preskočiť na hlavný obsah

Viacúčelová hala zimného štadióna v Brezne

/up/images/featured/images/brezno_0.jpg

V októbri 2009 bola odovzdaná do užívania viacúčelová hala zimného štadióna s názvom Aréna Brezno. Hala sa nachádza v meste Brezno, v prírodnom prostredí regiónu Horehronie. Zaujímavá je hlavne nosným systémom strechy, tvoreným konštrukciou z drevených lepených hlavných nosníkov a s bionickým podhľadom z prvkov z rezaného dreva. Interiér je osvetlený denným svetlom cez svetlíky so zvislými sklenými a presvetľovacími čelnými stenami. Stavba bola navrhnutá na základe optimalizácie jej geometrie pre dosiahnutie cielených zosuvov snehu za účelom redukcie extrémnych zaťažení snehom.

Konštrukčné riešenie

Geologický prieskum špecifikoval spôsob zakladania základových pätiek hlavných nosníkov na systéme vŕtaných pilót do hĺbky od -1,0 až do cca -10 m. Na vŕtaných pilótach je uložený armovaný základový pás hrúbky 1,0 a šírky 2,0 m, na ktorom sú umiestnené kotevné pätky výšky 3,0 m s konštantným obdĺžnikovým prierezom 1,0 x 2,0 m. Na pätkách sú umiestnené konštrukcie kotevných koncových kĺbov hlavných nosných oblúkov. Pod každou kotevnou pätkou sú štyri vŕtané pilóty.

Nad ľadovou plochou bola strešná konštrukcia tvorená hlavnými nosnými oblúkmi z lepeného dreva, umiestnenými v modulových vzdialenostiach po 6 000 mm. Hlavné oblúky sú spojené s podvesenými nosníkmi zavetrovacej bionickej klenby štadióna, vytvorenej zprvkov rezaného dreva. Bionická klenba, sarchitektonickým motívom rozvíjajúceho sa kvetu, je staticky zakomponovaná do nosnej konštrukcie oblúkov ako výstužný a zavetrovací systém, ktorý súčasne nesie osvetľovaciu oblohu štadióna.

Hlavné drevené nosné oblúky strešnej konštrukcie zimného štadióna sú tvorené dvojicami paralelne umiestnených trojkĺbových podoblúkov. Celkové rozpätie hlavného dreveného nosného oblúka je 56 000 mm. Hrúbka prierezu každého hlavného dreveného nosného oblúka je po celej dĺžke konštantná, srozmerom 2 x 200 mm, s medziľahlou medzerou 200 mm pre umiestnenie podoblúka, na ktorom je podvesená zavetrovacia klenba. Výška prierezu každého hlavného dreveného nosného oblúka je po dĺžke rozpätia premenná, od 1 800 mm v mieste uloženia na koncové kĺby na pätkách až do 780 mm v kĺbovom uložení v strede rozpätia. Dvojica nosníkov každého hlavného nosného oblúka z lepeného dreva je uložená vo vzájomnej osovej vzdialenosti po 400 mm, so svetlosťou medziľahlého prierezu 200 mm.

Celková výška nosnej konštrukcie zastrešenia je 20 000 mm. Celková dĺžka nosnej konštrukcie štadióna je 78 000 mm. Podhľad osvetľovacej oblohy štadióna je tvorený podvesenou bionickou štruktúrou vzájomne pospájaných drevených prútových prvkov, ktoré tvoria súčasne zavetrovanie konštrukcie v pozdĺžnom i v priečnom smere. Výška bionickej osvetľovacej oblohy nad ľadovou plochou je 14 000 mm.

Materiálové riešenie

Ako materiál hlavných nosných oblúkov a oblúkov bionickej štruktúry klenby podhľadu je použité lepené drevo na báze oravského smreka, odporúčaná trieda SA, podľa ČSN 49 1531, resp. STN 73 1701. Ako materiál prútových prvkov bionickej štruktúry podhľadu je použité rezané drevo na báze oravského smreku. Drevené nosné oblúky sú okuté, v miestach koncových uložení ako aj kĺbu v strede rozpätia, oceľovými koncovkami, resp. pätkami. Strešný plášť je tvorený drevenými hranolmi srozpätím 6 m, na ktorých je uložená drevená krytina s izolačnými vrstvami apovrchovým hliníkovým plechom.

Čelné steny na východnej a západnej strane haly sú tvorené oceľovými hlavnými nosníkmi, na ktorých je predsadený oceľový rošt ako nosný systém pre tónované sklené okná. Nosný systém tribún je železobetónový.

Geometrický tvar priečneho rezu haly bol špecifikovaný hlavne požiadavkami funkčnosti a estetiky. Pri návrhu haly boli tiež použité techniky optimalizácie za účelom dosiahnutia cielených zosuvov snehu pre odľahčenie konštrukcie počas jej zimnej prevádzky.

Hala je viacúčelová a je vybavená najmodernejšími technológiami klimatizácie, vykurovania i chladenia, výroby ľadu a interného vybavenia. Interiér iexteriér haly boli vytvorené na základe splnenia všetkých súčasných požiadaviek estetiky a funkčnosti.

Výroba a montáž lepených aj rezaných hlavných drevených nosných oblúkov ako aj prvkov podvesenej bionickej klenby v tvare rozvíjajúceho sa kvetu boli realizované firmami TECHMOL, a. s., Dolný Kubín a TESCO, Praha.

Doc. Ing. Alexander Tesár, DrSc., hosť. prof., SAV v Bratislave Foto: archív autora

Literatúra:
[1]Projektová dokumentácia prestavby zimného štadióna v Brezne na viacúčelovú halu. Inžinierska kancelária TESÁR & PARTNER, Bratislava, 2005 - 2009


Lokalita: štvrť L. Novomeského, Brezno
Investor: Magistrát mesta Brezno
Architektonické riešenie: Doc. Ing. Alexander Tesár, DrSc., hosť. prof., Ing. arch. Vladimír Kubiš a Ing. arch. Ján Bróska, PhD.
Hlavný projektant: TESÁR & PARTNER, Bratislava
Hlavný zhotoviteľ: UNISTAV, Prešov
Lehota výstavby: 4/2006 – 10/2009

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať


Páčil sa vám článok?

áno: 87     nie: 70

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby