preskočiť na hlavný obsah

Záhrada pri dome

/up/images/featured/images/Zahrada_pri_dome_0.png

V súčasnosti zažívame celkom iný prístup k výstavbe rodinných domov a úprave ich okolia. V poslednom desaťročí nahradil svojpomocne realizovanú niekoľkoročnú výstavbu rýchly a efektívny dodávateľský systém. Podobnú prevratnú zmenu zaznamenávame aj v úprave okolia a po stavebných firmách sa na trhu objavili aj záhradnícke, ktoré dokážu zrealizovať záhradu na profesionálnej úrovni.

Postaviť si rodinný dom ešte pred nedávnom znamenalo niekoľkoročné peripetie. Od vybavenia stavebného povolenia, cez zaobstarávanie všeobecne ťažko dostupných materiálov a služieb, až po výstavbu a záverečnú kolaudáciu. Úprava okolia rodinných domov bola na rozdiel od budovania stavieb vyslovene v rukách majiteľov. Záhradná architektúra pre individuálnu výstavbu neexistovala, každý si pomohol, ako vedel. Dostupnosť rastlín bola na mizernej úrovni, takže nestačilo len chcieť a vedieť, bolo aj treba zaobstarať si potrebnú vegetáciu. Dnes je našťastie situácia úplne iná. Existujú záhradnícke firmy, ktoré sa špecializujú na úpravu exteriérov, rodinné domy nevynímajúc.

Neplatí a ani platiť nebude, že profesionálne navrhnutá a aj realizovaná záhrada bude obklopovať každý rodinný dom. Tak tomu napokon nie je ani v najvyspelejších štátoch sveta, tobôž nie na Slovensku. Profesionálna záhrada je v prípade finančne menej náročných domov a menších exteriérových priestorov určitým nadštandardom. Na druhej strane, k náročnejšiemu domu, navyše zasadenému do priestrannejšieho pozemku, profesionálne navrhnutá a realizovaná záhrada určite patrí. Ak chýba, nevyhovujúci exteriér môže pokaziť celkový dojem a úžitkovú hodnotu aj toho najdrahšieho a najkomfortnejšieho domu.

Cena záhrady

Prvá vec, ktorá zaujíma majiteľov rodinných domov pri zaobstarávaní dodávateľa na záhradu, je väčšinou cena. Odpoveď na túto otázku je omnoho náročnejšia, ako v prípade samého domu. Dôvodov je viacero. Na rodinné domy existujú typové projekty a prijateľné riešenie si možno vybrať z katalógu. Stačí prepočítať náklady na materiály a prácu, a cena je na svete. Typové projekty na riešenie záhrady neexistujú. Dôvod je jednoznačný - každá záhrada je individuálne dielo, ktoré zohľadňuje danosti upravovaného priestoru a individuálnu predstavu jej majiteľa. Výnimkou azda môže byť len budovanie záhrad v radovej výstavbe bez osobitných nárokov majiteľov domov.

Cenu záhrady určuje viacero prvkov. Patrí medzi ne aj jej veľkosť, avšak nejde o lineárnu veličinu. Náročná záhrada na ploche dvoch árov sa môže cenovo vyrovnať inej, vysiatej iba trávnikom a vysadenej niekoľkými drevinami na päťnásobnej ploche. Na cenu realizácie má hlavný vplyv architektonické riešenie, ktoré podľa zadania majiteľa vypracúva záhradný architekt. Jeho úlohou je naplniť predstavy zadávateľa a nájsť vhodné riešenie vrátane akceptovateľnej ceny.

Významný vplyv na výslednú sumu má úprava terénu, pričom nejde len o jeho modeláciu a vytvorenie vĺn či terás. Úprava zahŕňa aj vybudovanie oporných múrov či inštalovanie odvodňovacích systémov. A potom peniaze potrebné na zakúpenie rastlín sú jednou z rozhodujúcich nákladových položiek. Rastliny sa môžu líšiť podľa druhu, kvality, veľkosti atď. Samozrejme, že finančne najnáročnejšie sú zriedkavé druhy, veľké vzrastom a s vysokým stupňom kvality. Pritom nejde len o samotnú cenu rastliny. Napríklad na dodanie veľkého, päťmetrového javora je potrebný dovoz špeciálnou technikou, výkop jamy zemným strojom a vysadenie pomocou žeriava alebo mechanickej ruky.

Náročnosť záhrady sa odvíja aj od počtu použitých architektonických prvkov. Je rozdiel mať a nemať v záhrade jazierko s vodopádom a s lávkou. Najmä v posledných rokoch, keď sú horúce a suché letá čoraz častejšie, sa stáva potreba pravidelného zavlažovania nevyhnutná. Čo sa týka vstupných nákladov, sú automatické zavlažovacie systémy dosť náročné, avšak investícia sa časom vráti v znížených nárokoch na osobnú obsluhu zavlažovania či na menších poplatkoch za vodu alebo elektrickú energiu spotrebovanú čerpadlom v studni.

Málokto si uvedomuje, že cena za záhradu zahŕňa aj nároky na jej budúce udržiavanie. Podobne ako pri stavbe domu, kde možno použiť rozličné povrchové úpravy s rozličnou cenou a nárokmi na budúcu údržbu, je to aj pri záhrade. Existujú riešenia s vynikajúcim efektom a s nízkymi nárokmi na údržbu, ktoré sa však zohľadnia vo vstupnej cene. Príkladom je vysádzanie drahých dospelých rastlín, ktorých vzhľad sa nebude meniť rastom, ale iba prípadným orezávaním. Takýto prístup ocení budúci majiteľ, ktorý má dostatok finančných prostriedkov hneď pri tvorbe záhrady, pričom si šetrí náklady do budúcnosti.

Úspora v budúcnosti všeobecne platí pri výbere záhradného architekta či záhradníckej firmy. Kvalitný, hoci náročný projekt a zodpovedná realizácia môžu ušetriť náklady na dosádzanie rastlín, úpravu zavlažovacích systémov či ďalšie vynútené kroky, ktorých potreba sa prejaví ako dôsledok nekvalitných vstupných návrhov a dodávok prác.

Čas v rukách majiteľa a architekta

Druhým sledovaným parametrom pri dodaní záhradného diela sú termíny. Aj tu sú pri porovnaní so stavbou rodinného domu rozdiely. Keďže záhrada vzniká ako výsledok načúvania predstáv jej budúceho majiteľa a ich zohľadnenia v technickom riešení, počiatočná etapa - komunikácia so záhradným architektom - je nevyhnutná. Záleží na konkretizovaní predstavy majiteľa a na schopnosti architekta ponúknuť mu účinnou formou technicky a cenovo prijateľné riešenie.

A ako dlho trvá vypracovanie projektu? K tomu sa pridáva stupeň náročnosti diela a potreba podrobného spracovania detailov či pohľadov. Pri jednoduchších dielach nie je výnimkou, že projekt je hotový v priebehu jedného mesiaca. Náročnejšie záhrady vznikajú v hlave architekta a udomácňujú sa v predstavách majiteľa celé mesiace, niekedy aj viac ako rok. Ak je dopredu zrejmé, že pôjde o náročnejšie dielo, vhodné je záhradnícku firmu osloviť ešte pred výstavbou rodinného domu. Má to viacero predností. Veľmi výhodné je skĺbiť projekčné práce na dome s projektovaním úpravy okolitého exteriéru. Keď už nie pre nič iné, tak kvôli ušetreniu nákladov. Práce na jednom i druhom projekte možno skombinovať tak, že do seba zapadajú. Odpadne tak zdvojenie niektorých úkonov. Projektanti sú kolegovia z jednej branže, možno prídu na riešenia v jednom i druhom diele, ktoré prinesú majiteľovi aj iný efekt, napríklad úžitkový alebo estetický.

Keď je projekt na záhradu vypracovaný pred spustením prác celé mesiace dopredu, ešte stále ostáva čas prehodnotiť ho. Pripraviť sa na jeho realizáciu môže aj záhradnícka spoločnosť. Okrem zaistenia potrebných prác a materiálov si môže naplánovať najvhodnejšie obdobie z hľadiska vegetácie, hoci klimatické pomery na Slovensku umožňujú budovať záhrady neraz aj desať mesiacov v roku. Práve chladné mesiace sú najvhodnejším časom, aby si budúci majiteľ okrasnej záhrady zvážil, aké sú jeho predstavy a nechal ich zhmotniť záhradnému architektovi.

Náročnosť projektu

Na začiatku každého diela je myšlienka. Budúci majiteľ oboznámi záhradného architekta o svojej predstave, ten podľa nej navrhne technické riešenie. Čím viac času musí architekt venovať naplneniu predstavy majiteľa, tým je projekt drahší. Veľa času sa dá usporiť používaním modernej techniky a metód komunikácie, napríklad projektovaním na počítači a obojstranným používaním elektronickej pošty. Náročnosť projektu sa ďalej meria počtom výstupov. Nielen počtom medziproduktov, ktoré sa postupne upravujú, ale aj náročnosťou finálnej zostavy, najmä rozsahu detailov, pohľadov...

Použitie rastlín

Rastliny v záhrade, podobne ako všetko iné, podliehajú módnym vlnám. Po otvorení hraníc je na Slovensko možné doviezť čokoľvek, čo sa nájde vo svete. Preto sa dnes hojne používajú u nás zriedkavejšie druhy z teplejších oblastí, ktoré sú drahšie ako domáce. Na druhej strane, už aj na Slovensku cítiť trend rešpektovania vegetácie z domovského prostredia, pričom sa dôraz kladie na vhodné kombinovanie. Najnáročnejší majitelia záhrad neváhajú siahať po tropických rastlinách, ktoré sa na zimné obdobie vyberajú z pôdy a ukladajú v temperovaných interiéroch.

Úprava terénu

Majiteľ záhrady má väčšinou predstavu o výškovej úprave terénu. Niekomu vyhovuje pôvodný stav, i keď ho neraz do tejto podoby treba po stavebných prácach ešte upraviť, iní uprednostňujú zvlnenie povrchu či vybudovanie terás. Okrem prvej úpravy terénu je zvyčajne potrebné doplniť výsledný povrch vrstvou kvalitného substrátu, v ktorom sa budú rastliny úspešne vyvíjať. Ak sa kvalitná ornica nachádza na pozemku, treba ju počas výstavby domu chrániť a použiť až pri záverečnej modelácii terénu.

Závlahový systém

Ešte nedávno sa použitie závlahových systémov považovalo za prepych. Dnes sa automatické závlahy stávajú štandardom. Hlavným dôvodom je dlhodobá zmena podnebia a zvyšujúci sa nedostatok času. Priemerné ročné teploty stúpajú, pribúdajú horúce letá. Neraz sa stane, že raz nepoliata rastlina je mŕtva a treba ju nahradiť. Stúpa cena vody. Ak neexistuje studňa, treba k tomu pripočítať náklady na stočné. Automatické závlahové systémy sú pri budovaní záhrady finančne náročné, ale pri prevádzke efektívne. Napríklad nastavením spúšťania zavlažovania v nočných hodinách je účinná spotreba vody najnižšia, pretože pri znížených teplotách je vyparovanie nižšie ako cez deň.

Architektonické prvky

Samozrejme, že cenu záhrady ovplyvňuje výstavba jazierka, fontány, vyvieračky alebo vodopádu. Na druhej strane, majiteľ si je vedomý, že tečúca voda ponúka popri zrakových, čuchových a hmatových vnemoch ďalší rozmer - zvukový. Práve znečistenie životného prostredia hlukom sa vníma čoraz citlivejšie, a preto sa viac a viac vyhľadáva ticho či zvuky prírody. Druhov architektonických prvkov je veľmi veľa, popri vode to môžu byť altánky, záhradné grily, osvetlenie, hojdačky, pieskoviská atď...

Údržba

Profesionálny prístup záhradníckej firmy si možno overiť už pri vypracúvaní projektovej dokumentácie. Jednou z prvých otázok záhradného architekta musí byť, koľko času mieni majiteľ venovať udržiavaniu svojej záhrady. Bez výraznejších dosahov na kvalitu diela možno navrhnúť záhrady s rozličným stupňom nárokov na údržbu, napríklad na presádzanie a dosádzanie rastlín, odstraňovanie odkvitnutých kvetov, strihanie drevín, čistenie vodných nádrží... Samozrejme, že náročnejšie záhrady si vyžadujú profesionálnu údržbu, ktorú zvládne iba odborná záhradnícka firma. Inou možnosťou je angažovať si vlastného záhradníka.

Text a snímky: Peter Heško

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 248     nie: 444

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby