preskočiť na hlavný obsah

Zachyťte teplo sivým polystyrénom

sivý polystyrén

Zateplenie novostavieb, ale i starších bytových jednotiek prináša so sebou viacero výhod.

Okrem zníženia spotreby energie na vykurovanie, predĺženia životnosti objektu , zlepšuje aj celkový vzhľad budovy.

Návratnosť vloženej investície do zateplenia závisí i od toho, ako  k nemu investor  pristupuje. Princíp spočíva v tom, či sa zatepľuje komplexne alebo čiastočne. Čiastkové riešenie (napr. zateplenie strechy, len jednej strany budovy, atď.) je ekonomicky nevýhodným riešením. Tieto činnosti plynú väčšinou zo snahy ušetriť . Mnohí investori si však neuvedomujú, že pri dodatočnom zateplení platia mnohé práce viackrát, ako napríklad stavba a prenájom lešenia, projekčné činnosti, administratívne činnosti, upratovacie práce. Najefektívnejšie je komplexné zateplenie budovy. To znamená zateplenie nielen obvodových stien, ale i strechy a okien. Komplexné zateplenie je nákladnejším riešením, ale celková úspora energie je okamžitá a tým sa skracuje doba návratnosti investície.

„Aj zvýšené vstupné náklady majú dlhodobo väčší a výraznejší efekt ekonomickej úspory.“

Zatepľovanie budov vonkajším tepelno-izolačným kontaktným systémom (ETICS – External Thermal Insulation Composite System) sa stalo súčasťou každodenných stavebných prác. Aby však komponenty systémov vyhoveli rastúcim požiadavkám na energetickú efektivitu zatepľovaných budov, je dôležité ich kontinuálne zdokonaľovať.

Technický vývoj sa uberá práve smerom optimalizácie a zdokonaľovania  použitých materiálov. Jednou z posledných inovácií je použitie sivého polystyrénu v zatepľovacích systémoch namiesto klasického bieleho polystyrénu.

Súčasný trend vývoja pomeru medzi použitím sivého a bieleho polystyrénu má rastúci charakter v prospech izolantu novej generácie.

Do sivého polystyrénu je zapracovaný grafit, ktorý spôsobuje sivé zafarbenie tohto produktu. Grafit v podstate vytvára akési tepelné zrkadlo. Tepelné žiarenie, ktoré prechádza sivým EPS (EPS = Expandovaný PolyStyrén), je uhlíkovými časticami odrážané späť k zdroju. Tento fakt znižuje tepelnú vodivosť a tiež skokové zmeny teploty na povrchu izolantu. Použitím grafitu sa dosahujú o cca 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti v porovnaní s bežným fasádnym polystyrénom.

Výhodu 20 % možno využiť 2 spôsobmi:

1. Ak projektant navrhne určitú hrúbku bieleho EPS a rozhodne sa zatepľovať sivým EPS, ponechá sa taká istá hrúbka, ako bola navrhnutá u bieleho (pr. hrúbka 10 cm bieleho EPS – ponechá  sa 10 cm sivého EPS). Týmto spôsobom sa využije úspora energie  20-tich % počas celého roka, či už pri prechode tepla von – tepla z interiéru do exteriéru vo vykurovacom období, alebo pri prechode tepla do klimatizovaných interiérov v letnom období. Úsporu pri druhej možnosti je cítiť v ekonomickom ponímaní ešte výraznejšie, nakoľko zmena teploty vzduchu o - 1°C je trikrát ekonomicky náročnejšia ako zmena teploty vzduchu o + 1°C. Z environmentálneho hľadiska môžeme hovoriť o dokonalejšej ochrane životného prostredia pri produkcii CO2 ako vedľajšieho efektu výroby energie spotrebovanej na ochladenie.

2. V prípade, že projektant musí riešiť problém hrúbky izolantu kvôli konštrukčným obmedzeniam (historické objekty...), sivý EPS poskytuje možnosť zmenšiť hrúbku EPS o 20 % (pr. 10 cm bieleho EPS sa nahradí 8 cm sivého EPS pri zachovaní rovnakých tepelnoizolačných vlastností). Spôsob úspory hrúbky je efektívny najmä pri výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov. Pri úspore hrúbky izolantu sa ušetrí nielen na objeme izolantu, ale i na pomocných materiáloch, ako sú kratšie kotevné prvky, užšie oplechovanie a klampiarske prvky. Pri členitej fasáde je badateľná úspora lepidla, stierkovej hmoty, výstužnej tkaniny a omietky.

zdroj: Dom a Byt

Páčil sa vám článok?

áno: 221     nie: 195

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby