preskočiť na hlavný obsah

Spevnené terény

/up/images/featured/images/Spevnene_tereny_0.png

Úprava okolia rodinného domu vrátane záhrady je súčasť stavby či chceme alebo nie a znamená architektonickú a stavebnú vizitku investora. Často sme svedkami výstavby krásnych domov, ktorých architektonický efekt je potlačený práve nevhodnými vonkajšími úpravami - od vstupnej bránky v oplotení začínajúc a výsadbou záhrady končiac.

Široký sortiment stavebných výrobkov ako ešte nikdy predtým a na prvý pohľad sa zdá, že nemôže byť v ničom problém. Odborník však musí zvážiť viacero kritérií: klimatické podmienky danej lokality, svetovú stranu, sklon pôvodného a upraveného terénu, podložie a najmä schopnosť vsakovania vody, veľkosť plochy, prípadné dilatačné celky ako aj iné okolnosti, napríklad odpratávanie snehu, kosenie trávnika, prejazd vozidlom a iné. Umiestnenie detskej hojdačky na spevnenej ploche z betónovej, kamennej alebo keramickej dlažby je síce efektné, už horšie sú následky pri páde dieťaťa z nej.

Plochy okolo bazénu vyžadujú povrch, ktorý znesie pravidelné špliechanie bez toho, aby sa stal klzkým. Terasa z prírodného kameňa na slnečnom mieste bude veľmi príjemná, ale rovnaký materiál v tieni stromov môže byť nebezpečne šmykľavý. Aj drevo vyžaduje slnečnú polohu, aby nedochádzalo k tvorbe rias. Často až prevádzka a čas ukážu, či sa aj odborník rozhodol optimálne.

Na trhu je pestrý sortiment produktov pre exteriérové spevnené plochy vrátane príslušenstva, napríklad obrubníkov, palisád, kvetináčov a podobne. Treba zdôrazniť, že pod príslušenstvom chápeme aj penetračné nátery, špeciálne lepidlá a tmely, škárovacie malty a hmoty, drenážne rohože, odvodňovacie žľaby, podkladové terče, dilatačné a ukončovacie lišty a mnohé iné pomocné produkty, ktoré sú pre kvalitu diela často rozhodujúce.

Podklad

Skladba podkladových vrstiev je prvým predpokladom úspešného riešenia. Náročnosť prípravy podkladu závisí od toho, ako budú spevnené plochy zaťažované a aké majú spĺňať nároky na trvanlivosť. Tam, kde sú plochy zaťažované osobnými alebo nákladnými autami, sú nároky na podklad podstatne vyššie. Musí spĺňať dve základné podmienky: mať dostatočnú únosnosť a priepustnosť vody. Platí zásada, čím je spevnená plocha viac zaťažovaná, tým je hrúbka podkladu väčšia. Pri ílových podložiach môže dosiahnuť hrúbku 400 až 500 mm.

Výrobky na spevnené plochy môžeme deliť podľa rôznych kritérií. Najcharakteristickejšie je delenie podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené. Rozoznávame výrobky stavebnej keramiky - tzv. keramické a tehlové dlažby, výrobky z prírodného kameňa, betónu, dreva a z gumy.

Keramická dlažba

Zrejme patrí medzi najčastejšie používané pochôdzne materiály, najmä pre vonkajšie terasy. Mala by mať nízku nasiakavosť, ktorá je predpokladom mrazuvzdornosti, zodpovedajúcu rázovú pevnosť, oderuvzdornosť, tvrdosť a mala by byť aj protišmyková. Výrobky musia mať rovnaký farebný tón a kaliber. Povrch môže byť glazovaný alebo nie, pričom glazovaný môže mať vysoký lesk, ale býva aj matný a polomatný. Neglazované povrchy vďaka výrobnej technológii umožňujú hĺbkové sfarbenie črepu a vytváranie nových, vysoko dekoratívnych štruktúr. Dlaždice nemusia mať iba tvar štvorca či obdĺžnika. Pre exteriér platí zásada: vyberáme najmä svetlé odtiene, aby mal povrch v letnom období a pri južnej orientácii terasy čo najnižšiu teplotu. Keramika je nasiakavá a práve táto vlastnosť súvisí s jej mrazuvzdornosťou. To je schopnosť dlaždice odolávať opakovanému zmrazovaniu a rozmrazovaniu tak, aby sa glazúra alebo črep nepoškodili. Čím je nižšia nasiakavosť, tým je výrobok mrazuvzdornejší. Výrobky s nasiakavosťou do 3 % možno označiť za mrazuvzdorné. Osobitnú skupinu tvoria produkty typu Gress Porcellanato, ktoré majú nasiakavosť pod 0,5 %. Mohli by sme ich označiť prívlastkom nezničiteľné, pretože sú najodolnejšie voči mechanickému i chemickému namáhaniu.

Pevnosť v ráze vyjadruje odolnosť dlažby voči rozbitiu pádom ťažkého predmetu. Vyjadruje ju koeficient odrazu, v prípade vonkajšej dlažby by mal byť väčší ako 0,5.

Odolnosť voči opotrebovaniu povrchu sa udáva ako oderuvzdornosť a závisí od tvrdosti vrchnej plochy dlažby - glazúry. Často možno vidieť vyšliapané cestičky na frekventovaných miestach, kde sa glazúra z povrchu úplne stratila. Stupeň poškodenia sa môže líšiť aj u dlaždíc rovnakej tvrdosti, v prípade tmavej lesklej dlažby je opotrebenie viac vidno. Opotrebovanie sa udáva v stupňoch PEI od 1 po 5, pričom pre vonkajšiu terasu treba použiť výrobky s najvyššou odolnosťou.

Odolnosť dlažby voči škrabancom, vrypom a podobne vyjadruje tvrdosť. Na jej stanovenie sa používa Mohsova stupnica tvrdosti, ktorá má desať stupňov. Čím vyššie číslo, tým je dlažba odolnejšia a kvalitnejšia. Glazovaná dlažba rovnako ako neglazovaná s protišmykovou úpravou výrazne znižujú riziko úrazu najmä vtedy, ak prší, sneží alebo mrzne.

Keramickú dlažbu zaraďujeme medzi kontaktné systémy. Jej kvalita závisí aj od podkladu (napríklad podkladový betón na štrkovom lôžku). Výškové osadenie dlažby na terase, prípadné jej spádovanie, závisí najmä od detailu dverí. Dilatačný celok bude mať maximálnu plochu 9 m2 a dĺžku strany najviac 3 m. Dlhé a úzke konštrukcie by mali byť dilatované po dĺžke v úsekoch veľkých maximálne 1,5-násobok šírky.

Výber lepidla je rovnako dôležitý. V súčasnosti sa využívajú väčšinou priemyselne spracované lepiace malty. Sú to materiály polymérového charakteru a pre exteriér sú vhodné mrazuvzdorné, flexibilné, pomaly tuhnúce lepidlá, ktoré sa odporúčajú pre dlažby s nízkou nasiakavosťou (pod 0,5 %). Sú síce drahšie ako klasické, iba mrazuvzdorné, ale lepšie prenášajú deformácie od vonkajšieho namáhania. Škárovacia malta je súčasťou dizajnu dlažby. Okrem farebného dotvorenia má dôležitú funkciu - vypĺňa priestor medzi dlaždicami a zabraňuje prenikaniu vody pod dlažbu. Jej zamrznutie spôsobí postupnú degradáciu celej dlažby. Škárovacie malty sa predávajú v práškovej forme, pre exteriér sú vhodné pružné a vodotesné materiály, ktoré sa používajú do šírky škár 15 mm. Profilované lišty sú tiež spoľahlivým pomocníkom. Predlžujú životnosť detailov a eliminujú negatívne mechanické namáhania najmä v kritických miestach - v ukončeniach dlažby, dilatáciách, na hranách schodov a podobne. Vyrábajú sa v rôznych úpravách a z rôznych materiálov, napríklad hliníka, mosadze či antikoru.

Tehlová dlažba

Používa sa na terasách, schodoch, chodníkoch, ale aj na odstavných alebo príjazdových plochách pre osobné autá. Zaujímavá je najmä svojím prírodným vzhľadom. Tehlová dlažba má dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom. Na výrobu sa používa íl a výrobky sa vypaľujú pri veľmi vysokých teplotách. Výrobcovia ich dodávajú v rôznych farebných odtieňoch, rozmeroch a štruktúre povrchu - od hladkej po drsnú, prípadne antik, ktorá vzhľadom pripomína starú tehlu. Väzby dlažobných tehál môžu byť rozmanité, napríklad klasické behúňové, rybinové, diagonálne alebo blokové. Najčastejšie sa používa behúňová väzba, ktorá sa ľahko ukladá, a aj oblúky a mierne zakrivenia sa zhotovujú bez problémov. Holandská a parketová väzba sú veľmi dekoratívne, ale tehly majú menšiu súdržnosť. Takéto vzory používame na nenáročné záhradné chodníky alebo terasy. Na zaťažené príjazdy je vhodná rybinová väzba s diagonálnym vzorom, ktorý vykazuje vysokú pevnosť.

Terasy a príjazdové cesty musia byť navrhnuté tak, aby voda z nich odtekala vždy smerom od domu, chodníky treba k okraju spádovať. V prípade tehlovej dlažby postačuje spád 1,5 %.

Na utesnenie škár rozmetáme po povrchu chodníka jemný kremičitý piesok, v prípade väčších škár možno použiť frakciu 0 - 4 mm. Vyložená plocha sa zhutní ľahkou vibračnou doskou s gumovou platňou, aby nedošlo k poškodeniu povrchu alebo hrán jednotlivých dlažobných tehál.

V našich klimatických podmienkach nie je uloženie dlažby do maltového lôžka práve najideálnejšie. Pri krytých terasách, respektíve plochách menšej geometrie, môže takéto riešenie spoľahlivo fungovať celé roky. Keď je spevnená plocha veľká, ani odporúčané spády a vhodne zvolené dilatačné celky nie sú zárukou, že nedôjde k zamrznutiu vody v škáre, v maltovom lôžku alebo v betónovom podklade. Škárovanie špeciálnou škárovacou maltou má aj svoje pozitíva. Nedochádza k noseniu piesku z terasy do interiéru a netreba vytrhávať rastlinky, ktoré skôr či neskôr začnú v sypaných škárach rásť. Kontaktný spôsob ukladania je, samozrejme, možný aj v našich klimatických podmienkach, má však vysoké nároky na dobrý technický návrh vrátane výberu materiálov, na technologickú disciplínu a remeselnú zručnosť pokládky.

Kameň

Predstavuje klasický stavebný materiál pri tvorbe spevnených plôch. Má niekoľko vynikajúcich vlastností - vysokú mechanickú pevnosť a dlhú životnosť, ktorá je podmienená nízkou nasiakavosťou, mrazuvzdornosťou, dobrou odolnosťou voči soliam a iným chemickým látkam. Najprv sa využívali najmä ťažené riečne kamene, ktoré sa na podklade iba vyrovnali do viac - menej rovnej plochy. Postupne sa kamene začali osekávať na formátované rozmery a ich sortiment sa dnes neustále rozširuje, najmä čo sa týka povrchovej úpravy pochôdznej strany. Prírodné kamene možno deliť na tvrdé, medzi ktoré zaraďujeme žulu, rulu, čadič, a mäkké ako vápenec, pieskovec, travertín a podobne. Tvrdé kamene sú vzhľadom na svoju životnosť a odolnosť voči klimatickým vplyvom pre naše podmienky vhodnejšie.

Sortiment opracovaných výrobkov je veľmi široký. Známe sú najmä kockové prvky. Dlažobné kocky majú dĺžky hrán 140, 160 alebo 180 mm, ktoré sa smerom hore alebo dolu môžu líšiť maximálne o 10 mm. Mozaikové kocky majú hrany 40, 50, 60 alebo 70 mm. Formátovanie na doskové prvky napríklad hrúbky 20 mm je zásluhou odpadu podstatne drahšie. Kamenná dlažba môže mať hrúbku 10 mm a rozmery 305 x 305 mm, 400 x 400 mm alebo 600 x 300 mm. Na zákazku vám dodávatelia dodajú aj atypické hrúbky a rozmery. Neopracované kamene nemávajú stálu hrúbku, a preto sa triedia do skupín, napríklad s hrúbkou 10 - 20 mm, 20 - 40 mm, 40 - 70 mm prípadne 70 - 100 mm.

Najlacnejší variant kamenného výrobku je ťažený riečny kameň zo štrkových jám. Frakcie veľkosti 8 - 16 mm a 16 - 32 mm sú vhodné len na voľne sypané záhradné chodníky.

Najdrahšie formátované kamenné výrobky - dosky a dlažby mávajú upravený povrch. Okrem estetiky vylepšuje najmä fyzikálne vlastnosti výrobku. Leštenie dáva povrchom hladkosť a vysoký lesk a zvýrazní sa aj ich farebnosť. Brúsenie spôsobuje matnosť a drsnosť povrchu, čo je výhodné najmä tam, kde požadujeme protišmykové vlastnosti dlažby. Povrchová úprava opaľovaním dosahuje rovnako dobré protišmykové vlastnosti, pričom má vzhľad lámaného kameňa.

Na spevnených exteriérových plochách sa kamenné výrobky môžu osadzovať už známymi spôsobmi, a to kontaktným lepením alebo voľnou pokládkou do štrkového lôžka. Kontaktné lepenie je určené pre tenké výrobky do 30 mm v závislosti od ich rozmerov. Ako podklad slúži betón a na lepenie sa používajú lepiace malty na báze flexibilného trassu. Tie sú síce drahšie, ale odolnejšie voči starnutiu, kyslým dažďom a dosahujú tiež vyššie pevnosti. Škárovanie sa robí hmotou vhodnou na kameň, a to najskôr po dvoch dňoch. Výber bude závisieť aj od šírky škáry. Bežné škárovacie malty trass sa používajú do šírky škár 15 mm a umožňujú zaťažiť dlažbu už po 24 hodinách.

Väčšie hrúbky výrobkov je výhodné ukladať nasucho - do štrkového lôžka. Pri väčšom zaťažení sa kladie veľký dôraz na prípravu podložia a jeho vyspádovanie. Prvá spodná vrstva zo štrku frakcie 16 - 32 mm má byť hrubá 200 mm. Slúži zároveň na vyrovnanie rastlého terénu. Po dôkladnom zhutnení valcom alebo vibračnou doskou sa položí druhá podkladová vrstva hrúbky 100 - 150 mm zo štrku frakcie 8 - 16 mm, ktorá sa tiež zhutní. Poslednou vrstvou je štrkové lôžko frakcie 4 - 8 mm a hrúbky 30 - 50 mm, do ktorého sa priamo ukladá prírodný kameň. Škáry medzi kameňmi vysypeme štrkom frakcie 0 - 4 mm. Dažďová voda môže cez škáry presakovať a pri väčších šírkach v nich môže rásť aj tráva. Takéto riešenie zaručuje mrazu odolné podložie a bezpečné vsakovanie vody do zeme.

Nadčasové riešenie predstavujú spevnené plochy zo žulových kociek. Použité kocky z rozobratej komunikácie majú už svoju patinu, nové potrebujú čas, aby stratili svoj surový vzhľad.

Výrobky z betónu

Najväčší nárast v sortimente materiálov na spevnené plochy zaznamenali betónové výrobky. Nové spôsoby opracovania im umožnili získať rôzne tvary a štruktúry povrchu. Suroviny na ich výrobu sú prírodného minerálneho charakteru: štrk, úlomky prírodného kameňa, piesok, cement, voda, prísady a pigmenty z kysličníkov železa. Povrchy sa opracúvajú rôznymi spôsobmi, napríklad vymývaním, pieskovaním, štruktúrovaním, štiepaním, brúsením a podobne.

Jednou z ich predností je, že sa predávajú v podobe ucelených systémov vrátane doplnkových segmentov, ako sú polovičky, obruby, palisády, schodiskové stupne a iné výrobky, ktoré pomáhajú riešiť mnohé kritické detaily. Betónové dlažby možno deliť na maloformátové zámkové, platňové veľkoplošné prvky a špeciálne, ktoré predstavuje drenážna alebo zatrávňovacia dlažba.

Príprava podkladu v príslušnej hrúbke pre konkrétne zaťaženie je nesmierne dôležitá. Konštrukcia musí spĺňať určitú únosnosť a mrazuvzdornosť. Spevnená vrstva pôvodného terénu musí byť vyspádovaná - pozdĺžny sklon má byť minimálne 0,5 %, priečny 2 %. Podľa zaťaženia potom nasleduje príslušná hrúbka nosnej - nezámrznej vrstvy zo štrkopiesku frakcie 0 - 32 mm. Táto vrstva sa musí dôkladne zhutniť. Druhú vrstvu tvorí štrk jemnejšej frakcie 0 - 16 mm. Musí sa výškovo zrovnať a rovnako dôkladne zhutniť. Takáto pracovná plocha je pripravená na pokládku dlažby do lôžka.

Na plochy stabilne zaťažované autami sú vhodné pojazdné zámkové dlaždice, ktoré sú dobre previazané a majú hrúbku 80 alebo 100 mm. Veľmi výhodné sú ekologické dlažby, ktoré umožňujú prirodzený odtok vody priesakovými otvormi aj pri položení dlažby v rovine. V ponuke sú aj drenážne dlaždice, cez ktoré môže dažďová voda ľahko prenikať do podložia. Voda na plochách nestojí a súčasne nedochádza k jej postupnému akumulovaniu napríklad na šikmých rampách. Práve rampy do garáží v suterénoch domov sú v našich a nielen zimných podmienkach problémom. Riešením je aplikácia ekologickej alebo zatrávňovacej dlažby, ktorá je kombinovateľná napríklad so zámkovou dlažbou. Mriežkovitá konštrukcia "zatrávňovačky" je odolná voči zaťaženiu a otvory môžu predstavovať až 42 % pôdorysnej plochy. Výplň zeminou s následnou vegetáciou - trávnatým porastom je esteticky veľmi prijateľným riešením, ktoré umožňuje použitie odtokového žľabu pred garážovou bránou len v prípade potreby. Ak nemáme čas starať sa o trávu vysadenú v zatrávňovacej dlažbe, vysypeme otvory preosiatym štrkom bez piesku. Táto úprava je z hľadiska jazdy autom v zimnom období bezpečnejšia a aj schopnosť priesaku vody je väčšia.

Betónová dlažba je užitočná aj na iných plochách, kde sa vyžaduje protišmykový povrch, ako napríklad v okolí bazénov alebo v tieni pod stromami, kde môže rásť mach. Platňový program dvoch najväčších výrobcov na Slovensku ponúka široký sortiment s povrchmi upravenými rôznymi technológiami a v mnohých farebných odtieňoch. Výrobky majú príjemný vzhľad, krásne opracovanie a ich pokládka a údržba sú veľmi jednoduché. Môžu sa ukladať v nepravidelných vzoroch, prípadne kombinovať rôzne farby. Rozmery sú veľmi rozmanité od 300 x 300 mm až po 600 x 600 mm a závisia od konkrétneho výrobku. Hrúbka väčšiny platní je 40 mm, nie sú vhodné pre jazdu autom.

Terénne nerovnosti v podobe schodov sa dajú z betónových výrobkov tiež urobiť, a to viacerými konštrukčnými spôsobmi, napríklad kontaktným lepením na betónovú konštrukciu. Pri vymývanej úprave možno použiť celé prefabrikované stupne, ktoré netreba skladať z jednotlivých dlaždíc. Veľmi častým riešením schodov alebo nerovností terénu je využitie palisád, najlepšie najmenších minipalisád, z ktorých sa dajú urobiť priame aj oblúkové geometrie. Výšku stupňa a podstupnicu zároveň tvorí minipalisáda, ktorá sa musí obetónovať minimálne do tretiny svojej výšky, napríklad drenážnym betónom. Ako podstupnicu môžeme použiť trávnikový obrubník alebo samotné dlaždice, ktoré sa musia rovnako obetónovať. Nástupnica sa urobí z klasických štvorcov ukladaných do štrku alebo alternatívne aj kontaktným lepidlom na tuhý betónový podklad.

Obrovským a veľmi vďačným konkurentom betónových palisád pri riešení terénnych nerovností sú betónové svahové oporné systémy v podobe vegetačných tvárnic. Oporná vegetačná stena môže byť v sklone alebo aj kolmá - podľa druhu výrobku. V prospektoch sa uvádza, do akej výšky ich možno aplikovať, prípadne pod akým sklonom. Ich uloženie je veľmi jednoduché, vegetačné tvárnice sa osadzujú pri pevnom podloží na provizórny základ z betónových platní alebo klasický až do nezámrznej hĺbky.

Drevo

Na vytvorenie terasy, chodníka v záhrade alebo lávky cez potok či na terénne schody môžeme použiť aj drevo. Je to vďačný materiál, ale oproti iným druhom je jediný, ktorý si vyžaduje zvýšenú údržbu. Drevo na terase ako pochôdzna plocha? Áno, ale iba na slnečnej strane, určite nie v tieni či pod stromom, kde hrozí výskyt rias kvôli zabudovanej vlhkosti. Do exteriéru je vhodnejšie drevo tvrdšie, napríklad dub, agát, gaštan, teak ako drevo z mäkkých ihličnanov. Ak je vystavené poveternostným vplyvom, jeho životnosť sa predlžuje správnym spracovaním materiálu, vhodnými konštrukčnými detailmi a nátermi. Drevo na vodorovných plochách nesmie mať trhliny, hrany čelných plôch musia byť skosené tak, aby nedošlo k zatekaniu vody, spoje medzi horizontálnymi doskami musia umožňovať cirkuláciu vzduchu. Drevené prvky sa nesmú zabetónovať. Používajú sa špeciálne oceľové kotvy kotviace drevo v takej výške, aby nebolo v kontakte s dažďovou vodou, snehom a podobne.

Chodník z guľatiny využíva porezané staré kmene stromov, ktoré sa napília na hrúbku 75 až 100 mm. Opäť sú výhodnejšie tvrdé dreviny. Podkladovou a drenážnou vrstvou je štrkové lôžko hrúbky 100 mm, na ktoré sa narezané kolesá rozmiestnia tak, aby umožňovali pohodlnú chôdzu. Ak sú obavy z rastu buriny, môže sa pred aplikáciou štrkovej vrstvy položiť geotextília alebo fólia proti burine. Priestor medzi pňami sa vysype štrkom, drvenou bridlicou alebo kúskami kôry, ktorú bežne dostať v záhradníctve.

Dlažba z gumy

Spevnené plochy s využitím gumenej dlažby sú ideálne na hry malých detí či športoviská, t. j. všade tam, kde hrozia pády. Zaujímavé riešenie predstavujú výrobky Regupol. Je to materiál vyrobený z gumených granulátov s prímesami polyuretánu a syntetického kaučuku. Dodáva sa v rolkách šírky 1000, 1250 alebo 1500 mm a hrúbky 6, 8, 10, 12, 15 a 20 mm. Ďalším produktom je zámková dlažba s rozmermi 200 x 165 x 21 mm alebo 200 x 165 x 43 mm, v čiernej, tmavej zelenej a tehlovo červenej farbe. Medzi bezpečnostnými výrobkami pre detské ihriská nájdeme aj dlažbu s rozmermi 1000 x 500 mm hrúbky 15, 22, 30, 43 mm alebo aj dosky 2000 x 500 x 43 mm. Výrobca garantuje extrémnu odolnosť voči oderu, poškodeniu pri páde ostrých a špicatých predmetov a zaručuje maximálnu životnosť. Dlažba nestarne a je odolná voči mikroorganizmom. Je tiež výbornou zvukovou izoláciou tlmiacou hluk a zo zdravotného hľadiska okrem ochrany pri pádoch poskytuje aj spoľahlivú ochranu namáhaných kĺbov. Výrobca udáva odolnosť voči mrazu do teploty -120 OC a voči teplu do teploty +300 OC. Platne a koberce sa celoplošne lepia na podklad, ktorým môže byť betón alebo asfalt. Zámková dlažba hrúbky 21 mm sa tiež lepí kontaktne na podklad. Dlažba hrúbky 43 mm sa lepiť nemusí, stačí ju voľne položiť. Spoje a stabilizácia sa rieši pomocou špeciálnych kolíkov. Materiál zostáva stále pružný a je odolný aj voči pohybu na kolieskových korčuliach.

Ing. Erik Jakeš

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 351     nie: 397

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby