preskočiť na hlavný obsah

Veľvyslanectvo Berlín

slovenské veľvyslanectvo

Z betónu a zo skla

Skromné skóre

Téma veľvyslanectva je v našich podmienkach jedinečná a takmer výnimočná.
Potvrdzuje to aj fakt, že od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 sa postavilo v zahraničí len jedno slovenské veľvyslanectvo, a to vo Washingtone (M. Bogár -D. Fischer - L. Králik - P Lizoň - L. Urban, 2001). O niečo viac reprezentačných domov veľvyslanectiev sa realizovalo ešte za federácie. Slovenskí architekti „obstarávali" skôr východný ako západný zemepisný smer, pričom prím v projektovaní tohto typu stavieb predsa len mali českí architekti. Veľvyslanectvo v Ulanbátare, Leningrade a v Bonne projektoval autorský tím V Husák, L. Jendreják, L. Kušnír, P Puškár, J. Šilinger, rezidenčný bytový dom veľvyslanectva vo Viedni zase autorská dvojica I. Gúrtler a J. Talaš. Zastupiteľstvo v Ríme zo sedemdesiatych rokov 20. storočia od J. Chovanca a F. Milučkého pred piatimi rokmi rekonštruovali (pri zachovaní pôvodného priestorového konceptu). Krátky výpočet dokumentuje skromné skóre v histórii slovenskej architektúry v tomto type stavieb. O to viac poteší, keď máme po takmer desiatich rokoch príležitosť vrátiť sa znova k tejto téme.

Situácia

Slovenské veľvyslanectvo v Berlíne sa môže pochváliť dobrou adresou v centre mesta, v štvrti Tiergarten, neďaleko známej Unter den Linden. Zóna s viacerými diplomatickými zastupiteľstvami je charakteristická vysokou kultivovanosťou, noblesnosťou, ale zároveň aj prísnym stavebným rádom, ktorý je daný jednoznačnými stavebnými regulatívmi. V našom prípade boli predpisy pre ambasádu nielen komplikované, ale aj netypické. V porovnaní so susediacimi veľvyslanectvami mal pozemok pre našu ambasádu polovičný rozmer, pričom regulatívy určili nielen jej pôdorysný a výškový obrys, ale aj jej presné umiestnenie na pozemku. Ďalšou komplikáciou bola južná štítová stena, ktorá má zabezpečiť prístavbu objektu Nadácie F Eberta. Úzky a dlhý pozemok s kratšou stranou orientovanou do ulice nebol teda žiadnou ideálnou parcelou. V susedstve, oproti nej, sa nachádza talianske veľvyslanectvo, ďalej estónske, v širšom okolí japonské, rakúske a arabské, vedľa z juhovýchodnej strany npribudne turecké, ktoré zacelí nárožie ulíc Tiergartenstrasse a Hildebrandstrasse, kde sú ďalej ešte voľné prieluky určené pre novú zástavbu.

Transparentný koncept

Vtesnať dom do takto vopred vymedzeného priestoru si vyžadovalo nielen dostatočnú dávku invencie, ale predovšetkým profesionálnu bravúrnosť a zručnosť. Tieto autorom nechýbali a pri objemovom koncepte sa predstavili opäť ako vyzretý a skúsený autorský tím. Skulpturálny objemový koncept narába s kvádrom, z ktorého postupne vyberá jednotlivé segmenty a tvaruje ho od celku k detailu, od hladkej plochy k rastrovanej. Jednotná materialita pohľadového betónu prechádza zvonka do vnútra a aj v miestach, kde je v interiéri kombinovaná s drevom a s červeným pieskovcom, si betón zachováva svoju dominanciu. Dom je vymodelovaný z pohľadového betónu do štruktúrovanej škrupiny, ktorá je s výtvarnou razanciou priestorového ťažiska ambasády. Umožňuje prienik svetla do hĺbky domu a tam, kde už nestačí, svetlo „dodáva" presklená strecha. Stredom takto presvetlenej dvorany prechádza aj hlavná kompozičná os v pozdĺžnom smere pôdorysu. Okolo nej sa potom odvíjajú (tiež v pozdĺžnom radení) aj jednotlivé funkčné celky domu. Pôdorysný scenár prevádzky veľvyslanectva je členený na tri hlavné celky -priestory veľvyslanectva, konzulárne oddelenie a rezidenčnú časť -, pričom každá z nich si vyžadovala svoj vlastný vstup a zároveň aj dodržanie pomerne prísnych bezpečnostných predpisov. Napriek stiesneným pomerom parcely sa autorom podarilo prevádzku logicky segmentovať a prehľadne usporiadať pozdĺž spomínanej pozdĺžnej osi. Otvorenie priestoru „dovnútra" je odpoveďou na zložité stavebno--priestorové podmienky úzkeho a dlhého pôdorysu. Prestrešená dvorana prechádza po celej výške budovy a aj napriek vloženému sklenenému stropu nad 2. NP sprostredkováva možnosť prechodu svetla pozdĺž celej hĺbky traktu, čo je snáď aj najpodstatnejší a najpôsobivejší moment objemového konceptu. Transparentnosť sa tak stáva nielen určujúcim motívom, ale aj reprezentačnou hodnotou slovenského veľvyslanectva.

Betónová materialita

Ak sa však vrátime späť na povrch, aj tu objavíme podobnú snahu - betónový prefabrikát zavesený na vnútornú skeletovú stĺpovú konštrukciu, ktorý vytvára na severovýchodnej a juhovýchodnej fasáde pôsobivý obdĺžnikový raster s hlbokými osteniami. Raster, vyskladaný zo samostatných prefabrikovaných betónových segmentov, na prvý pohľad prekvapuje a zároveň provokuje. Na bočnej fasáde je skutočne nečakaným momentom. Použitá šablóna opakujúcich sa okenných otvorov cielene perforuje jej pomerne veľkú plochu tam, kde by sme očakávali skôr klasické okenné členenie (už aj vzhľadom na nadväzné funkcie kancelárií a bytov).Raster však v konečnom dôsledku výtvarne modeluje vonkajší plášť domu do elegantnej a reprezentatívnej formy a zároveň zámerne narúša prirodzené vnímanie mierky. Reaguje tak aj na budúcu pozíciu, keď oproti (len o pár metrov ďalej) bude stáť ďalšia budova a výhľady z tejto strany domu budú naozaj bočné. Zvnútra je raster súčasťou interiérov kancelárií veľvyslanectva a bytov na 3. - 5. NP V týchto pozíciách pôsobí nekonvenčne a užívateľ si na takto členenú plochu obvodovej steny bude musieť zvyknúť. Rezidenčná funkcia veľvyslanectva je podriadená skulpturálnej forme, ktorá, žiaľ, v niektorých momentoch spôsobuje komplikovanosť prevádzky

bytov a vznik priestorovo luxusného a funkčne málo využívaného voľného priestoru okolo pavlačí. Pri prechodnom charaktere tohto typu bývania sa dá však očakávať, že tieto priestory budú podľa aktuálnych potrieb flexibilne menené. Skromná a malá parcela je však nakoniec využitá v maximálnom rozsahu. Betón v daných kontextoch pôsobí ako šťastne zvolený materiál. Je v zásade len inou formou kameňa, ktorá vhodne komunikuje žiadané atribúty reprezentačného domu: evokuje stabilitu, pevnosť a trvácnosť...

Andrea Bacová

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 198     nie: 176

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby