preskočiť na hlavný obsah

Zeleň nad hlavou

/up/images/featured/images/zelen_085.jpg

Nielen individuálna výstavba zdôrazňuje v súčasnosti ekologické hľadisko. Aj architekti nových administratívnych, priemyselných a rezidenčných objektov čoraz častejšie využívajú ekologické prvky. Zelene v mestách ubúda na úkor priemyselnej a bytovej výstavby, dopravy, parkovacích plôch. Vo veľkomestách sa preto zelené strechy stávajú jednou z možností, ako udržať mestskú mikroklímu v rovnováhe.

Od kráľovnej Semiramis k dnešku

Dnes sa už nedá presne povedať, kto ako prvý prišiel na myšlienku vytvoriť zeleň na strechách. Za prvú zelenú strechu v histórii sa však podľa čiastočne zachovaných plánov a technológií považujú legendárne visuté záhrady kráľovnej Semiramis, vybudované v Babylone za vlády kráľa Nabukadnesara II. (605 – 562 pr. n. l.), ktoré patrili k siedmim divom starovekého sveta. V čase priemyselnej revolúcie, sa stal medzníkom vývoja rok 1867, keď bol vynájdený železobetón, ktorý umožnil ľahšie a jednoduchšie riešiť strešné plášte, umožnil bezpečnejšie uložiť vodoinštalácie a najmä, výrazne predĺžil životnosť konštrukčných prvkov striech i celých stavieb. Jednu z prvých strešných záhrad, kde sa použil železobetón, navrhol a postavil v roku 1887 architekt F. Hennebique na streche istého nájomného domu v Lombardii. Technológie, v súčasnosti používané v Európe, sú dielom prevažne nemeckých architektov.

Takmer všetky obchodné centrá a veľké administratívne budovy v západnej Európe postavené v nedávnej minulosti majú strešné záhrady, či už na úrovni terénu, alebo na vyšších poschodiach. K hlavným dôvodom ich budovania patrí zvýšenie podielu zelene v mestách a vynikajúce vlastnosti zelených strešných plášťov. Zeleň na strechách sa už objavuje i na obytných budovách, ale o niečo zriedkavejšie.

Hlavné výhody zelenej strechy

Zeleň na strešných konštrukciách má klimatickú, fyzikálnu, estetickú, sociálnu aj psychologickú funkciu. Vysoké budovy, asfaltové cesty a vydláždené plochy zvyšujú priemernú teplotu vo veľkomestách asi o 2 – 3 °C.  Zelené strešné plášte zvyšujú životnosť stavebných materiálov. Tieto plochy dokážu nasať dažďovú vodu a zúžitkovať ju pre rast rastlín, čím sa znižuje množstvo vody, ktorá odkvapmi odteká do kanalizácie. Zelené strešné plášte sú aj izolátormi tepla. V lete sa teda miestnosti neprehriavajú a, naopak, v zime držia teplo a znižujú tým náklady na energie. Je dokázané aj to, že v dnešných časoch civilizačných ochorení je zelená farba zelene jedným z faktorov, ktoré obyvateľom miest pomáhajú zvládať stresové situácie.  

Je zelená strecha neúmerne drahá?

Realizácia ozelenenej strechy vyžaduje viac finančných prostriedkov za dokonalú izoláciu, vyššiu prácnosť výstavby, vybudovanie vegetačných vrstiev a výsadbu rastlín. Podľa údajov nemeckých odborníkov sú tieto náklady v priemere o 10 percent vyššie ako na vybudovanie holej strešnej konštrukcie bez vegetácie. Cena založenia zelene na strešných konštrukciách sa odvíja aj od toho, či ide o zeleň na plochých alebo na šikmých strechách, či je zeleň intenzívna (vyššie trávy, letničky, trvalky, nízke a stredné kry alebo ide o zeleň extenzívnu (machy, lišajníky, rozchodníky, trávy, byliny). S typom ozelenenia súvisí aj náročnosť údržby. Vyššie náklady na vybudovanie zelenej strechy však kompenzuje fakt, že v nasledujúcich rokoch netreba strešnú konštrukciu a jej izoláciu opravovať. Ak realizácia všetkých vrstiev zvládnutá kvalitne, životnosť zelenej strechy vzratie až na hranicu životnosti celej stavby.

Vrstvy zelenej strechy

Zloženie zelenej strechy je takéto: vegetačná vrstva, filtračná a drenážna vrstva, ochrana proti prekoreneniu, oddeľovacia, klzná a hydroizolačná vrstva, ktorá je bežnou súčasťou konštrukcie všetkých striech. Pri realizácii zelenj strechy treba vždy použiť materiály neškodné k životnému prostrediu, znášanlivé pre rastliny, vhodné z hľadiska protipožiarnej ochrany a schopné zabezpečiť kvalitný rast rastlín. V prípade šikmých striech sa osvedčuje zloženie: živá zložka – vegetačné súvrstvie (vegetačný substrát, vegetácia) a neživá zložka – protisklzová vrstva, ktorá bráni zosúvaniu substrátu, geotextília, ktorá vďaka svojej štruktúre plní funkciu filtračnú i drenážnu, vlastný drenážny systém a ďalšie prvky (kvapková závlaha, zabezpečovacie prvky pre údržbu). Ak sa chcete vyhnúť problémom a náročnej údržbe, použite extenzívnu zeleň machovo-rozchodníkovo-bylinného typu, ktorá nevyžaduje intenzívnu údržbu.

Údržba šikmých zelených plôch

V rámci údržby je nutné zabezpečiť neustálu zálievku, kým sa dokonale prekorení vegetačná vrstva, postarať sa o odburinenie či odstránenie suchých a odkvitnutých častí rastlín. A, samozrejme, človek, ktorý sa o takúto plochu stará, musí byť nielen odborníkom na vegetáciu, ale musí mať aj zodpovedajúcu prípravu – horolezecké skúšky.

TEXT Barbara Turčíková
FOTO Marion Brenner, epa, CP Praha 

zdroj: MEDIA/ST spol. s r.o.

Páčil sa vám článok?

áno: 253     nie: 218

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby