preskočiť na hlavný obsah

Stavba roka 2008 z pohľadu predsedu odbornej poroty

/up/images/featured/images/sutaz_stavba_roka_logo64.png

Súťaž STAVBA ROKA už 14 rokov predstavuje výber tých najlepších, už zrealizovaných stavieb na Slovensku. Súťaž je jedinou tohto druhu, ktorá stavebné diela posudzuje komplexne, od urbanistického riešenia cez architektonický koncept až po kvalitu stavebnej realizácie. Odborná porota mala aj tento rok veľmi ťažkú úlohu profesionálne posúdiť 27 prihlásených stavebných diel a následne z nich vybrať tie najlepšie. Predseda poroty musí koordinovať činnosti jednotlivých porotcov, vypočuť si ich názory, vedieť argumentovať a diskutovať, ale najmä nasmerovať porotcov k cieľu, k verdiktu poroty. Na to sú potrebné aj určité skúsenosti a prirodzený rešpekt. Tento raz sa úlohy predsedu poroty úspešne zhostil Dipl.-Ing. Peter O. Gero, BRD, ktorý pôsobil 12 rokov ako vedúci stavebný riaditeľ, zodpovedný za stavebný rozvoj centrálnych mestských častí Hamburgu. Keďže nás zaujímal jeho pohľad na priebeh súťaže a postup pri hodnotení, položili sme mu nasledovné otázky:

Ako hodnotíte celkovú úroveň sta­vebných diel prihlásených do tohto­ročnej súťaže a to najmä z hľadiska vašich medzinárodných odborných skúseností?

Všetky stavby mali vysokú úroveň. Angažovanosť investorov, staviteľov a architektov vyvolala u mňa hlboký dojem.

Čo rozhodlo predovšetkým o tom, že tunel Sitina získal Hlavnú cenu a titul STAVBA ROKA 2008?

Technické a urbanistické vyhotove­nie celého komplexu. Stavba diaľničné­ho úseku s tunelom Sitina majú nadre-gionálny charakter a zásadne zlepšili životné podmienky nielen obyvateľov Dúbravky a Patrónky ale celého regió­nu. Stavba má akýsi príkladný charak­ter ako metodicky riešiť problémy infraštruktúry napr. budúceho nultého okruhu cez Karpaty.

Ktoré z prihlásených stavieb vás osobne najviac upútali a čím?

Niečo som už uviedol v predchádza­júcich dvoch odpovediach. Osobne sa mi veľmi páčila, ale aj rekonštrukcia verejných priestranstiev v Skalici. Inteli­gentné skĺbenie individuálnej dopravy s pešími zónami, kvalitné realizácie prác a podčiarknutie významu historic­kých vzťahov modernými prvkami, sú akýmsi vzorom ako sa má k takýmto problémom pristupovať. Tiež ma zauja­lo celkové riešenie predajne poľnohos­podárskej techniky v Nitre najmä kvalit­nou realizáciou a odvážnym riešením objektu. Harmónia budovy s vonkajším priestorom zelene je tiež pozoruhodná.

Ako prebiehal samotný proces hod­notenia poroty? Panovala väčšinou zhoda v názoroch porotcov, alebo je ich výsledný verdikt značným kom­promisom?

Hodnotenie prebiehalo v kolegiálnej diskusii a výsledky diskusie boli jedno­myseľným verdiktom poroty.

Niektoré diela ostali neocenené. Sú medzi nimi také, pri ktorých vám je ľúto, že nakoniec žiadnu cenu nezís­kali?

Samozrejme. Videl a vycítil som, že za každou prihlásenou stavbou je veľa práce, inteligentnej námahy a nesmier­nej angažovanosti všetkých zúčastne­ných. Samotné prihlásenie do tejto súťa­že a podrobenie prihlásených stavieb takémuto komplexnému, dôslednému hodnoteniu je z môjho pohľadu veľkým odborným aj spoločenským prínosom!

Pripravila redakcia
Foto: Blanka Golejová
Ilustračné foto: M. Hudák, P Meluš, SKANSKA BS, a. s.

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 193     nie: 134

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby