preskočiť na hlavný obsah

Zariadenia na vylepšenie kozubových vložiek a kachlí

/up/images/featured/images/0-patentykozuby.jpg

Kozuby majú svoje neopakovateľné čaro, oheň v otvorenom kozube je niečo nádherné, ale zároveň aj pomerne „nerozumné". Drahocenná energia ukrytá v ohni nie je premenená na vykurovací výkon, ale z väčšej časti odvádzaná do komína. V prípade ich menších príbuzných, kozubových kachlí, oheň síce odovzdáva svoju energiu s vysokou účinnosťou na kachlice resp. do svojho okolia, ale krásna hra plameňov je viditeľná len minimálne cez malé zasklenia. Estetická stránka kozubov je však nepopierateľná a večer strávený pri praskajúcom ohni je čerešničkou na torte, ktorú by si po ťažkom dni určite rád doprial každý z nás.

Srdcom každého moderného kozubu je kozubová vložka. Pokiaľ chceme zvýšiť jeho účinnosť, je potrebné uvažovať nad kozubovou vložkou znižujúcou množstvo vzduchu prúdiace hore komínom von z miestnosti. Na trhu možno natrafiť na viacero spôsobov zvýšenia výkonu kozubov, ale len zopár z nich je priemyselne chránených. Anton Sulo- vec z Podhoria pri Banskej Štiavnici a Belgičan Bart Jean Marie Goovaerts nedávno prišli s niekoľkými vylepšeniami, na ktoré získali ochranu úžitkovým vzorom na území Slovenskej republiky.

Zariadenie na zvýšenie tepelnej účinnosti a zníženie emisií

Medzi dôležité úžitkové parametre kozubových vložiek a kachlí patrí ich tepelná účinnosť. Z dôvodu zvyšovania efektívneho využitia paliva a znižovania škodlivých emisií vznikajúcich v procese horenia paliva je dôležité účinnejšie spaľovanie paliva a následne maximálne využitie tepla vzniknutého v procese horenia. Z tohto dôvodu sa pri kozubových vložkách a kachieľ používajú rôzne deflektory a obtokové platne, často zložitej konštrukcie, ktoré predlžujú dráhu spalín medzi ohniskom a vyústením odvodu spalín z vykurovacieho telesa. Úmerne so zložitosťou konštrukcie vedenia spalín rastie náročnosť na obsluhu vykurovacieho telesa hlavne, čo sa týka udržiavania a čistenia. Spravidla pri čistení deflektora a obtokových platní od vrstvy usadeného popolčeka musí prísť k ich demontáži.

Dvojica vynálezcov ponúka zariadenie s deflektorom zloženým zo spodného a vrchného dielu, ktoré sú vzájomne usporiadané tak, že vytvárajú tunelový labyrint ústiaci do usadzovacieho priestoru pre znečisťujúce látky vznikajúce v procese horenia. Obidva diely deflektora vytvárajú a ohraničujú sekundárnu doháraciu zónu ústiacu do usádzacieho priestoru. Hlavnými výhodami riešenia sú dosiahnutie zvýšenej tepelnej účinnosti kozubových vložiek a kachlí, zníženie emisií a tuhých znečisťujúcich látok v procese horenia pri súčasnej jednoduchej obsluhe najmä pri údržbe a čistení od usadeného popolčeka bez nutnosti demontáže dielov.

Zariadenie na pohyb výsuvných dverí

Ďalším problematickým bodom pri kozuboch sú výsuvné dvere. Pre ich rovnomerný a ľahký pohyb sa používajú rôzne varianty vyvažovacích systémov na princípe spojeného alebo deleného závažia, hriadeľa s reťazovými kolesami alebo lanovými kladkami. Ako spojovací prvok medzi dverami a protizávažím sa používa valčeková reťaz alebo kovové lanko. V prvom prípade je problémom hlučnosť a potreba pravidelného premazania reťaze, v druhom je nevýhodou nepresné vedenie a vyvažovanie dverí z dôvodu vzájomného preklzu lanka a kladky, čo zvyšuje náročnosť na presnosť vedenia samotných dverí.

Zariadenie na pohyb výsuvných dverí obsahuje najmenej dve združené kladky, pričom každá z nich je rozdelená predelom na pravú a ľavú časť. Na predele, ktorým môže byť výčnelok, otvor alebo skrutka, je kladka pevne spojená spojovacím lankom. Pevné spojenie lanka so združenými kladkami zabraňuje jeho preklzu, čím sa dosiahne pevná kinematická väzba medzi lankom a kladkou. Týmto riešením je možné dosiahnuť presné vedenie a vyvažovanie dverí, čo znižuje náročnosť na presnosť vedenia samotných dverí, znižuje poruchovosť pohybu dverí a zvyšuje užívateľský komfort.

Zariadenie na odvetranie naddverového priestoru

Pri kozubových vložkách a kachliach dochádza k lokálnemu prehrievaniu okolitých častí dverovej konštrukcie, spaľovacej komory a konvekčného plášťa. To má za následok vnášanie teplotných pnutí do konštrukcie vykurovacieho telesa a tým aj zvýšené nebezpečenstvo poškodenia niektorých dielov.

Ďalším z plejády chránených technických riešení je zariadenie na odvetra- nie naddverového priestoru, ktorého podstata spočíva v tom, že v naddvero- vom priestore je otočne zabudovaná odvetrávacia klapka umožňujúca regulované prúdenie ohrievaného vzduchu v priestore. Riešenie nielen umožňuje vyvetrať priestor, ale aj zamedziť možnosti vniknutia spalín do vykurovaného priestoru.

Ing. Marián Michalovský Úrad priemyselného vlastníctva SR Foto: FireplaceVillage, Regency Fireplaces

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Páčil sa vám článok?

áno: 111     nie: 159

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby