preskočiť na hlavný obsah

Vetranie priemyselných hál

/up/images/featured/images/0a.png

DIPLOMOVÁ PRÁCA vo formáte pdf.

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA KATEDRA
TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV

Konzultant: Doc. Ing. Marta SZÉKYOVÁ, PhD.
BRATISLAVA 2006

Obsah


Úvod

1. Mikroklíma
1.1. Hygienické zásady
1.2. Tepelná bilancia
1.3. Tepelná pohoda
1.4. Meranie tepelného stavu prostredia
1.5. Škodliviny vo vnútornom vzduchu
1.6. Zápachy

2. Návrh a dimenzovanie klimatizačných zariadení
2.1. Klimatické podmienky pre dimenzovanie vetracích a klim. zar.
2.1.1 Teploty vonkajšieho vzduchu
2.1.2 Obsah vlhkosti vo vzduchu
2.1.3 Tlak vzduchu
2.1.4 Slnečná radiácia
2.2. Stanovenie minimálneho prívodu čerstvého vzduchu
2.3. Psychrometrické výpočty
2.4. Najčastejšie využívaný klimatizačný systém pre kiná

3. Prúdenie vzduchu v priestore
3.1. Klasifikácia prúdenia vzduchu v miestnosti
3.2. Voľný izotermný prúd
3.3. Voľný neizotermný prúd
3.4. Poloohraničený prúd
3.5. Ohraničený prúd
3.6. Plochý prúd


4. Analýza systémov distribúcie vzduchu
4.1. Prúdenie vzduchu zhora - dole ( zmiešavacie prúdenie )
4.2. Prúdenie vzduchu zdola - hore

5. Distribučné prvky pre VZT
5.1. Prívodné a odvodné výustky
5.2. Distribučné prvky pre zmiešavacie prúdenie
5.2.1 Žalúziové výustky
5.2.2 Anemostaty
5.2.3 Výustky s vírivým účinkom
5.2.4 Riešenie prívodu vzduchu dýzami
5.3. Distribučné prvky pre vztlakový a mikroklimatický systém
5.3.1 Veľkoplošné výustky
5.3.2 Výustky s prívodom v tesnej blízkosti človeka

Zoznam použitých fyzikálnych veličín

Zoznam použitej literatúry


Obsah nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať.

Zdroj: Ing. Michal Uvíra

Páčil sa vám článok?

áno: 208     nie: 198

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby