preskočiť na hlavný obsah

Záhrada ako životný priestor človeka

/up/images/featured/images/0-zahrady.jpg

Záhrada vo svojej podstate predstavuje rozšírený obytný priestor človeka. Priestor, ktorý ponúka človeku možnosť relaxu, zábavy, úteku od každodennej rutiny, ale i intenzívnejšieho kontaktu s prírodou. V nej človek prežíva a obohacuje svoj každodenný život, priúča sa vzťahom a hierarchii v prírode, pozoruje čas, vytvára si vzťah, učí a vzdeláva sa, no a v neposlednej miere obohacuje svoje zmysly.

Záhrada, rovnako ako vnútorný priestor domu, odzrkadľuje (alebo by mala) dušu a charakter svojho tvorcu a majiteľa. Podľa jej úpravy sa dá určiť kým je, k čomu inklinuje, aký má vkus a vzťah k rastlinám a prírode. Dobrá záhrada vypovedá o životnom štýle jej vlastníka, ako a s kým žije, akú hodnotu pre neho má priestor, ktorý ho obklopuje. Profesionálny záhradný architekt vkladá do návrhu nielen svoj rukopis, ale podriaďuje dispozičné riešenie požiadavkám a potrebám majiteľa. Neexistuje definícia ideálnej záhrady, pretože tak ako všetky priestory, aj tento sa prispôsobuje vkusu a požiadavkám celej rodiny. S vekom jednotlivých členov rodiny sa menia aj ich záujmy a požiadavky na záhradný priestor. Kľúčom k úspechu je pochopenie doby a štýlu života rodín, pre ktoré sa záhrady plánujú.

Pri tvorbe záhrady je dôležité vychádzať a rešpektovať viaceré skutočnosti:
- polohu pozemku a jeho charakter (je rozdiel mať záhradu v meste alebo na dedine; v centre alebo na okraji zástavby;
v nížinnej oblasti, alebo v horskom prostredí; na rovine alebo vo svahovitom teréne)
- záleží aj na veľkosti pozemku a jeho dispozičnom riešení (to znamená umiestnení domu na pozemku, počtu a charakteru už existujúcich alebo len navrhovaných/ požadovaných stavieb)
- vekovú a generačnú štruktúru majiteľov, respektíve jej užívateľov
- životný štýl, možnosti, záľuby, predstavy, vkus investora, od čoho sa odvíja jej následné užívanie, rozčlenenie funkcií
a čas venovaný jej údržbe (i keď v súčasnosti existujú profesionálne firmy, ktorým je možné zveriť časť starostlivosti o záhradu)
- čas a peniaze, ktoré je majiteľ ochotný do nej investovať
- prítomnosť domácich alebo hospodárskych zvierat

Podstatou záhradno - architektonickej tvorby je pochopiť ako tvary navzájom súvisia, pretože práve ukryté abstraktné tvary dávajú záhrade jej vizuálnu silu. Prvým krokom je začať vnímať záhradu ako súbor elementov; vzťah tvarov, línií a proporcií.

Následne nastupuje hra s farbou, textúrou a štruktúrou rastlinného i technického materiálu všetko prvkov, ktorými môžeme cielene ovplyvniť a dotvoriť charakter priestoru. Veľmi často máme možnosť rozhodnúť i o spôsobe akým sa budeme do záhrady, i z nej pozerať. Bodku za vytvoreným prostredím dáva príroda svojou premenlivosťou a rastom, čím každodenne do neho vnáša jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru. Zmyslom existencie záhrady je samotný pobyt človeka v nej.

Mestská scenéria má silné architektonické podtóny. Na plánovanie mestskej záhrady vplýva blízkosť okolitých budov, ako aj to, či je z nich výhľad do záhrady. Charakter mestskej záhrady by sa mal výrazne odlišovať od iných záhrad a v nijakom prípade by nemal byť zdrobneninou prírodného parku. Vidiecka záhrada by mala odrážať zasadenie do krajiny.

Navrhovanie záhrady, na rozdiel od jednoduchého vysadzovania rastlín, dáva možnosť rozhodovať o veľkosti priestoru, ktorý máme pred sebou. Čím je plocha menšia, tým väčšia je hodnota dvojakého alebo trojakého využitia rastliny. V malom uzavretom priestore je dobré zladiť farby záhrady s farbami interiéru domu, vo veľkej záhrade končí farebný vplyv domu na terase. Veľmi intenzívna farba v pozadí opticky skracuje vzdialenosť, svetlé odtiene priestor predlžujú. Jednou z hlavných zásad je umiestňovať rastliny podľa pôvodu lokalít, na ktorých sa prirodzene vyskytujú a nevypĺňať každý kútik odlišnými druhmi rastlín; vytvárať ucelené skupiny výsadieb miesto plávajúcich ostrovčekov v trávniku.

Na príklade riešenia rodinnej záhrady (obrázky vpravo dolu a na druhej strane) u študenta záhradnej a krajinnej architektúry na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je možné sledovať uplatňovanie základných princípov tvorby záhradného priestoru. Z variantných riešení je jeden návrh inšpirovaný „záhadou" teda „Záhrada ako záhada", druhý hrou a kombináciou línií - „...v rytme línií".

Záhada zväčša býva zahalená rúškom tajomstva, niečo odkrýva, niečo zahaľuje, vytvára predstavy no aj udivuje. Záhada vo svojej podstate núti človeka premýšľať, podnecuje ho, aby nestál, ale šiel a hľadal, objavoval. Aj táto záhrada má svoje tajomstvá, „záhady", miesta intimity ale i ruchu a aktivity, ponúka rôzne zákutia. Priestor je kompozične členený podľa funkcií a predpokladaného využitia na relaxačnú časť (bazén, pergola s lavičkou), spoločenskú časť (domček s letnou kuchyňou a vínnou pivnicou, detský kútik) a úžitkovo okrasnú časť tvorenú ovocnými stromami a krami. Predzáhradka v tomto prípade nie je klasická, pretože ustúpila potrebe funkčnosti priestoru a požiadavke spevneného prístupu k prístrešku pre autá. Dômyselne rozvrhnuté dreviny v priestore dominujú, členia ho, alebo ho dotvárajú. Niektoré z existujúcich drevín na pozemku boli odstránené, väčšina však bola ponechaná na pôvodnom stanovišti, prípadne presadená.

Hra s líniou a jej strohým výrazom, ktorého kombinácia poskytuje množstvo variácií sa odzrkadľuje v druhom návrhu. Charakter jednoduchosti, ba až strohosti sa prejavuje v použitých prvkoch i v tvaroch záhonov. Záhony sú vysadené trvalkami a krami a prepájajú všetky časti záhrady. Rovnako ako v prvom návrhu, i tu je do blízkosti domu situovaný bazén, plocha pre hru detí s hojdačkou a pieskoviskom. Všetko je navrhnuté v kompaktných ucelených plochách funkčne spojených komunikáciou. Pohľadom z terasy sa zdá byť vnímaný priestor záhrady väčší. Vyniknutie línií a čistotu priestoru podporuje aj veľká plocha trávnika. Navrhnuté riešenie okrem funkčnosti a estetike umožňuje zjednodušenie údržby a vytvorenie záhrady pre človeka a jeho rodinu.

Skutočná hodnota záhrady je podmienená jej duchovnosťou a umeleckou podstatou. Mala by byť individuálna, neopakovateľná a zmysluplná, aby napĺňala predstavy svojich tvorcov a užívateľov.

Mária Bihuňová, Richard Kubišta, foto: Mária Bihuňová, Richard Kubišta, Júlia Straňáková Autor návrhov: Miroslav Chomjak 

zdroj: Dom a Bývanie

Páčil sa vám článok?

áno: 184     nie: 120

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby