preskočiť na hlavný obsah

Skúška tesnosti obvodového plášťa budovy

/up/images/featured/images/Skuska_tesnosti_obvodoveho_plasta_budovy_0.png

Blower door test je v našich podmienkach veľmi zriedkavá testovacia metóda, pomocou ktorej možno odhaliť netesnosti vo vzduchotesnej rovine obvodového plášťa budovy. Je na škodu, že aj u odbornej verejnosti zatiaľ prevláda názor, že tento spôsob testovania sa používa výlučne len pri testovaní energeticky pasívnych domov.

Tento názor však nie je veľmi správny a bolo by potrebné rozšíriť používanie Blower door testu aj na iné druhy energeticky úsporných stavieb. Ideálom by bolo, keby sa všetky postavené domy podrobili takémuto testu. Prečo?

Otázka je na mieste a veľmi radi vám ju vysvetlíme.

1. Úspora energie:

Aj pri dobre zaizolovanom dome dochádza k stratám energie netesnosťami v obvodovom plášti.

2. Lepšia tepelná izolácia:


Netesnosti v obvodovom plášti budovy zhoršujú účinok tepelnej izolácie. Dobre realizovaná vzduchotesná rovina v obálke budovy nás chráni nielen v zimnom období pred chladom, ale aj pred horúčavou v letnom období.

3. Ochrana pred tvorbou kondenzátu v obvodovej konštrukcii:

Skondenzovaná vlhkosť v obvodovom plášti budovy nám zhoršuje jej hodnotu U, má za následok tvorbu plesní a dochádza k stavebným škodám. Najcitlivejšie sú ľahké montované stavby (drevostavby), kde skondenzovaná vlhkosť znižuje životnosť konštrukcie.

4. Lepšia kvalita vzduchu:

Škáry v obvodovom plášti budovy zhoršujú kvalitu vzduchu v miestnosti, prach a izolačné vlákna sa dostávajú do vzduchu v miestnosti.

5. Nepríjemný prievan:

Netesnosť v obálke sa môže prejaviť napr. "tornádom zo zásuvky". Studený vzduch, ktorý vniká do miestnosti je ťažší a pohybuje sa smerom dole k podlahe. Tento studený vzduch nám ochladzuje nohy, a tým vzniká nepríjemný pocit.

6. Funkčnosť vzduchotechniky:

Netesnosti v obvodovom plášti budovy nám zhoršujú funkčnosť (účinnosť) vzduchotechniky a rekuperačnej jednotky.

7. Hluk má zostať v exteriéri:

Hluk preniká do interiéru aj cez tie najmenšie netesnosti (štrbiny). Aj keď sme pri stavbe použili materiály s vynikajúcou protihlukovou izoláciou, netesnosti v obvodovom plášti nám zvyšujú hladinu hluku v interiéri.

Ako ju zabezpečiť

Vzduchotesnosťou budovy zabezpečíme jej zníženú energetickú náročnosť, zvýšime účinnosť vetracieho zariadenia a zabezpečíme dlhšiu životnosť konštrukcií (hlavne pri drevostavbách).

Jediný spôsob ako to dosiahneme, je dôkladné vzduchotesné vyhotovenie konštrukcie na interiérovej strane. Vzduchotesnosť nesmie byť zamieňaná s tesnosťou difúzie pár. Bežná vnútorná omietka na múre je napríklad dostatočne vzduchotesná, ale otvorená pre difúziu pár.

O niečo zložitejšia je situácia pri tzv. ľahkých obvodových konštrukciách. Preto sa problematike tesnosti drevostavieb venuje zvýšená pozornosť. V stenách je zabudovaný tepelný izolant - obvykle minerálna vlna. Jedna strana minerálnej vlny je teplá - tá, ktorá je na interiérovej strane - a druhá strana je v zime chladná. Pokiaľ vnútorný vlhký vzduch prúdi cez minerálnu vlnu, vzniká tak zrážanie vodnej pary na vonkajšej strane izolačnej vaty. Znižuje sa jej tepelný odpor, a preto treba zabrániť unikaniu vlhkého vzduchu z vnútornej (interiérovej) strany do konštrukcie obalového plášťa. Slúžia na to výrobky, ktoré zabezpečujú vzduchotesnosť:

- Lepiace pásky
- Parotesné pásky (lepenie parozábrany, OSB dosky...)
- Paropriepusné pásky (lepenie difúznych fólií...)
- Pásky s priľnavosťou k odlišným materiálom (butyl, lepenie parozábrany na murivo...)
- Okenné pásky
- Pásky na utesnenie prestupujúcich prvkov (komín, káble...)
- Lepiace a tesniace tmely
- Tesniace pásky (vzduchotesné vyplnenie škáry rôznej šírky (illmod 600, illac, cocoband...)
- Manžety a priechodky (utesnenie vystupujúcich prvkov kruhového prierezu)
- Elektroinštalačné škatuľe (krabice)
- Povalové dvierka
- Vzduchotesný komín
- Doplnkový sortiment (výrobky na ošetrenie povrchov, pomôcky na manipuláciu s páskami)

Princíp testu

Vchodové alebo balkónové dvere sa osadia pomocným rámom, ktorý je potiahnutý neprievzdušnou látkou. V otvore látky sa nachádza ventilátor, ktorého otáčky sú riadené počítačom tak, aby v meranej budove bol dosiahnutý požadovaný podtlak alebo pretlak. Každá netesnosť v obvodovom plášti budovy, ktorou uniká vzduch, núti ventilátor zvýšiť objemový prúd vzduchu (otáčky).

Po dosiahnutí požadovaného pretlaku alebo podtlaku je namerané objemové množstvo vzduchu delené objemom budovy. Výsledok nám udáva hodnotu intenzity výmeny vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa (n50) - t. j. ako často dochádza k výmene vzduchu celého objemu budovy za hodinu.

Metódy merania


Metóda A: tzv. test budovy v používaní. Meranie sa vykonáva v dokončenej budove počas sezóny bez dodatočného uzatvárania otvorov (digestor, komín a pod.), v ktorej sú používané vykurovacie alebo chladiace systémy.

Metóda B: tzv. test budovy pred uvedením do prevádzky. Všetky nastaviteľné otvory musia byť uzatvorené a ostatné otvory prelepené. Výhodou tejto metódy je možnosť zisťovania netesností a ich následné utesnenie. Odporúčame meranie vykonať pred prekrytím vzduchotesnej vrstvy (napr. sadrokartónom).

Fázy merania

Blower-Door-Test sa delí na tri časti.

V prvej fáze je vytváraný a udržovaný konštantný podtlak 50 Pa. Počas tejto časti sú vyhľadávané netesné miesta, kadiaľ nežiaducim spôsobom prúdi vzduch dovnútra.

Spôsob hľadania netesností:


- Holé ruky: ide o najjednoduchšiu metódu hľadania netesností. Pri navlhčení ruky sa zvyšuje jej citlivosť.
- Termoanemometer: meranie rýchlosti prúdenia vzduchu pomocou prístroja.
- Dymová tyčinka: pomocou dymu sa identifikujú miesta netesnosti.
- Termokamera: možné detekovanie.

V druhej fáze je vytváraný podtlak, pričom sa začína s hodnotou 50 Pa a postupne (napr. po krokoch 5 až 10 Pa) sa znižuje. Pri každom jednotlivom kroku je zaprotokolovaný objem prúdenia vzduchu.

V tretej fáze je vytváraný pretlak a meranie je vykonávané podobne ako pri podtlaku. Z celkových výsledkov meraní a objemu vzduchu budovy je vypočítaná hodnota n50. Táto udáva, ako veľké sú ešte pretrvávajúce úniky (pri referenčnom tlaku 50 Pa). Presný postup merania je stanovený v STN EN 13829.

Čo je výsledkom testu

V prvom rade údaj, ktorý určí koľkokrát sa v priebehu jednej hodiny vymení celkové množstvo vzduchu v budove, v závislosti od typu použitého vetrania:

V druhom rade detekcia porušenia vzduchotesnej roviny, vyhľadanie chybných miest, aby mohli byť odstránené.

Najčastejšie chyby

1. Projektovanie detailov


- najčastejším problémom sú nedoriešené detaily už pri fáze projektovania. Stavebná firma nemá výkres s detailom a potom improvizuje priamo na stavbe.

2. Samotná realizácia

- prerazenie vzduchotesnej roviny pri jej montáži prípadne po jej montáži,
- používanie nevhodných (lacnejších) lepiacich pások na parozábranu,
- nedôsledné lepenie spojov parozábrany,
- nedôsledné ukončenie parozábrany k murivu prípadne k podlahe,
- neriešenie pripojovacej škáry pri okenných konštrukciách,
- nedôsledné utesnenie v okolí komínového telesa, rozvod vody, kúrenia, neutesnené elektrorozvody.

Ing. Dušan Majer, riaditeľ
Snímky: Makrowin

zdroj: Dom a Byt

Páčil sa vám článok?

áno: 215     nie: 229

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby