preskočiť na hlavný obsah

Villa Rustica

/up/images/featured/images/rustica_0.jpg

Nadštandardný štandard

Pozemok osem kilometrov od centra Bratislavy, v časti hraničiacej s chránenou krajinnou oblasťou, mierne svažitý terén, panoráma Malých Karpát, dobré napojenie na mestskú hromadnú dopravu či diaľnicu D2, blízkosť rozostavaného obchodno-zábavného centra Bory - to je lokalita novobudovanej obytnej zóny Brižite v Dúbravke. Kvarteto architektov s dômyselne premyslenou stratégiou vlastného developmentu vycítilo potenciál tohto pozemku už v roku 1996. Postupnou transformáciou potreby aktuálnej využiteľnosti a dopytu po „ľudskejšom" bývaní, akej sme v ostatnej dobe málokedy svedkami, vzniká kompozícia piatich málopodlažných bytových domov - Villa
Rustica. /1/

Hmotová koncepcia urbanistického riešenia je založená na jednoduchom klasickom rytme v smere pozdĺž pozemku, v priečnom smere sa domy akoby „uhýbajú" samy sebe. Potenciálna výstavba bodových domov iného architekta a iného investora na susediacej parcele urbanisticky neakceptuje založený rytmus už stojacich domov Villa Rustica, čo je z hľadiska urbanistickej kvality daného prostredia na škodu veci.

Projekt piatich bytových domov, či snáď slovami autorov „mestských víl", je realizovaný postupne a rozumne využíva etapizáciu. V súčasnosti sú prvé dva domy tesne pred kolaudáciou.

Domy umne využívajú sklon terénu, kde napríklad polozapustený parking zbytočne nepodlieha technológii umelého vetrania, ale vetranie je zabezpečené prirodzeným prísunom čerstvého vzduchu cez perforácie v obvodových stenách parteru. Rovnako vhodne je situovaný aj bezbariérový vstup do bytového domu - z vrchnej časti priamo do obytného podlažia. Každý dom vo svojich štyroch nadzemných podlažiach ponúka playlist rôznych plošných kategórií bytov od 1-izbových, cez 2-, 3- až 4-izbové, po luxusné penthousy so strešnými terasami či, ako ich autori sami nazývajú, „domy na dome".

Orientácia pozdĺžnej osi sever-juh otvára možnosť priečneho prevetrávania bytu, čo však autori využili len v penthousoch. Koncepcia každého z bytov je založená na otvorenom priestore dennej časti, pričom kuchyňa s jedálňou a obývačkou sa stávajú dominantným - ústredným - priestorom bytu. Hlavne pri vyšších celkových plošných výmerách bytu vyznieva trochu rozporuplne otázka využiteľnosti takéhoto - niekedy z môjho pohľadu až predimenzovaného - priestoru. Dispozičné členenie každého bytu sa drží zásady diferenciácie a prirodzeného oddelenia hlučnej dennej a tichej nočnej zóny. Architekti pracujú s veľkými francúzskymi okennými otvormi, čo je hlavne pri spomínaných obytných priestoroch logickým krokom vzhľadom na estetickú kvalitu prírodného okolia.

Hmotová koncepcia bytových domov je založená na vzájomnom prelínaní sa dvoch hranolov. Kompozične vyvážená práca jednak s okennými otvormi ako i vo využívaní lodžií a balkónov dáva domom striedmy nenásilný „dizajn". Použitie bielej a svetlosivej omietky tvorí vhodný background akcentujúcim max doskám vo farebnosti dreva. Uplatnenie dreva ako fasádneho prvku vo väčšej miere by dopomohlo k prirodzenejšiemu zakomponovaniu bytových domov do prostredia obklopeného lesom.

Architektúra zbavená zbytočných „architektonických formálnych násilností" v tomto prípade prispieva k vyššej kvalite celej zóny. Jednoduchú, niekedy až puristickú hmotovú koncepciu narúša na prvý pohľad nie veľmi jasné zalomenie východnej fasády každého domu, čo môže evokovať pocit „zbytočného" formálneho kroku autorov. Z vlastného zažitia daného priestoru, ale aj na základe porovnania s architektonickou štúdiou, ktorá riešila variant bez zalomenia východných fasád domov, sa prikláňam k tomuto výslednému riešeniu. V danom prípade (i slovami samotných autorov) mal tento detail zjemňujúci účinok. Možnosť vlastného developingu poskytol architektom -autorom - „voľnejšie ruky" pri celkovej koncepcii návrhu, no zároveň otvára i možnosť ulakomenia sa na vyššie celkové čísla predajných plôch. V tomto prípade mám pocit, že ide o demonštráciu zrelého architektonického prístupu štvorice  autorov, ktorým sa podarilo vytvoriť už prvými dvoma realizovanými domami dobrý základ pre mierkovo príjemnú, architektonicky kvalitnú obytnú zónu.

Jozef Bátor

Redakčná poznámka:
1 Názov Villa Rustica je prevzatý z názvu neďalekého ojedinelého archeologického náleziska (národnej kultúrnej pamiatky) - kúpeľnej rímskej budovy z 3. storočia n. l.


Obytný súbor Villa Rustica
Pri kríží, Bratislava - Dúbravka


Investor: VILLA RUSTICA, s.r.o.
Autori: VAVRICA ARCHITEKTI, s.r.o. / Peter Vavrica, Martin Vodrážka, Martin Laho, Jozef Čižmár, Miroslav Lackovič (hlavný inžinier projektu)
Spolupráca: Peter Kotvan, Michal Vaško, Michal Poljak, Milan Nemec,
Robert Kratochvíla, Tomáš Papp, Anton Kuzmišin
Projekt: 11. 2006 – 08. 2008, realizácia: 09. 2008 – 04. 2010 (1. etapa)
Plocha pozemku: 11 380 m2, zastavaná plocha: 550 m2 / vila
Úžitková plocha: 2 285 m2 / vila, obstavaný priestor: 6 905 m3 / vila
Foto: Ľubo Stacho

Páčil sa vám článok?

áno: 324     nie: 256

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby