preskočiť na hlavný obsah

Trávnik

/up/images/featured/images/travnik_0.png

Definícia: Trávnik je rastlinné spoločenstvo zostavené prevažne z tráv s menším zastúpením bylín a ďatelinovín nízkeho vzrastu, navzájom si nekonkurujúcich, intenzívne pokrývajúcich vegetačnú vrstvu pôdy bez prázdnych miest.

O trávnikoch parkových, ihriskových a rekreačných hovoríme ako o intenzívnych. Trávniky v ovocných sadoch alebo lesoparkoch či hrádzach riek a pasienkoch nazývame extenzívnymi.

Každá zo spomínaných kategórií trávnikov vyžaduje inú zmes trávnych semien, aby trávnik dokázal plniť vyžadovanú funkciu. Extenzívne trávniky sa delia na niekoľko podskupín.

Rekreačný trávnik, ktorý je najviac obľúbený, je využívaný celoročne rekreačným spôsobom. Tento typ trávnika stačí kosiť počas trvania sezóny 1 x za týždeň. Obvykle sa vysieva tzv. univerzálnou zmesou osiva.

Športovo rekreačný trávnik je viac namáhaný športovou činnosťou. Trávniková mačina musí byť hustejšia a preto na jeho založenie sú odporúčané špeciiálne trávne zmesi pre intenzívne zaťažované trávniky. Kosiť sa musí aspoň 2 x do týždňa.

Ďalšou skupinou je jemný, tzv. anglický trávnik. Na tento trávnik sa však obvykle nevstupuje, plní viac-menej vizuálne reprezentatívnu funkciu. Vyznačuje sa dokonalými okrajmi a veľkou hustotou trávnej mačiny. Kosí sa 2 x týždenne na výšku 3 - 4 cm a je veľmi náročný na ošetrovanie (polievanie, hnojenie...).

Na väčších pozemkoch, pri vidieckych chatách, chalupách a v záhradách prírodného charakteru je možné zakladať kvetinové trávniky. Tento typ trávnika tvorí prechod medzi intenzívnym a extenzívnym trávnikom, je veľmi zaujímavý. Stále sa tu totiž niečo vyvíja, kvitne, pestrá paleta kvitnúcich tráv a lúčnych kvetov láka rôzne atraktívne živočíchy. Porast je nenáročný, vyžaduje len 2 - 3 x do roka pokosenie, odpadá aj náročné zavlažovanie a prihnojovanie. Jeho nevýhodou je to, že hustý zapojený porast vzniká po dlhšom čase.

Starostlivosť o trávnik

Či už ste trávnik vysiali alebo položili mačinu, potrebuje údržbu a starostlivosť, aby sa zachoval v dobrom stave. Kosiť a zavlažovať je nutné pravidelne, potreba zavlažovať však závisí od kliamtických podmienok.

Pravidelné hnojenie (min. 2 x ročne) je základom dobrej kondície tráv s dokonalou koreňovou sústavou, ktorú nepoškodí ani naša činnosť na trávniku. Nevyhnutné je aj povrchové ošetrovanie herbicídami, prevzdušňovanie a prehrabávanie pôdy, hlavne na jar a jeseň. Väčšinou na to stačí niekoľko ručných nástrojov a kosačka, v prípade veľkej plochy je na prehrabávanie a hnojenie užitočné použiť elektrické či mechanické nástroje.

Hnojenie

Väčšina trávnikov dokáže vegetovať s nepatrným prihnojovaním. Na dosiahnutie bujne rastúcej pekne sfarbenej trávy je režim prihnojovania veľmi dôležitý. Aké množstvá hnojiva použiť? Piesčitá, rýchlo vysychajúca pôda potrebuje viac hnojiva ako ťažšie pôdy. Na jar alebo začiatkom leta trávniky prihnojujeme hnojivom s vysokým obsahom dusíka, aby sa podporil rast trávy. Začiatkom jesene po prehrabaní a prevzdušnení používame vyvážené hnojivo obsahujúce dusík, fosfor, draslík a železo - priveľa dusíka ku koncu roku podporuje rast, no výhonky (odnože) sú slabé a aj slabší mráz by ich mohol poškodiť.

Vertikutácia trávnikov

Dôležité je aj prevzdušňovanie trávnika. Najprv trávnik dobre vyhrabeme, malý trávnik prevzdušňujeme vidlami, ktoré zapichávame do hĺbky 8 - 10 cm. Pre väčšie plochy trávnikov existujú aj mechanické prevzdušňovače vertikutátory. Vertikutátory rotujúcimi zubami odstraňujú zaschnuté odnože trávy alebo odumreté korienky. Nič nepokazíme ak trávnik prevzdušníme 1 - 2 x ročne. Zlepšíme tým prístup vzduchu hnojiva ku koreňom trávnika. Najvhodnejšie je vykonať túto prácu na jeseň, odstránia sa aj odumreté zvyšky trávy, ktoré sa nezačnú pod snehovou prikrývkou rozkladať.

Ošetrenie proti burine a machu

Na potláčanie jednoročných burín postačí pravidelné kosenie trávnikových plôch. Ak sme však údržbu trávnika zanedbali, hrozí nebezpečenstvo premnoženia burín, v prípade vlhkejšieho prostredia zas vytváranie machu, hlavne na veľmi hustých trávnikoch. Ak sa vám to už stalo, použijeme herbicíd podľa návodu, ktorá udáva výrobca.

Prehrabávanie

Trávnik treba občas prehrabať ostrými železnými hrabľami, najmä v ťažších, uľahnutých pôdach. Prekyprením povrchu pôdy zabraňujeme vytváraniu machu, ktorý je veľmi nepríjemným hosťom. Preto sa odporúča aspoň raz do roka pred príchodom zimy plochy trávnika prehrabať, prihnojiť kompostom a povápniť. Prehrabávaním v sezóne sa odstraňuje živý a odumretý organický odpad (z kosenia), ktorý sa drží na báze stebiel. Odumretý odpad prekáža primeranému prúdeniu vzduchu a dusí trávu, bráni rýchlemu prieniku vody a hnojív ku koreňom. To spôsobuje, že tráva vysychá, stráca na kvalite a stáva sa náchylnejšou na choroby. Nenechajte sa odradiť od tejto práce aj v sezóne. Trávnik síce týždeň bude "škaredý - žltozelený", ale po dvoch troch závlahách znova ozelenie.

Kosenie

Trávniky treba kosiť v závislosti od priebehu poveternostných podmienok už od začiatku apríla do konca októbra, t. j. približne 7 mesiacov v roku. V čase vysokých denných prírastkov (máj - jún) je frekvencia kosenia vyššia a naopak v čase spomaleného rastu v období letného sucha sa intervaly medzi kosbami predlžujú a súčasne sa ponecháva vyšší trávnik. Pri kosení sa nemá odobrať viac ako 1/3 listovej plochy, t. j. skracovať listovú plochu len o jednu tretinu. Ak sa má kosiť trávnik na výšku 40 mm, kosí sa až po dosiahnutí 60 mm. Trávy v nízko a často kosenom trávniku rozkladajú listy viac do plochy, dobre pokrývajú pôdu a sú farebne vyrovnané. Z hľadiska estetického je dôležité, aby sa pri kosení dosiahol hladký a rovný rez listov. V opačnom prípade roztrhané konce listov nepravidelne zasychajú a pôsobia dojmom vyschnutého trávnika. Keďže bez dobrej kosačky nie je možné trávnik udržiavať v dobrom stave, niekoľko poznámok o výške a spôsobe kosenia. Výška kosenia trávnika súvisí s ich funkciou. Reprezentatívne trávniky sa kosia na výšku 20 - 30 mm, futbalové ihriská na výšku 40 mm, ale trávniky golfových ihrísk (jamkovísk) a tenisové ihriská len na výšku 5 - 10 mm.

Rozdelenie kosačiek

Základné rozdelenie kosačiek určuje typ pohonu. Môže ísť o kosačky ručné, s pohonom kosacieho mechanizmu, elektrickým alebo benzínovým motorom a o akumulátorové. Podľa typu kosacieho mechanizmu ide o kosačky s vretenovými nožmi, rotačné a lištové.

Vretenové kosačky

Vretenový systém kosenia spočíva v rotujúcom vretene 4 - 5 nožov, ktoré oproti pevnej lište odrežú steblá trávy. Rez sa podobá strihaniu nožnicami, steblá trávy sa pri kosení nevytrhávajú a celkový rez je hladký. Šírka záberu je 30 - 48 cm. Niektoré typy sú vybavené aj ostriacim protizberným nožom. Ide obvykle o kosačky na ručný pohon, ktoré sú vhodné na malé trávnaté plochy intenzívne ošetrované. Výška strihu sa dá nastaviť na 1,5 až 4 cm. Ak trávnik prerastie, takouto kosačkou sa dá ťažko pokosiť.

Strunové kosačky

Ručné strunové kosačky (TRIMRE) obvykle poháňa elektromotor, umiestnený v hlave kosačky spolu s mechanizmom, ktorý vysúva kosiacu silonovú strunu. Nehodia sa na veľké plochy. Určené sú na kosenie zvyškov tráv v ťažko prístupných miestach okolo stromov, plotov, múrikov či ozdobných chodníkov, teda všade tam, kde sa kolesá rotačná kosačka nedostane. Ich výhodou je malá hmotnosť a prijateľná cena, vyžadujú však viac fyzickej energie (niektoré navyše ergonometricky nevyhovujú). Výška pokosu trávnika je nerovnomerná, nakoľko oblúkovitý pohyb rúk nedokáže na celej ploche trávnika zachovať rovnakú výšku stebiel.

Rotačné kosačky

Centrálne nastavenie výšky rotujúceho noža (alebo sústavy nožov) upevneného do telesa - rámu podvozku zabezpečí rovnako vysoký pokos trávneho porastu po celej ploche. Pohon noža (nožov) zabezpečuje elektrický pohon, jeho nevýhodou je však prívodný kábel, ktorý nám určitým spôsobom sťažuje manipuláciu s kosačkou na ploche. Benzínové pohony sú vďaka bezkáblovek manipulácii vysoko mobilné. Ich výkonnosť na množstvo pokosenej plochy je takmer neobmedzená. Nesmieme však zabúdať na ich zvýšenú hlučnosť. Konštrukčné usporiadanie kosačiek umožňuje tri spôsoby manipulácie s pokosenou trávou. Najdokonalejší spôsob je mulčovacia kosačka, tzv. multiclip. Tráva sa poseká na veľmi malé kúsočky, ktoré zapadnú medzi steblá trávy až k zemi a tu sa rozložia. Je dokázané, že tento spôsob tzv. zeleného hnojenia vráti čiste biologickou cestou do zeme až 25 % výživných látok.

Rotačná kosačka, ktorá ktorá pokosenú trávu pozbiera do zásobníka, nesenom na telese kosačky, využíva vzduchový vír, vytvorený rotujúcim nožom a fúkajúci pokosenú trávu do zásobníka.

Najjednoduchší spôsob manipulácie s pokosenou trávou je (výfuk cez bočný výrez v ráme) ponechanie pokosenej trávy v riadkoch na ploche trávnika. Následne sa musí tráva ručne pohrabať, inak by na trávniku zhnila. Záhradné štvorkolesové kosačky od rôznych výrobcov sa na prvý pohľad veľmi nelíšia (vari farbou). Preto záleží od zákazníka, aby si pri výbere svojej kosačky nechal poradiť odborne vyškolenými pracovníkmi predajcov. Jedno musí však vedieť: akú veľkú plochu trávnika a s akou veľkou fyzickou námahou chce ošetrovať. Na záver ešte jedna rada. Kosiť trávu rotačnou kosačkou musíme keď je trávnik suchý. Tu neplatí "za rána za rosy najlepšie sa kosí". Orosená tráva sa bude lepiť na teleso kosačky!

Závlaha

Prevažná časť rastlinného tela je tvorená z vody. Zdravý rast a vývin sú závislé aj od kvality pôdy a hnojenia, no bez vody by rastliny ani tráva nemohli žiť. Samotné zrážky väčšinou nemajú dostatočnú výdatnosť a sú nepravidelné. Ak trávnik nedostane vlahu počas 7 dní v lete a 10 dní na jar či jeseň začnú jeho steblá zhltnúť a trávnik stratí sviežu zelenú farbu. Pri každom zavlažovaní musí podľa pôda trávnik dobre nasiaknuť, slabé povrchové zavlaženie podporí iba povrchovú tvorbu koreňového systému a trávnik je viac ohrozený vyschnutím.

Množstvo potrebnej závlahovej vody závisí aj od zloženia pôdy. Najlepšie podmienky na rovnomerné zásobovanie rastlín vodou majú stredne ťažké hlinité pôdy. Vo vyváženom pomere obsahujú veľké aj malé čiastočky piesku, ílu a prachu. Preto na jednej strane môžu vodu dobre viazať a na druhej strane môže nadbytočná voda zasa ľahko odtiecť. Sú tiež dobre prevdzušnené a dostatočne sa zahrievajú. Piesočnaté pôdy majú síce vynikajúce drenážne vlastnosti, ale ich vododržná schopnosť je nízka. Naproti tomu ťažké ílovité pôdy viažu vodu príliš pevne. Voda sa hromadí a pôda sa zamokruje. Optimálna pôda na trávnik je kyprá hlina, ktorá sa samovoľne vysúša a neubíja sa ani sa nezamokruje. Do ľahkej piesčitej pôdy pridajte dobre vyzretý organický materiál, do ťažkej záhradnícky piesok. Vo vlhkomm prostredí je potrebný odvodňovací systém.

Závlahové zariadenia


Polievanie záhrady ručne, krhlou alebo hadicou je namáhavé aj náročné na čas.Najjednoduchší nemanuálny spôsob zavlažovania je hadica zapojená na vodovodný kohútik s koncovkou vo tvare pištole alebo sprchy. V pištoli sa vodný lúč môže regulovať od plného prúdu po jemnú hmlu. Takýto spôsob zavlažovania trávnika je náročný na čas. Najväčším nedostatkom tohto zavlažovania je, že neexistuje žiadna kontrola dodaného množstva vody na plochu trávnika. Ďalším spôsobom je závlaha trávnika pomocou plošných zavlažovačov pripojených na hadicu. Sú rôznych tvarov a vodný lúč sa dá regulovať do rôznych vzdialeností, dosah takýchto zavlažovačov je cca 50 - 100 m2. Dnes už výrobcovia ponúkajú pomoc pri kontrole dodaného množstva vody formou časového programátora doby zavlažovania. Ak pripojíme k takémuto zavlažovaču snímač pôdnej vlhkosti vieme dávkovať vodu na závlahu veľmi presne a skoro bez našej prítomnosti.

Najdokonalejším spôsobom závlahy je však podzemný zavlažovací systém. Žiadne hadice na trávniku. Tieto systémy sa budujú tak, že z trávnika sa vysunú rôzne nastaviteľné (štvorec, kruh, výsek kruhu...), zavlažovacie dízy. Rozvod zavlažovacej vody je z podzemných nápajacích rozvodov napojených na zdroj vody. Tieto systémy majú obvykle časové regulačné zariadenie závlahovej dávky, ktoré zaručí veľmi presné dávkovanie závlahy trávnika.

Obnova trávnikov

Trávnik má byť miestom pre oddych, relax, ale aj športové využitie členov rodiny. Jeho využívaním, ale aj chybami v ošetrovaní môžeme zapríčiniť jeho poškodenie. Preto je treba aj niekoľko rád o obnove trávnika. Pokiaľ sa vám stane, že sa údržbe trávniku neviete venovať intenzívne - tráva vám prerástla (10 - 12 cm a viac), nemali by ste ju pokosiť na normálnu výšku naraz. Veľmi by ste vysilili koreňový systém - trávnik by zošedivel. Pokoste ho na 1/2 výšky, zalejte ho a o 3 - 4 dni ho dokoste na normálnu výšku. Začína sa tvoriť mach: Nesprávne pohrabaná, zamulčovaná pokosená tráva spolu s plošne rastúcou burinou môže časom spôsobiť zplstnatenie trávnej mačiny a jej prerastanie machom. Takýto trávnik potrebuje prevzdušniť koreňový systém, lebo korene nemajú dostatok vzduchu. Musíte na trávniku previesť kultiváciu vertikutáciou. Hĺbka nastavenia nožov je plytšia ako pri vertikutácii na jar a jeseň. Nože prerežú koreňový systém, vytiahnu časť machu, koreňov trávy aj buriny (tento odpad musíme vyhrabať) prevzdušníme trávnik a podnietim eho k hustejšiemu rastu. Závlaha a pohnojenie po takomto zásahu by mala byť samozrejmosťou.

Zožltnutý trávnik

Takáto situácia môže vzniknúť po zime - príčinou bolo silné jesenné pohnojenie - silný rast trávy a vysoké posledné skosenie je príčinou odumretia listov (sneh vlastne listy zadusí). Trávnik treba silno vyhrabať alebo použiť plytkú vertikuláciu. Ostatné je už na slniečku.

Ak trávnik zožltne počas vegetácie je príčinou veľmi nízke pokosenie (2 - 3 cm). Trávnik rýchlo vysychá a riešením je kvalitné zalievanie (aj 2-krát za 24 h) najlepšie po západe Slnka a ráno pred východom (do rezervy pre slnečný deň). Zároveň je potrebné trávnik prihnojiť špeciálnym trávnikovým hnojivom s vysokým obsahom dusíka s dlhodobým pôsobením.

Tip na obnovu starého trávnika

Počas vegetácie trávnik spotrebováva živiny, ktoré sú v zemine. Výskumné ústavy trávnikov potrvrdili, že za rok sa pravidelným zalievaním a ošetrovaním vyprodukuje a pokosí až 6 kg trávy. Zásovy živín sa z pôdy odčerpávajú a trávnik postupne chradne. Ak nedoplníme živiny vzniknú holé miesta - rozširuje sa mach, burina....

Obnova spočíva v pokosení na 2 cm, trávnik dôkladne skultivujeme hlbokou vertikutáciou. Na takto pripravený prevzdušnený trávnik rozhádžeme "štartovacie" hnojivo a trávne semeno. Následne rozprestrieme (5 mm) vrstvu rašeliny a počas 3 - 4 týždňou trávnik kropíme (2 - 3 x za deň). Obnovovaný trávnik nesmie vyschnúť!

Ak bol mach trávnikom veľmi porastený, pred novou podsadbou najprv mach zničíme špeciálnym chemickým postrekom proti machu.

Záverom

Trávnik si od nás vyžaduje trošku starostlivosti - oplatí sa však - pomôže zlepšiť našu kondíciu, ale aj poskytne aj tú správnu atmosféru pre oddych.

Pavel Kleskeň
z podkladov spoločností Gardena a Mountfield

zdroj: Dom a Byt

Páčil sa vám článok?

áno: 416     nie: 395

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby