preskočiť na hlavný obsah

Vila Szentendre

/up/images/featured/images/0-madarskovila.jpg

Retro-bauhaus vila

Pri identifikovaní vývojovej línie súčasnej architektúry sa často stretávame s tendenciami, pri ktorých sú formálne nové riešenia viazané na najnovšie projekčné postupy a technológie. Popri tom paralelne môžeme sledovať aj to, že sa overené architektonické štýly formulujú nanovo vo vzťahu k vlastnej kultúre, ako vyskúšaný, použiteľný postup riešenia v rukách architektov. Lajos Kuknyó pri projektovaní vlastného rodinného domu vyjadril ars poeticu svojho architektonického vnímania: rozhodne zachováva líniu Bauhausu a obohacuje ju vlastnými prostriedkami.

Szentendre je malé sídlo nachádzajúce sa približne 20 kilometrov severne od maďarského hlavného mesta. Od brehov Dunaja, deliaceho Európu v strede, sa tu dvíhajú čoraz strmšie svahy smerom k pásom lesov. Vo vyšších polohách, na okraji hornatej časti krajiny, sa objavuje autentická krajina vilových domov, len v diaľke na horizonte sa ukazujú aj vysoké veže budov Budapešti. Juhovýchodná strana kopca je z pohľadu orientácie ideálnym miestom stavebného pozemku, z čoho výrazne ťažia aj na vile použité architektonické prostriedky. Maximálna otvorenosť výhľadu smerom k panoráme s obrovskými presklenými plochami je v kontraste s uzavretým systémov nakopených kubických foriem hornej časti. Dvojaké pôsobenie hmôt a presklených plôch je podobné tomu, ktoré poznáme z domov klasikov (európskej) architektonickej moderny. (Ako príklad je tu prirodzená možnosť porovnania s Vilou Tugendhat, ktorú v rokoch 1929 - 1930 postavili podľa plánov Miesa van der Rohe.) Kuknyó sa ale nesnaží o dosiahnutie kontrastu: dom reaguje aj na terénne danosti, celým podlažím je zapustený do zeme, v zapustenej časti sú umiestnené státia pre autá a úložné priestory. Spodné podlažie je v celom rozsahu prekryté zeminou alebo rozsiahlou terasou, ktorá je pokračovaním reprezentatívnych priestorov hlavného podlažia. Skupinu funkcií obývačky, pracovne a jedálne spĺňa súvislý priestor hlavného podlažia, ktorý člení (opäť priama citácia) žulová stena postavená v priestore - samozrejme tak, že predel je viac-menej iba časťou dynamicky členeného priestoru ako skutočnou fyzickou hranicou. Krásna kresba prírodného materiálu a známe klasické formy chromovaných pilierov v pôdoryse gréckeho kríža sú už takmer parafrázy - odkazy na hlboké väzby, na minimalistického otca medzinárodnej moderny.

Mimo hlavných priestorov už Kuknyó v citáciách nepokračuje. V riešení detailov však môžeme rozoznať viac podobných  alebo príbuzných čŕt v porovnaní s dielom Miesa van der Rohe (predovšetkým na detailoch presklenej steny velkého okna otvárajúceho sa na panorámu výhľadu), ale usporiadanie priestorov už vykazuje prísnejšiu hierarchiu. Obslužné priestory umiestnené do zadného dispozičného pásu, výrazne funkčne mienená poloha chodby vedľa strednej nosnej steny a z hľadiska usporiadania poschodia prísne logicky umiestnené dvojramenné schodisko - to všetko sú prvky, ktoré odzrkadľujú racionalitu usporiadania a rozvíjajú Miesov poetickejší, z telies priestorov konštruovaný systém. Tento jav je najviac čitateľný v tektonických, ale puritánsky riešených hmotách zadnej steny. Kuknyó tak zjavne ucelený formálny systém považuje za menej dôležitý: jeho dom vyrastá horizontálne zo svahu tak, že je komponovaný na panorámu výhľadu. Preto sú pre neho dôležité visuté platne stropov, ktoré lemujú miesta akcentov. Dominancia terás je v jeho usporiadaní rozhodujúcim momentom. Dom je moderný, ale so svojimi vnútornými priestormi s typickou väzbou na okolitú prírodu a prechodnými zónami terás predstavuje predsa len voľnejšie štýlové väzby na produkty Bauhausu. Kuknyov kvalitne realizovaný dom je referenčnou budovou z viacerých hľadísk. V závere prvej dekády nového tisícročia vidíme na ňom znaky znovuakceptovania tradícií Bauhausu, ktoré sa objavujú v kruhu mladých maďarských architektov.

Zorán Vukoszávlyev
Preklad: Ján Krcho

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 237     nie: 167

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby