preskočiť na hlavný obsah

Tipy pre podkrovie

/up/images/featured/images/podkrovie_0.jpg

Pri napĺňaní túžby po atraktívnom bývaní v podkroví, sa môžete vydať dvomi cestami: zveriť projekt i realizáciu architovi, alebo sa do plánovania, rekonštrukcie a zariaďovania pustiť sami. V oboch prípadoch vám však určite príde vhod niekoľko pravidiel. Na výstavbu podkrovia sú vhodné strechy so sklonom 35° - 55°. Najlepšie využitie plochy podkrovia umožňuje strecha so sklonom 45°. Bez ohľadu na to, či ide o strechu pultovú, sedlovú, manzardovú alebo o strechu so zložitejšou skladbou, platí, že podmienkou čo najlepšieho využitia interiéru podkrovného bytu je kvalitná dispozícia bytu. Treba vedieť, ako využiť výhody aj isté nevýhody tohto špecifického priestoru. Napríklad priestor pod hrebeňom strechy so sklonom nad 45o sa dá čiastočne využiť ako ďalšie podlažie (ak má aspoň polovicu plochy so svetlou výškou najmenej 2,3 m). Výškové členenie zvyšuje atraktivitu interiéru podkrovia. Ak priestor pod hrebeňom nemožno zobytniť, dá sa využiť na odkladanie vecí či umiestnenie rozvodov. Pevnými bodmi, na ktoré musí priestor prirodzene nadväzovať, sú komíny, schodiská, vetráky a šachty. Nižšiu svetlú výšku priestoru (min. 1,3 m) možno akceptovať tam, kde spôsob zariadenia nábytkom bráni bezprostrednému prístupu k stene v zníženej časti strechy.     

Svetelné podmienky

Rastúca obľuba bývania v podkroví má viac príčin. Jednou z nich je, že každý priestor je vlastne originálom s jedinečnou dispozíciou a tamosfrérou. Treba však preň vymyslieť vlastný spôsob osvetlenia. Tu platí, že aspoň časť podlahovej plochy musí byť dostatočne dlho osvetlená počas dňa. Ide o pomer plochy okien k podlahovej ploche s prihliadnutím na orientáciu a tvar strechy. Plocha zasklenia má zodpovedať aspoň desatine plochy podlahy (zasklená plocha okien má tvoriť 8 – 10 % podlahovej plochy miestnosti). Na to, aby bol v podkroví dostatok denného svetla a dobrý výhľad, treba zvážiť počet a rozmiestnenie strešných okien, vikierov, zasklených štítových múrov, svetlovodov, strešných lodžií či svetlíkov. Pri menšom sklone strechy treba na rovnaký výhľad použiť dlhšie okno.

Minimálne svetlé výšky v podkroví:

• svetlá výška novopostavených obytných miestostí = 2,6 m,
• svetlá výška rekonštruovaných obytných miestostí = 2,5 m,
• svetlá výška obytných miestností podkrovia nad podlažím, ktoré patrí k bytu = 2,3 m,
• svetlá výška v miestach skosenia = 1,1 m (do podlahovej plochy sa ráta len plocha, nad ktorou je minimálna výška 1,3 m),
• ojedinelé trámy môžu byť v minimálnej podchodnej výške = 2,1 m.

Viac úžitkovej plochy získate, ak:

• zvýšite nadmurovku,
• zvýšite sklon strechy,
• vytvoríte veľkoplošné vikiere nad obvodovou stenou,
• zrušíte valby a dobudujete štít,
• osadíte strechu na konzolovito vysunutý obvodový veniec.

Ako využiť priestory s nízkou svetlou výškou:

• vyčleňte z pôdorysu priestor so svetlou výškou menšou ako 2,1 m a na získanej ploche vybudujte terasu, balkón, resp. na južnej strane zimnú záhradu,
• vytvorte „zásuvku“ na posuvnú posteľ,
• umiestnite nižší vstavaný nábytok.

Tepelná pohoda

Konštrukcia strechy musí zohľadniť aj požiadavky na tepelnú pohodu bývajúcich. V lete má chrániť miestnosti podkrovia pred prehriatím a v tuhej zime brániť prenikaniu nadmerného chladu (chybné riešenie spôsobí vlhnutie stropu a kútov pri obvodových stenách). Všeobecne platí, že čím väčší je pomer plochy strešného plášťa k obostavanému priestoru, tým vyššie sú tepelné straty. Naopak, čím menší sklon strechy a menej členitá strecha, tým menšie sú úbytky tepla. Z tohto hľadiska je na tom najlepšie sedlová strecha v radovej zástavbe bez vikierov. Je však otázne, či sme ochotní podriadiť tvar strechy vylúčeniu tepelných strát. Zloženie strešného plášťa má zabraňovať zrážaniu vlhkosti, ktorá prestupuje konštrukciou. Výhodou šikmej strechy je, že vďaka svojmu sklonu sa dokáže rýchlo zbaviť vody.

TEXT Barbara Turčíková
FOTO velux, Roto

zdroj: MEDIA/ST spol. s r.o.

Páčil sa vám článok?

áno: 196     nie: 144

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby