preskočiť na hlavný obsah

Výstavba vo svete - MAN Nutzfahrzeuge AG

/up/images/featured/images/vystavba_0.jpg

Brána k väčším dimenziám

Rozsiahlymi prestavbami a prístavbami zväčšila spoločnosť MAN Nutzfahrzeuge AG hodnotu svojej centrálnej administratívnej a výrobnej lokality v Mníchove. Reorganizáciou vstupného priestoru pre automobily dostáva areál dynamický vzhľad. Obloženie fasád jednotlivých budov vychádza z priemyselnej koncepcie stavby vozidiel. Pre stĺpovo-rámové konštrukcie sklených fasád použili projektanti okrem iného oceľový systém Schúco Jansen VISS Basic TVS. Jeho profily sa dajú flexibilne nasadiť na rôzne oceľové konštrukcie a zachovávajú tak jednotný vzhľad všetkých budov.

Urbanistický koncept

Areál závodu spoločnosti MAN Nutzfahrzeuge AG Munchen-Allach je centrálnou administratívnou a výrobnou lokalitou koncernu v Nemecku. Kompletne novým stvárnením „Východnej brány" na ulici Dachauer Strasse sa reorganizuje vstupný priestor na vyše 140 000 m2, resp. vytvára nová zástavba. Vzorový urbanistický projekt a jednotný architektonický prejav zlepšia celkový obraz spoločnosti. Ako hlavný projektant je za projektovanie zodpovedná mníchovská kancelária pmp Architekten Buro GmbH.

Budovy na oboch stranách ulice Dachauer Strassse lemujú vjazd do Mníchova zo severozápadného smeru a sú do určitej miery novou vizitkou spoločnosti. Dve administratívne budovy, s vyše 600 pracovnými miestami, situované na východnej strane ulice tvoria novú „bránu" do areálu závodu. Južná budova bola dokončená v roku 2006 a poskytuje prístrešie nemeckej dcérskej obchodnej spoločnosti. Severná budova nasledovala v roku 2008 a funguje ako hlavná administratívna budova. Okrem predstavenstva tu sídlia centrálne administratívne útvary. Typológia oboch budov je urbanisticky navzájom zosúladená a aj v detailoch je zjavný spoločný architektonický charakter oboch portálov: Zlomy budov boli stvárnené v zaoblenej forme - vrátane príslušných zaoblených zasklených častí.

Hlavná administratívna budova

Zasklená vstupná hala spája obe krídla hlavnej administratívnej budovy. Stĺpovo-rámová konštrukcia severnej a južnej fasády sú zrealizované jednotným optickým oceľovým systémom Schuco Jansen VISS Basic TVS. Konštrukčne sa však fasády značne líšia. Severná fasáda sa vypína z podlahy do výšky vyše 16 metrov. Na jednotlivých poschodiach je spätne zakotvená v primárnej konštrukcii, preto bolo potrebné profily voliť veľmi úzke, v náhľadovej šírke len 50 mm. Kolmé oceľové podpery boli pri montáži osadzované osobitne za pomoci autožeriavu, zhora boli vsunuté do sústavy a následne zoskrutkované. Sklené tabule boli vsadené technológiou suchého zasklievania (bez použitia tmelu). Južná fasáda, taktiež zprofilov náhľadovej šírky 50 mm, je zavesená na konzolách na spriahnutom oceľovom nosníku integrovanom v najvyššom betónovom strope. Tento nosník prenáša zaťaženie zo stĺpovo-rámovej konštrukcie v rozpätí 12 metrov. Aj cca 10 tonová tiaž sklených tabúľ je prenášaná podperami a ťažnými tyčami v spriahnutých oceľových nosníkoch; vodorovné priečky s náhľadovou šírkou 50 x 350 mm slúžia len na vystuženie pred vetrom. Na južnej strane sa dostávame cez dvoje otočných dverí do zasklenej vstupnej haly. Nad ňou sú integrované do stĺpovo-rámovej konštrukcie ventilačné klapky, ktoré okrem nočnej ventilácie slúžia aj na odvádzanie dymu v prípade požiaru. Na severnej strane sú v stĺpovo-rámovej konštrukcii upnuté dvojkrídlové dvere Janisol s havarijným kovaním a funkciou únikových dvier.

Fasádové obloženie oboch krídel budovy bolo zhotovené z prietlačne lisovaných hliníkových profilov. Okná vo výške miestnosti delia, vertikálne vsadenými prvkami, sklenú fasádu, pre ktorú bol použitý profilový systém Schuco FW 50. Vo forme dvojvrstvových konštrukcií umožňujú prirodzenú ventiláciu kancelárskych priestorov - napriek akustickej záťaži z ulice Dachauer Strasse. Prízemie a podkrovné podlažie oproti ostatným podlažiam zreteľne ustupujú. Pochôdzne terasy na streche sú pričlenené k rokovacím priestorom aku kanceláriám predstavenstva. Pultové strechy, ktoré presahujú až do šírky 4,5 m, tvoria horné zakončenie stavebných telies a formujú charakteristickým spôsobom nový vzhľad oboch portálov.

Academy a Service-Academy

Umiestnené ďalej od ulice, v druhom rade za portálmi, dopĺňajú areál novostavby východne od Dachauer Strasse dve školiace budovy: „Academy" slúži vrámci koncernu pre interné ďalšie vzdelávanie manažmentu, „Service-Academy" slúži pre technické školenia z oblasti produktov - kamióny a autobusy. Nápadné je šikmé sklené priečelie foyerov v Service Academy: montáž stĺpovo-rámovej konštrukcii bola mimoriadne náročná pre zhotoviteľa, firmu Wôlz Metallbau, Gundelfingen. Bolo tu potrebné napasovať veľkoformátové sklené tabule výšky až 3,4 m s previ-som do fasádnej konštrukcie z Jansen VISS Basic TVS, so 60 mm náhľadovou šírku. Použitý bol nový systém s 10 mm gumovým tesnením. Tento sa dá optimálne prekrývať a zaručuje čisté odvádzanie vody. Kvôli konštrukcii bol krámu priskrutkovaný silný oceľový väzník (160 x 15 mm) s ďalšími prvkami. Systém Jansen bol vhodný pre takúto konštrukciu, sklené tabule boli vsadené technológiou suchého zasklievania. Uzavreté časti fasády sú opatrené kovovou fasádou so zadnou ventiláciou, z hladkých hliníkových plechov, s ostro zbrúsenými hranami. V časti kancelárskych a školiacich priestorov bola fasáda zrealizovaná zo Schuco-prvkov so špeciálnymi profilmi.

MAN-Forum

Na protiľahlej strane ulice tvorí „MAN-Forum" a „Neoplan Forum" pendant k administratívnym budovám. S celkovou dĺžkou fasády viac ako 300 metrov sú čelné zasklené plochy v určitej miere výkladnou skriňou koncernu pozdĺž najfrekventovanejších ulíc Mníchova. MAN Forum spája funkcie výstavnej a expedičnej budovy spoločnosti MAN Nutzfahrzeuge AG do jedného komplexu budov. Nová budova sa využíva o strany ulice ako reprezentatívny Showroom. Okrem gastronomických zariadení, takzvaného „sveta značiek" s obchodmi a výdajnou prepážkou na preberanie vozidiel sa tu nachádzajú rokovacie miestnosti aprednášková sála. Fasáda je charakteristická kolmou časťou, ktorá cez zlom prechádza do šikmej zasklenej plochy. Vyhotovená bola ako zváraná konštrukcia z oceľového systému Schuco Jansen VISS BAsic v náhľadovej šírke 60 mm. Konštrukčne náročným bolo napojenie fasády na hmotu stavby, ktorú v tejto časti tvorí oceľová konštrukcia. Riešením boli konzoly, obopínajúce oceľové profily na strane stavby.

Zaujímavé detaily

Rovnaká presnosť bola požadovaná aj pri vyhotovení obloženia a podhľadov pultových striech. Nad časťou sklenej fasády prečnieva strecha až do 12,5 metra. V dôsledku zlomu vo fasáde vznikli aj na strešnom podhľade rôzne prírezy z hladkých eloxovaných hliníkových plechov s ostro zrezanými hranami, v trojdimenzionálnej geometrii. Obzvlášť zaujímavé to bolo predovšetkým pri pokračovaní podhľadu, vbiehajúceho do vnútorného priestoru. Pri tejto realizácii sa stretli rôzne odbornosti, až po elektroinštaláciu farebných svetelných LED-pásov, ktoré museli byť výškovo absolútne zosúladené. Ďalšou zvláštnosťou boli oceľové skladacie dvere integrované do stĺpovo-rámovej konštrukcie, s výškou krídla 4,4 metrov. Tieto sú lemované masívne pôsobiacim oceľovým rámom, takže vo vnútornom priestore pôsobia monumentálne. Táto osobitná konštrukcia bola zhotovená firmou Gartner, Gundelfingen.

Čo u výrobcov elegantných limuzín už niekoľko rokov prispieva ku značke, dostáva sa teraz už aj do sveta úžitkových vozidiel. Potenciálny zákazník sa vnára do sveta značiek veľkých dimenzií. Spojenie Competence, Corporate a Customer Center sprostredkúva zákazníkom a návštevníkom emočný a autentických zážitok zo značiek. „Fórum je miestom stretnutia, vyjadrením transparentnosti a otvorenosti, platformou komunikácie a interakcie", je uvádzané v jednej z brožúrok spoločnosti MAN Nutzfahrzeuge AG. Túto myšlienku sa autori snažili aj zrealizovať. Presvedčivo sa podarilo prepojenie základnej priemyselnej myšlienky výrobcu vozidla s výtvarnými ambíciami mníchovských architektov.

Lokalita: Dachauer Strasse, Mníchov
Staviteľ: MAN Nutzfahrzeuge AG
Hlavný projektant: pmp Architekten GmbH
Fasádne profily: Schüco Stahlsysteme Jansen, Bielefeld
Zhotoviteľ: Wölz Metallbau, Gundelfingen
Lehota výstavby: 8/2007 – 6/2009

V spolupráci s Anne-Marie Ring pripravila Martina Trnkusová
Foto: © Schuco Stahlsysteme Jansen

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať


Páčil sa vám článok?

áno: 310     nie: 326

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby