preskočiť na hlavný obsah

Regulácia tepelnej energie

kúrenie

Energetická bilancia budovy

Hlavným kritériom pri posudzovaní energetickej efektívnosti stavby je množstvo energie, ktorú budova spotrebuje, aby dosiahla požadovanú tepelnú pohodu vnútorného prostredia.

Energetická spotreba je ovplyvnená aj pasívnymi tepelnými stratami a ziskami, teda množstvom tepla, ktoré z budovy unikne alebo ktoré do nej vnikne cez obvodový plášť.

V našich klimatických podmienkach sa rieši najmä otázka uniknutého tepla, ktorá priamo určuje množstvo tepelnej energie, ktorú musí dodať vykurovací systém. Prvým krokom k minimalizovaniu nákladov na teplo je teda zabezpečenie dostatočnej tepelnej izolácie budovy. Druhým krokom je potom správna voľba vykurovacieho systému.

Regulačná technika

Veľmi často sú vysoké náklady na vykurovanie spôsobené nesprávnym nastavením vykurovacieho systému a nedostatočnou reguláciou tepla vo vykurovaných miestnostiach. Dôsledkom toho je zbytočné prekurovanie, resp. výroba prebytočného tepla.

Vyspelá regulačná technika je preto považovaná za najdôležitejšiu časť modernej vykurovacej sústavy vzhľadom na hospodárnosť, ekológiu a komfort obsluhy. Zabezpečuje, že všetky jednotlivé zariadenia vykurovacieho systému sú dokonale skoordinované a vymieňajú si medzi sebou informácie, za náklade ktorých optimalizujú svoju činnosť. Správne nastavená regulácia garantuje príjemnú tepelnú pohodu v dome aj bez toho, aby do nej bolo nutné často zasahovať.

Izbová regulácia

Jednoduchšia forma regulácie pracuje za pomoci izbového termostatu. Regulátor teploty umiestnený v referenčnej miestnosti sníma teplotu okolia a podľa potreby, v súlade s nastavenými parametrami, spína kotol. Na takýchto regulátoroch je zvyčajne možné nastaviť nielen teplotu, ale aj časový program vykurovania - napr. denný a nočný program, víkendový program a pod. Nevýhodou tohto systému je, že nie je možné navoliť rôzne teploty v jednotlivých miestnostiach podľa ich špecifickej funkcie. Za optimálnu teplotu v obytnej miestnosti sa považuje 20 - 22 °C, v spálni by to malo byť len 16 - 18 °C. V kúpeľni je na dosiahnutie príjemnej pohody potrebných až 24 °C, zatiaľ čo v chodbe celkom postačuje teplota 15 °C. Pritom platí, že v byte každý stupeň teploty nad dvadsať stupňov znamená približne 6 % spotreby energie navyše. Ak teda stiahnete termostat kotla z 24 na 20-21 stupňov, ušetríte bez ďalších výdavkov takmer 20 % nákladov. Pozor si treba dávať aj pri výbere miesta, kam regulátor so senzorom umiestnite. Ak je regulátor v teplej južnej miestnosti, môže sa stať, že napr. severné miestnosti sa dostatočne nevykúria. Lepšie je umiestniť senzor do chladnejšej miestnosti a v ostatných miestnostiach regulovať teplotu za pomoci termostatického ventilu, ktorý je súčasťou radiátora.

Termostatické ventily

Termostatické ventily sa v súčasnosti využívajú zväčša ako doplnok k centrálnej regulácii. Termostatická hlavica obsahuje výplň, ktorá sa so zvyšujúcou teplotou rozťahuje, a tým uzatvára radiátorový ventil. Takýmto spôsobom je možné napr. upraviť výkon nesprávne navrhnutého ra-diátora. Termostatické ventily tiež zohľadňujú dodatočné tepelné zisky a znižujú tepelný výstup radiátora automaticky, keď miestnosť presiahne požadovanú teplotu napr. v dôsledku priameho slnečného žiarenia alebo kvôli teplu z varenia.

Ekvitermická regulácia

Oveľa vyšší komfort aj efektívnosť než priestorová regulácia ponúka ekvitermická regulácia, ktorá využíva ako mernú veličinu vonkajšiu teplotu, a preto reaguje oveľa rýchlejšie. Samozrejme, senzory okrem vonkajšej teploty sledujú aj teplotu v miestnostiach a teplotu vykurovacieho média. Výkon kúrenia sa pritom automaticky prispôsobuje vonkajším teplotám, nastaveným časovým programom a zvolenej ekvitermickej krivke, ktorá zohľadňuje vykurovaciu sústavu a charakteristiku budovy. Aj pri prudkých poklesoch teploty je vďaka tomu zabezpečená prakticky konštantná vnútorná teplota. Ekvitermická regulácia sa zvyčajne rieši ako súčasť vykurovacieho telesa a dnes je už bežnou súčasťou moderných modelov vykurovacích kotlov.

Stanislava Murínová Foto: Protherm

zdroj: Dom a Bývanie 

Páčil sa vám článok?

áno: 223     nie: 263

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby