preskočiť na hlavný obsah

Spevnené plochy

/up/images/featured/images/Spevnene_plochy_0.png

Chodníky, príjazdové cesty, terasy, exteriérové schodiská, ihriská... patria do kategórie spevnených plôch, ktorých príprava a realizácia sú veľmi často podceňované. Kompetentní projektanti alebo dodávatelia sa príliš nezamýšľajú nad vhodnosťou výberu materiálov na požadovaný spôsob využitia plochy. Estetický nesúlad úpravy okolia s architektúrou budovy nebýva často len jedinou chybičkou.

Vo výkresovej dokumentácii pre spevnené plochy musia byť obsiahnuté všetky stavebné úpravy. Mali by tu byť riešené všetky potreby obyvateľov na ich vonkajšie aktivity: relax, parkovanie, miesto pre detské hry a podobne. Len kvalitný projekt a dobre zvládnuté detaily zaistia bezproblémové užívanie týchto plôch dlhý čas.

Súčasný stavebný trh poskytuje veľmi široký sortiment výrobkov (ako ešte nikdy predtým) a na prvý pohľad sa zdá, že nemôže byť v ničom problém. Odborník ale musí zvážiť klimatické podmienky danej lokality, svetovú stranu, sklon pôvodného a upraveného terénu, podložie a najmä schopnosť povrchu vsakovať vodu. Dôležitá je tiež veľkosť plochy a s tým súvisiace dilatačné celky ako aj ďalšie praktické okolnosti, napríklad odpratávanie snehu, kosenie trávnika, pojazd vozidlami a iné. Dlažba v okolí bazénov nesmie byť bez protišmykovej úpravy a dlažba na centrálnom námestí zase nesmie byť určená len pre mladých a zdravých jednotlivcov.

Stavebný trh ponúka produkty pre exteriérové spevnené plochy vrátane príslušenstva, napríklad obrubníkov, palisád, kvetináčov a podobne. Do "príslušenstva" patria aj ďalšie pomocné materiály ako penetračné nátery, špeciálne lepidlá a tmely, škárovacie malty a hmoty, drenážne rohože, odvodňovacie žľaby, podkladové terče, dilatačné a ukončovacie lišty a mnohé iné pomocné produkty, ktoré rozhodujú o kvalite detailov.

Podklad a materiály


Predpokladom dobrého riešenia spevnenej plochy je skladba a príprava podkladu. Tam, kde pôsobí zaťaženie osobnými alebo nákladnými autami, sú nároky na podklad podstatne vyššie. Musí spĺňať dve základné podmienky: musí byť dostatočne nosný a priepustný pre vodu. Spevnená plocha vystavená väčšiemu zaťaženiu potrebuje väčšiu hrúbku podkladu, pri ílových podložiach môže dosiahnuť 400 až 500 mm.

Rozdelenie výrobkov pre spevnené plochy je asi najvýstižnejšie podľa druhu materiálu, z ktorého sú vyrobené. Poznáme výrobky stavebnej keramiky - keramické a tehlové dlažby, výrobky z prírodného kameňa, betónu, dreva, gumy, prípadne plastu.

Keramická dlažba


Patrí zrejme medzi najčastejšie používané pochôdzne materiály najmä na vonkajších terasách menšej geometrie a tam, kde dokážeme zaťaženie "ustrážiť". Pre verejné exteriérové plochy predstavuje pomerne drahé a problematické riešenie, pretože je napríklad nemožné zabezpečiť jej celistvosť pri vandalizme. Výnimkou by mohli byť plochy okolo verejných bazénov, kde sú veľké nároky na čistotu a hygienu.

Dlažba by mala mať nízku nasiakavosť, ktorá je predpokladom mrazuvzdornosti keramiky, zodpovedajúcu rázovú pevnosť, oderuvzdornosť, tvrdosť a musí byť aj protišmyková. Výrobky by mali byť rovnakej tonality a kalibru. Povrch môže byť glazovaný alebo neglazovaný. Glazovaný povrch nemusí mať vždy vysoký lesk, môže byť aj matný a polomatný. Výrobná technológia umožňuje pre neglazované povrchy hĺbkové sfarbenie črepu a vytváranie nových, vysoko dekoratívnych štruktúr. Rozmery nemusia byť vždy v tvare štvorca či obdĺžnika, odborníci ale odporúčajú maximálny rozmer hrany dlaždice 300 mm.

Farba zohráva úlohu aj z hľadiska fyziky. Pre exteriér vyberajme svetlé odtiene, aby v letnom období a pri južnej orientácii mali povrchy čo najnižšiu teplotu, a aby pri náhlom daždi dlažba prežila tepelný šok.

Keramika býva nasiakavá. Táto jej vlastnosť súvisí s mrazuvzdornosťou, t. j. schopnosťou dlaždice odolávať opakovanému zmrazovaniu a rozmrazovaniu, pričom glazúra alebo črep nesmú byť poškodené. Čím nižšia nasiakavosť, tým je výrobok mrazuvzdornejší. Výrobky s nasiakavosťou do 3 % možno označiť za mrazuvzdorné. Osobitnú skupinu tvoria výrobky označené ako Gress Porcellanato, ktoré majú nasiakavosť pod 0,5 %. Všeobecne by sme ich mohli označiť prívlastkom nezničiteľné. Sú najodolnejšie voči mechanickému i chemickému namáhaniu. Pevnosť v ráze vyjadruje odolnosť dlažby voči rozbitiu pádom ťažkého predmetu. Túto vlastnosť charakterizuje koeficient odrazu a v prípade vonkajšej dlažby by mal byť väčší ako 0,5.

Odolnosť voči opotrebovaniu povrchu sa udáva ako oderuvzdornosť a závisí od tvrdosti vrchnej plochy dlažby či glazúry. Stupeň poškodenia glazúry sa môže líšiť u dlaždíc rovnakej tvrdosti, v prípade tmavej lesklej dlažby je opotrebenie viditeľnejšie. Opotrebenie sa udáva v stupňoch PEI od 1 po 5, pričom pre exteriér prichádzajú do úvahy iba výrobky s najvyššou odolnosťou.

Odolnosť dlažby voči škrabancom, vrypom a podobne vyjadruje tvrdosť dlažby podľa Mohsovej stupnice tvrdosti, ktorá má desať stupňov. Čím vyššie číslo, tým je dlažba odolnejšia.

Keramickú dlažbu zaraďujeme medzi kontaktné obklady, pri ktorých celková kvalita závisí aj od kvality pripraveného podkladu. Používa sa podkladový betón na štrkovom lôžku. Výškové osadenie úrovne dlažby terasy, prípadné jej spádovanie závisí najmä od detailu dverí. Dilatačný celok má mať maximálnu plochu 9 m2 a dĺžku strany najviac 3 m. Dlhé a úzke konštrukcie ako chodníky, balkóny a podobne by mali byť dilatované po dĺžke v úsekoch max. 1,5 násobku šírky.

Pomocné materiály

Pre exteriér sú vhodné mrazuvzdorné flexibilné, pomaly tuhnúce lepidlá, ktoré sa odporúčajú pre dlažby s nízkou nasiakavosťou, t. j. pod 0,5 %. Sú síce drahšie ako klasické iba mrazuvzdorné lepidlá, ale lepšie prenášajú deformácie od vonkajšieho namáhania. Škárovacia malta vypĺňa priestor medzi dlaždicami, farebne dotvára dlažbu a zároveň zabraňuje prenikaniu vody pod dlažbu. Jej prípadné zamrznutie spôsobí postupnú degradáciu celej dlažby.

Pre exteriér je vhodná pružná vodotesná škárovacia malta, ktorá sa používa do šírky škár 15 mm. Profilované lišty predlžujú životnosť detailov a eliminujú negatívne mechanické namáhania najmä v kritických miestach, napríklad pri ukončeniach dlažby, dilatáciách, na hranách schodov a podobne. Sú k dispozícii v rôznych úpravách, napríklad hliníkové, mosadzné i antikorové.

Tehlová dlažba


Hodí sa na aplikáciu na terasách, schodoch, chodníkoch, ale aj na odstavných alebo príjazdových plochách pre osobné autá. Základnou surovinou na jej výrobu je íl a vytvarované výrobky sa vypaľujú pri veľmi vysokých teplotách. Na trhu existuje rad Terca od výrobcu Wienerberger Slovenské tehelne spol. s r. o., v rôznych farebných odtieňoch, rozmeroch a štruktúre povrchu - hladkej, drsnej prípadne antik, ktorá vzhľadom pripomína starú tehlu. Porovnávaním technických údajov a fyzikálnych vlastností výrobkov Terca zistíme dominantné postavenie dlažobnej tehly Terca záhradnej a Terca Piazza záťažovej pre pojazd autami. Oba výrobky majú objemovú hmotnosť 2 200 kg/m3, pevnosť v tlaku 60 N/mm2, mrazuvzdornosť M25 a nasiakavosť maximálne 8 %.

Väzby s použitím dlažobných tehál môžu byť veľmi rozmanité: od klasických behúňových, rybinových, cez diagonálnu až po rôzne blokové väzby. Najčastejšie sa používa behúňová väzba, ktorá sa ľahko ukladá a bez problémov sa dajú vytvoriť oblúky i mierne zakrivenia. Holandská alebo parketová väzba je veľmi dekoratívna, ale tehly majú menšiu súdržnosť. Takéto vzory používame pre nenáročné záhradné chodníky alebo terasy. Pre zaťažené príjazdy je vhodná rybinová väzba s diagonálnym vzorom, pretože vykazuje vysokú pevnosť.

Terasy a príjazdové cesty musia byť navrhnuté tak, aby voda odtekala vždy smerom od domu, chodníky treba spádovať smerom k okraju. V prípade tehlovej dlažby postačuje spád 1,5 %.

Na utesnenie škár a vzájomné pospájanie tehál sa po povrchu chodníka rozmetá jemný kremičitý piesok, v prípade väčších škár možno použiť frakciu 0 až 4 mm. Na záver sa položená plocha zhutní ľahkou vibračnou doskou s gumovou platňou, aby nedošlo k poškodeniu povrchu alebo hrán jednotlivých dlažobných tehál.

Pre naše klimatické podmienky nie je dlažba uložená do maltového lôžka práve najideálnejšia. Na krytej terase a na menšej ploche môže takéto riešenie spoľahlivo fungovať aj roky. Pri veľkej spevnenej ploche ani odporúčané spády a vhodne zvolené dilatačné celky nie sú vždy zárukou, že nedôjde k zamrznutiu vody v škárach, v maltovom lôžku alebo na betónovom podklade.

Škáry položenej dlažby sa škárujú špeciálnou škárovacou maltou, čo má aj svoje pozitíva. Nedochádza k noseniu piesku z terasy do interiéru, netreba vytrhávať rastlinky, ktoré skôr či neskôr začnú v škárach rásť, atď. Kontaktný spôsob ukladania dlažby je technicky možný aj v našich klimatických podmienkach, dôraz treba klásť na dobrý návrh vrátane výberu vhodných materiálov, prísnu technologickú disciplínu pri vyhotovení a remeselnú zručnosť pri pokládke.

Obklad schodov sa môže realizovať klasickým obkladaním betónovej konštrukcie schodiska do maltového lôžka. Z tehál však možno schody zhotoviť aj priamo, bez nosnej betónovej konštrukcie. Alternatívne riešenie predstavuje osadenie tehly v mieste podstupníc po výške a ich obetónovanie zo zadnej strany aspoň do polovice výšky. Dosiahneme tak stabilizovanie výšok. Tehly na mieste podstupníc sa môžu uložiť do štrkového lôžka. Takéto riešenie umožní vsakovanie vody do podložia.

Kameň

Predstavuje klasický stavebný materiál s vynikajúcimi vlastnosťami, ako je dobrá mechanická pevnosť a vysoká životnosť, ktorá je podmienená nízkou nasiakavosťou, mrazuvzdornosťou, dobrou odolnosťou voči soliam a iným chemickým účinkom. Najprv sa využívali najmä ťažené riečne kamene, ktoré sa na podklade vyrovnali do zarovnanej plochy. Postupne sa kamene začali upravovať na formátované rozmery. Sortiment sa však stále rozširuje, najmä čo sa týka povrchovej úpravy pohľadovej alebo pochôdznej strany.

Prírodné kamene možno rozdeliť na tvrdé, medzi ktoré zaraďujeme žulu, rulu, čadič a mäkké, ako je vápenec, pieskovec, travertín a podobne. Tvrdé kamene sú vzhľadom na svoju životnosť a odolnosť voči klimatickým vplyvom na použitie v exteriéri v našich podmienkach omnoho vhodnejšie.

Sortiment opracovaných výrobkov je veľmi široký. Známe sú prvky v tvare kocky zo žuly, čadiča, andezitu, granodioritu alebo rôznych druhov mramoru. Dlažobné kocky majú dĺžky hrán 140, 160 alebo 180 mm, ktoré sa môžu líšiť maximálne o ±10 mm. Mozaikové kocky majú hrany 40, 50, 60 alebo 70 mm. Formátovanie na doskové prvky napríklad hrúbky 20 mm je vďaka odpadu podstatne drahšie, kamenná dlažba môže byť hrúbky 10 mm s rozmermi 305 x 305 mm, 400 x 400 mm alebo 600 x 300 mm. Pre atypickú zákazku vám dodávatelia dodajú aj atypické hrúbky a rozmery. Neopracované kamene pre dlažby majú premenlivú hrúbku a pre konečného zákazníka sa triedia do skupín s hrúbkou 10 - 20 mm, 20 - 40 mm, 40 - 70 mm prípadne 70 - 100 mm.

Najlacnejší variant kamenného výrobku je ťažený riečny kameň zo štrkových jám. Frakcie 8 - 16 mm a 16 - 32 mm sú vhodné len na voľne sypané záhradné chodníky.

Najdrahšie formátované kamenné výrobky - dosky a dlažby majú upravené povrchy. Cieľom úpravy je okrem estetiky aj vylepšenie najmä fyzikálnych vlastností výrobkov. Leštenie dáva povrchom hladkosť a vysoký lesk, a zvýrazní sa tak aj ich farebnosť. Brúsenie spôsobí matnosť a drsnosť povrchu, čo je výhodné najmä tam, kde požadujeme protišmykové vlastnosti dlažby. Povrchová úprava opaľovaním vytvorí rovnako dobré protišmykové vlastnosti a dosahuje sa ňou vzhľad lámaného kameňa.

Na spevnených exteriérových plochách sa kamenné výrobky môžu osadzovať už známymi spôsobmi, a to kontaktným lepením k podkladu alebo voľnou pokládkou do štrkového lôžka. Kontaktné lepenie je určené pre tenké výrobky do hrúbky 30 mm v závislosti od rozmerov. Vhodným podkladom je betón a na lepenie sa používajú lepiace malty na báze flexibilného trassu. Sú drahšie, ale odolnejšie voči starnutiu, kyslým dažďom a dosahujú aj vyššie pevnosti. Škárovanie sa môže robiť najskôr po dvoch dňoch. Výber materiálu bude závisieť aj od šírky škáry. Bežné škárovacie malty trass sa používajú do šírky škár 15 mm a umožňujú zaťažiteľnost už po 24 hodinách.

Väčšie hrúbky výrobkov je výhodné ukladať nasucho do štrkového lôžka. Pri väčšom zaťažení sa tiež kladie veľký dôraz na prípravu podložia a jeho spádovanie. Prvá spodná vrstva bude hrúbky 200 mm zo štrku frakcie 16 - 32 mm. Slúži na hrubé vyrovnanie rastlého terénu. Po dôkladnom zhutnení valcom alebo vibračnou doskou sa položí druhá podkladová vrstva hrúbky 100 - 150 mm zo štrku frakcie 8 - 16 mm, ktorá sa tiež zhutní. Poslednou vrstvou je vrstva štrku frakcie 4 - 8 mm hrúbky 30 - 50 mm, do ktorej sa priamo ukladá prírodný kameň. Škáry medzi kameňmi vysypeme štrkom frakcie 0 - 4 mm. Dažďová voda môže presakovať a v prípade väčšej šírky škár môže v nich rásť aj tráva. Takéto riešenie zaručuje mrazu odolné podložie.

Solídnym a nadčasovým riešením sú spevnené plochy zo žulových kociek. Už použité kocky z rozobratej komunikácie majú svoju patinu, nové potrebujú čas, aby stratili svoj surový vzhľad.

Betón aj v podobe kameňa

V poslednej dobe najväčší boom pri zhotovovaní spevnených plôch zaznamenali betónové výrobky. Nové spôsoby opracovania im umožnili získať rôzne druhy tvarov a štruktúr povrchu. Suroviny na ich výrobu sú prírodného minerálneho charakteru - štrk, úlomky prírodného kameňa, piesok, cement, voda, prísady a pigmenty z kysličníkov železa. Povrchy sa opracúvajú vymývaním, pieskovaním, štruktúrovaním, štiepaním, brúsením a podobne.

Výrobky sa predávajú ako ucelené systémy vrátane doplnkov, ktorými sú polovičky, obruby, palisády, schodiskové stupne, atď. Doplnky pomáhajú riešiť mnohé kritické detaily. Dlažby tohto druhu možno deliť na maloformátové zámkové, platňové veľkoplošné prvky a špeciálne, ku ktorým patrí drenážna alebo zatrávňovacia dlažba.

Príprava podkladu potrebnej hrúbky je nesmierne dôležitá pre konkrétne zaťaženie a musí spĺňať základné požiadavky - únosnosť a mrazuvzdornosť. Spevnená vrstva pôvodného terénu musí byť vyspádovaná - pozdĺžny sklon minimálne 0,5 %, priečny sklom minimálne 2 %. Podľa zaťaženia potom nasleduje príslušná hrúbka nosnej nezámrznej vrstvy zo štrkopiesku (frakcia 0 - 32 mm), ktorá sa musí dôkladne zhutniť. Druhú vrstvu tvorí štrk jemnejšej frakcie 0 - 16 mm. Musí sa výškovo zarovnať a rovnako dôkladne zhutniť. Takáto plocha je pripravená na pokládku dlažby do dlažbového lôžka.

Pre plochy stabilne zaťažované autami sú vhodné pojazdné zámkové dlažby, ktoré sú previazané. Mávajú hrúbku 80 mm alebo 100 mm. Veľmi výhodné sú ekologické dlažby, ktoré umožňujú prirodzený odtok vody priesakovými otvormi aj pri položení dlažby v rovine.

V ponuke sú aj drenážne dlaždice, cez ktoré môže dažďová voda ľahko prenikať do podložia. Voda nestojí na vodorovných plochách a súčasne nedochádza k jej postupnému akumulovaniu napríklad na šikmých plochách a rampách. Práve šikmé rampy do garáží v suterénoch domov sú v našich podmienkach problémom, a to nielen v zime. Riešením môže byť aplikácia ekologickej alebo zatrávňovacej dlažby, ktorá je kombinovateľná napríklad so zámkovou dlažbou. Mriežkovitá konštrukcia "zatrávňovačky" je odolná voči zaťaženiu, pričom otvory môžu tvoriť až 42 % pôdorysnej plochy, ako udáva pre svoj výrobok napríklad firma Semmelrock s. r. o.

Výplň otvorov zeminou s následnou vegetáciou trávnatého porastu je esteticky veľmi prijateľným riešením. Odtokový žľab pred garážovou bránou slúži len ako poistka. V prípade, že nemáme čas starať sa o trávu vysadenú v zatrávňovacej dlažbe, môžeme otvory vysypať preosiatym štrkom bez piesku. Jazda autom po drsnejšej rampe je v zimnom období bezpečnejšia a aj priesak vody je rýchlejší. Treba však spomenúť, že odhŕňanie snehu po takto upravenom povrchu nie je veľmi komfortné.

Betónová dlažba je užitočná aj na iných plochách, kde sa vyžaduje protišmykový povrch, ako napríklad okolo bazéna alebo v tieni pod stromami. Platňový program dvoch najväčších výrobcov na Slovensku ponúka široký sortiment s povrchmi upravenými rôznymi technológiami a v mnohých farebných odtieňoch. Rozmery bývajú od 300 x 300 mm až po 600 x 600 mm v závislosti od konkrétneho výrobku. Hrúbka väčšiny platní býva 40 mm.

Terénne nerovnosti v podobe schodov sa dajú z betónových výrobkov urobiť viacerými konštrukčnými spôsobmi. Kontaktný spôsob lepenia na betónovú konštrukciu je obdobný ako pri tehlových schodoch, pri vymývanej úprave možno použiť celé prefabrikované stupne. Pri riešení terénnych schodov ako aj iných nerovností terénu sa často používajú palisády, najlepšie sú minipalisády. Výšku stupňa a podstupnicu zároveň tvorí minipalisáda, ktorá sa obetónuje minimálne do tretiny svojej výšky, napríklad drenážnym betónom.

Drevo

Terasa, chodník v záhrade alebo mostík cez potok či terénne schody sa dajú zhotoviť aj z dreva. Je to vďačný, estetický materiál, ale jediný, ktorý vyžaduje zvýšenú údržbu. Na výber materiálu a ochranného prostriedku - náteru vplýva predovšetkým lokalita. Použitie dreva na terase vo forme pochôdznej plochy je možné, ale iba na slnečnej strane, určite nie v tieni, pod stromom, atď., kde hrozí výskyt rias (zabudovaná vlhkosť). Pre exteriér je vhodné drevo tvrdšie, najlepšie exotické druhy ako bangkirai, merbau, pedra, z domácich napríklad dub, agát, gaštan. Exotické dreviny majú vyššiu tvrdosť, odolávajú hnilobe, rastu húb i škodcom.

Ak je drevo vystavené poveternostným vplyvom, jeho životnosť sa predlžuje spracovaním materiálu, vhodnými konštrukčnými detailmi a náterom odolným UV žiareniu. Drevo na vodorovných plochách nesmie mať trhliny, hrany čelných plôch musia byť skosené tak, aby nedošlo k zatekaniu vody a spoje medzi horizontálnymi doskami musia umožňovať cirkuláciu vzduchu. Drevené prvky sa nesmú zabetónovať. Na uchytenie sa používajú špeciálne oceľové kotvy, ktoré drevené prvky ukotvia v takej výške, aby neboli v kontakte s dažďovou vodou, snehom a podobne.

Guma

Spevnené plochy s využitím gumenej dlažby sú ideálne pre hry malých detí, športoviská, školské ihriská a všade tam, kde hrozia pády a úrazy. Zaujímavé riešenie predstavujú výrobky vyrobené z gumených granulátov s prímesami polyuretanu a syntetického kaučuku. Dodávajú sa v rolách šírky 1 000, 1 250 alebo 1 500 mm hrúbky 6, 8, 10, 12, 15 a 20 mm.

Ďalším produktom z tohto materiálu je zámková dlažba s rozmermi 200 x 165 x 21 mm alebo 200 x 165 x 43 mm, v čiernej, tmavej zelenej a tehlovo červenej farbe. Medzi bezpečnostnými výrobkami pre detské ihriská nájdeme aj dlažbu rozmerov 1 000 x 500 mm hrúbky 15, 22, 30, 43 mm alebo aj dosky 2 000 x 500 x 43 mm. Výrobca garantuje extrémnu odolnosť voči oderu, poškodeniu pri páde ostrých a špicatých predmetov a zaručuje aj maximálnu životnosť. Dlažba nestarne a je odolná voči mikroorganizmom. Zároveň je výbornou zvukovou izoláciou tlmiacou hluk a zo zdravotného hľadiska poskytuje ochranu proti poraneniu pri pádoch a spoľahlivú ochranu namáhaných kĺbov.

Výrobca udáva aj ďalšie vlastnosti: odolnosť voči chladu do teploty - 120 OC a odolnosť voči teplu do teploty + 300 C. Platne a koberce sa celoplošne lepia na podklad, ktorým môže byť betón alebo asfalt. Zámková dlažba s hrúbkou 21 mm sa musí tiež kontaktne lepiť na podklad. Dlažba hrúbky 43 mm sa lepiť nemusí, stačí ju položiť voľne ako betónovú dlažbu. Stabilizácia a spoje sa riešia pomocou špeciálnych kolíkov. Materiál zostáva stále pružný a je odolný aj voči oderu pri pohybe na kolieskových korčuliach.

Ing. Erik Jakeš
Snímky: autor a archív redakcie

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 377     nie: 436

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk
Všetko o: Spevnená plocha
firmy, články, foto

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby