preskočiť na hlavný obsah

Zariaďovacie predmety

/up/images/featured/images/Zariadovacie_predmety_0.png

Pod pojmom sanitárna technika chápeme zariaďovacie predmety, potrubia i armatúry. Hygienické zariadenie slúži predovšetkým na osobnú hygienu, umývanie, kúpanie, pranie i odber vody. Zariaďovacie predmety sa umiestňujú v priestoroch určených na tento účel, t. j. v záchodoch, kúpeľniach, kuchyniach a v iných vhodne upravených miestnostiach. Ide o záchodové misy, pisoáre, umývadlá, kúpacie a sprchovacie vane, bidety, drezy, výlevky, misy na kloktanie, fontánky na pitie...

Zostavy zariaďovacích predmetov sa navrhujú súčasne s interiérom. Bežné typy, ktoré sú osadené pod výtokmi vody alebo sú s nimi spojené cez splachovaciu či prerušovaciu nádrž, tvoria vybavenie väčšiny hygienických miestností. Podľa požiadaviek stavebníka ich môžeme nahradiť špeciálnymi typmi, ktoré majú vylepšené niektoré úžitkové i funkčné vlastnosti.

Zariaďovacie predmety rovnakého druhu sa líšia tvarom, materiálom a napojením armatúr. Súvisí to s rozličnými požiadavkami na ich využitie alebo sa riešia podľa toho, pre koho sú určené - pre dospelé osoby, deti, zdravotne postihnutých ľudí a podobne.

Podľa pôsobenia pretekajúcich látok či estetických nárokov a požiadaviek prevádzky môžu byť predmety a armatúry štandardné, ktoré vyhovujú tvarom a pevnosťou základným požiadavkám, alebo sú zhotovené z kvalitných a drahých materiálov.

Základné požiadavky

Zariaďovacie predmety sa majú posudzovať podľa všeobecne platných kritérií:

- Ergonómia sa zaoberá tvarovaním a veľkosťou jednotlivých predmetov vzhľadom na rozmery ľudského tela. Jej výsledkom je ich pohodlné používanie.

- Z hľadiska bezpečnosti sa skúma odolnosť výrobkov proti nárazom, nevhodnosť tvarovania, šmykľavosť povrchu...

- Do hygienických požiadaviek zaraďujeme nielen fyzickú hygienickosť, ktorá si všíma členitosť a povrch zariaďovacieho predmetu, mieru rozstrekovania vody, poréznosť, možnosť rozmnožovania baktérií, ale aj duševnú hygienu, napr. hlučnosť splachovacích zariadení a armatúr, netesnosť spôsobujúcu kvapkanie vody, atď.

- Konštrukciu charakterizuje funkčnosť, účelnosť, vhodnosť použitého materiálu, progresívnosť riešenia, tepelné vlastnosti a rýchlosť montáže.

- Estetika je vyjadrená tvarom (nemá byť samoúčelný), farebnosťou, pohodlím a komfortom.

- Pod pojmom výkon chápeme plnenie základných funkcií, pre ktoré je zariaďovací predmet určený. Patrí sem aj náročnosť na údržbu počas prevádzky, cena náhradných dielov, fyzická i morálna životnosť.

- Ekonomickosť je daná efektívnosťou a hospodárnosťou pri používaní predmetu a vyjadrená je spotrebou vody, čistiacich prostriedkov a podobne.

Farba a farebné riešenie

Tieto charakteristiky zariaďovacích predmetov i celej kúpeľne potrebujeme vnímať citlivo. Mali by sme vedieť, ako na nás jednotlivé farby pôsobia. Biele zariaďovacie predmety vzbudzujú pocit čistoty a elegancie. Sú triezve a opticky zväčšujú priestor. Čierna farba akoby priestor prehlbovala, ale aj stemňovala a stiesňovala. Modrá farba je mierna, upokojujúca, zmäkčuje a rozširuje priestor. Hnedá farba na zariaďovacích predmetoch je veľmi zaujímavá, pôsobí prirodzene, ale nevzbudzuje pocit čistoty. Žltá podobne ako slnečné lúče vnáša do priestoru jas. Červená je veľmi výrazná a pôsobivá, charakterizuje ohnivý temperament a živosť majiteľa. Oranžová vyjadruje činnosť a životnú radosť, interiér prežiari. Zelené zariaďovacie predmety sú upokojujúce, nevtieravé, niekedy až fádne. Pôsobia vyrovnane, priestor opticky zväčšia.

Pokojnú atmosféru a solídnosť prostredia dosiahneme zariaďovacími predmetmi v prírodných pieskových odtieňoch. Dôraz by sme mali klásť aj na zladenie jednotlivých farieb. Harmónia farieb vytvára dobrý pocit, ktorý je niekedy dôležitejší ako výber samotnej farebnosti.

Materiály

Prevažnú časť vlastností ako aj tvar zariaďovacích predmetov podmieňuje hmota, z ktorej sa vyrábajú. Materiály musia byť pevné, majú byť odolné proti nárazom a poškriabaniu, nepriepustné, odolné a trvanlivé (povrch dostatočne vzdoruje chemickému a mechanickému opotrebeniu), hladké a nenasiakavé a musia tiež byť bezpečné pri pošmyknutí.

Zaujímajú nás aj tepelné vlastnosti (chladenie pri dotyku je nepríjemné) a izolačné (pri nízkych izolačných schopnostiach musíme napríklad do vane neustále doplňovať teplú vodou), ďalej belosť, jasnosť a stálosť farieb povrchu, jednoduchosť a účelnosť tvaru, najmenšia možná hlučnosť pri používaní, spoľahlivosť, atď.

Medzi základné materiály na výrobu zariaďovacích predmetov patrí kamenina, zdravotnícky porcelán, žiaruvzdorný íl, keramická hmota, smaltovaná oceľ, akrylát, plasty a medzi menej používané by sme mohli zaradiť sklo, kameň, drevo i ďalšie materiály. Pri výrobe zariaďovacích predmetov sa používajú tradičné aj novodobé hmoty.

Keramika zo zliateho črepu

Zariaďovacie predmety z tohto materiálu (hlavne umývadlá, drezy, pisoáre, bidety, sprchové vaničky, záchodové misy a iné) sú pevné, odolné proti mechanickému namáhaniu, netvoria sa v nich trhliny. Zvyčajne sú glazované a vypaľované, čím sa stávajú nenasiakavé, a preto z hygienického hľadiska veľmi kvalitné.

Niektoré dnešné keramické zariaďovacie predmety sa vyrábajú so špeciálnou povrchovou úpravou tzv. nanotechnológiou. Ich dvojité vypaľovanie spôsobuje, že zariaďovacie predmety sa stávajú samočistiace pri bežnej špine. Vyrábajú sa v bielej farbe, ale i v pastelových odtieňoch.

Smaltovaná liatina

Tento materiál umožňuje odlievať aj zložité tvary (vane, žľaby, umývadlá, záchodové misy, výlevky a iné). Výrobky majú vzhľadom na hmotnosť dobrú akumulačnú schopnosť, ich nevýhodou je však práve táto vysoká hmotnosť, krehkosť a možnosť poškodenia.

Oceľový smaltovaný plech

Tenký plech sa používa na výrobu vaní, umývadiel, sprchových vaničiek, drezov a oceľový hrubostenný plech na kúpacie a sprchovacie vane. Štandardné zariaďovacie predmety sa vyrábajú z plechu hrubého 2 mm, kvalitnejšie majú hrúbku 3 mm a viac. Vrstva smaltu by mala tvoriť 0,6 mm hrúbky vane. Smaltovaním sa dosiahne dokonale hladký, veľmi tvrdý a odolný povrch. Nízka hmotnosť týchto predmetov znižuje aj ich akumulačnú schopnosť (majú zlé tepelné vlastnosti). Výhodou je ľahká údržba, nevýhodou veľká citlivosť na mechanické poškodenie (smalt sa pri náraze odlupuje). Chemicky sú však veľmi dobre odolné. Tieto vlastnosti by sme mali poznať už pri výbere zariaďovacích predmetov.

Niektoré nové technológie na aplikáciu smaltu, tzv. suchý princíp smaltovania (nanášanie smaltov vo forme prášku v elektrostatickom poli), vylepšili vlastnosti týchto výrobkov. Majú zvýšenú hladkosť (čím sa zlepšila hygiena povrchu z bakteriologického hľadiska) a lesk povrchu. Vrstva je navyše pružnejšia a odolnejšia voči nárazu. Výrobcovia udávajú životnosť takýchto predmetov až 30 rokov.

Nehrdzavejúci oceľový plech

Výrobky z neho nepotrebujú špeciálnu povrchovú úpravu. Zariaďovacie predmety, hlavne umývadlá, záchodové misy, pisoárové mušle, sprchové vaničky, fontánky na pitie a iné, sú veľmi vzhľadné a pritom majú takmer neobmedzenú životnosť. Kvôli vysokej cene sa však navrhujú len výnimočne, a to najmä do hygienických priestorov v reprezentačných budovách.

Plasty

Používajú sa najčastejšie termoplasty - netvrdnúce hmoty alebo termosety, čo je vlastne sklolaminát. Z týchto materiálov sa vyrábajú vane, umývadlá, sprchové vaničky a drobné príslušenstvo. Medzi výhody patrí malá hmotnosť a nízka tepelná vodivosť (voda sa ochladzuje pomaly). Pri málo kvalitných plastoch je nevýhodou ich mäkkosť, strácajú lesk, rýchlo sa obrusujú, a tým sa zhoršuje ich čistenie. Cena týchto výrobkov je v porovnaní s inými materiálmi pomerne vysoká.

Liaty akrylát

Materiál je bez pórov, a preto nevytvára podmienky na rozmnožovanie baktérií. Ak je prefarbený v celej hrúbke, jeho farebnosť je stála. Okamžite preberá teplotu vody a jej napúšťanie nespôsobuje veľký hluk. Bezpórovitosť umožňuje ľahké čistenie, okrem toho sa na stenách zariaďovacích predmetov neusadzujú vrstvy vápencov či tukov, a aj preto sa ľahko udržiavajú. Materiál je odolný voči nárazom a poškriabaniu, je však ekonomicky náročnejší. Ma výbornú tvrdosť, pružnosť a ľahkú spracovateľnosť, a preto sa z neho vyrábajú zariaďovacie predmety najrôznejších tvarov a profilov.

Každý výrobok z akrylátu musí byť vystužený. Výrobcovia ponúkajú liaty akrylát, ktorý ma pevnosť zabezpečenú mineralizáciou, sendvičový materiál s vrstvou akrylátu a s jadrom, ktoré je tvorené z drveného mramoru a živice alebo materiál, kde výstuž tvorí oceľový plech.

Terazzo

Vyrába sa zo zmesi kamennej drviny a múčky s cementom. Ide o špeciálny spôsob úpravy cementového povrchu, do ktorého sa zatláča mramorová drvina. Na základný sivý cementový podklad sa nanesie vrstva cementu sfarbeného do červena, zelena, modra alebo aj do žlta, takže v spojení s mramorovou drvinou vznikne farebne príjemný povrch, ktorý sa do hladka obrúsi. Do výrobkov sa dáva výstuž z rabitzového pletiva. Terazzo sa používa hlavne na výrobu umývadiel, vaní, pisoárových mušlí, záchodových mís, bidetov i sprchových vaničiek.

Správny výber


Pre správne rozhodnutie všeobecne platí zásada, že kto chce investovať do moderných a spoľahlivých zariaďovacích predmetov, mal by byť o nich dostatočne informovaný. Každý kvalitný zariaďovací predmet (ako aj batéria) musí byť označený nezmazateľnou značkou výrobcu (najčastejšie na mieste, ktoré nie je pri bežnom pohľade vidieť - napríklad na bočnej strane alebo zospodu výtokového ramena). Mal by byť schválený hlavným hygienikom SR a preskúšaný akreditovanou skúšobňou. Predajca by mal zariaďovací predmet predávať s montážnym návodom v slovenčine a, samozrejme, so záručným listom.

Zariaďovacie predmety sa skladajú zo základných prvkov a príslušenstva, ako sú splachovacie zariadenia, odtokové a výtokové armatúry, úložné a nosné konštrukcie, atď. Pri montáži treba dávať pozor, ak ich poškodíme, už sa na ne nevzťahuje záruka.

Umývadlá

Vyrábajú sa v rozličných tvaroch a v niekoľkých veľkostiach. Môžu byť so zadnou stenou alebo bez nej, pričom zadná stena môže byť nízka alebo vysoká. Účelom vysokej steny je chrániť múr za umývadlom pred namočením a znečistením od vody rozstrekovanej pri umývaní, najmä ak nie je povrchovo upravený. Kvôli peknému vzhľadu sú obľúbené umývadlá bez zadnej steny, okrem toho ide o jednoducho a ľahko čistiteľný tvar. Umývadlová zostava pozostáva z misy, upevňovacej konštrukcie, odtokového ventilu so zápachovou uzávierkou a výtokovej armatúry.

Podľa tvaru delíme umývadlá na klasické, rohové, oválne, obdĺžnikové, štvorcové, polpultové, pultové a iné. Podľa konštrukcie na konzolové, s polostĺpom či stĺpom, na zabudované do nábytku, zapustené zhora alebo zdola, vstavané zhora či zdola. Poznáme tiež umývadlo s vlnolamom i samonosné, ktoré sa upevňuje na nosnú alebo zosilnenú stenu na kovové skrutky alebo háky.

Vane

Vaňovú zostavu tvorí vaňa, úložná konštrukcia, odtoková a prepadová súprava na vypustenie vody, zápachová uzávierka a vaňová zmiešavacia batéria.

Náš trh ponúka ucelený rozmerový rad od najmenších typov (dĺžky 120 cm) cez štandardné veľkosti (150, 160, 170 cm), až po rozmerovo najvyššiu triedu. Šírka vane býva od 75 cm do 85 cm. Štandardná hĺbka je od 41 do 43 cm. Na trhu je dostať kúpiť aj veľa atypických druhov, napr. vane pre bytové jadrá s osobitným otvorom na pravej alebo ľavej strane, ktorý slúži na inštaláciu pevného alebo otočného umývadla v kúpeľniach s priestorovými obmedzeniami alebo naopak, môžeme si vybrať aj vaňu pre dve osoby (dá sa zabudovať do steny) alebo vaňu, ktorá má napúšťanie z priestoru prepadu (zaručuje to menšiu hlučnosť pri jej napúšťaní), plytšie vane pre telesne postihnutých a iné druhy.

Podľa spôsobu uloženia môžu byť vane voľne stojace (postavia sa prostredníctvom nastaviteľných nôh na kryciu podlahovú vrstvu), vane na obkladanie (aj obmurovanie), ktoré sa osadzujú pred obkladačskými prácami na oceľovú, liatinovú, príp. betónovú úložnú podperu, detské vaničky, atď.

Vane sa najčastejšie vyrábajú zo smaltovaného plechu alebo z plastov. Obklad môže byť odoberateľný z oceľového, smaltovaného plechu alebo plastu, prípadne pevný - keramický na tehlovom murive alebo konštrukcii so sadrokartónovými tabuľami.

Vane sa líšia aj podľa tvaru - môžu byť klasické, anatomické, sedacie, sedacie obdĺžnikové, oválne, rohové, šesťstenné, atď.

K vani si môžete doobjednať ďalšie prvky, napríklad čelné kryty, ovládacie panely, tvarovateľný podhlavník, podpory na nohy, rôzne druhy madiel, sprchové zásteny, masážny panel, automatickú dezinfekčnú jednotku, ktorá sa uvádza do činnosti po skončení kúpeľa a zabraňuje prenosu infekčných chorôb, halogénové osvetlenie kúpeľa a veľa iných doplnkov.

Dnes má kúpeľňa okrem hygienickej funkcie i funkciu relaxačnú, a preto na trhu dostať kúpiť aj perličkový alebo hydromasážny systém.

Perličkový systém je založený na princípe prúdenia predhriatého stlačeného vzduchu (35 - 40 °C) tryskami na dne vane. Intenzita tlaku sa reguluje elektronicky. Tento systém slúži predovšetkým na uvoľnenie a relaxáciu, ale má aj terapeutický efekt pri bolestiach kĺbov a reumatických ťažkostiach.

Hydromasáž je založená na princípe cirkulácie vody, ktorá je zmiešaná so vzduchom a prúdi z trysiek umiestnených na stenách vane. Intenzita masáže závisí od rýchlosti prietoku vody (od výkonu čerpadla). Slúži na fyzické uvoľnenie, prehrievanie svalstva, zlepšuje krvný obeh, atď.

Kombináciou hydromasáže a perličkového kúpeľa môžete vo svojej kúpeľni získať rehabilitačné a regeneračné zariadenie, ktoré sa nazýva hydropneumatický systém. Dá sa ovládať ručne alebo diaľkovo. Na trhu je aj nový druh vane s turbo - systémom, pri ktorom nie je do plášťa vane zabudované žiadne potrubie. Takáto vaňa je hygienickejšia.

Záchodové misy

Najčastejšie sa vyrábajú zo zdravotníckej keramiky, vysoko odolnej proti chemikáliám, a to v rôznych farebných vyhotoveniach. Vnútro záchodových mís býva rôzne tvarované - výkaly dopadajú na plôšku nazývanú zrkadlo, ktorá môže byť vodorovná a umožňuje kontrolu výmetov, alebo šikmá, pri ktorej výmety skĺznu do vody, čím sa obmedzí zápach. Odsávacia misa má nízko položenú nádrž a predĺžený odpadový kanál menšieho priemeru, ktorým sa pri zahltení vodou dosiahne odsávací účinok. Misa sa spoľahlivo vyprázdni a zápach je malý. Tento druh je vhodný vtedy, ak je misa v kúpeľni, ktorá je vetraná iba nepriamo.

Odpadové hrdlá záchodových mís bývajú vyvedené na rozličných miestach, v takých polohách a sklonoch, aby sa mohli ľahko pripojiť na odpad podľa polohy potrubia a konštrukcie stropu. Misy so spodným odpadovým hrdlom sa pripojujú na odpadové potrubie v podlahe alebo pod stropom. Misy so šikmým alebo vodorovným odpadom sa pripojujú nad podlahou, takže sa strop nenarušuje ďalším otvorom.

V súčasnosti máme na trhu viacero typov záchodových mís podľa spôsobu umiestnenia splachovacej nádržky. Nádržka môže byť nad misou na stene alebo záchodová misa tvorí s nádržkou jeden celok. Najnovší typ predstavuje umiestnenie splachovacej nádržky pod obklad. Možnosť voľby množstva vody dávkovačom prispieva k šetreniu vodou.

Samotná záchodová misa môže stáť na podlahe alebo je uložená na konzolách (zaťaženie môže byť do 150 kg). Na tento účel vyvinuli rôzne firmy ucelené systémy - zavesené WC na nosné steny, priečky i na sadrokartón. Niektorí výrobcovia ponúkajú aj kombinované WC s integrovanými funkciami - sprchovacie ramienko s teplou vodou, ktorej teplotu si môžeme individuálne nastaviť, následné osušenie teplým vzduchom so štyrmi stupňami regulácie teploty vzduchu a odsávaním zápachu, ktoré je vyriešené pripojením na externý ventilátor alebo cez vstavaný ventilátor, kde sa vzduch uhlíkovým filtrom čistí a zbavený zápachu sa opäť vracia do miestnosti.

Bidety

Pri najintímnejšej hygiene sa u nás pomaly udomácňuje aj používanie bidetov. V ležatej časti bidetu, mierne sklonenej k odpadovému ventilu, je inštalovaná dýza s kombináciou na striekanie alebo spŕšku. Okrajom bidetu, ktorý nemá sedací rám ako záchodová misa, sa rozvádza teplá alebo studená voda, ktorou sa misa splachuje. Zariaďovací predmet sa používa čelom k zadnej stene, kde je príslušná bidetová armatúra s miešacou batériou a páčkou pre odtokový ventil.

Glazúra výrobkov zdravotníckej keramiky je odolná voči kyselinám a zásadám - lúhom obsiahnutých v čistiacich prostriedkoch.

Podľa konštrukčného vyhotovenia rovnako ako WC misy môžu byť aj bidety stojaté alebo zavesené. Na zavesenie v ľahkých priečkach použijeme nosnú pomocnú oceľovú konštrukciu - kostru.

Do zostavy bidetu patrí bidetová misa (najčastejšie oválneho alebo hruškovitého tvaru), výtoková armatúra (ktorá môže mať spŕšku, ale aj nemusí) a odtokový otvor so zátkou na umývanie v napustenej mise. Pri niektorých typoch je stojančeková batéria umiestnená zospodu alebo prúd vody strieka v horizontálnom smere.

Tam, kde je nedostatok miesta pre záchod aj bidet, sa môže použiť kombinácia WC - bidet, ktorá je ale cenovo náročnejšia. Spojiť funkciu WC a bidetu možno aj výmenou pôvodného záchodového sedadla za sedadlo riadené mikropočítačom na ovládacom paneli. Potom ho stačí napojiť na rozvod studenej vody a zapojiť do zásuvky.

Tieto záchodové sedadlá majú niekoľko rôznych funkcií: automatické umývanie, reguláciu teploty a tlaku vody, masáž tryskajúcou vodou, sušenie teplým vzduchom, vyhrievanie sedacej časti, atď.

Urinály

Okrem navrhovania urinálov v miestnostiach WC v občianskej výstavbe sa v poslednej dobe objavuje používanie pisoárov už aj v priestoroch rodinných domov a chát. Mušľové urinály môžu mať vlastné zápachové uzávery pripojené na odtokové rúrky v stene, avšak vzhľadom na rýchle znečistenie usadeninami a upchávanie sa odtokové potrubie montuje pred stenu s voľným výtokom do žliabku pri vpuste. Aj odtoky od mušlí sa zvádzajú krátkymi zvislými rúrkami kolmo do priebežného žliabku. Pisoárové mušle bez predĺženia dopredu (bez zobáka) sa inštalujú do rovných stien.

Pri šetrení miestom môžeme použiť aj rohové pisoárové misy. Takáto zostava sa skladá z mušľovej misy, zápachového uzáveru (môže byť aj súčasťou pisoára) a splachovacieho zariadenia. Ako novinka na trhu sa objavil urinál pre mužov s tzv. suchým splachovaním (výhodné na chatách bez prívodu vody) s možnosťou pravidelnej výmeny "nábojnice". Výrobcovia dokonca už navrhli aj urinál pre ženy. Urinály môžu byť klasické alebo rohové, voľné alebo s poklopom, zapustené či vyčnievajúce nad povrch steny len 15 cm, na ručné splachovanie alebo ovládané fotobunkou.

Sprchovacie kúty

Pri voľbe správneho sprchovacieho kúta máme nepreberné množstvo možností. Sprchovacie vaničky z oceľového smaltovaného plechu, z plastov, steny obkladané sklenými alebo keramickými obkladačkami, prírodným kameňom, plastové a sklenené, dvierka do sprchového kúta zo špeciálneho tvrdeného skla alebo z plastov.

Sprchová zostava najčastejšie zahŕňa sprchovú misu, odpadovú súpravu, podpernú konštrukciu, sprchovú kabínu a výtokovú armatúru. Jednou z dôležitých vlastností sprchového kúta je vodotesnosť, ktorá je zabezpečená niekoľkými typmi vodotesniacich profilov vrátane priebežného pri stene. Ďalšou výhodou je presnosť zatvárania dverí, ktoré fungujú na princípe zdvihového mechanizmu.

Klasické sprchové kúty sa väčšinou inštalujú do rohov miestností, ale vyrábajú sa aj typy na umiestnenie pozdĺž steny, pri ktorých má box tri presklené steny. Sprchový panel môže byť ovládaný ručným alebo elektronickým spôsobom a väčšinou umožňuje veľa úkonov, ako napríklad sprchovanie cez pevnú či ručnú sprchu, ovládanie stenových sprchových dýz, priameho výtoku do vane, trysiek pre masáž, osvetlenia a iné funkcie. Niektoré typy majú sedadlo na zvýšenie pohodlia pri sprchovaní i masáži.

Batéria môže byť páková alebo termostatická. Jednotlivé modely sa vyrábajú v pravej alebo ľavej verzii tak, aby bolo možné vybrať presný typ do konkrétneho priestoru. Výrobcovia ponúkajú aj špeciálne kombinácie hydromasážnej vane a masážneho boxu, dôvtipné riešenie pri obmedzenom priestore kúpeľní. Navyše ušetríme finančné prostriedky, pretože nemusíme kupovať hydromasážnu vaňu a sprchový masážny box osobitne.

Armatúry

Svojím tvarom a rozmermi by mali nielen uľahčovať montáž, ale predovšetkým by sa mali ľahko ovládať i čistiť. Majú vyhovovať zdravotným a technickým predpisom. Nesmú klásť prietoku vody veľký odpor, aby jej tlak v potrubí príliš neklesol. Prietokové prierezy v armatúrach by nemali byť menšie ako prierez uzatváraného potrubia. Mali by byť vyrobené z primerane pevného materiálu. Niektoré časti nesmú byť z materiálov podliehajúcich korózii. Najčastejšie sa preto vyrábajú z kvalitnej mosadze, červeného kovu a z bronzu. Pohyblivé časti majú odolávať opotrebeniu a musia byť hladko opracované, aby dobre tesnili.

Podľa konštrukcie poznáme vodovodné a odtokové armatúry ako výtokové ventily, miešacie batérie, odpadové a prepadové súpravy rozličných tvarov a veľkostí v závislosti od druhu zariaďovacieho predmetu. Armatúry sa dodávajú spolu s automatickými regulačnými a zabezpečovacími prístrojmi.

Zdravotechnické armatúry sa vyrábajú v mnohých tvaroch a veľkostiach, z rozličných materiálov a s rôznou povrchovou úpravou. Veľmi obľúbenými sú chróm (lesklý či matný), nikel, brúsený nikel, oceľ, ale aj iné. Ponuka vodovodných armatúr na trhu je dnes skutočne pestrá. Kvalitné armatúry dosahujú dokonalé technické parametre, majú moderné tvary, zaujímavé farby a rôzne povrchové riešenia. Výrobcovia ponúkajú funkčnosť aj dizajn na rovnakej úrovni kvality. Dôležité je hľadať okrem pekného dizajnu aj dlhodobú životnosť. Pri navrhovaní armatúr stúpol aj význam hospodárnosti a ohľaduplnosti k životnému prostrediu.

Spôsoby rozdelenia

Vodovodné armatúry charakterizujeme ako potrubné a výtokové, ktoré slúžia na prevádzku a údržbu alebo na zabezpečenie a kontrolu zariadení na zásobovanie vodou. Zdravotechnické armatúry môžeme rozdeliť podľa spôsobu použitia na drezové, umývadlové, vaňové, sprchové, bidetové, podomietkové, atď.

Základné rozdelenie výtokových armatúr závisí aj od ich umiestnenia. Môžu byť nástenné, stojančekové (na zariaďovacom predmete alebo na stavebnej konštrukcii), stenové (pod obkladom) alebo na ohrievači teplej vody. Podomietkové typy sa osadzujú pod omietku, pričom nad obkladom je iba regulačný ventil teploty a zmiešavacia páka alebo ventil na teplú a studenú vodu.

Výtokové armatúry sa vyrábajú s mechanickým ovládaním, a to ručným (môže byť ventilové alebo pákové) alebo pneumatickým (s ručným alebo nožným tlačidlom na stene alebo nohou ovládaným tlačidlom na podlahe).

Ventilové výtokové armatúry predstavujú vlastne výtokové ventily alebo zmiešavacie batérie, ktoré sa skladajú z dvoch samostatných ventilov v tele batérie. Hlavnou časťou ventilu je vŕšok, ktorý sa pri otáčaní rukoväte posúva, a tak reguluje prietok vody. Pri pákových zmiešavacích armatúrach je najdôležitejšou funkčnou časťou batériový uzáver - kartuša, ktorý nahrádza funkciu zmiešavacej batérie s dvoma vŕškami. Automatické ovládanie sa častejšie používa pre skupinu výtokov, ale na trhu dostať ovládanie tohto typu tiež pre jeden výtok a výrobcovia dokonca ponúkajú výtokové armatúry aj na diaľkové ovládanie.

Výtokové armatúry rozdeľujeme aj podľa počtu pripojených potrubí. Ak pripájame iba jedno potrubie, mali by sme ako armatúru použiť ventil (hlavne pre studenú vodu a vodu zmiešanú). Pre dve potrubia sa používa batéria. Pri beztlakových ohrievačoch pripájame pod armatúry tri potrubia.

Môžeme si vybrať armatúru, ktorá nemá obmedzenie teploty výstupnej vody alebo s obmedzením teploty. Nemali by sme zabúdať ani na komfort používania. V tomto smere máme možnosť voľby konštrukcie so zmiešavacím a uzatváracím mechanizmom, s privzdušňovacím a odvzdušňovacím ventilom, so zabudovaným filtrom alebo s predradeným uzavieracím ventilom. Nakoniec nám výrobcovia ponúkajú aj rôzne úpravy výtokov armatúr. Napríklad s usmerňovačom, s otáčacím ramenom, s výsuvnou sprchou, s prevzdušňovačom, tryskami, cez prepadový otvor a iné. Pre sprchy sa začínajú používať sprchovacie taniere, ktoré dokážu imitovať kaskádové masáže, kvapky dažďa alebo sú priamo do ručných sprchových hlavíc zabudované rôzne masážne funkcie.

U nás sa najčastejšie používajú pákové armatúry, ktoré sa vyrábajú v stojančekovom vyhotovení (vhodné hlavne pre umývadlá a drezy), ale tiež ako nástenné (zvyčajne pre vane a sprchy).

Musíme spomenúť aj termostatické výtokové batérie, pri ktorých sa nastavená teplota spracuje do dvoch sekúnd. Výrobca zaručuje 50 % úspory vody aj energie a vysokú bezpečnosť proti obareniu. Pri týchto batériách sa teplota vody konštantne udržuje v rozmedzí plus mínus 0,5 °C. Nemôže sa stať, že kvôli zmene tlaku v potrubí sa bude meniť aj teplota. Na batérii je regulátor, ktorým sa teplota nastavuje, ak požadujeme zmenu, stlačíme bezpečnostnú poistku.

Tiež by sme mali vedieť, že výtokové armatúry sa rozdeľujú aj z hľadiska hlučnosti a podľa triedy výtoku.

Ďalším riešením sú batérie s tzv. Eko-gombíkom, ktoré sú nastavené výrobcom na optimálne prietokové množstvo vody a teplotu (hodnoty sa dajú meniť až po stlačení Eko-gombíka) alebo dnes dosť používané umývadlové batérie s ručnou spŕškou, ktorá má dosah až 1,6 m (plne zastúpia v kúpeľni bidet).

V ponuke sú už aj bezdotykové senzorové umývadlové armatúry, ktoré predstavujú pohodlie, hygienu, úsporu vody i bezpečnosť, a aj bezdotykové senzorové armatúry so solárnou prevádzkou, kde je senzor napájaný svetelnou energiou a je jedno, či je to energia slnečná alebo z umelého osvetlenia. Mini-elektráreň zložená z fotočlánkov premieňa svetlo na elektrickú energiu, ktorá zaisťuje prevádzku armatúry, čím odpadá nutnosť pripojenia do elektrickej siete. Môžeme si tiež vybrať armatúry, ktoré sú výškovo nastaviteľné a ich vysúvateľná časť sa ovláda jednoduchým stlačením malého tlačidla.

Medzi nové konštrukčné riešenia patria armatúry, ktoré majú dve výtokové ramená. Jedno je ovládané bezdotykovo - fotobunkou (automatické zásobovanie určitým množstvom vody stanovenej teploty) a druhé rameno je na studenú alebo teplú vodu, ktoré je ovládané pákou. Existujú aj batérie, ktoré sú vo variante s ventilom na umývačku riadu, s multi prípojkou alebo s armatúrou na pripojenie nízkotlakového ohrievača.

Všetky výtokové armatúry sa používajú v koncových bodoch vodovodných sietí a slúžia na odber vody pri voľnom výtoku. Mali by spĺňať potrebné technické vlastnosti, ako je vysoký výkon, dlhá životnosť, komfort pri používaní, kontrola vodného prietoku a teploty vody ako aj iné požiadavky.

Ing. Mária Kostolná
Snímky: archív autorky a redakcie, Villeroy & Boch

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 330     nie: 309

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby