preskočiť na hlavný obsah

Stav a vývoj stavebníctva z pohľadu ZSPS

/up/images/featured/images/rozvoj_0.jpg

„Slovenské stavebníctvo začalo rok 2009 s negatívnymi výsledkami, ktoré pokračovali aj v priebehu celého roka 2009. Stavebná produkcia klesla v roku 2009 o 11,3 % na 5,75 mld. EUR. Podobne aj začiatok tohoto roka nedáva žiadne veľké nádeje, že dôjde k výraznému zdynamizovaniu stavebného trhu." Takto stručne charakterizuje súčasnú situáciu a prognózu rozvoja slovenského stavebníctva Ing. Zsolt Lukáč, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Rok 2009 ovplyvnila v stavebníctve, rovnako ako aj v ďalších oblastiach hospodárstva na Slovensku aj v Európe, svetová hospodárska kríza. Začiatok roka 2009 bol poznamenaný očakávaním krízy. Práve očakávanie krízy predbehlo o niekoľko mesiacov jej reálny vývoj. Strach z krízy bol v prvej polovici roku 2009 väčší ako kríza samotná. Celkový prepad stavebnej produkcie za rok 2009 tvoril necelých 12 % (tab. 1). Vývoj za prvé tri mesiace roku 2010 vykazuje v podstate taký istý prepad oproti roku 2009 (tab. 2). Predpokladáme, že vývoj v roku 2010 bude kopírovať do značnej miery reálny stav z roku 2009. Môžu sa objaviť určité kolísania najmä smerom dole, ale k výraznejším neočakávaným prepadom podľa nás nedôjde. Dobeh rozbehnutých investičných akcií spomalil nástup krízy v roku 2009. Zmierneniu dopadu krízy na stavebníctvo do značnej miery pomohli rozsiahle verejné investície, ktorých objem graduje v tomto volebnom roku.

Horšie je, že zo zákazkového portfólia firiem vymizli väčšie súkromné investície. Dlhšie pretrvávanie nedostatku zákaziek bude mať zhubný vplyv na celé odvetvie, preto by podľa nás pomohlo oživenie v bankovníctve.

Situácia na trhu stavebných hmôt ako aj samotná cena stavebných prác spolu s dohľadným koncom krízy signalizujú investorom, ktorých finančná situácia to dovoľuje, že práve prichádza najvhodnejšia doba na rozbeh stavebných investícií. Tento faktor bude, podľa nášho názoru, rozhodujúcim rozvojovým stimulom v druhom polroku 2010.

Očakávania v roku 2010

Kvalitatívna štúdia CEEC Research, do ktorej sa zapojil aj Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a ktorá skúma hodnotenia a očakávania topmanažérov rozhodujúcich subjektov slovenského stavebníctva, dospela po 1. štvrťroku 2010 k nasledujúcim záverom, s ktorými sa stotožňuje aj ZSPS:

• Slovenské stavebné spoločnosti očakávajú pokračovanie poklesu stavebníctva v roku 2010. Zvlášť náročný rok predpokladajú spoločnosti zaoberajúce sa inžinierskym staviteľstvom. Stabilizácia a návrat k rastu by mohli prísť až v roku 2011, panuje tu však značná neistota.

• Spoločnosti predpovedajú na rok 2010 veľmi mierny pokles svojho predaja, avšak panuje vysoká miera neistoty. Zlepšenie sa očakáva v roku 2011, takmer pätina spoločností však nedokáže predikovať vývoj vzhľadom na súčasné nestabilné podmienky.

• Sebadôvera stavebných spoločností naďalej klesá.

• Vyťaženosť kapacít stavebných spoločností pokračuje v poklese. Najnižšie vyťaženie uvádzajú spoločnosti zameriavajúce sa na pozemné staviteľstvo, z ktorých najmä tie najslabšie môžu mať vážne problémy s prežitím.

• Všetky opýtané stavebné spoločnosti uvádzajú, že sú obmedzené vo svojom raste. Kľúčové problémy - byrokracia (požiadavky štátu), nedostatok finančných prostriedkov a nedostatočný dopyt - trápia takmer všetky slovenské stavebné firmy.

• Kľúčovými prioritami slovenských stavebných spoločností na nasledujúcich 12 mesiacov budú zvýšenie efektivity vlastného fungovania a optimalizácia financovania svojich aktivít. Naopak najmenej sa chcú venovať daňovej problematike.

Preto mierny optimizmus, ktorý sa začína objavovať v kontexte roku 2010, hodnotíme zatiaľ ako predčasný, nakoľko sa domnievame, že najvýraznejšie efekty krízy sa asi ešte naplno neprejavili. Dlhodobejšie pôsobenie stagnácie môže mať nedozierne následky na slovenské stavebníctvo, hlavne pokiaľ ide o pokles odborných personálnych kapacít. Toto je nosný dôvod prečo ZSPS bude v tomto ako aj v budúcom roku posilňovať svoje pôsobenie v oblasti vzdelávania. Dôraz bude klásť najmä vrámci jednotlivých členských organizácií na celoživotné vzdelávania, ale plánuje rozvíjať aktivity aj pokiaľ ide o študentov a žiakov stredných odborných škôl stavebného a technického zamerania.

Ing. Zsolt Lukáč, prezident ZSPS Foto: archív ZSPS

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 238     nie: 206

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby