preskočiť na hlavný obsah

Trojgeneračný pasívny dom

/up/images/featured/images/0-trojgeneracnydom.jpg

Hlavná myšlienka

Moderne poňatá architektúra domu skrýva v sebe moment prekvapenia: príjemné, zdraviu prospešné prostredie, nízke prevádzkové náklady, šetrné využívanie prírodných zdrojov, a to vďaka použitiu prírodných materiálov v kombinácii s najprogresívnejšími technológiami, s dôrazom na využívanie nízkoemisných spôsobov výstavby.

Projekt akceleruje myšlienku oživenia tradície súžitia generácií (a aj práce „z domu“) ako zdroja pozitívnych impulzov a vzájomného obohatenia.

Urbanizmus a architektúra

Rodinný dom Vila Viktória je zasadený do kopcovitého terénu bývalých vinohradov pod bratislavskou Kolibou na úpätí Karpát. Pozemok je situovaný v novej zástavbe, na rozhraní zóny bytových a rodinných domov. Dve krídla, vytvárajúce písmeno „L“, obopínajú vnútorný zelený dvor, kde sa od jari do jesene bude odohrávať rodinný život. Väčšina okien je orientovaných práve týmto smerom, na juh a východ, aby v zimnom období prenikalo cez sklené plochy čo najviac slnečnej energie, a tak sa redukovali náklady na vykurovanie. Tienenie v lete a ochranu proti prehrievaniu zabezpečuje presah vonkajších terás, markíza a exteriérové okenné žalúzie.

Dispozičné riešenie

Vila Viktória pozostáva z dvoch samostatných bytov. Byt na spodnom, čiastočne zapustenom podlaží je určený pre starých rodičov. Z neho je priamy prístup do záhrady cez vonkajšiu terasu. V ľavom juhovýchodnom krídle je umiestnená spálňa, šatník a kúpeľňa, v pravom krídle v otvorenej dispozícii obývačka, jedáleň a kuchyňa. Jednoramenné schodisko v centre dispozície domu spája obe rodiny.

Byt na vyšších dvoch podlažiach je plánovaný pre rodinu s deťmi. Súčasťou bytu je pracovný ateliér v juhovýchodnom krídle s výstupom na strešnú terasu. Spálne rodičov a detí sú na spodnom podlaží a obývacia časť s kuchyňou na vrchnom – kvôli peknému výhľadu na vinohrady a okolité mesto. Aj tento byt má z obytných miestností výstup na vonkajšie terasy.

Rodinný dom má z južnej a z východnej strany (vnútorné „L“) kontaktnú fasádu s omietkou v odtieni vínovočervenej, z ostatných strán je prevetrávaná fasáda zo smrekovcových dosák bez povrchovej úpravy.

Pasívny štandard

Aby sa dosiahol energeticky pasívny štandard, projekt domu je riešený konceptuálne. Vzájomne sú zosúladené všetky podstatné prvky – členitý tvar domu a jeho optimálna veľkosť, centrálne situovanie na pozemku s dodržaním stavebných čiar, umiestnenie do zvažujúceho sa terénu s minimalizáciou výkopových prác, situovanie oknami na juh, rešpektované sú zemepisné danosti, miestne klimatické podmienky, geologicky zmiešané pomery, miestny biotop a dostupnosť sietí. Na základe týchto faktorov sa dolaďovali a optimalizovali: druh a skladba konštrukcií, konštrukčné detaily, veľkosť, počty okien a ich osadenie voči svetovým stranám, vetranie s rekuperáciou v zimných mesiacoch a ochrana proti prehrievaniu spolu s nočným prevetrávaním v lete, vykurovací systém, zásobovanie vodou a odvod odpadovej vody.

Konštrukcie a materiály

Skladba obvodových stien (v styku so vzduchom) a strechy je navrhnutá ako difúzne otvorená konštrukcia. Celý plášť budovy, vrátane vykurovaného suterénu, je zateplený tepelnou izoláciou v jednej rovine, s elimináciou tepelných mostov. Nosný systém suterénnych stien v styku so zeminou tvorí železobetónová konštrukcia hr. 250 mm, zateplená extrudovaným polystyrénom XPS hr. 300 mm.

Steny na teréne sú z vápennopieskových tehál KMB hr. 250 mm so zateplením Hofatex Kombi pri odvetranej fasáde a Hofatex SysTem pri kontaktnom systéme. Obvodové steny nadzemných podlaží sú z veľkoplošných sendvičových panelov: I-nosníky 60 x 300 mm s izoláciou z fúkanej celulózy, opláštené veľkoplošnými drevovláknitými doskami (z interiéru OSB doska hr. 12 mm, z exteriéru Egger DHF hr. 15 mm).

Z exteriéru nasleduje zateplenie doskami Hofatex Kombi hr. 80 mm pri odvetranej drevenej fasáde na rošte alebo Hofatex SysTem hr. 80 mm pri kontaktnom systéme s omietkou. Z interiérovej strany je v obytných miestnostiach primurovka z nepálených tehál a hlinená omietka, v ostatných miestnostiach je predsadený sadrokartón s inštalačnou medzerou vyplnenou fúkanou celulózou.

Vegetačná strecha je navrhnutá ako jednoplášťová plochá (so sklonom 5 stupňov), vyspádovaná smerom na sever. Extenzívnu zeleň tvoria nízke trávy, machy a rozchodníky a hrúbka substrátu je 120 mm. Nosná časť strechy je z I-nosníkov 90 x 400, s obojstranným záklopom (z interiéru OSB doska hr. 25 mm, z exteriéru Hofatex UD / OSB 25 PD), na záklope je geotextília, hydroizolácia, geotextília a substrát.

Stropy sú drevené z I-nosníkov 60 - 90 x 300 mm s obojstranným záklopom, na ktorom je nepálená tehla, ďalej kročajová izolácia z korku, podlahová vrstva – palubovka alebo keramická dlažba. Podhľad tvorí sadrokartónová doska Rigips RF s inštalačnou rovinou.

Zakladanie je na základových pásoch v nezámrznej hĺbke, podlahová konštrukcia je uložená na zhutnenom penovom skle hr. 500 mm.

Okná sú navrhnuté ako drevohliníkové (drevený rám je z vonkajšej strany opláštený hliníkovým plechom) s izolačným trojsklom s výplňou inertným plynom a termoizolačným rámikom medzi zasklením. Vonkajšie dvere sú celé presklené (konštrukcia a parametre ako pri oknách).

Technológie

Vetranie, rekuperáciu tepla a teplovzdušné vykurovanie zabezpečuje centrálna kompaktná jednotka so zásobníkom na teplú úžitkovú vodu pre oba byty a so samostatnou reguláciou i meraním pre každý byt. Dokurovanie v najchladnejších dňoch roka rieši kozubová pec umiestnená v obývačke menšieho aj väčšieho bytu i v ateliéri a lokálne elektrické sálavé panely v spálňach. V kúpeľniach sú inštalované kombinované rebríkové radiátory. Ovládanie a reguláciu zatienenia externými žalúziami v letných mesiacoch, ako aj nočné prevetrávanie cez krížom otvorené okná v rôznej výškovej úrovni, zabezpečuje systém SOMFY.

Rozvod vody pre potreby obyvateľov domu je rozdelený – pitná voda je privádzaná z verejného vodovodu, studená úžitková voda na pranie a splachovanie WC z existujúcej studne. Odvod dažďovej a splaškovej vody je tiež delený – dažďová voda zo strechy je zachytávaná v podzemnej zbernej nádrži a využívaná na zalievanie záhrady, splaškové vody sú odvádzané do domovej čistiarne odpadových vôd a po prečistení sú priesakom odvádzané do podložia.

Zdravé bývanie

Materiály použité v interiéri aj v samotných konštrukciách sú až na nevyhnutné výnimky prírodné – drevo, hlina, korok, prírodné izolácie, nepálené tehly. Ich povrchová úprava je na báze prírodných látok, ktoré nevylučujú do prostredia škodliviny. Zabezpečujú stabilnú vlhkosť (cca 50 %) v zime aj v lete a zdravú vnútornú klímu. Spolu s prívodom čerstvého vzduchu cez vetracie zariadenie s rekuperáciou tepla sa starajú o minimalizáciu prachu, peľu, plesní, baktérií a syntetických škodlivín. Navyše, nútené vetranie zabezpečuje hygienicky potrebnú výmenu vzduchu – nepretržitý odvod toxického CO2 a prívod kyslíka.

Monitoring pilotného projektu

Po uvedení do prevádzky bude v objekte prebiehať monitoring špecifických ukazovateľov –vnútorné a vonkajšie klimatické pomery: vlhkosť, teplota, ionizácia, radiácia, prúdenie vzduchu, prachové a peľové merania. Ďalej sa budú robiť merania technických a teplotechnických parametrov: vzduchová priepustnosť meraná Blower door testom, termovízne merania, spotreba elektrickej energie na vykurovanie, spotreba energie na prípravu TÚV, ako aj sociologické ukazovatele: komfortnosť bývania, zdravotný stav obyvateľov a prevádzkové chovanie obyvateľov. Tieto merania budú priebežne vyhodnocované, zverejňované a porovnávané s výsledkami z podobných pilotných projektov na Slovenku i v zahraničí.

Projekt „Zelené domy“

Rodinný dom Vila Viktória je pilotná stavba súboru ďalších pripravovaných stavieb projektu „Zelené domy“, navrhnutých s dôsledným uplatnením princípu energeticky pasívnych budov, ktorý je obohatený o atribúty trvalo udržateľnej výstavby (prírodné stavebné materiály prospešné ľudskému zdraviu, zabudované technológie šetrné k prírodnému prostrediu a vybavenie technickým príslušenstvom využívajúcim obnoviteľné zdroje). Ukážková stavba bude po dostavaní prístupná záujemcom o zdravé a prevádzkovo nízkonákladové bývanie. Ateliér bude slúžiť aj na prednáškové a výstavné aktivity a workshopy, zamerané na túto tému.

Ďalšími pripravovanými projektmi tohto typu sú nadstavba bytového domu, škôlka, penzión, hotel, polyfunkčný objekt (bývanie a služby), zdravotnícke zariadenie, radová bytová zástavba a typové projekty rodinných domov.

www.zelenedomy.sk

text, kresby a vizualizácia: DESIGN STUDIO UPDATE s.r.o., Ing. Katarína Husárová Voleková

zdroj: Dom a Byt

Páčil sa vám článok?

áno: 340     nie: 316

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby