preskočiť na hlavný obsah

Z čoho a za ako dlho postavíte dom

/up/images/featured/images/0-postavitdom.jpg

Dom môžete postaviť z rôznych materiálov, podľa toho, či sa rozhodnete pre klasický murovaný, alebo montovaný. Môžy byť zostavený z murovacích prvkov od rôznych výrobcov, alebo z jedného komplexného systému.
Odborníci odporúčajú komplexný systém, do ktorého patrí murovací materiál, stropy, preklady nad dverami a oknami aj atypické tvarovky v navzájom prispôsobených veľkostiach. Ucelený systém urýchli výstavbu a ušetrí náklady na prácu kvalifikovaných robotníkov.

Ak ste si vybrali konkrétny materiál, pred kúpou si vypracujte časový plán stavby a rozpis materiálov na konkrétny dom a vyžiadajte si cenovú ponuku od viacerých predajcov. Ceny na trhu sa totiž môžu líšiť až o 25 percent. Pri kalkulácii treba do ceny základného murovacieho materiálu zarátať aj cenu spájacej malty a ostatných komponentov.

Tehly

Keramický murovací materiál, tehla, je klasický stavebný materiál, ale ich vývoj priniesol zlepšenia, najmä tepelnoizolačných vlastností, pevnosti a rozmerovej i tvarovej presnosti. Dutiny v dierovaných tehlách sťažujú prechod tepla a zvyšujú tepelnoizolačné schopnosti. Tehly na obvodové murivo sú ľahčené aj v črepe, pretkanom hustou sieťou pórov. Väčšina tehál sa už vyrába v zhotovení pero – drážka, kde styčnú škáru tvorí do seba zapadajúci systém pier a drážok bez premaltovania. Ušetrí sa tým polovica malty a 15 percent času na murovanie. Obvodové steny z priečne dierovaných tehál netreba dodatočne zatepľovať – stena s hrúbkou 44 cm spĺňa, ba aj prevyšuje tepelnoizolačné parametre požadované normou.

Brúsené tehly

Brúsené tehly majú presné rozmery a sú dokonale opracované. Znižujú prácnosť a zrýchľujú murovanie stien až o štvrtinu. Ich ložné plochy sa po vysušení či vypálení brúsia na zariadení s dvomi rovnobežnými brúsnymi kotúčmi do roviny. Tieto tehly majú rovnakú výšku s odchýlkou max. 1 mm a dve rovnobežné, dokonale rovné ložné plochy.
Klasickú murovaciu maltu, ktorá sa pri bežných tehlách nanáša v hrúbke 10 až 12 mm tu nahrádza tenká vrstva lepiacej malty. Výsledkom je murivo s tenkými škárami (1 – 3 mm) až o 75 percent nižšia spotreba malty. Znižuje sa i množstvo zabudovanej vlhkosti a chýb pri murovaní. Dôležité je však presné založenie prvého radu tehál.

Ľahčený betón

Na stavbu obvodových konštrukcií sa používajú aj dutinové tvárnice z keramického betónu. Plnivom je kamenivo z expandovaného ílu, známe ako keramzit alebo liapor. Takéto murivo je objemovo stále, takže omietka menej praská, má pomerne vysoký tepelný odpor a dobre pohlcuje zvuk.

Tvárnice na báze dreva

Drevocementové (trieskocementové, štiepkocementové) materiály sa vyrábajú lisovaním smrekových štiepok, vlny, triesok s cementom či vodným sklom. Tvarovky a dosky sa lisujú pod veľkým tlakom. Ich hydrofóbna úprava bráni prenikaniu vzdušnej vlhkosti. Konštrukčné detaily tvaroviek, prekladov a vencov bránia vzniku tepelných mostov. Z týchto materiálov sa stavajú najmä nízkoenergetické rodinné domy, ale možno z nich stavať i štvorpodlažné objekty.

Porfix

Zo stavebného systému na báze sivého pórobetónu možno vymurovať celú hrubú stavbu. Má výborné tepelnoizolačné vlastnosti a netreba ho zatepľovať. Pri šírke múru 500 mm aj bez zateplenia spĺňa požiadavky nízkoenergetického domu Jednotlivé prvky systému sú riešené tak, aby pohľadová strana bola vždy z pórobetónu, čím vznikne rovnaký povrch všetkých častí domu po vymurovaní (dôležité pri omietaní). Na murovanie sa využíva lepidlo na pórobetón. Presnosť murovacích prvkov a komplexnosť systému umožňuje stavať veľmi rýchlo, čo prináša výraznú úsporu času a nákladov. Podľa počtu murárov, organizácie práce a využitia jednotlivých prvkov trvá vymurovanie hrubej stavby stredne veľkého domu asi týždeň.

Pórobetónová stavebnica Ytong

Systém tvoria presné tvárnice s kapsou, perodrážkou a kapsou, priečkovky, preklady, stropné nosníky, bloky a vložky, stenové, stropné a strešné panely s výstužou a schodiskové dielce. Tvárnice sa ľahko opracovávajú bežným náradím a dajú sa jednoducho prispôsobiť požadovanému tvaru priamo na stavbe. Majú nízku objemovú hmotnosť, ľahko sa s nimi manipuluje, murovacie práce sú jednoduché a prakticky bezodpadové. Ak stavebník využije bezplatnú službu založenia rohov stavby, hrubá stavba trvá len tri dni bez potreby technologickej prestávky. Predpokladom je základová doska zhotovená v štandardnej kvalite.

Porotherm

S uceleným stavebným systémom Porotherm sa dá hrubá stavba domu zvládnuť za päť dní.

1. deň – zameranie základovej dosky a položenie prvého radu tehál obvodovej steny a vnútorných nosných stien. Prvý rad tehál sa muruje na vápennocementovú zakladaciu maltu. Od jeho presnoti závisí presnosť murovania ďalších radov.
2. deň – od druhého radu sa tehly murujú na lepiacu maltu pomocou špeciálneho nanášacieho valca. Počas druhého dňa sa dá vymurovať až 90 % prvého podlažia.
3. deň – dokončí sa posledný rad tehál prízemia a zhotovia sa preklady nad otvormi v obvodovej stene, ktoré sú nosné hneď po zabudovaní a pri montáži ich netreba podopierať.
4. deň – montáž stropnej konštrukcie z prvkov stropného systému a po jej vystužení betonáž stropu.
5. deň – po technologickej prestávke potrebnej na vyzretie betónu v stropnej doske sa domuruje podkrovie.

Kombinácia dreva a betónu

Štiepkocementové tvárnice sa vyrábajú z drevnej štiepky, cementu, vody a mineralizačných prísad. Cement zaručuje vysokú pevnosť, prísady odolnosť proti vode, ohňu a soliam, drevo vytvára zdravé prostredie na bývanie. Tvárnice tak spájajú výhody betónu a dreva v jednom stavebnom materiáli. Zostavujú sa do výšky a zalievajú betónom. Ich súčasťou sú tvarovky pre všetky detaily stavby, tvoriace stavebný systém. Ani viacpodlažné stavby nemusia mať skelet, čo zlacňuje výstavbu. K ich výhodám patria výborné tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti, odolnosť voči klimatickým podmienkam, nenasiakavosť (tepelný odpor sa nemení ani v zimnom období), dobrá akumulácia tepla (úspory energie na vykurovanie) a stopercentná recyklovateľnosť.

Drevený nosný rám a panel

Najrozšírenejší spôsob výstavby montovaných domov je založený na technologickom princípe, kde sa vo výrobnom závode podľa podrobnej výrobnej dokumentácie vyrobí drevený rám, do ktorého sa osadia tepelné izolácie, okná s vonkajšími parapetnými doskami a zvislé zdravotnotechnické inštalácie. Rám sa potom z oboch strán uzavrie veľkorozmerovým materiálom, napríklad sadrokartónovými doskami a exteriérová strana panela sa zateplí fasádnym polystyrénom. Na takto vyrobené obvodové steny sa priamo vo výrobe nanesú základné omietky, vďaka čomu je montáž domu menej závislá od poveternostných podmienok. Rovnakým spôsobom možno pripraviť aj stropné a strešné panely. Tento postup je náročnejší na výrobné priestory, technologické vybavenie a logistiku. Umožňuje však dosiahnuť vyššiu kvalitu, rýchlosť výstavby a počet zrealizovaných domov.

Menší výrobcovia uprednostňujú menšie rozmery prefabrikovaných dielcov. Najčastejšie sa zhotovuje iba drevený rám a opláštenie z jednej strany. Okná, tepelná izolácia a omietky sa realizujú priamo na stavbe. Treba dbať, aby konštrukcia, ktorá je dlhšie otvorená, nebola napadnutá drevokazným hmyzom a aby poveternostné podmienky neznížili kvalitu zabudovaných materiálov.

Vitalwand

Konštrukcia Vitalwand® vychádza z klasickej skladby obvodovej steny montovaných drevených domov, ale k overenej skladbe steny sa priamo na stavbe z vnútornej strany obvodovej steny pridáva tehla Vital. Prívlastok Vital získala preto, že sa výrobcovi podarilo odstrániť nevýhody montovanej stavby a zlepšiť komfort bývania. Konštrukcia získala lepšie zvukovoizolačné vlastnosti a optimálne akumulačné vlastnosti.

TEXT Barbara Turčíková
FOTO archív firiem

zdroj: MEDIA/ST spol. s r.o.

Páčil sa vám článok?

áno: 285     nie: 304

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby