preskočiť na hlavný obsah

Vápenno-pieskový pasívny dom - Jenišov pri Karlových Varoch

/up/images/featured/images/0-vapencovopieskovydom.jpg

Predstavujeme prvý pasívny dom v ČR, ktorý bol certifikovaný v Passivhaus inštitúte Dr. Wolfganga Feista v Darmstadte dňa 26.1.2010. Podľa certifikátu dom splnil všetky kritériá definované PHI Darmstadt a je posúdený podľa nemeckého PHPP 2007. Nie je to teda tzv. „český“ pasívny dom, ale ide o skutočný pasívny dom KS-ORIGINAL!

Získanie tohoto ocenenia zaručuje majiteľovi a investorovi, že dom má mimoriadne izolačné vlastnosti a veľmi kvalitne spracované stavebné detaily zo stavebno-fyzikálneho hľadiska. Práve preto dosiahol tento dom spotrebu energie 15 kWh/m2 rok podľa PHPP 2007. Rodinný dom sa však vyznačuje aj výbornou vzduchotesnosťou n50=0,29 h-1.

Inštalované riadené vetranie s rekuperáciou tepla zaisťuje veľmi vysokú kvalitu vnútorného vzduchu a zároveň veľmi nízku spotrebu elektrickej energie. Celková primárna energie na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody, vetranie a domácu spotrebu pri štandardnej prevádzke neprekračuje 113 kWh/m2 rok. Získanie certifikátu je o to cennejšie, že dom je postavený v lokalite s klimatickými podmienkami, ktoré patria v rámci ČR medzi najmenej priaznivé.

Riešenie konštrukcií

Ide o prízemnú nepodpivničenú budovu so sedlovou strechou. Objekt je ?založený na základovej železobetónovej doske, ktorá je zhotovená na tepelnoizolačnom podsype z granulátu z penového skla Technopor v hrúbke 450 mm.

Murované zvislé nosné konštrukcie sú vybudované z vápenno-pieskových blokov Zapf Daigfuss KS 6 DF/175 LD 15 – 1,4, hrúbky 175 mm s kontaktným zatepľovacím systémom HASIT POL z fasádneho penového polystyrénu EPS 100-F v hrúbke 320 mm. Monolitický železobetónový strop s voľne uloženou tepelnou izoláciou z minerálnych vlákien má celkovú hrúbku 500 mm. Objekt je zastrešený sedlovou strechou, nosná konštrukcia strechy je z drevených zbíjaných väzníkov. Stredná hodnota súčiniteľa prestupu tepla dosahuje hodnotu Uem = 0,11 W/(m2.K).

Vykurovanie a ohrev TUV

V objekte je inštalovaná kompaktná vzduchotechnická jednotka s aktívnou rekuperáciou tepla Nilan VP 18 K 10 P pre vykurovanie i ohrev teplej vody a na získavanie tepla sa používa aj soľankový zemný výmenník Netec. Ako doplnkové vykurovanie sú inštalované elektrické podlahové vykurovacie rohože a infra-panely s celkovým výkonom 1 kW.

Identifikačné údaje domu:
Miesto stavby: Jenišov pri Karlových Varoch
Rok výstavby: 2009-2010
Počet bytových jednotiek: 1
Počet osôb: 3

Technické údaje:
Zastavaná plocha: 121,8 m2
Úžitková plocha podľa PHPP: 95,8 m2
Úžitková plocha podľa TNI 730329: 100,5 m2
Spotreba tepla na vykurovanie: 15 kWh/m2 rok podľa PHPP 2007
Spotreba tepla na vykurovanie: 9 kWh/m2 rok podľa TNI 730329 (výpočet podľa Energie 2009 vrátane detailného výpočtu tepelných mostov)
Zaradenie domu podľa TNI 730329 do kategórie: RD10P
Spotreba primárnej energie na vykurovanie, prípravu TUV, vetranie, osvetlenie a domáce spotrebiče: 113 kWh/m2 rok podľa PHPP 2007
Spotreba primárnej energie podľa TNI 730329: 45 kWh/m2 rok
Predpokladané náklady na vykurovanie, ohrev TUV, vetranie a prevádzku domácich elektrospotrebičov vrátane osvetlenia: 11.000,- Kč/rok (podľa cenovej úrovne roka 2009, tarifa pre elektrinu D56d)
Dosiahnutá vzduchotesnosť n50: 0,29 h-1

Jednotlivé súčinitele prestupu tepla
Ide o vypočítané hodnoty U [W/m2.K] podľa druhu a materiálu jednotlivých konštrukcií.
Obvodová stena: 0,105.
Strop pod nevykurovaným podkrovím: 0,071.
Podlaha na teréne: 0,091.
Okná: Zasklenie Internorm 3LA IBE-LIGHT Edelstahl 4b/12Kr/4/12Kr/b4 Kryptón - izolačné trojsklo plnené kryptónom s antikorovým dištančným rámikom Ug = 0,49 W/m2.K, g = 0,5.
Okenné rámy Internorm edition, drevohliníkové, Uf = 0,90 W/m2.K pre otváravé okná a Uf = 0,76 W/m2.K pre pevné okná.
?g = 0,053 W/(m.K).
Vchodové dvere: Internorm Selection, U= 0,73 W/m2.K.

Ďalšie informácie: www.kalksandstein.cz, www.nilan.cz, www.abinterier.cz, www.hasit.cz. 

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 263     nie: 253

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby