preskočiť na hlavný obsah

Transportbetón

/up/images/featured/images/kniha_transportbeton_eurostav.jpg

­Autor: Doc.Ing. Stanislav Unčík, PhD. a kol.

Obsah publikácie:

1  Stručná história transportbetónu   
2  Definície a charakteristiky betónu a transportbetónu    
3  Výhody používania transportbetónu a prednosti betónu   
4  Základné materiály na výrobu betónu
5  Čerstvý betón
6  Doprava, ukladanie, zhutňovanie a ošetrovanie betónu
7  Vlastnosti zatvrdnutého betónu
8  Špeciálne betóny                                       
9  Ekologické aspekty výroby transportbetónu
10  Ekonomické agendy a manažérske povinnosti
11  Kontrola kvality – preukazovanie zhody
12  Obchodné podmienky, vzťahy výrobca – odberateľ

Publikácia Transportbetón, predstavuje komplexný pohľad na problematiku modernej technológie výroby a dopravy betónu. Prináša najnovšie poznatky z  tejto oblasti, ktoré  vhodne transformuje do praktickej roviny ich aplikácie priamo pri výrobe, doprave a spracovaní betónu. Poskytuje súhrnné informácie pre odbornú verejnosť zrozumiteľnou a vyčerpávajúcou formou.

Autori sa v jednotlivých kapitolách zaoberajú všetkými oblasťami transportbetónu v celom jeho komplexom ponímaní. Jednotlivé kapitoly sú venované zložkám betónu, vlastnostiam čerstvého a zatvrdnutého betónu, výrobe betónu a výrobným zariadeniam, dopravným systémom a zariadeniam pre spracovanie betónu, ako aj správnemu postupu pri jeho zhutňovaní a ošetrovaní.

Značný priestor je venovaný vybraným druhom špeciálnych betónov.
Publikácia informuje aj o v súčasnosti dôležitých aspektoch výroby a využitia transportbetónu, a to ekologických a ekonomických problémoch, ako aj o komplexnej kontrole kvality a obchodných vzťahoch medzi výrobcom transportbetónu a jeho odberateľom.

Publikácia je koncipovaná v širokých praktických súvislostiach, ktoré nadväzujú na teoretické základy materiálového inžinierstva a technológie betónu, čo ju predurčuje pre široký okruh záujemcov zo stavebnej praxe, ale aj pre študentov stredných i vysokých škôl.

Vydalo: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r. o., Bratislava

Rok vydania: 2010
Formát: A4
Celofarebná publikácia s počtom strán: 176
Tvrdá väzba
MOC:  20,- Eur

Objednať môžete tu!­­


zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­­

Páčil sa vám článok?

áno: 222     nie: 173

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby