preskočiť na hlavný obsah

Tlaková mikroinjektáž

/up/images/featured/images/Tlakova_mikroinjektaz_0.png

Technológia dodatočnej izolácie tlakovou mikroinjektážou umožňuje pomerne jednoduché odstraňovanie porúch hydroizolačných prvkov v novostavbách ako aj v starších objektoch. Jej úspešnému rozvoju napomohli vysoko účinné produkty chemického priemyslu, keď sa vyvinuli dvojzložkové polyuretánové živice, ktoré reagujú s vlhkosťou muriva, zväčšujú svoj objem a vniknú aj do mikropórov, čím vytvoria izolačnú membránu brániacu ďalšiemu vnikaniu vlhkosti do murív.

Použitie špeciálne vyrábaných aplikačných prvkov, tlakových zariadení určených na tento účel a vhodných chemických látok umožňuje trvalé odstraňovanie aj často na prvý pohľad neriešiteľných vlhkostných defektov starších, ale aj nových stavieb.

Náhrada vodorovných izolácií

Jednoradovú mikroinjektáž, ktorá nahrádza porušenú vodorovnú hydroizoláciu pod murivom, realizujeme v osovej vzdialenosti vrtov 10 cm. Priemer vŕtaného otvoru predstavuje 10 mm a jeho ukončenie leží 5 cm od konca opačnej strany muriva. Vrty sa uzatvárajú spätnými ventilmi (paker, injektor). Tlakovým čerpadlom sa do muriva vtlačí potrebná dávka polyuretánovej živice, ktorá za prítomnosti vody zväčšuje svoj objem 9- až 25-násobne. Látka preniká aj do trhlín menších ako 0,1 mm. Životnosť použitých látok dosahuje viac ako 60 rokov.

Pri potrebe zlepšenia statických vlastností zvislej nosnej konštrukcie poškodenej soľami, ktoré vyplavili spojivá - vápno, cement..., je vhodné použiť dvojradovú injektáž. Počet vrtov pri tomto type je 16/bm, rozmiestnenie v trojuholníku. Vysoká účinnosť sa dosahuje aplikovaním dvoch jednozložkových živíc v časovom odstupe do 10 minút.

Cielená náhrada zvislých izolácií muriva

Opravy porúch vertikálnej izolácie suterénu vieme touto technológiou previesť bez prácneho odkopania. Miesto vpravenia polyuretánovej živice je v tesnej blízkosti pred poškodenou izoláciou.

Podmienkou použitia cielenej injektáže je prítomnosť pevnej steny (izolačná primúrovka) v blízkosti poškodenej hydroizolačnej vrstvy. Po vykonaní vrtov o priemere 10 mm v počte 24/ks/m2 sa pakre osádzajú a napúšťajú postupne od spodného radu. Reakcia a zväčšovanie objemu polyuretánovej živice je pozorovaná vo vyššom rade, ktorý sa následne uzatvára ďalšími pakrami.

Konečným efektom je zacelenie trhlín v pôvodnej hydroizolácii.

Spevňovania suterénneho muriva


Plošná impregnačná mikroinjektáž sa používa hlavne v suterénoch starších objektov v zastavaných mestských častiach, keď je murivo poškodené vtokovou a kapilárne vzlínajúcou zemnou vlhkosťou. Využitie je aj pri spevňovaní pretekajúcich betónových a kamenných konštrukcií. Výhoda tejto celoplošnej metódy je, že sa nemusí realizovať prácna odkopávka zeminy z exteriéru (v mestských zónach to niekedy ani nie je možné).

Vrty s priemerom 10 mm v počte 24 ks/m2 sa vykonávajú do štyroch pätín hrúbky muriva. Po uzatvorení vytvorených komôr sa tlakovým čerpadlom vtlačí potrebná dávka polyuretánu, ktorá za prítomnosti vody zväčší objem a prenikne do mikrotrhlín spojiva a konštrukčného materiálu.

Ing. Róbert Petriška 

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 143     nie: 217

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby