preskočiť na hlavný obsah

Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

/up/images/featured/images/0-tur.jpg

Zaujíma Vás téma šetrenie energiami, energeticky efektívne koncepty budov, udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, zelená a ekologická architektúra? Zaujímate sa tiež o materiály, stavebné postupy a konštrukcie, ktoré k takémuto typu výstavby prispievajú. Sú to všetko stále ešte nové a neprebádané témy pre mnohých z nás, v ktorých by sme sa mali všetci začať intenzívne vzdelávať. Pretože pokrok v tejto oblasti ide míľovými krokmi vpred.

Už aj na Slovensku – a nielen medzi odborníkmi - sa konečne začína dôraznejšie upozorňovať na potrebu ochrany životného prostredia a šetrenie energiami pri výstavbe. Je to logické, veď budovy sa na celkovej spotrebe energie podieľajú až 40 % a vzhľadom na vyčerpateľnosť fosílnych palív a ochranu životného prostredia je potrebné s tým niečo robiť. S tým ale súvisí zase potreba zmeny zabehnutého a tradičného spôsobu navrhovania budov. A to si vyžaduje najmä od architektov, projektantov ale aj výrobcov stavebných látok a zhotoviteľov vzdelávanie. Musia sa učiť, získavať nové vedomosti a poznatky ako k navrhovaniu a realizácii takýchto budov pristupovať. Našťastie, učiť sa je odkiaľ. Veď v zahraničí je už naozaj veľa príkladov energeticky efektívnych konceptov budov a nezriedka tam nájdeme aj mimoriadne dobrú a kvalitnú architektúru, ktorá je certifikovaná podľa niektorého zo známych certifikačných systémov udržateľných budov (LEED, BREAAM,...).  

Na Slovensku však zatiaľ výraznejšia skúsenosť s navrhovaním takýchto budov chýba. V súčasnosti sú totiž  len  vo výstavbe prvé tri  budovy na Slovensku ( polyfunkčný komplex Centrál v Bratislave,  administratívna budova BBC I. v Bratislave a Ecopoint v Košiciach), ktoré by mali byť certifikované ako udržateľné budovy. O dvoch z nich ( BBC 1 v Bratislave a Ecopoint v Košiciach) sa bude hovoriť  aj na pripravovanom 2. ročníku Eurostav conference „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“, ktorá sa bude konať 25.4. 2012 v hoteli Crowne Plaza – Zelený hotel v Bratislave.

Slovensko v porovnaní s Európou

Na Slovensku v navrhovaní a vo výstavbe udržateľných a energeticky takmer pasívnych budov zaostávame za vyspelou Európou. U nás sa v poslednom období síce realizovalo zopár nízkoenergetických rodinných a bytových domov , ale  slovenská legislatíva v tejto oblasti je nastavená tak, že nízkoenergetické domy na Slovensku horko-ťažko spĺňajú teplotechnickú normu v Nemecku. Uznáte sami, že ukazovať  teda nízkoenergetické domy  ako cestu vhodnú nasledovania, nemá veľký význam.

Energeticky pasívnych a udržateľných budov je teda na Slovensku zatiaľ  ako šafranu. Keďže ale od roku 2020 budú musieť byť podľa Európskej smernice aj na Slovensku všetky budovy navrhované a realizované v takmer pasívnom štandarde, je najvyšší čas, aby sa architekti a projektanti začali intenzívne venovať problematike navrhovania takéhoto typu architektúry

Navrhovanie a projektovanie udržateľnej architektúry si vyžaduje od architektov a projektantov zmeniť doterajší tradičný prístup k navrhovaniu.  Čim skôr architekti a projektanti pochopia, že sa v tejto oblasti musia začať vzdelávať, tým lepšie pre nich. Prečo? Najmä preto, že zatiaľ je na Slovensku  len zopár odborníkov – architektov na navrhovanie udržateľnej architektúry. A tí sú vo výraznej konkurenčnej výhode oproti ostatným.  Ako povedal prof. R. Špaček, architektúra má nárok byť udržateľná svojou krásou. Čiže podmienkou udržateľnosti je najmä to, aby to bola navrhovaná architektúra nielen energeticky v takmer pasívnom štandarde, aby sa pri jej výstavbe znížili emisie skleníkových plynov na minimum, aby boli v jej koncepte navrhnuté aj využitie obnoviteľných zdrojov energie, ale najmä, aby výsledkom navrhovania a realizácie bola naozaj krásna a kvalitná architektúra.  

A my ostatní, môžeme k udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe prispieť aspoň šírením osvety a tým, že sa budeme snažiť správať zodpovedne a udržateľne. Čo to znamená? Napríklad, že budeme triediť odpad, že budeme obmedzovať cesty autom a  budeme chodiť do práce alebo do školy viac pešo alebo na bicykli. Že nebudeme zbytočne tlačiť  rôzne texty, že nebudeme nastavovať termostaty v priestoroch na zbytočne vysoké teploty a zároveň  vetrať , že sa nerozhodneme postaviť si dom 20 km od Bratislavy a hoci bude postavený  v energeticky pasívnom štandarde, najazdenými kilometrami hore-dole sa úplne stratí zmysel a efekt  jeho výstavby. Ide teda o naše životné scenáre, o naše denno-denné konanie, ktorým môžeme aj my prispievať k udržateľnosti v života  a chrániť naše životné prostredie.  

2. ročník Eurostav conference: „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Páčil sa vám článok?

áno: 96     nie: 111

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby