preskočiť na hlavný obsah

Výnimočne vysoké budovy

/up/images/featured/images/0-vynimocnevyskbud.jpg

Presné definície vysokých stavieb určuje „Rada pre vysoké budovy a mestské prostredie" (CTBUH, Council on Tall Buildings and Urban Habitat), ktorá v budúcom roku oslávi jubileum: 45 rokov od jej založenia v r. 1969. CTBUH je celosvetovo akceptovanou vedúcou organizáciou a uznávaným zdrojom informácií o vysokých stavbách. Presne definuje parametre vysokých stavieb, meranie ich výšok a tvorí rebríčky pre rôzne kategórie vysokých stavieb. V minulosti tvoril takéto rebríčky pán Marshall Gerometta, dnes člen komisie CTBUH pre výšky stavieb, s ktorým autor príspevku komunikoval pri upozorňovaní na chyby v nich.

Prvou supervysokou budovou sa stala budova Chrysler Building, New York, z r. 1930 s výškou 319 m, ktorá prekonala dovtedy najvyššiu stavbu na svete Eiffelovu vežu v Paríži. CTBUH sa rozhodla pre zavedenie termínu supervysoká budova pre budovy vyššie ako 300 m približne pred 5 rokmi a už zavádza termín megavysoká budova pre budovy vyššie ako 600 m. Dôvodom je existencia v súčasnosti najvyššej stavby na svete Burj Khalifa, Dubaj, r. 2010, 828 m a viacero plánovaných (7) alebo už rozostavaných (3) a jedna dokončená budova, s výškou 600 m a viac, ktoré sa chcú k výške tejto budovy priblížiť (9) alebo ju dokonca prekonať (2). V súčasnosti je na Zemi 2 768 budov s výškou > 150 m, 759 s výškou > 200 m, 69 super vysokých a 2 megavysoké budovy.

Atribúty vysokej budovy

Rekordných 41 rokov (1931 1972) bola najvyššou budovou Empire State Building, New York, USA, s výškou 381 m, kedy stačil termín vysoká budova. Neexistuje absolútna definícia termínu vysoká budova. Budova môže byť relatívne vysoká vzhľadom k svojmu okoliu alebo vzhľadom k svojim proporciám (schéma 1). Atribútmi vysokej budovy sú špeciálne vertikálne dopravné technológie, neobvyklé konštrukčné vetrové stužidlá, sofistikované tlmiče zmierňujúce seizmické účinky, atď. Približne môžeme považovať za vysoké tie budovy, ktoré majú výšku 50 ma viac, alebo 14 podlaží a viac.

Výška podlaží sa môže značne líšiť, preto tá približnosť. CTBUH definuje výšku ako vzdialenosť medzi dvomi bodmi, ktorých polohu presne definuje pre tri rôzne kategórie budov. Poloha dolného bodu je definovaná úrovňou najnižšieho, dôležitého, vonkajšieho vchodu pre chodcov používateľov budovy.

Poloha horného bodu je definovaná zvlášť pre tri rôzne kategórie budov takto:
a)    úrovňou najvyššieho bodu architektonickej konštrukcie budovy (1. Burj Khalifa, Dubaj, 828 m, r. 2010; 2. Makkah Royal Clock, Mekka, 601 m, r. 2012;
3. Taipei 101 508 m, r. 2004). Toto je klasická a hlavná kategória.
b)    úrovňou podlahy najvyššieho obývaného podlažia (1. Burj Khalifa, Dubaj, 585 m; 2. Makkah Royal Clock, Mekka, 558,7 m; 3. Shanghai World Financial Center, Šanghaj, 474 m, r. 2008);
c)    úrovňou najvyššieho bodu akéhokoľvek prvku, ktorý nebolo možné započítať do výšky architektonickej konštrukcie budovy, t. j. najvyššieho bodu antény, vysielača, vlajkového stožiara a pod. (1. Burj Khalifa, Dubaj, 830 m; 2. Makkah Royal Clock, Mekka, 601 m, r. 2012; 3. Willis Tower, predtým bol názov Sears Tower, Chicago, 527 m, r. 1974).

Štvrtou kategóriou používanou v minulosti bola kategória, v ktorej sa budovy zoraďovali podľa najvyššieho bodu strechy. Problémy s definovaním a identifikovaním tohto bodu viedli k jej zrušeniu.

Počet podlaží zahŕňa prízemie a všetky nadzemné podlažia. Mechanické medzipodlažia sa nezapočítavajú, ak majú výrazne menšiu podlahovú plochu ako nižšie hlavné podlažie. Podobne mechanické strešné miestnosti a podlažia zatrávnené, s rastlinami a stromami. Počet podlaží stanovený CTBUH sa môže líšiť od počtu podlaží deklarovaných inými organizáciami, pretože existujú krajiny, kde sa niektoré čísla na očíslovanie podlaží nepoužívajú, napr. č. 4, 14, 24, atď. v Hongkongu.

Jedno alebo viacúčelové vysoké budovy

Budova sa považuje za jednoúčelovú, ak 85 % alebo viac z celkovej podlahovej plochy je používaných na jeden účel, inak je viacúčelová (schéma 2). Viacúčelové budovy sa používajú na dva lebo viac účelov, ktoré je možno započítať, ak pre daný účel je používaná „významná časť" stavby. „Významnou časťou" budovy sa rozumie 15 % alebo viac: a) z celkovej podlahovej plochy, alebo b) z výšky stavby používaných pre danú funkciu. Servisné priestory ako napr. parkovanie pre autá a mechanické podlažia sa do počtu účelov nezarátavajú. Pozornosť treba venovať supervysokým vežiam. Napr. hotelová časť na 20 podlažiach zo 150podlažnej veže nespĺňa podmienku > 15 %, hoci ide o viacúčelové používanie veže.

Ak aspoň 50 % z výšky stavby je používaných ako úžitková podlahová plocha, ide o budovu, inak je to telekomunikačná a/alebo vyhliadková veža (schémy 3 a 4; tabuľka 1).

Konštrukčné materiály

Vysoké stavby môžu byť zhotovené z rôznych konštrukčných materiálov.

Stavba je oceľovou (betónovou), ak sú jej vertikálne, horizontálne a podlahové konštrukcie z ocele (betónu). Stavba sa považuje za oceľovú aj vtedy, ak podlahový systém tvoria betónové dosky uložené na oceľové nosníky.

Stavba je spriahnutou oceľobetónovou, ak konštrukčný systém tvoria nosné prvky vyrobené zo spriahnutých oceľobetónových elementov. Do kategórie spriahnutých stavieb sa zaraďujú aj stavby s oceľovým konštrukčným systémom, ktorých podlahový systém tvoria betónové nosníky. Konštrukčný systém môže byť kombinovaný. V takom prípade sa stavba označuje ako oceľovobetónová stavba, ak je oceľový konštrukčný systém použitý vo vyššej časti stavby a betónový v nižšej časti. Ak je to naopak ide o betónovooceľovú stavbu.

CTBUH rozlišuje sedem kategórií stavov vysokej stavby: a) je kompletná (dosiahla architektonický alebo konštrukčný vrchol; fasáda je hotová; stavba je otvorená pre používanie, prinajmenšom je obývateľná); b) dosiahla architektonický alebo konštrukčný vrchol; c) je vo výstavbe (skončilo čistenie a príprava staveniska, začali základové práce); d) výstavba je zastavená; e) existuje návrh (musí splniť 4 kritériá); f) existuje vízia (musí splniť tri kritériá); g) stavba bola zdemolovaná, na príčine nezáleží.

Pole pôsobnosti CTBUH je veľmi široké. Mimoriadnu pozornosť venuje trvalo udržateľným, ekologickým, životné prostredie nezaťažujúcim a výnimočným stavbám. CTBUH každoročne vyhodnocuje súťaž o „najlepšie" budovy jednotlivých regiónov a celosvetovo „najlepšiu vysokú budovu" daného roka. V r. 2012 to boli budovy uvedené v tabuľke 2.

Desať najvyšších telekomunikačných a/alebo vyhliadkových veží s uvedením výšky po vrchol (bordové čísla) a vyznačením výšky a polohy vyhliadok (podčiarknuté bordové čísla, pričom podčiarknutie zároveň presne ukazuje polohu vyhliadky). Podčiarknuté modré čísla (podčiarknutie neukazuje polohu vyhliadky) udávajú výšku vyhliadok na supervysokých budovách (schéma 5). Na tejto schéme možno identifikovať výšky 10 najvyššie položených vyhliadok, z nich tri sú na vežiach. Absolútne najvyššie položenú vyhliadku (558,7 m) má budova Makkah Royal Clock Hotel (Abraj AlBait Towers), ktorá je číslom 1 na schéme 6.

prof. Ing. Ivan Baláž, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Páčil sa vám článok?

áno: 188     nie: 170

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby