preskočiť na hlavný obsah

Stavebné trendy 3. tisícročia

/up/images/featured/images/logo18.png.jpg
V dnešnej dobe 3. tisícročia sa stavebníctvo a s ním spojené civilizačné výhody, ale aj problémy prehupli do úplne nového obdobia. Časy plytvania pozemkovými plochami sú už dávno zahalené minulosťou, a dnes k nám prichádza zmena v pohľade na neekonomické, ale aj neekologické plytvanie materiálmi, výrobnými prostriedkami, ale aj základnými surovinami Zeme.

Prečo je však v dnešnej dobe táto otázka na mieste? Prečo je našou povinnosťou zabezpečiť nielen zisk a komfortné užívanie stavebných výdobytkov, ale aj trvalo udržateľný kurz smerom k obnove a recyklácii materiálov? Ako aplikovať riešenia, ktoré boli v tejto oblasti prijaté v zahraničí na domáce prostredie? A najmä, ako je možné to všetko dosiahnuť?

Núka sa nám niekoľko moderných riešení, najmä v podobe ekologicky aj ekonomicky atraktívnej konverzie budov, využitia doteraz zabudnutého priemyselného dedičstva ako aj v podobe razantného zvýšenia kvality projektovej dokumentácie. Všetky uvedené metódy načrtávajú víziu, akým smerom sa budú uberať trendy v stavebnom priemysle 3. tisícročia.  

Na konferencii, ktorú organizuje spoločnosť In Form Slovakia, s.r.o., vystúpi hneď niekoľko veľmi zaujímavých odborníkov, ktorí nás detailne oboznámia so všetkými spomínanými témami.

Ing. arch. Peter Lovich, PhD.  objasní všetky výhody, ale aj problémy konverzie budov, ktoré sa najmä v podobe konverzie z administratívnych budov na obytné objekty presadzujú v zahraničí. Dôvodov je hneď niekoľko – nie vždy je možné využívať budovu na účely, na ktoré bola projektovaná a stavaná, možnosť obmeny zastaraných technológií ako aj potreba ďalšieho využitia objektu.  Vysvetlí, ako zhodnotiť a porovnať možnosti v súčasnosti na Slovensku hojne využívanej asanácie voči novému trendu konverzie budov. Okrem toho sa ešte dozvieme, ako súvisí trvalo udržateľný rozvoj s konverziou budov.

PhDr. Benjamin Fragner  priblíži využívanie priemyselného dedičstva. Po dlhom období prehliadania, je v dnešnej dobe priemyselné dedičstvo konečne uznané. Obdobie veľkých demolácií rozsiahlych priemyselných území nahradili v 3. tisícročí nové pohľady, spočívajúce v ich záchrane, keď priemyselné stopy sú uznávané ako miesta identity a zdroje lokálnej hrdosti. Je teda na mieste, aby neboli založené do histórie, ale zhodnotené na ďalšie rozumné využitie. Prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc. okrem iného predstaví  aj domáce a zahraničné príklady dokumentujúce vývoj prístupov, pamiatkovú ochranu na národnej i svetovej úrovni, aktérov záchrany a nového funkčného využitia priemyselného dedičstva.

Na záver konferencie bude panelová diskusia venovaná téme zlepšenia stavebnej projektovej dokumentácie. Ako je možné prostredníctvom kvalitnej projektovej dokumentácie významne ušetriť na nákladoch výstavby? Kde je možné hľadať ďalšie úspory? Tieto, ale aj ďalšie otázky ako optimalizácia urbanistických, ekonomických, konštrukčných, architektonických riešení  nám zodpovedia Ing. Oto Hornáček (Hornex, a.s.), prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD. (hlavný architekt mesta Bratislava), Ing. arch. Miroslav Hrušovský (Penta Investments Limited, o.z.), prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (FA STUBA), Ing. Jozef Futrikanič (ČSOB, a.s.), pričom nebudú chýbať aj reálne príklady uplatnenia výhod princípov kvalitnej stavebnej dokumentácie v praxi.

Tešíme sa na stretnutie s vami 10. 2. 2011 v bratislavskom hoteli Gate One už na piatom ročníku odbornej konferencie Construction Summit 2011!   

Mária Sirníková
www.constructionsummit.sk

Páčil sa vám článok?

áno: 242     nie: 216

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby