preskočiť na hlavný obsah

Rekonštrukcie základov

/up/images/featured/images/rekonstrukcie_zaklacov_0.png

Základy sú najdôležitejšou časťou stavby. Staré stavby však často trpia nedostatkmi práve v tejto oblasti – základy sú príliš plytké, nemajú potrebnú šírku na prenesenie tlaku celej stavby do podložia. Izolácie proti vlhkosti často už dožívajú, alebo celkom chýbajú.

Poruchy týchto základných stavebných konštrukcií sa prejavujú tvorbou trhlín v nadzákladových konštrukciách. Riešením je spevnenie základov. Návrhu zosilenia konštrukciu základov musí predchádzať statický výpočet (pri nadstavbách to má byť samozrejmosť) a odborne navrhnutá technológia prehĺbenia a rozšírenia základu. Prehĺbenia preto, lebo staré stavby neboli vždy založené v nezamŕzajúcej hĺbke. Základy v nedostatočnej hĺbke potom v zime, keď pôda zamrzne, zväčšia svoj objem, čím sa budova nadvihne. Keď mrazy pominú, klesne murivo do pôvodnej polohy. Tento pohyb je príčinou väčších či menších trhlín v nadzákladovom murive.

V tomto prípade treba základy prehĺbiť do nezamŕzajúcej hĺbky a rozšíriť. Technológia týchto prác je náročná na čas i prácnosť, nezaobíde sa bez spevnenia stropných konštrukcií vo vnútri stavby i z vonkajšej strany budovy. Najlepšie je, keď možno prevádzku v budove prerušiť a práce vykonať súbežne vnútri aj vonku. Ak táto možnosť nie je, rozšírenie základov sa realizuje len z vonkajšej strany. Roznášanie tlaku stavby do zeminy je potom excentrické, preto statik musí vypočítať rozšírenie veľmi presne a s dostatočnou rezervou.

Materiály a technológie

Najstaršími typmi základových konštrukcií boli základové pásy murované z kameňa alebo tehál, resp. v ich kombinácii, tzv. zmiešané. Po objavení technológie výroby cementu sa základy začali budovať z betónu či v kombinácii kameň – betón. Pre všetky rekonštrukcie platí, že nový základ sa musí dokonale spojiť so starým, preto je najvhodnejším materiálom kvalitný betón. Starý základ sa musí precízne očistiť od zvyškov zeminy a odlupujúcich sa poškodených častí. Na lepšie spolupôsobenie a roznášanie tlakov (najmä pri jednostrannom rozširovaní základu, keď je základová konštrukcia namáhaná excentricky) sa osvedčujú pomocné oceľové príložky (I- profily) osadené kolmo na nosné murivá.

Rozširovanie a spevňovanie základov sa vždy vykonáva z otvorenej stavebnej jamy. Táto skutočnosť vyžaduje dokonalé zaizolovanie zrekonštruovaného základu náterovými izoláciami alebo niektorou z asfaltových či nopových izolačných metód. Vždy treba dbať na dokonalú realizáciu výrobcom odporúčaných detailov ukončenia izolácie pri styku základovej škáry so zarasteným terénom a pri ukončení izolácie nad terénom.

Postup prác

Pred spevňovaním základov treba vzperami zabezpečiť obvodové murivá proti vybočeniu, najmä rohy budov a murivá stien s viditeľnými prasklinami. V prípade klenieb treba tiež zabezpečiť vzopretie, lebo sú na pokles veľmi citlivé. Vzpery sa osadzujú do výšky okien a ukotvujú sa v zarastenom teréne, kde sa upevnia do trámov – kolíkov zapustených do zeme, spravidla kovovými kramľami a kvalitnými tesárskymi spojmi. Vzpera musí byť zatláčaná do spoja vždy kolmo.

Potom sa vykope obojstranná alebo jednostranná stavebná jama (nie však po celej dĺžke základového pásu, ale len v dĺžke 1 - 1,2 m). Základy sa zosilňujú vždy len v dĺžke 0,8 – 1 m, aby stavba neklesla.

Práca sa vždy začína v rohu stavby. Najskôr sa odkope zemina na šírku caa 2 m do úrovne päty starého základu, potom sa očistí narušený povrch starého základu, vytvoria sa ozuby na dokonalé spojenie nového a starého základu a vykopú sa 1 m široké pracovné jamy na hĺbku nového základu. Následne sa zhotoví nový tvar základu zvolenou technológiou. Po jeho zatvrdnutí (cca 1 týždeň) sa zhotoví základ pod druhým rohom. Technologickú prestávku na zatvrdnutie treba vždy dodržať. Po vyhotovení rohov sa postupuje v pracovných záberoch v dĺžke 1 m do stredu budovy (s dodržaním technologických prestávok).

Po zatvrdnutí posledného pracovného záberu sa nový základ zaizoluje a prisype zeminou. Tento postup sa opakujeme na každej strane stavby.

TEXT Barbara Turčíková
FOTO Ľubo Stacho, Geotechnik, Beton 

zdroj: MEDIA/ST spol. s r.o.­   

Páčil sa vám článok?

áno: 264     nie: 290

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby