. Výber závisí od zvoleného konštrukčného systému, statického posúdenia, konštrukcie samotnej stavby (veľkosť, tvar) ako aj estetických požiadaviek a finančných možností majiteľa.

Zasklenie

Ak má zimná záhrada plniť úlohu obytného priestoru, musíme venovať významnú pozornosť aj jej zaskleniu. Sklo ako transparentný materiál má špecifické vlastnosti. Okrem priepustnosti svetla prepúšťa dovnútra aj krátkovlnné slnečné žiarenie (infračervené), pričom sa uvoľňuje tepelná energia. Tento faktor značne ovplyvňuje vnútornú klímu najmä v letnom období. Preto sa pri návrhu zasklenia využívajú novodobé technológie, napríklad izolačné dvojsklá či trojsklá, ktoré sú v medzerách plnené vzácnymi plynmi. Pri aplikácii fólie ako tepelného zrkadla môžeme docieliť zamedzenie prehrievania budovy v letnom období a úsporu energie pri vykurovaní v zime.

Tienenie

Pri orientácii zimných záhrad na juh či juhovýchod sa v čase intenzívneho slnečného žiarenia nezaobídeme bez tieniacej techniky. Najúčinnejšie je umiestnenie tienenia z vonkajšej strany zasklenia. Takéto riešenie zabráni prenikaniu lúčov dovnútra objektu, a tým nedôjde k prílišnému prehrievaniu jeho vnútorného prostredia. Problematická je najmä presklená strecha., preto najefektívnejšie je jej tienenie formou markízy. Pohyb tieniacej techniky by mal zabezpečovať automatický riadiaci systém. V princípe sa však pri zimnej obytnej záhrade dajú využiť všetky druhy tieniacej techniky, ktoré sa inštalujú aj na okná (žalúzie, rolety, atď.)

Vetranie

Môže byť zabezpečené prirodzenou formou alebo systémom s núteným obehom. Riešenie ovplyvňuje orientácia zimnej záhrady vzhľadom na svetové strany. Treba si uvedomiť skutočnosť, že pri použití vnútorného tienenia potrebujeme väčšiu výmenu vzduchu ako pri vonkajšom.

Prirodzené vetranie zabezpečuje tlakový rozdiel teplôt vonkajšieho a vnútorného vzduchu. Pri výmene vzduchu vplyvom rozdielu teplôt závisí jeho množstvo priamo od výškového rozdielu medzi otvormi, ktorými sa privádza studený vonkajší a odvádza vnútorný ohriaty vzduch (komínový efekt). Tento spôsob vetrania je účinný len v tom prípade, ak je teplota vnútorného vzduchu vyššia ako vonkajšieho.

Nútené vetranie sa zabezpečuje ventilátormi alebo klimatizáciou. Netreba zabudnúť, že pri pestovaní rastlín dochádza k produkcii vyššej vlhkosti vzduchu a možnosti vzniku vodných pár. Aby nedochádzalo k ich kondenzácii na zasklených plochách, treba zabezpečiť účinné prúdenie vzduchu najmä okolo týchto konštrukcií.

V súvislosti s vetraním treba brať do úvahy aj to, či sa priľahlé miestnosti budú vetrať cez zimnú záhradu alebo samostatne. Ak vzduch prechádza cez záhradu, funguje ako výmenník tepla, v ktorom je nový vzduch predhriaty. Tento efekt sa veľmi účinne dá využiť najmä v zimnom období. Nárazníková zóna znižuje v závislosti od jej orientácie celkové tepelné straty budovy.

Zimná záhrada môže nielen celoročne zlepšiť kvalitu obytného prostredia, ale aj celkový architektonický vzhľad budovy. Investične však ide o náročný objekt. Navyše, pri vykurovanom priestore znamená aj zvýšenie prevádzkových nákladov. Chod vetracieho, resp. chladiaceho zariadenia tiež predstavuje zvýšenie spotreby elektrickej energie. Na druhej strane sa dá využívať aj ako zdroj pasívnej energie zo slnečného žiarenia. Ide teda o náročné riešenie a vyžaduje si dokonalý návrh, spracovaný odborníkom zo špecializovanej firmy.

- mez -
Snímky: archív redakcie 

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 389     nie: 293

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby