preskočiť na hlavný obsah

Úspešnosť slovenských stavebných podnikov za rok 2009

/up/images/featured/images/uspesnost_0.jpg

V hodnotení podnikov pôsobiacich na slovenskom stavebnom trhu prinášame už štvrtý rok nový pohľad na ich úspešnosť. V začiatkoch publikovania rebríčka Eurostav TOP 100 sme hodnotenie zverejňovali vo viacerých kategóriách (tržby za vlastné výkony a tovar na stavebnom trhu, výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, objem majetku, hodnota vlastného imania, pridaná hodnota, a iné). Nový rozšírený pohľad prináša iba jedno výsledné poradie úspešnosti stavebných podnikov; je založený na využití komplexného multikriteriálneho modelu hodnotenia (Eurostav 4/2006) a posudzuje úspešnosť podnikov na základe výberu viacerých ukazovateľov, ktorým sú pridelené váhy významnosti daného ukazovateľa. Súčet hodnôt konkrétneho ukazovateľa vynásobeného váhou významnosti nám určí bodovú hodnotu, tzv. index úspešnosti podnikov, ktorý vieme vzájomne porovnávať a tak stanoviť konečné poradie úspešnosti.

Ako sme uvádzali už pri predošlých výpočtoch poradia úspešnosti, využiteľnosť tejto metódy je limitovaná komplexnosťou dátovej základne, potrebnej pre použitie tohto modelu. Podniky, ktoré neposkytli všetky údaje potrebné pre výpočet, nemohli byť z tohto dôvodu zaradené do celkového poradia úspešnosti podnikov. V tabuľkách úspešnosti podnikov za rok 2009 sú na konci rebríčka podniky, ktoré neposkytli Vydavateľstvu Eurostav všetky potrebné štatistické údaje, preto nebolo možné určiť ich konečné poradie v rebríčku, čím sa možno pripravili o šancu pre objektívne zhodnotenie úspešnosti pôsobenia na slovenskom stavebnom trhu.

Úspešnosť podnikov pôsobiacich na slovenskom stavebnom trhu prinášame vtroch kategóriách: stavebná výroba, výroba stavebných materiálov a inži-niersko-projektová činnosť (tab. 1, 2, 3).

TOP 10 za roky 2004 - 2009

V rubrike Eurostav TOP 100 sme v minulom roku po prvýkrát uverejnili komplexné hodnotenie úspešnosti podnikov od roku 2003 až po súčasnosť. Vývoj v odvetví stavebníctva v posledných rokoch prináša viaceré zmeny, ktoré môžu ovplyvňovať úspešnosť pôsobenia podnikov na stavebnom trhu. Šesťročné obdobie pôsobenia podnikov na slovenskom stavebnom trhu je dostatočne reprezentatívne na to, aby sme vedeli zhodnotiť vývoj postavenia jednotlivých podnikov.

Zaujímalo nás, ako sa vyvíja stavebný trh z pohľadu úspešnosti podnikov, kto je dlhodobým lídrom v odvetví, kto dosahuje každoročne najlepšie výsledky. Prinášame preto hodnotenie podnikov TOP 10 za roky 2004 - 2009 opäť vtroch už vyššie spomenutých kategóriách. Podrobnejší pohľad na úspešnosť podnikov stavebnej výroby jednoznačne ukazuje lídra, spoločnosť Doprastav, a. s., Bratislava, ktorá za posledné roky vykazuje najväčšiu úspešnosť, svoje dominantné postavenie na trhu si zachovala aj v roku 2009. Na druhé postúpila spoločnosť ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Bratislava, tretia a štvrtá priečka s minimálnym rozdielom v indexe úspešnosti patrí spoločnostiam Inžinierske stavby, a. s., Košice aVáhostav - SK, a. s., Žilina. Piate, šieste a siedme miesto v rebríčku už druhý rok patrí spoločnostiam STRABAG s. r. o., Bratislava, Skanska BS a. s., Prievidza a EUROVIA SK, a. s., Košice, ktoré si zachovali svoju minuloročnú pozíciu. V oblasti výroby stavebných materiálov obhájili svoje dominantné pozície spoločnosti Východoslovenské stavebné hmoty, a. s., Turňa nad Bodvou, Považská cementáreň, a. s., Ladce, CEMMAC a. s., Horné Srnie, Novácke chemické závody, a. s., Nováky.

Jednoznačným lídrom v oblasti inži-niersko-projektovej činnosti je za posledné roky spoločnosť DOPRAVO-PROJEKT, a. s., Bratislava (7-krát). Druhé miesto v rebríčku obhájila spoločnosť REMING CONSULT, a. s., Bratislava, pozície si vylepšili aj Alfa 04 a. s., Bratislava a INTECH, spol. s r. o., Bratislava. Pokles o dve priečky zaznamenal Geo-consult, spol. s r. o., Bratislava.

Doc. Ing. Peter Mesároš, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Ing. Mgr. František Sudzina, PhD., Copenhagen Business School, Kodaň, Doc. Ing. František Mesároš, CSc., Výskumný ústav stavebnej informatiky, s. r. o., Košice Foto: D. Lalíková

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 151     nie: 150

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby