preskočiť na hlavný obsah

Základné pojmy a požiadavky - schodiská

/up/images/featured/images/Zakladne_pojmy_a_poziadavky_schodiska_0.png

Elegantné tvarované riešenia, rozmanitosť použitých materiálov, ich vzájomné kombinácie dokážu urobiť zo schodiska dominantu interiéru. Určite ste sa už ocitli v dome, v ktorom schodisko ihneď upútalo vašu pozornosť a zatienilo aj nábytok alebo kozub. A možno máte aj takú skúsenosť, že keď ste vyšli po „naoko“ peknom schodisku, ostali ste až zarazení jeho nepohodlnosťou.

V technickej reči je schodisko konštrukčný prvok vertikálne spájajúci poschodia, ktorý svojím tvarovým riešením a konštrukciou zásadne ovplyvňuje vzhľad obytného priestoru.

Aspekt estetický a technický

Z tejto charakteristiky poschodia jednoznačne vyplýva, že schodisko popri požiadavke estetického vzhľadu musí spĺňať aj požiadavky na bezpečný výstup a zostup osôb po schodisku.

Hoci sa schodisko osadzuje do interiéru často keď sú už hotové podlahy, rozhodovanie o jeho umiestnení v rámci dispozičného riešenia a type je súčasťou prípravy architektonického projektu a patrí do rúk odborníka – architekta. Platí to tak pre novostavby, ako aj rekonštrukcie domov či bytov. Schodisko má väzby na ostatné časti domu či bytu a ak má spĺňať svoje funkcie, musí byť do interiéru správne osadené. Možností, kam umiestniť a ako vytvarovať schodisko, je v každom dome či byte viacero.

Často sa umiestňuje do blízkosti vstupných priestorov. Výnimkou nie je ani také umiestnenie, ktoré urobí zo schodiska deliaci prvok v interiéri.

Ak sa práve zaoberáte predstavami, ako by mohlo vaše budúce schodisko vyzerať, určite vám pomôžu nasledovné informácie. Pri rozhodovaní o tvare schodiska netreba zabudnúť ani na to, že schodisko je často jedinou cestou ako dostať na poschodie nábytok.

Konštrukcia schodiska

Podľa konštrukcie sa schodiská delia na niekoľko typov.

Na vretenovom schodisku sú ramená podopierané schodiskovou a vretenovou stenou alebo stĺpovým vretenom. O pilierovom schodisku hovoríme vtedy, keď sú odpočívadlové nosníky a schodnice podopreté piliermi. Pri schodnicovom schodisku sú stupne kotvené do ramien – schodníc. Keď sú schodiskové stupne konzolovito votknuté do schodiskových nosných stien, vtedy ide o samonosné schodisko.

Na zavesenom schodisku sú ramená alebo jednotlivé schody zavesené na tiahlach kotvených napríklad do stropu. Najbežnejším typom používaným najmä v rodinných domoch je samonosné schodnicové schodisko celodrevené alebo kombinované s kovom.

Lepšie pochopiť popis základných konštrukčných typov schodísk určite uľahčí vysvetlenie základných pojmov. Schodiskové rameno je konštrukčný prvok, ktorý spája dve výškové úrovne s radením stupňov za sebou. Schodnica je šikmá nosná doskakonštrukcia schodiskového ramena, ktorá podopiera jednotlivé stupne, alebo sú do nej votknuté. Schodiskové zrkadlo je voľný priestor ohraničený schodiskovými ramenami po výške schodiska. Schod je prvok slúžiaci na prekonanie dvoch výškových úrovní. Hĺbka nášľapnej časti schodu – stupnice, musí byť v určitom pomere k výške stupňa – zvislej časti, tzv. podstupnice. Hĺbka stupňa plus 2 x výška stupňa sa má rovnať priemernej dĺžke ľudského kroku, čo je asi 63 cm.Vtedy je schodisko pohodlné.

Podľa pôdorysného tvaru môže byť schodisko priamočiare – vtedy sú schodiskové ramená po celej dĺžke priame so stálou šírkou nástupnice. Na krivočiarom schodisku sú schodiskové ramená zostavené po celej šírke z kosých stupňov s rôznou šírkou a pri zmiešanočiarych sú schodiskové ramená z rovných aj kosých stupňov.

Rozmanitosť materiálov

Podľa materiálu použitého na konštrukciu schodiska sa dnes najčastejšie stretávame so schodiskami drevenými, betónovými, oceľovobetónovými a kovovými. Rozhodujúci je materiál, z ktorého je konštrukcia schodiska, nie obklad nášľapnej vrstvy schodov ako si laici nesprávne myslia. Pri výbere obkladu na schody treba uprednostňovať materiál so štrukturovaným povrchom, aby bol čím menej klzký. Vyvarovať sa treba výberu lesklých hladkých prírodných materiálov a keramických obkladov s vysokým leskom, ktoré sú spravidla oveľa klzkejšie ako alternatívy s matnou povrchovou úpravou. Drevené schody sú spravidla povrchovo upravované lakovaním, používajú sa však matné laky.

Zábradlie

Zábradlie ako súčasť schodiska plní predovšetkým bezpečnostnú funkciu, hoci niet pochýb o tom, že sa výraznou – často rozhodujúcou mierou podieľa na estetickej stránke schodiska. Zábradlím s madlom sú osadené voľné strany schodiskových ramien. Zábradlie predstavuje bariéru znemožňujúcu pád do schodiskového priestoru, zároveň poskytuje oporu pri chôdzi po schodoch. Aby mohlo túto funkciu spĺňať, musí mať potrebnú výšku – 100 až 110 cm a šírka medzi jednotlivými stĺpikmi nemá byť viac ako 11 cm.

Požiadavky na bezpečnosť, ktoré stanovujú technické normy, musí výrobca schodiska rešpektovať. Realizácii schodiska predchádza vypracovanie návrhu schodiska pozostávajúceho z pôdorysného riešenia a pohľadov v priestore. Schodiská sa už hotové montujú v interiéri väčšinou v priebehu jedného dňa.

Text: IVETA LANÁKOVÁ v spolupráci s fi. Luky Plus
Foto: Luky Plus

zdroj: štýl bývania

Páčil sa vám článok?

áno: 259     nie: 221

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby