preskočiť na hlavný obsah

QUO VADIS slovenské stavebníctvo

/up/images/featured/images/0-quovadis100.jpg

Pod týmto názvom sa dňa 19. júna 2013 konala v Bratislave konferencia určená podnikateľom a manažérom firiem pôsobiacich na slovenskom stavebnom trhu. Okrem odborných prednášok k predikcii slovenského stavebníctva na roky 2013 až 2015 bola súčasťou konferencie aj panelová diskusia, ktorá ukázala v plnej šírke celú škálu problémov, ktoré trápia stavebných podnikateľov. Najväčším problémom súčasného stavebníctva je nedostatok zákaziek, nízke ceny, ktoré vedú k nekvalite v oblasti projektových prác, ale aj stavebných prác, druhotná platobná neschopnosť, nedodržiavanie zákonov a v mnohých prípadoch aj absencia elementárnej slušnosti, morálky a podnikateľskej etiky.

Konferenciu otvoril štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pán František Palko, ktorý zdôraznil snahu vlády riešiť problémy stavebníctva a vyjadril nádej, že pripravované legislatívne zmeny, ako je nový stavebný zákon, Zákon o verejnom obstarávaní a Zákon o ŠFRB budú krokom nielen k zlepšeniu kvality v stavebníctve, ale aj k podpore stavebníctva a bývania. Účastníci konferencie mu tlmočili v rozprave problémy, s ktorými sa denno-denne stretávajú a ktoré výrazným spôsobom deformujú podnikateľské prostredie, a vyzvali ministerstvo a vládu SR, aby svojimi opatreniami prispeli k vyriešeniu a odstráneniu týchto problémov. Účastníci konferencie tiež tlmočili svoju žiadosť, aby sa štát stal príkladom v dodržiavaní zákonov a zákonných postupov a ako štátni a verejní obstarávatelia neprispievali k druhotnej platobnej neschopnosti firiem tým, že sa nedodržiavajú zákonné lehoty na splatenie faktúry, z ktorých podnikatelia ale musia odvádzať DPH.

Začne stavebníctvo konečne rásť?

V predikcii stavebníctva na najbližšie 2 – 3 roky, ktorú vypracovali a na konferencii prezentovali odborníci z ÚEOS sa uvádza, že už koncom roka 2013 by sa mal spomaliť pokles stavebníctva na -1,2 % a postupne od roku 2014 by malo dôjsť k postupnému rastu stavebníctva na 4,3 %. Najväčší nárast objemu prác sa predpokladá v inžinierskych stavbách. Predikcia bola spracovaná na základe odhadov z pripravovaných projektov, vypísaných tendrov z NDS, a ďalších dostupných a zverejnených informácií, ako sú napr. vydané stavebné povolenia atď. Vyhliadky sú teda pre rok 2014 optimistickejšie. Či sa táto predikcia aj naplní, ukáže až čas.

Pre účastníkov konferencie pripravil organizátor podujatia – Vydavateľstvo EUROSTAV - aj zborník, v ktorom je celá predikcia budúceho vývoja stavebníctva na roky 2014 - 2015 publikovaná aj s komentármi a východiskami, na základe ktorých bola spracovaná.

Podrobnejšie bude celý priebeh konferencie a panelovej diskusie publikovaný v časopise EUROSTAV 7-8/2013, ktorý vyjde v auguste.

Páčil sa vám článok?

áno: 242     nie: 240

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby