preskočiť na hlavný obsah

Relaxx Bratislava AK2

/up/images/featured/images/relaxx_0.png

UVOĽNENÁ FORMA

SITUÁCIA

Na Einsteinovej ulici vyrástol nový polyfunkčný objekt. Dopĺňa rad polyfunkčných stavieb, ktorý lemuje rušnú automobilovú komunikáciu medzi Starým a Novým mostom v blízkosti nákupného centra Aupark. Športovo-relaxačné centrum RELAXX z východnej strany bezprostredne susedí s domom nábytku Atrium. Zo západnej strany zase susedí s novovznikajúcou centrálou Tatrabanky a Starým mostom. Svojou pozdĺžnou hmotou stavba rezonuje s domom nábytku, čím môže u niekoho vyvolávať dojem podobnosti. Forma oboch stavieb je nevyhnutným dôsledkom ich analogickej situácie – obe totiž spočívajú na úzkej a dlhej parcele s rovnakou orientáciou na svetové strany. Tieto stavby sa však – s výnimkou pozdĺžneho tvaru (a tiež rovnakého investora) – líšia prakticky vo všetkých ostatných ohľadoch.

FORMA

Architekti stáli pred úlohou navrhnúť stavbu, ktorá poskytne miesto rozmanitým formám športovo-relaxačných aktivít. S tým súvisia veľmi náročné technológie (napr. mokrá zóna s bazénom a whirpoolmi, tepelné čerpadlá, náročná vzduchotechnika, sprinklery, atď). Limitujúcim faktorom bola aj lokalita. Územie, na ktorom stavba spočíva, je z južnej strany ohraničené frekventovaným dopravným koridorom Einsteinovej ulice. Zo severnej strany ho vymedzuje medzinárodná železničná trať. Výrazne pozdĺžny charakter pozemku podmienil formu stavby. Výškou svojej rímsy rešpektuje susedný objekt. Pôdorys má tvar obdĺžnika s rozmermi približne 20 x 100 metrov. Charakteristickú podobu jej dodáva vonkajší obal. Tvorí ho zahnutý striebrosivý obvodový plášť, ktorý z troch strán – zhora, zozadu (od železničnej trate) a zdola – vymedzuje a „obaľuje“ pozdĺžny vnútorný priestor. Záhyb tejto plochy, akoby do tvaru písmena c, sa pekne odhaľuje pri bočných pohľadoch, ktoré sa naskytnú prichádzajúcim návštevníkom. Dominantnú severnú fasádu, otvorenú do Einsteinovej ulice, a dve krátke bočné fasády, obrátené k susedným stavbám, tvorí čistá a hladká celopresklená stena. Južnú fasádu tvorí plná stena s pásovými okennými otvormi. Celkovo stavba pôsobí dynamickým, zároveň však ľahkým a poetickým dojmom. Súvislá zaoblená hmota sa jednou svojou polovicou dvíha do výšky dvoch podlaží na štyroch „rozkročených“ betónových podporách. Druhá polovica spočíva na podnoži v tvare kvádra. V tejto časti sa nachádzajú prvé dve nadzemné podlažia. Objekt má celkovo šesť nadzemných podlaží, výrazne však prevažuje horizontálna dimenzia. Na nej je založený i pre stavbu emblematický rys, ktorým je jej zalomená horizontalita.

DISPOZÍCIA A FUNKCIE


Pôdorys objektu o šírke 20 m zo západnej strany sa na východnej strane zužuje na šírku 14 m. Dve podzemné podlažia, v ktorých sa nachádza parkovanie a technické priestory, sú prístupné rampami po oboch stranách budovy, z čoho jedna z nich vedie pomedzi piliere z východnej strany objektu. Vchod je z Einsteinovej ulice, zo severnej časti

KONŠTRUKCIA A MATERIÁL

Nosnú konštrukciu stavby tvorí železobetónový monolit. Ide o čiastočne stĺpový, čiastočne stenový nosný systém s modulovou osnovou o rozmeroch 7.5 m. Charakteristická zahnutá plocha je pokrytá titánzinkovým plášťom. Možno len špekulovať, akým zjavom by stavba pôsobila, keby bola zrealizovaná v podobe, akú jej autori pôvodne zamýšľali dať – celá z pohľadového betónu. Zrealizovanie takéhoto zámeru, ktorý by si vyžiadal nutnosť použitia dvojitej zateplenej sendvičovej konštrukcie, by však stavbu značne predražilo. Betónovú figúru bolo preto možné zahliadnuť len v čase, keď bola dokončená hrubá stavba.

Jozef Spáčil


RELAXX - ŠPORTOVO-RELAXAČNÉ  CENTRUM
EINSTEINOVA   9,   BRATISLAVA
Autori: Andrea Klimková, Peter Kručay
Spolupráca: Martin Bosík, Roman Rosina
Projekt: Architektonický ateliér AK2, s.r.o. HIP: Ľuboš Agnet
Projekt: 12. 2004 - 05. 2008
Realizácia: 11. 2006 - 09. 2008
Plocha riešeného územia: 5418 m2
Zastavaná plocha objektu: 1121 m2
Celková úžitková plocha: 9271 m2
Foto: Ľubo Stacho

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 270     nie: 198

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby