preskočiť na hlavný obsah

Športovo-relaxačný areál Malinovo

/up/images/featured/images/0-malinovo.jpg

Prológ

Malinovo (lat. Ybreharth, v r 1260 terra Eburhardi, 1390 nem. Ebersdorf, 1808 maď. Éberhárd)... Pre niekoho „taká obyčajná dedina" na Žitnom ostrove. Priznám sa, že ani ja som o ňom veľa nevedel. Len toľko, že je tam poľnohospodárska škola s dlhoročnou tradíciou. Aj to preto, že ju absolvoval jeden môj spolužiak zo základnej školy. Nie je možné hodnotiť dnešok, nepoznajúc históriu: „Prvá písomná zmienka o obci je darovacia listina z roku 1209, ktorou kráľ Ondrej II. venoval Šebušovi, predkovi svätojurských grófov, majetok Svätý Jur so štyrmi dedinami patriacimi k tomuto majetku - Čeklís, Ivanka, Kostolná a Eberhard. V 13. storočí bol v Ebeharde brod cez Malý Dunaj na Žitný ostrov. V 13. až 16. storočí žili tu Nemci. Po roku 1543 sa stávajú majiteľmi Eberhardu rôzne uhorské šľachtické rody. V 17. storočí postupne získal eberhardské panstvo a hrad uhorský primas, jedna z najvýraznejších osobností uhorských dejín, Juraj Szelepcsényi (1595 - 16851 V 19. storočí Eberhard získala rodina grófov Apponyiovcov, jedna z najväčších a najvplyvnejších grófskych rodín v Uhorsku. Juraj Apponyi (1808 - 1899) kaštieľ prestaval v neoklasicistickom štýle a vytvoril z neho príjemné vidiecke sídlo. Jeho prvorodený syn Albert (1846 - 1933), ktorý bol vynikajúcim rečníkom a politikom, tu často pobýval s rodinou až do roku 1923. 20. apríla 1910 na pozvanie Alberta Apponyiho bol hosťom v eberhardskom kaštieli americký prezident Teodor Roosvelt, ktorý sa tu zastavil cestou do Viedne v rámci jeho cesty po Európe. Apponyiho zámok bol dosť zachovalý, vyhovoval svojou polohou, mal osvedčené poľnohospodárstvo, prosperujúce zeleninárstvo a kvetinársku a okrasnú produkciu. Navyše hospodársky dvor pri zámku sa napriek svojej zanedbanosti dal využiť ako školský majetok pre prax. Po vytvorení ČSR sa apponyiovské panstvo rozparcelovalo, v r 1923 sa kaštieľ, park a hospodársky areál stali sídlom záhradníckej školy s názvom Státní zemědělská škola v Eberharde. " /1/ Po roku 1948, v päťdesiatych rokoch, sa kolektivizovalo a zoštátňovalo... Po roku 1989, v deväťdesiatych rokoch, sa privatizovalo... A vidiecke sídlo sa začalo meniť na prímestské. Expanzia nielen Bratislavčanov za lepším, rodinným, bývaním smerom východným, na Žitný ostrov, prispieva k enormnému rastu bývalých rurálnych sídiel. Stráca sa však tradičný vzťah k pôde... Mení sa životný štýl, spotreba sa presúva i do voľného času... Nie sú to len logistické a priemyselné parky, obytné súbory, športovo- rekreačné areály (napr neďaleký automotodróm Slovakia Ring v Orechovej Potôni), ktoré vyrastajú v extraviláne Bratislavy, vo vzdialenejších polohách popri bývalých vidieckych sídlach. A často na poľnohospodárskej pôde tej najlepšej bonity...

Ad factum

Aj pôvodná Státní zemědělská škola v Eberharde doznala zmeny. Na web-stránke Združenej strednej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove, http://www.zahradnicka-malinovo.sk/, všetko nasvedčuje tomu, že škola naďalej napreduje a rozvíja svoje odborné zameranie. Dnes v študijných odboroch školy prevládajú zamerania, ako sú záhradníctvo, kvetinárstvo, viazanie a aranžovanie kvetín. Akosi vypadlo tradičné poľnohospodárstvo a zeleninárstvo, ktoré v nedávnej minulosti neodmysliteľne patrilo k charakteristikám Žitného ostrova. Nielen v rozsahu výučby... Škola sa „uchýlila" do zámku, park je prístupný verejnosti, škole patrí už len časť na pohľad chátrajúcich skleníkov... Väčšiu časť hospodárskeho dvora privatizovala firma CHEMSTAR, spol. s r.o., v roku 2000 pretransformovaná do CHEMSTAR SLOVAKIA, s.r.o., agro-obchodná spoločnosť s komplexnými službami, ktorá vznikla v roku 1995. Na začiatku svojho pôsobenia sa spoločnosť zaoberala výhradným zastupovaním švajčiarskej spoločnosti Novartis (registrácia pesticídov a osív poľných plodín, prieskum trhu a zavádzanie nových produktov na trh, atď.), ako aj dovozom a predajom pesticídov a osív pre Slovensko. V Malinove, v jednom zo svojich troch stredísk, začala po roku 2000 s postupnou modernizáciou hospodárskeho dvora. Išlo o zmeny funkčnej náplne jednotlivých účelových objektov na objekty logistického centra a modernizáciu administratívnej budovy bývalého ŠM. Pre súčasný stav a rozvoj je na škodu, že už k tejto počiatočnej etape neprizvali architekta, ktorý by koncepčne navrhol v niekoľkých časových horizontoch rozvoj areálu a určil i zodpovedajúcu architektonickú kvalitu objektov. Keď sa majitelia spoločnosti rozhodli, že väčšinu hospodársko-prevádzkových aktivít presunú do ďalších dvoch stredísk (Velký Meder, Rimavská Sobota), tiež ako „fandovia" tenisu si vytýčili, že na disponibilných plochách vybudujú  športovo-relaxačné zariadenie. K tejto fáze, ktorá presahovala schopnosti „self-made", prizvali architekta - Imricha Pleidela. Ten v marci 2008 spracoval urbanisticko- architektonickú štúdiu na Športovo-relaxačný areál Malinovo. Z hľadiska funkčno-prevádzkových požiadaviek logicky rozčlenil územie bývalého majera, resp. ŠM, na tri časti: prevádzkovú časť, športovo-relaxačný areál (Š-RA) a skleníkové hospodárstvo školy. Z Družstevnej ulice sú navrhnuté dva samostatné vstupy: pre zamestnancov a návštevníkov firmy s parkoviskom pred areálom a pre návštevníkov Š-RA s parkoviskom (40 áut) pred viacúčelovou halou v areáli. V štúdii sa navrhuje perspektívne pešie prepojenie so zámockým parkom.

Ako súčasť Š-RA boli navrhnuté dva dominantné objekty - viacúčelová tenisová hala a školiaco-ubytovací objekt -, externé športové plochy a park s ihriskami. Je sympatické, že obidva objekty ako aj exteriérové tenisové kurty takmer identicky kopírujú („citujú") pôdorysné rozmery pôvodných objektov - či už maštale alebo troch skleníkov. Samozrejmosťou bývalého majera bola rozložitá senážna jama, ktorá so svojím dnom bola na rovinatom teréne asi jedinou „terénnou nerovnosťou". Miernym zvýšením nivelety jej dna i tak je jedinou terénnou priehlbňou, ktorá robí predpolie haly zaujímavým. Je využitá pre parkovisko športovo-relaxačnej časti, ale navyše jej úroveň prechádza do parteru haly.

Viacúčelovú tenisovú halu architekt navrhol ako samostatný funkčno-prevádzkový celok so súbormi priestorov, ktoré k nej neodmysliteľne patria. Sociálne a hygienické, relaxačno- rehabilitačné a priestory doplnkových športov sú v dvojúrovňovom trakte, ktorý cez spojovací kŕčok nadväzuje na hotelovú halu školiaco-ubytovacieho objektu. Z návštev podobných zariadení v zahraničí mám dojem, že táto časť viacúčelovej haly je poddimenzovaná. Chýba mi väčší priestorový komfort, ktorý by ku klubovému zariadeniu, i keď nie špičkovej úrovne, prislúchal. Architektúra haly je veľmi utilitárna, konštrukcia je na metalickej báze. Dva tenisové dvorce sú prekryté excentricky posadenou velkou sedlovou strechou. V oboch štítoch presklený parter umožňuje nielen optimálne svetelné pomery pri dennom režime, ale aj pohodový optický kontakt s exteriérom. Dvojpodlažný čiastočne podpivničený školiaco-ubytovací objekt má charakter hotelovej prevádzky s velmi lapidárnym konceptom. Prízemie s hotelovou halou a barom tvorí predpolie trom poliam školiacej časti (pri použití sekciových skladacích priečok umožňuje priestorovú variabilitu) na konci s kuchyňou so zázemím. Prízemie je prepojené na exteriérové terasy s pohľadom na športoviská a park. Poschodie tvorí 15 dvojposteľových izieb a 2 apartmány. Chodba so zaujímavým pôdorysným riešením a prevýšením s jednostranným priebežným svetlíkom je jednou z dvoch vydarených častí objektu. Tou druhou je zastrešenie objektu. Sčasti vyššia pultová strecha v kombinácii s nižšou kombinovanou oblúkovou strechou kontinuálne prechádzajúcou až po úroveň terénu v titánzinkovom Rheinzinku s dobrými detailmi a skvele odvedeným remeslom je nesporné pozitívum nielen pre objekt, ale i jeho architektúru.

Epilóg

Obidva objekty sú popri malinovskom zámku nielen svojím objemom, ale i architektúrami dominantami obce. Z profesionálneho hľadiska sa dajú postrehnúť perspektívne zámery rozvoja Š-RA i vo vzťahu k zámku. Na druhej strane je možné realizácii vyčítať niektoré zmeny oproti PD-RS, ktoré neboli prínosom, skôr naopak. Sú veci, ktoré bežný návštevník nepostrehne, dokonca mu nevadia, ale „fajnšmekrom" a „fachmanom" nevhodná improvizácia či zníženie štandardu neujdú. Ale pri finalizácii realizačných prác na objektoch často dochádza ku kompromisom...

Záverom je treba oceniť, že prosperujúca firma prejavila touto investíciou aj svoj filantropický prístup ku škole v zámku, ale i k obci Malinovo. Vybudovaním verejnoprospešného areálu je to nasledovaniahodný príspevok, ako sa konkrétne dajú ponúknuť možnosti v súvislosti s prácou s mládežou, napĺňaním voľno-časových aktivít rodín nielen obce, ale i širokého okolia.

V niektorých krajinách „západne od nás" takéto voľno-časové či športovo-relaxačné areály sú združenou investíciou, s majoritným podielom štátu, potom kraja, obce a súkromných investorov. A napokon i s dotáciou eurofondu... Toto všetko na seba zobrala v Malinove firma CHEMSTAR SLOVAKIA, s.ro.

Ivan Gurtler

Poznámka:
1 prevzaté z http://www.malinovo.sk/web/z-historie.php 

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 306     nie: 187

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby