preskočiť na hlavný obsah

Stavebná chémia

/up/images/featured/images/stavebna_chemia_0.png

Čoraz novšie a dokonalejšie stavebné materiály si vyžiadali aj inováciu technológií ich spracovania a postupov zabudovania. Preč sú už časy masívneho používania horúcich asfaltov či tradičných mált z vápna, cementu a sadry na murovanie a omietanie. Kvalita jednotlivých materiálov si okrem iného vyžaduje aj presné dodržiavanie technologických postupov podľa požiadaviek výrobcu.

Pod pojmom stavebná chémia rozumieme chemické látky alebo prípravky, ktorých použitie zabezpečí zlepšenie vlastností stavebného materiálu alebo chráni stavebnú konštrukciu pred vodou, vplyvom agresívnych látok, atď. Produkty stavebnej chémie sa dodávajú ako jedno- alebo viackomponentné materiály a ich aplikácia sa vykonáva buď primiešaním do základných stavebných materiálov (mált a betónov) vo fáze výroby, alebo sa nanášajú na hotové stavebné konštrukcie (impregnácia betónu, nátery na oceľ, tehlu, betón, omietku, atď.).

Izolačná pena

Medzi najčastejšie používané patrí polyuretánová pena. V minulosti sa pri osadzovaní okien a vstupných dverí používalo tzv. trojstupňové tesnenie, ktoré tvoril impregnovaný povrazec a gumený profil, pričom škára medzi oknom a ostením sa prekryla drevenou lištou vo farbe okna. Dnes je osadzovanie okien a následné utesnenie škár oveľa jednoduchšie. Okolie sa očistí od zbytkov malty, prachu, dobre sa navlhčí vodou a do škáry sa nastrieka polyuretánová pena. Po aplikácii sa ešte povrch peny dobre postrieka vodou.

Postupným zväčšovaním svojho objemu materiál dokonale vyplní škáru medzi okenným rámom a ostením. Ak by sme povrch pred aplikáciou neočistili, vytvorila by sa separačná vrstva, ktorá by oddeľovala izoláciu od ostenia, a tak by vznikla neutesnená škára. Po vytvrdnutí sa pena oreže do požadovanej roviny a ďalej sa postupuje tradičným spôsobom - omietaním alebo aplikáciou zatepľovacieho systému. Najideálnejšie je, ak v práci priebežne pokračujeme ďalej, pretože pena pôsobením ultrafialových lúčov degraduje - mení farbu, drobí sa, a tak stráca svoje výborné vlastnosti.

Pena sa tiež využíva pri zhotovovaní priečok. Kvôli zabráneniu prenosu akustických vĺn sa pri murovaní medzi stropom a priečkou vynecháva medzera, do ktorej sa aplikuje izolačná pena. Jej napučaním sa škára dokonale vyplní. Dokonca samotný výrobca murovacieho materiálu pri priečkach dlhších ako 6 m vyžaduje použitie peny, aby následkom priehybu stropu nevznikali v konštrukcii nežiaduce škáry.

Polyuretánová pena sa používa aj na vyplnenie medzery pod osadenou vaňou alebo sprchovou vaničkou. Slúži ako zvuková izolácie. Voda pri napúšťaní zariaďovacieho predmetu nehučí a vstup do vaničky či vane je tiež príjemne tichý. Ešte pred vypenením je dôležité tieto predmety dobre zaťažiť. Pena je pri zmene objemu totiž schopná nadvihnúť aj dopoly napustenú vaňu nad úroveň pôvodného osadenia.

Ďalšie možnosti aplikácie tohto materiálu predstavujú drevené zárubne. Po zmontovaní jednotlivých dielov a osadení do steny sa škára vyplní penou. Taktiež prierazy cez stenu či strop, ak je otvor väčší, ako sú priemery rúr, sa dajú utesniť polyuretánovou penou. Upozornenie! Je veľmi dôležité dokonale očistiť náradie, kým je pena ešte v čerstvom stave. Vysušený materiál sa dá odstrániť len mechanicky a takto znečistené šatstvo sa nedá ničím vyprať.

Tmely

Jednokomponentný vysoko elastický tesniaci tmel sa môže používať v interiéri aj exteriéri na utesnenie škár v miestach, kde dochádza k malým alebo stredne veľkým pohybom: styk medzi podlahou a stenou, schodmi a stenou, styk medzi podlahou a strojovými zariadeniami, na tmelenie prestupov potrubí vetracích systémov, atď. Tmel dobre priľne k rôznym druhom povrchov - ku dreveným i kovovým konštrukciám, k omietke i betónu.

Najčastejšie sa používa silikónový tmel (najmä na tesnenie zdravotnotechnických inštalácií a zariaďovacích predmetov) a akrylový na tesnenie rôznych druhov materiálov, ktorých styk potrebujeme premaľovať. Vytvrdnutý, resp. vyschnutý silikónový tmel sa nedá pretrieť žiadnou farbou, preto sa vyrába vo veľkom počte odtieňov. Akrylový tmel teda nachádza svoje použitie pod maľby a nátery. Tmel sa aplikuje do škár medzi sadrokartónovým podhľadom a stenou, pretože pri vyplnení tohto styku maltou, by nám po čase určite vznikli trhliny.

K veľkým prednostiam tmelu patrí jeho vynikajúca priľnavosť k mnohým podkladom, vysoká odolnosť voči pretrhnutiu a stála konzistencia. Ďalšie zaujímavé parametre: celková prípustná deformácia je 15 %, tvorba kože začína po 60 minútach za teploty 23 oC, pričom rýchlosť vytvrdzovania je 3 mm za 24 hodín. Je vhodný na tmelenie škár stavebných konštrukcií, predovšetkým dilatačných škár v betónových konštrukciách ako aj škár v kamenných fasádach, na parapetoch balkónov, na prípojné škáry (okolo okien a dverí, fasád, kovových obkladov, betónových prvkov) ako aj škár v drevených a kovových konštrukciách. Dokáže znášať teplotné zaťaženie od - 40 oC až do + 80 oC.

Postup aplikácie


Všetky škáry musia byť správne nadimenzované podľa príslušných technických štandardov. Podklad musí byť čistý, suchý, homogénny, bez oleja a mastnôt, prachu a uvoľnených alebo drobivých častíc. Cementové mlieko je potrebné odstrániť. Podkladové nátery nenahrádzajú čistenie podkladu ani nezlepšujú jeho pevnosť, ale zvyšujú priľnavosť a môžu predĺžiť životnosť tmelenej škáry.

Balenie sa vloží do aplikačnej pištole a tmel sa postupne nanáša do škáry, pričom je potrebné dbať na jeho dokonalé pritlačenie k bokom, aby bola zabezpečená dobrá adhézia. Škáru treba vyplniť bez dodania nadbytočného vzduchu. Pri zvýšených požiadavkách na estetiku škáry môžeme po jej bokoch použiť ochrannú pásku. Odstránime ju, kým je tmel ešte mäkký. Aplikovaný tmel zahladíme pomocou stierky.

Ihneď po použití je nutné náradie vyčistiť, pretože vytvrdený materiál je možné odstrániť už len mechanicky. Následkom vplyvu chemikálií môže dôjsť k zmene farby tmelu, ako aj pôsobením vysokej teploty, UV žiarenia (predovšetkým pri bielom farebnom odtieni). Zmena farby však nemá žiaden negatívny vplyv na technické charakteristiky materiálu.

Tento druh tmelu sa nemá používať pri zasklievaní, na bitúmenové podklady, prírodný kaučuk, na EPDM a pri stavebných materiáloch, cez ktoré môže presakovať olej, zmäkčovadlo alebo rozpúšťadlo. Nemá sa používať ani na tesnenie bazénov, pretože nie je vhodný na tesnenie škár s vodným tlakom alebo trvalým zaťažením vodou. Na tieto účely sa používa špeciálny tesniaci tmel, ktorý je schopný zväčšovať svoj objem pri styku s vodou. Tento druh sa dá tiež aplikovať na vodotesné stavebné konštrukcie alebo pri potrebe zastavenia prieniku či infiltrácie vody.

Tmel sa používa aj na utesnenie pracovných škár, prechodov cez stenové a podlahové konštrukcie a pri všetkých typoch konštrukčných škár. Jeho prednosťou je jednoduchá aplikácia, spomínaná schopnosť napučiavať po styku s vodou, veľmi dobrá priľnavosť k rôznym podkladom, vysoká hospodárnosť. Proces napučiavania je optimálny, pretože betónovú konštrukciu počas jej tuhnutia nepoškodzuje. Tmel je trvalo odolný voči vode a trvalo elastický. Vyrába sa v oxidovo červenej farbe a balí sa do 300 ml kartuší. Čas vytvorenia kože je 2 hodiny pri 23 oC, rýchlosť vytvrdzovania po 1 dni sú 2 mm, po 10 dňoch 10 mm. Pri pôsobení slanej vody dochádza k redukovanému a spomalenému nárastu objemu

K napučiavaniu tmelu nedochádza okamžite, ale až po niekoľkých hodinách (max. 1 deň). Vystavenie dažďu nemá žiaden negatívny účinok v prípade, že dažďová voda môže odtiecť.

Samostatnú skupinu tvorí čierny tmel, ktorý sa používa na kominárske práce a ďalšiu klampiarsky tmel na zatieranie alebo ako podklad pod medené plechy.

Lepidlá

Na lepenie dlažby sa používa jednokomponentné elastické lepidlo. Vytvára vodonepriepustnú vrstvu a dokáže prilepiť keramickú dlažbu na betón, maltové lôžko i na starú existujúcu dlažbu. Používa sa na zhotovenie podláh na balkónoch, terasách, v kuchyniach, kúpeľniach, ako aj v iných priestoroch, ktoré sú zaťažované vodou.

Jeho prednosťou je, že ako jednokomponentný materiál je pripravený na okamžité použitie, rýchlo vytvrdzuje a redukuje prenos kročajového hluku. Dokáže priľnúť k mnohým podkladom, pričom v nich redukuje napätie (jeho elasticita redukuje prenos napätia medzi dlažbou a podkladom). Lepidlo zároveň slúži ako izolácia voči vode a kompenzuje nerovnosti na podklade. Treba ho však chrániť pred priamym slnečným žiarením. Jeho roztierateľnosť je veľmi dobrá a aplikácia jednoduchá. Zuby, ktoré vznikajú pri roztieraní pomocou stierky, sú stabilné. Prevádzková teplota môže byť od - 40 až po + 70oC.

Aplikačné metódy a spotreba


1. Na vytvorenie vodonepriepustnej vrstvy treba 2,0 až 2,7 kg/m2 materiálu, aplikovaného pomocou oceľového hladidla v hrúbke cca 2 mm (v závislosti od kvality podkladu).

2. Lepiaca vrstva sa zhotovuje po 5 až 15 hodinách, keď je prvá vrstva pochôdzna a nanáša sa zubovou stierkou. Spotreba materiálu je 1,5 kg/m2. Dlažbu pritlačíme do lepidla tak, aby bola jej spodná strana celoplošne zmáčaná. Pokládka musí byť ukončená do 45. minút (v závislosti od klimatických podmienok). Lepidlo je potrebné z dlažby ihneď po položení odstrániť prostredníctvom čistej tkaniny. Škáry v dlažbe vyplníme flexibilnou škárovacou maltou. Pri podkladoch, na ktoré sme aplikovali podkladný náter, je spotreba lepidla nižšia. Podklad musí byť čistý a suchý, homogénny, rovný, bez prachu a voľných častí. Zvyšky náterov, cementového mlieka a iné drobivé látky musia byť odstránené priemyselným vysávačom. Ak je podkladom glazovaná dlažba alebo stará keramická, kameninová, mramorová dlažba či syntetický kameň, musíme ho odmastiť, očistiť alebo povrch aj prebrúsiť. Na dôkladné očistenie potrebujeme priemyselný vysávač.

Lepidlo je možné nanášať na povrchy aj bez podkladného náteru, napríklad na cementové, anhydritové podklady, drevotriesku, betón i keramickú dlažbu.

Dôležité! Ak prekročíme predpísaný čas medzi zhotovením prvej a druhej vrstvy alebo ak sa povrch znečistil, musíme prvú vrstvu reaktivovať. Náradie ihneď po použití očistíme pomocou čistidla. Toto lepidlo nie je vhodné na vertikálne lepenie dlažby. Nanesený materiál je pochôdzny po 12 až 24 hodinách (v závislosti od klimatických podmienok) a úplne vytvrdený po 1 až 2 dňoch.

Kotvenie lepením

Úplne samostatný druh lepidiel tvoria chemické kotvy a kotviace lepidlá. Chemické kotvy sú dvojzložkové materiály, ktoré sa hneď po zmiešaní nanesú do vopred zhotoveného otvoru do vložených PVC košíčkov. Do otvoru následne zasunieme kotvu (napr. závitovú tyč, rúrku na zábradlie...), ktorú chceme pripevniť. Pri tuhnutí a tvrdnutí sa využíva vysoká reakčná teplota. Chemické kotvy sa dajú použiť do zvislých i vodorovných dier, veľmi rýchlo vytvrdnú a dosahujú mimoriadne vysokú pevnosť.

Rýchlotuhnúce kotviace lepidlo sa používa v dvojzložkovom kartušovom systéme, ktorý pozostáva z dvojkomorového laminátového puzdra so zmiešavacou dýzou. Odpadá tak ručné miešanie a správny pomer zložiek je zaručený priamo výrobcom. Tento systém je dokonca možné použiť na kotvenie i nad hlavou bez potreby dočasného pripevnenia kotvy. Čas vytvrdzovania je od 3 minút pri 30 oC po 24 hodín pri teplote - 10 oC.

Náterové a impregnačné hmoty

Pokiaľ sa zaoberáme stavebnou chémiou, pri slovnom spojení náterové a impregnačné hmoty máme na mysli predovšetkým materiály, ktoré zlepšujú vlastnosti ďalších vrstiev. Aplikujú sa ako jednotlivé vrstvy v ucelenom systéme alebo ako samostatné vrstvy.

Úlohou penetračných náterov pri impregnácii podkladov pred nanášaním fasádnej omietky je spevnenie podkladu a dosiahnutie jeho vodonepriepustnosti a bezprašnosti. Zvyčajne treba aplikovať celý systém, nakoľko rôzne druhy materiálov majú rôzny difúzny odpor. Nanesené vrstvy majú prepúšťať vzduch, preto by sme nemali materiály kombinovať.

Ako náter pod ďalšie povrchové úpravy sa používa napríklad aj tekutá lepenka (fólia). Je vhodná pod obklad pri vani a v sprchovom kúte, kde zamedzí presakovaniu vody pri poruchách výplne škár obkladu. V kútoch stien a v stykoch steny a podlahy by sa pod obkladom i dlažbou mala aplikovať špeciálna gumená textília, ktorá je schopná prenášať napätia. Na jej prilepenie sa používa spomínaná tekutá lepenka. Tento materiál sa dá použiť aj v exteriéri, napríklad v styku steny a podlahy balkónu či terasy, na zamedzenie presakovania dažďovej vody. Jej výhodou je minimálna hrúbka a dokonalá rozťažnosť. Prakticky pôsobí ako guma pevne prilepená k podkladu.

Samostatnú skupinu náterových hmôt tvoria epoxidové živice na zhotovenie podkladných náterov, penetráciu betónu a cementových poterov a na výrobu rýchlo tuhnúcich opravných mált. Sú to jednozložkové alebo dvojzložkové materiály, do ktorých sa podľa potreby pridáva piesok. Aplikujú sa veľmi jednoducho - pomocou valčekov alebo hladidla. Sú vysoko odolné voči plesniam, olejom, rope, benzínu, rýchlo vytvrdzujú, dobre kryjú a sú paropriepustné.

Na trhu sa objavil nový náter na odstránenie machu, lišajníkov a rias. Aplikuje sa ako spray alebo sa na konštrukciu natiera štetcom či valčekom. Riedi sa vodou a dá sa použiť na akýkoľvek podklad - betón, maltu, škridly, keramiku, dlaždice i textil. Nie je problémom nanášať ho na vodorovné i zvislé povrchy, v exteriéri i v interiéri. Jeho výhodou je aj veľmi krátky reakčný čas - 5 až 10 minút.

Ing. Mária Kostolná
Snímky: archív redakcie

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 476     nie: 369

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby