preskočiť na hlavný obsah

"Vlastním fotovoltaickú elektráreň" - Sen či skutočnosť?

/up/images/featured/images/vlastnim_0.jpg

Byť tak majiteľom elektrárne... to by mal človek vystarané na celý život. Sen či skutočnosť? S trochou zveličenia aj áno. Vďaka fotovoltaickým panelom elektráreň môžete mať aj vy...

Fotovoltaika - výroba elektrickej energie zo Slnka začína ozdobovať strechy našich rodinných domov, garáží, dobre orientovaných pozemkov čoraz viac, a tak sen byť majiteľom elektrárne sa niektorým už plní.

V minulom, septembrovom čísle nášho časopisu sme vám predstavili princíp fungovania fotovoltaickej elektrárne a aj dve reálne fungujúce elektrárne na väčších objektoch (školy). Zároveň sme sľúbili, že vám ukážeme realizácie elektrární na rodinných domoch alebo pri rodinných domoch.

Výkupná cena 0,448 €/kWh, ktorá je vďaka nariadeniu vlády garantovaná na 15 rokov, je zaujímavá, a tak sa fotovoltaická elektráreň stáva dobrou investíciou s krátkou dobou návratnosti (cca 10 rokov) preto, lebo výrobcovia fotovoltaických panelov garantujú aj po 25-tich rokoch užívania výkon na úrovni 85 % novoinštalovaných panelov. Z tohto je zrejmé, že produkcia fotovoltaickej elektrárne bude čistým výnosom po dobu dlhšiu ako 60-percentnej reálnej životnosti panelov. Jedinou nevýhodou je značná počiatočná investícia, ktorá má však s počtom realizovaných elektrární a stúpajúcou produkciou panelov klesajúcu tendenciu.

Princíp fungovania

Fotovoltaický systém elektrárne sa skladá z troch hlavných komponentov, fotovoltaických modulov a spojovacích káblov s meraním výkonu meniča. Moduly sú obvykle umiestnené na streche a na prvý pohľad sa veľmi podobajú na solárne kolektory.

Základom panelov sú fotovoltaické články. Fotovoltaický článok je vlastne veľkoplošná polovodičová dióda, ktorá premieňa slnečnú energiu dopadajúcu vo forme žiarenia priamo na elektrickú. Pretekajúci jednosmerný prúd závisí od intenzity slnečného žiarenia, čiže množstva dopadajúcich fotónov (odtiaľ názov fotovoltaický), a veľkosti článkov, ktorých je v paneli umiestnených niekoľko. Napätie v nich býva zvyčajne 12 - 24 V.

Ak chceme dodávať vyrobený jednosmerný prúd do siete rozvodných závodov, jednosmerný elektrický prúd sa musí transformovať na striedavý elektrický prúd pomocou meniča. Úlohou meniča je transformovať jednosmerný prúd vyrábaný v moduloch na striedavý s parametrami siete, do ktorej je elektráreň pripojená. Samotné pripojenie do rozvodnej siete sa deje samostatným káblom s meračom vyrobenej elektrickej energie a prvkami istenia.

Rozvodné závody majú povinnosť pripojiť do siete všetky zariadenia, ktoré vyrábajú elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov. Ako zaujímavosť uvedieme, že existuje už realizácia, ktorá využíva existujúcu prípojku do domu, a tak sa za určitých podmienok môže stať, že rodinný dom využíva vlastnú vyrobenú elektrinu a len prebytok je odosielaný do rozvodnej siete.

"Papierovačky výstavby"

Ako prvé je potrebné na príslušnom rozvodnom závode (ZSE, SSE, VSE) prekonzultovať technické podmienky pripojenia. Patria sem hlavne parametre elektrickej siete, do ktorej sa pripájame. Napätie v každej vetve elektrických rozvodov mierne kolíše (207 - 230 V), preto je potrebné, aby sme ho poznali, lebo tomuto kolísaniu - rozpätiu sa musí prispôbiť menič. Každý nesúlad s parametrami rozvodnej siete vyhodnotí ochrana rozvodnej siete ako poruchu a vašu elektráreň by zablokovala. Prestali by ste vyrábať elektrinu, a tým aj zarábať. Nasledovne sa podáva žiadosť o pripojenie do siete. Prílohou tejto žiadosti býva obvykle aj projekt fotovoltaickej elektrárne.

Správne vyplnenie žiadosti a hlavne dodanie príloh je potrebné podriadiť pokynom rozvodného závodu. Máme informácie, že východoslovenské rozvodné závody majú vypracovaný metodický list, ako postupovať, a tak to "východoslováci majú ľahšie".

Po obdržaní písomného súhlasu nasleduje fáza montáže. Po montáži je potrebná technická kolaudácia, pri ktorej sú prítomní aj pracovníci rozvodného závodu, ktorí overujú kompatibilitu zariadenia so sieťou. Ak sú skúšky (niekedy týždeň, niekedy dva) v poriadku, nasleduje podpísanie zmluvy medzi majiteľom elektrárne a distribučnou spoločnosťou o nákupe elektriny, vyrobenej fotovoltaickou elektrárňou. Nasleduje montáž elektromera vyrobenej elektrickej energie a fotovoltaická elektráreň začne "pre vás zarábať".

Výstavba fotovoltaickej elektrárne

Najdôležitejším krokom pri výstavbe fotovoltaickej elektrárne je posúdenie svetelnej a slnečnej kapacity prostredia, kde plánujeme elektráreň postaviť (pomôžu mapy, pozri obr.) alebo - pri precíznejšej príprave na túto investíciu (hlavne pri veľkých výkonoch) sa oplatí zmerať intenzitu slnečného svitu špeciálnymi prístrojmi a dať ju spracovať počítačom.

Následne sa dimenzuje výkon elektrárne tak, že sa na plochu, ktorá je k dispozícii, rozmiestnia fotovoltaické panely určitého výkonu (W) a ich spočítaním sa dá vypočítať očakávaný výkon fotovoltaickej elektrárne. K tomuto výkonu a parametrom rozvodnej siete sa vyberie vhodný typ meniča, prípojka do siete, ochrana proti bleskom, prepätiu, istenie. Toto sa spracuje do vykonávacieho projektu a po odsúhlasení rozvodným závodom distribútora (spolu so žiadosťou o pripojenie) môžeme pristúpiť k stavebnej realizácii.

Projektová príprava niečo stojí. Cena prvej časti investície do fotovoltaickej elektrárne - projekt, pri elektrárňach do maximálneho výkonu 8 - 12 kW predstavuje čiastku cca 400 - 600 €. Nejde síce o veľkú čiastku, keď si však uvedomíme, že autor projektu vyrieši problém s "úradníkom" rozvodného závodu, určite sú to rozumne investované peniaze. Preto odporúčame objednať si projekt a možno ho aj rozšíriť o niektoré časti tzv. "vykonávacieho projektu", aby boli niektoré detaily remeselníkom montujúcim zariadenie, jednoznačne špecifikované. Predíde sa tým niektorým mechanickým poruchám, lebo si musíme byť vedomí toho faktu, že plocha fotovoltaickej elektrárne stojí na strechách domov a vietor vie narobiť veľa škody.

Samotná realizácia si vyžaduje precíznu prácu, opatrné zaobchádzanie s panelmi a, samozrejme, konečnú revíznu správu, lebo ide o elektrické zariadenie.

Ešte jedna poznámka k pripojovaciemu káblu - všetci ste už počuli o stratách energie na elektrických vedeniach. Preto musí byť pripojovací kábel nadimenzovaný veľmi presne. Ani tenký ani hrubý, aby ste zbytočne nestratili ani 1 W vyrobenej elektrickej energie.

O ekonomike

1 m2 fotovoltaických panelov od kvalitného výrobcu stojí aj s montážou približne 600 € (18 075,60 Sk). Ak zhodnotíme, aké sú možnosti umiestnenia fotovoltaických panelov na šikmej streche domu, tak uvažovať s viac ako 20 m2 pre bežný rodinný dom nie je reálne. Tri strany strechy sú orientované na sever, východ a západ. Tu je doba slnečného svitu obmedzená, a teda neefektívna.

Iná situácia je pri plochej streche. Aj na dome 10 x 10 m vieme v uhle 30 ° umiestniť tri rady panelov, čo bude niečo viac ako 30 m2 fotovoltaickej plochy. Cena inštalácie 20 m2 fotovoltaických panelov bude 12 000 € + 2280 € (DPH) = 14 280 €. Návratnosť investície do fotovoltaickej elektrárne pri ploche 20 m2 fotovoltaických panelov zabezpečí výrobu 2789 kWh elektrickej energie ročne. Pri nákupnej cene 0,448 € za 1 kWh teda dokážeme vyrobiť 1249,47 € (37 642 Sk), čo je cca 11 rokov.

Ekonomiku zhoršuje dopočet DPH. Ak by sme nebrali DPH do úvahy, návratnosť bude cca 9,6 roka. Životnosť panelov je deklarujúca minimálne 25 rokov. Ak si odpočítame 11 rokov vracania investície, zostáva 14 rokov výnosov, čo v absolútnych peniazoch pri súčasných nákupných cenách predstavuje 1249 € x 14 rokov = 17 486 €.

Na záver nám dovoľte jeden pohľad na stavbu rodinného domu a na stavbu fotovoltaickej elektrárne. Určite by každý rodinný dom mal mať fotovoltaickú elektráreň s výkonom 3, 7 -4,4 kW (to je tých 20 m2), veď je to veľmi dobrý mesačný výnos (aj k dôchodku!). Vstupná investícia nie je taká hrozne veľká, cca 15 000 €, dá sa splácať aj hypotékou, len fotovoltaická elektráreň musí byť súčasťou projektu rodinného domu.

Z podkladov firiem Ing. Pavel Kleskeň

zdroj: Dom a Byt

Páčil sa vám článok?

áno: 355     nie: 234

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk
Všetko o: Fotovoltaická elektráreň, Elektráreň
firmy, články, foto

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby