preskočiť na hlavný obsah

Vízie a ciele energeticky efektívneho bývania

/up/images/featured/images/logo19.png

Vo Viedni sa 23.-25. novembra 2009 uskutočnilo Medzinárodné fórum, ktorého cieľom bolo diskutovať o energeticky efektívnom bývaní v regióne ENECE. Výstupom z fóra je Návrh akčného plánu, ktorý má ambíciu stať sa rámcom pre prácu všetkých členských krajín v jednotlivých praktických aspektoch týkajúcich sa energetickej hospodárnosti.

„Tento plán vychádza z reálnych skutočností ako je napríklad fakt, že 40% spotreby energie sa minie v sektore bývania. Jeho hlavným cieľom je zlepšenie energetickej hospodárnosti s využitím najvhodnejších kombinácií existujúcich a nových nástrojov a inštitucionálnych usporiadaní, ktoré dokážu tento cieľ naplniť. Zníženie však nemá byť na úkor zhoršenia životných podmienok, obyvateľov či životného prostredia“, hovorí Ing. arch. Elena Szolgayová, riaditeľka odboru bytovej politiky, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorá sa fóra zúčastnila, ako vyslankyňa Slovenskej republiky.

„Energetická efektívnosť je už dnes klišé, niekedy až otravné, ale reálne dôležité. Problematika je konkrétne a vecne vymedzená a časovo obmedzená. Akčný plán formuluje možné smerovania a možné kroky, ktoré všetky krajiny majú urobiť, aby sa nevyhnutným spôsobom podarilo zlepšiť situáciu oproti tomu , kde sme dnes,“ hovorí E. Szolgayová a dodáva: „Realita života ukázala, že je potrebné harmonizovať postoje, lebo bývanie má také vážne dopady na sociálnu súdržnosť, na stieranie rozdielov medzi regiónmi, že ak sa nebude hľadať nejaké spoločné nastavenie cieľov, tak sa môže naozaj stať (a sa i stalo), že bytové politiky budú veľmi odlišné.

Na túto tému sa väčšinou diskutuje separátne a málokedy v kontexte. Práve návrh akčného plánu má pripraviť rámec, s ktorým tá-ktorá krajina môže seriózne zhodnotiť reálnu situáciu, v súvislostiach sa zamyslieť nad problematikou a pokúsiť sa vybrať nástroje, ktoré pomôžu nielen v jednej oblasti (separátne). Je takpovediac návodom, inštrumentáriom k tomu, aby následná politická deklarácia z rokovania ministrov mohla mať i praktické kroky. Pomenováva množstvo konkrétnych úloh, z ktorých každá krajina si vyberie to, čo považuje vzhľadom k svojej situácii za vhodné.  

„Akčný plán pre prax nemá okamžitý dopad. Má význam v horizonte 2-3 rokov, ak sa krajiny k niečomu prihlásia, reálne sa to začne napĺňať o tri roky. Nezačína z nuly, pretože v každej krajine sa už niečo z neho realizuje. Ciele sa už dávno vytyčujú a kombinujú. Naopak plán môže mnohým aktivitám, ktoré sú často fragmentované alebo na začiatku, dať rámec, posunúť ich, previazať ich (často je to vecou spolupráce) a pomôcť im, aby boli životaschopnejšie a efektívnejšie. Na akčný plán možno nazerať ako na návod, ako sa postupne a systematicky dá dosiahnuť, a my dúfame, že to bude takto,“ podotýka E. Szolgayová a upozorňuje: „Musíme si stanovovať reálne ciele na základe know-how skúsenejších. Lepšie je robiť malé kroky, ktoré niekam vedú než sa tváriť, že vieme urobiť veľký krok, a pritom ho nevieme urobiť.“
­
Podrobnejšie informácie a odpovede na otázky týkajúce sa výsledkov viedenského fóra vám zodpovie pani Szolgayová na konferencii Construction Summit 2010, ktorá sa uskutoční dňa 10. 2. 2010 v bratislavskom hoteli Falkensteiner.

Juraj Púchlo
www.constructionsummit.sk­­

Páčil sa vám článok?

áno: 250     nie: 244

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby