preskočiť na hlavný obsah

Trendy modernej architektúry

/up/images/featured/images/0-architekturatrendy.jpg

Vraví sa: koľko ľudí, toľko názorov. Pre modernú architektúru to platí dvojnásobne. Väčšina ľudi stále preferuje „klasiku" a moderné projekty sa presadzujú len pomaly, aj to najmä v okolí Bratislavy resp. väčších miest. Istú úlohu tu zohráva neznalosť alternatívnych riešení.

Na týchto stránkach sa preto počnúc prvým vydaním chceme venovať súčasným trendom v modernej architektúre rodinných domov a poskytovať priestor na prezentáciu zaujímavých riešení, názorov, projetkov i hotových realizácií.

Zhodnotenie súčasného stavu

Pri zhodnocovaní úrovne nových stavieb na Slovensku za posledné obdobie z pohľadu architekta nás nabáda rozdeliť súčasnú produkciu na dve hlavné oblasti.

Prvou je realizácia katalógových projektov rodinných domov, ktorými sa zapĺňajú voľné miesta v obciach, na okrajoch miest a hlavne v satelitných obytných štruktúrach, kde do predom stanovenej parcelácie jednotlivých pozemkov sa osadzujú v drvivej väčšine katalógové rodinné domy, alebo je budúca podoba a vzhľad zástavby vopred pripravený developerom. Vznikajú tak monofunkčné štruktúry bez invencie, nápadu, tak ako z hladiska realizovanej architektúry, aj z hľadiska funkcie a programovej náplne. Uvedené štruktúry majú neblahý vplyv na fungovanie mesta, krajiny, infraštruktúry i sociálnych väzieb. Väčšinou ide o 400- 600m2 pozemku obohnaného betónovým plotom, na ktorom si budúci obyvatelia realizujú svoje predstavy o bývaní. V mnohých prípadoch predstavy o bývaní za nich zhmotňujú samotný developeri, napríklad ponukou katalógových projektov za polovičnú cenu a pod. Cítiť z toho akési vzdanie sa možnosti či už z finančného, alebo časového hľadiska aktívne vstúpiť do kreovania svojho budúceho bývania, ktoré bude definovať obytný priestor budúcich obyvateľov v mnohých prípadoch po celý život.

Intervencia architekta sa v poslednom období čím ďalej tým viac prejavuje vo výstavbe väčších rodinných domov, víl alebo rezidencií na lukratívnejších pozemkoch, kde ponuka katalógových domov nestačí pokryť naročné individuálne požiadavky investorov a lokálnych daností. Silu investície tu cítiť v priestorovej i materiálovej oblasti. Nie vždy je však výsledkom priestor na mieru budúceho používateľa.

Medzery cítime v dopyte po finančne prístupných, individuálnych rodinných domoch menšej a strednej veľkosti, kde požiadavky konkrétneho zákazníka, konkrétnej lokality a angažovaného architekta sú alfou a omegou vzniku architektonicky hodnotných, finančne nepremrštených, materiálovo kvalitných a energeticky úsporných riešení.

Význam kvalitného projektu a architekta v procese tvorby individuálneho bývania:

Zaobstarávacia cena vlastného bývania v rodinnom dome býva vo väčšine prípadov životnou investíciou, ktorej splácanie trvá 2-3 desaťročia. Priestor,ktorý sa vybuduje, bude ovplyvňovať život jeho obyvateľov, vývoj a životný štýl ďalších generácií. Preto je najdôležitejším krokom k dobrému a spokojnému bývaniu výber správneho projektu, kde základným podmieňujúcim faktorom jeho vzniku je reflexia osobnosti budúcich majiteľov, spôsobu ich života, požiadaviek a potrieb. Kvalitný projekt kladie dôraz na dôležitosť komunikácie architekta a stavebníka za účelom oboznámenia sa s jeho požiadavkami na proporcie plôch spoločenských a intímnych priestorov, počet a veľkosť izieb jednotlivých členov rodiny, veľkosť skladových a technických priestorov atď.

Projekt by mal vždy vychádzať z požiadaviek stavebníka, z celkového kontextu, atmosféry sídla a prírodného prostredia, do ktorého bude rodinný dom osadený. Nie trend, ale premyslené plánovanie, rafinované riešenie za často komplikovaných podmienok, ktoré berie do úvahy miestne danosti a možnosti, je základom pre vysokú kvalitu bývania. Cieľom kvalitného projektu rodinného domu by malo byť pochopenie a zhmotnenie predstavy klienta o jeho požiadavkách na bývanie a ich zrealizovanie v objekte, ktorý zodpovedá svojím výrazom a úžitkovými vlastnosťami začiatku tretieho tisícročia. Zhmotnený výsledok projektu - rodinný dom - by mal byť založený na koncepcii účelnosti, primeranosti a variability. Mal by byť schopný prispôsobovať sa meniacim požiadavkám svojich užívateľov. Vedúcim motívom kvalitného projektu by mali byť vtipné architektonické riešenia, originálne uplatnenie materiálu, prehľadná a účelne organizovaná dispozícia. Má byť organizovaná pre konkrétneho užívateľa tak, aby vyhovovala jeho požiadavkám, nárokom a predstavám. Kvalitný projekt by mal takisto zabezpečiť racionálne konštrukčné riešenie rodinného domu a jednoduchý spôsob jeho realizácie. Tým sa dosiahne úspora finančných prostriedkov a času pri stavbe a samotnom užívaní stavby. Výsledkom potom bude dom aktívne a jedinečne pôsobiaci v prostredí, so špecifickou vnútornou a vonkajšou atmosférou, ktorá podnecuje pocitové vnímanie.

Rodinný dom Modra - Harmónia

Samostatne stojaci nepodpivničený úsporný rodinný dom s obytným podkrovím je situovaný na mierne svažitom pozemku uprostred záhrad a starých vinohradov. V tomto prostredí zakomponovaný strieborný, ušľachtilým plechom obložený objekt jednoduchých tvarov pôsobí ako šperk v mori zelene, ktorého vzhľad nie je nikdy rovnaký. Na pozadí zmien ročných období spolu so zmenou polohy slnka a intenzity svetla sa odohráva nekonečný sled farebných kombinácií a kontrastov. Na ploche necelých 100 m2 zastavanej plochy dom ponúka všetko pre plnohodnotný život troj- štvorčlennej rodiny. Ústredným priestorom na prízemí je obytná hala s krbom, ktorú sme v jednej časti pôdorysu otvorili do podkrovia.

V priamej nadväznosti na ňu je situovaná kuchyňa a schodisko do podkrovia. Na druhom konci dispozície prízemia sa nachádza pracovňa. Zoznam miestností na prízemí dopĺňajú vstupná hala a malá kúpelňa. Podkrovie tvoria dve izby s výhľadom na záhrady, kúpelňa a šatník. Dom je maximálne prepojený s exteriérom, zo všetkých miestností na prízemí je možné vyjsť do záhrady alebo na obytnú terasu.

Dom nemá centrálne vykurovanie, hlavným zdrojom energie je teplovzdušný krb. Teplý vzduch sa vďaka riešeniu interiérového priestoru prirodzene šíri do ostatných častí dispozície. Orientácia domu a rozmiestnenie obytných miestností na svetové strany je navrhnutá s cieľom maximálne využiť slnečnú energiu v zimných mesiacoch. Dispozičné riešenie, zdroj tepla a kvalitné zateplenie majú za následok nízke náklady na vykurovanie.

Vložením izieb do základnej hmoty domu sme vytvorili zaujímavý objemový efekt vysunutých kubusov v exteriéri, v interiéri umožňuje 100 % využitie pôdorysnej plochy izieb v podkroví. Jednoduchá geometria, vertikálne a horizontálne priehľady, neočakávané interiérové a exteriérové prepojenia a využitie zvyškových priestorov robia z malého domu veľkorysý priestor na bývanie.

Projekt domu vznikol v úzkej spolupráci s investorom a zhotoviteľom stavby. Každá zo zúčastnených strán, investor, architekt a zhotoviteľ, pristupovala s rešpektom k ostatným zúčastneným, s ochotou počúvať a so spoločným cieľom, ktorým bola kvalitne postavená a fungujúca stavba.

Ing.arch. Juraj Čerešnák, Ing.arch. Marek Poliačik foto a vizualizácia: autori www.te3s.sk

zdroj: Dom a Bývanie 

Páčil sa vám článok?

áno: 313     nie: 217

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby