preskočiť na hlavný obsah

Realizácia a obnova priemyselných budov

brownfield
Výstavba výrobných a priemyselných budov, logistických skladov a centier pravdepodobne bude spolu s dopravnými stavbami patri v najbližších rokoch k najsilnejším zložkám slovenského stavebníctva. Veľký význam pri návrhu priemyselných budov zohráva architektúra a stupňujúce sa požiadavky na kvalitu pracovného prostredia.

V dôsledku rozvoja priemyselnej výstavby postupne vznikajú aj zóny s väčšou koncentráciou firiem. Na rozdiel od minulosti, keď išlo len o náhodné zoskupenia firiem v lokalitách, tak v súčasnosti vstupuje do hry cielená organizácia. Prirodzené zoskupenia nadviazaných firiem vznikajú v rámci dodávateľských štruktúr. Postupne sa rozbieha aj vytváranie priemyselných zón pri mestách.

Rozvoj priemyslu v ostatnom období

Okrem nových halových objektov, kde sa budú montovať automobily, zahusťuje Slovensko a ďalšie členské štáty prichádzajúca dodávateľská štruktúra. Zahraniční investori čoraz viditeľnejšie premiestňujú do nových členských krajín aj výrobu v iných odvetviach. Dokonca budujú nové produkčné kapacity. Príkladom výstavby väčšieho počtu halových objektov je komplex výrobných priemyselných budov so za-meraním na automobilový priemysel v žilinskom regióne.

Prichádzajúci podnikatelia majú na výber ako si vhodné podnikateľské priestory zaobstarajú. Ich požiadavkou je vyrábať a podnikať v stopercentne vyhovujúcich priestoroch. U podnikateľov prevažuje predovšetkým záujem o výstavbu na zelenej lúke. Existujúce priestory a areály sú pre nich dosť riskantné najmä pre nevyhovujúce parametre budov, nejasné majetkové vzťahy, často poznačené prebiehajúcimi konkurzmi a v neposlednom rade pre environmentálne záťaže.

Súčasný stav v oblasti priemyselnej výstavby možno charakterizovať ako obdobie intenzívneho rozvoja, spojené s budovaním nových výrobných kapacít vo forme priemyselných parkov. Výstavba nových výrobných priemyselných budov či logistických skladov a centier napreduje už aj v regiónoch so slabšou infraštruktúrou.

Do popredia sa dostáva budovanie logistických centier, ktorých kapacita u nás nie je dostatočná. Ako príklad sa uvádza výstavba logistického centra v Nemecku. Možno predpokladať, že aj u nás v najbližších rokoch bude napredovať výstavba takýchto komplexov výrobných priemyselných budov. Architekti a jednotlivé projekčné kancelárie budú mať príležitosť realizovať sa. Práve takéto budovy by mali v najbližších rokoch prispieť k tvorbe umelého materiálneho životného prostredia.

Výstavba halových objektov pre skladovacie účely

Rozmach výroby sprevádza aj rozvoj súvisiacich služieb. Prispieva k tomu čoraz hustejšia sieť veľkých nákupných centier, ktoré predovšetkým potrebujú zásobovacie a prekladacie kapacity. V krajinách strednej a východnej Európy sa tak rodí nový segment trhu s nehnuteľnosťami. Práve v týchto krajinách čoraz viditeľnejšie lemujú diaľnice typické hranaté stavby s mnohými vstupmi. Ich rozvoj súvisí nielen so zásobovaním výroby, ale najmä so začlenením týchto krajín do medzinárodných logistických sietí distribúcie a maloobchodu. Názorným príkladom sú skladovacie priestory popri diaľnici od Bratislavy po Nemšovú, kde si ich postavili mnohé obchodné reťazce. Výstavba takýchto halových objektov sa dostáva do popredia i v menej rozvinutých regiónoch.

Príkladom je výstavba väčšieho halového objektu v okolí Prešova, ktorý bude slúžiť pre skladovacie účely. Nosnú konštrukciu spomínaného objektu tvorí železobetónový skelet, na ktorom bude zavesený ľahký obvodový plášť. Často výstavba takýchto objektov trvá len niekoľko mesiacov. Tým sa ponúka možnosť pre podnikateľa v krátkej dobe realizovať svoje plány a podnikateľské aktivity. Aj takéto budovy, ktoré slúžia, resp. budú slúžiť pre skladovacie účely, za niekoľko rokov môžu zmeniť svoju funkciu. Najdôle-žitejším cieľom pri ďalšom rozvoji a výstavbe priemyselných budov bude sledovanie trvalo udržateľného rastu.

Dôležitým prvkom bude schopnosť meniť obsah prevádzky a výroby. Priemyselné budovy sa budú musieť veľmi rýchlo dokázať adaptovať na stále nové požiadavky trhu.

Čoraz väčšie nároky budú kladené na kvalitu výroby. Zanedbané pracovné podmienky budú musieť byť zlepšené na prijateľnú úroveň, resp. na úroveň požadovanú technickými predpismi. So vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa sprísnili požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Popri firmách, ktoré sa venujú developmentu prevažne administratívnych alebo obchodných priestorov alebo bytov, začínajú vyrastať špecialisti na budovanie priemyselných objektov či dokonca priemyselných zón. Rast počtu projektov zvyšuje aj konkurenciu. Podobne je to v oblasti návrhu a realizácie stavebných projektov. Rastúci dopyt po nových výrobných priemyselných budovách dáva možnosť mnohým projekčným kanceláriám aplikovať svoje dlhoročné skúsenosti a schopnosti presadiť sa.

Obnova existujúcich výrobných priemyselných budov

Nezriedka pusté priestory skrachovaných bývalých štátnych podnikov postupne ožívajú. Príkladom je obnova výrobnej priemyselnej budovy pre ľahký priemysel (pozri obr,). Ak podnikateľ hodlá čo najrýchlejšie začať vyrábať, prípadne už má dohodnutý odbyt, snaží sa naštartovať výrobu hneď po príchode do danej lokality.

Podľa požiadaviek nového majiteľa bola postupne naplánovaná obnova pôvodnej plochej strechy, následne výmena okenných konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa expandovaným vypeňovaným polystyrénom a v neposlednom rade farebné riešenie fasády výrobnej priemyselnej budovy. Cieľom naplánovanej obnovy je zabezpečiť tepelnú pohodu pracovníkov pri výrobe elektrotechnických súčiastok, zabezpečiť požadovaný teplotný a vlhkostný stav jednotlivých konštrukcií a samotnej priemyselnej budovy, ako aj nízku potrebu tepla pri systémoch vykurovania a vetrania.

Záver

Nové výrobné priemyselné budovy sa z hľadiska architektúry svojou pestrosťou začínajú približovať nevýrobným budovám. Preto v budúcnosti možno očakávať stúpajúci záujem o kvalitnú architektúru výrobných priemyselných budov, ktorou sa dosiahnu potrebné pracovné podmienky a tým sa stanú plnohodnotnou súčasťou umelého materiálneho životného prostredia. Úlohou architektov a stavebných inžinierov je každopádne navrhovať bezchybné výrobné priemyselné budovy s cieľom vytvoriť dlhodobo kvalitné prostredie. K tomu by mal prispieť taktiež správny návrh stavebných konštrukcií, či už obalových, strešných, stropných, podlahových a pod.

Zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Páčil sa vám článok?

áno: 211     nie: 221

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby