preskočiť na hlavný obsah

Prométeov dar v našej záhrade - kozuby, grily

/up/images/featured/images/kozuby_grily_0.png

Už starogrécke báje ospevujú Prométea, ktorý ukradol bohom oheň a daroval ho ľuďom, aby im uľahčil život. Oheň je živel, s ktorým človek nažíva už od najdávnejších vekov. Možno aj kvôli tomuto pradávnemu súžitiu pohľad do plameňov v nás prebúdza zvláštny pocit pokoja, pomáha nám urovnať si myšlienky, nachádzať nové riešenia a nápady. Človek často hľadá príležitosť relaxovať pri ohni. Otázka teda znie: Ako sa dopracovať k záhradnému kozubu alebo grilu?

Zo širokej škály ponúk si každý môže vybrať podľa svojich finančných možností. Pre menej náročných zákazníkov je na trhu dostatok hotových záhradných grilov a kozubov v podobe skladačky s odmontovateľným dymníkom. Zahraniční výrobcovia ponúkajú grily s plynovým ohrevom lávových kameňov, prípadne si možno vybrať z viacerých typov liatinových záhradných grilov, vhodných aj pre menšie priestory. Tí najnáročnejší si dajú kozub či barbecue urobiť na zákazku.

Umiestnenie

Celkovým stvárnením, farbou a rozmermi by mal záhradný kozub ladiť s exteriérom a dopĺňať ho. Preto je dôležité aj jeho umiestnenie. Okrem estetických kritérií na umiestnenie musíme dbať aj na dodržanie prozaickejších kritérií. Napríklad v miestach na svahu obyčajne podvečer fúka chladný vietor, ktorý znepríjemňuje posedenie a kazí zábavu. Vonkajší (terasový) kozub môže byť pristavený k niektorej stene domu. Tiež by však mal byť umiestnený v závetrí.

Záhradný kozub je určený na voľné priestranstvo, pričom treba dodržať bezpečnú vzdialenosť od budov, horľavých materiálov, drevín a porastov. Okrem toho musíme dbať aj na to, aby sme dymom (prípadne hlukom) neobťažovali susedov. Preto volíme radšej odľahlejšie zákutie záhrady. Na zapaľovanie dreveného uhlia nepoužívame nikdy benzín, lieh a podobne, ale iba schválené podpaľovače. Pri používaní pamätáme na to, že kovové časti kozubu môžu byť rozpálené, preto najmä malé deti strážime, aby stále boli v bezpečnej vzdialenosti. Vhodné je tiež myslieť aj na tienenie pred slnkom. Pomôže napríklad pergola alebo hoci iba rozmiestnenie slnečníkov.

V bezprostrednej blízkosti kozubu alebo grilu je vhodné zabezpečiť dostatok čistej vody. Náradie na udržiavanie (i hasenie!) ohňa treba mať vždy poruke a po skončení akcie musíme oheň dôkladne uhasiť. Uhlíky vyhrabeme, prípadne ohnisko polejeme vodou.

Zásady výstavby

Kozub môže byť vymurovaný napevno, postavený zo stavebnicovej zostavy, alebo si môžeme zadovážiť prenosný typ. Ak však nechceme záhradný kozub stavebnicového typu, lebo máme iný názor na jeho dizajn, prípadne nám vzhľadom na funkčnosť nevyhovuje jeho cena, môžeme si dať postaviť zariadenie podľa vlastných predstáv.

Skôr však, než sa začne stavať, musíme si premyslieť vlastnú predstavu. V projekte môže byť zachytená naša vízia o vzhľade kozubu, ale rozmerové parametre musia byť vypočítané presne. Od nich totiž závisí, aby kozub dobre fungoval. V návrhu treba dbať i na to, aby bol zabezpečený prívod vzduchu do spodnej časti ohniska (napríklad vstavaným kanálom, respektíve skrytou rúrou).

Na stavbu kozuba treba vytvoriť dostatočne únosnú spevnenú vodorovnú plochu iba s miernym spádom kvôli odtoku dažďovej vody. Pod kozuby bez základovej dosky dostačuje napríklad dlažba a kozuby so základovou doskou sa dajú postaviť na zhutnené a zrovnané štrkopieskové podložie. Na ploche musí byť dostatok miesta na odkladanie rôznych potrieb (paliva, grilovacieho náradia, potravín, tekutín a kuchynského náradia atď.), ale potrebujeme aj manipulačné plochy na finálnu prípravu jedla.

Základné delenie

V praxi sa ustálilo delenie konštrukcií kozubov na typ európsky a americký. Európsky sa pristavuje ku existujúcemu komínu a americký sa stavia súčasne s integrovaným komínom. Európsky kozub má proti spätnému nárazu chladného vzduchu prieduch v komínovom telese. Americký musí mať expanznú komoru s prahom, ktorá slúži na odrážanie spätného toku ochladeného dymu pri nárazoch vetra.

Rozmery

Na správnu funkciu kozubu majú vplyv jeho základné rozmery. Pri ich určení platia ustálené pravidlá, ktoré treba dodržiavať najmä pri stavbe vnútorných zariadení. Záhradné kozuby, vzhľadom na to, že sú vo vonkajšom, t. j. stále prevetrávanom prostredí, nevyžadujú až natoľko ich striktné dodržiavanie.

Neuškodí však, keď tieto pravidlá vezmeme do úvahy aj pri projektovaní záhradného kozuba. Predovšetkým je vhodné ich akceptovať, ak si chceme postaviť vonkajší terasový kozub, ktorého dym by mohol poškodzovať steny domu. Ak pristavujeme kozub bezprostredne k stene domu, je vhodné ho napojiť na stenový komín. Predídeme tak znečisteniu steny spalinami a dymom.

Vzťahy medzi rozmermi

Na spaľovanie bez dymenia a zároveň v dostatočnej intenzite má podstatný vplyv najmä pomer rozmerov spaľovacej komory, sopúcha respektíve dymovej komory, prierezu komína a jeho výšky. Niektoré odborné pramene berú do úvahy najmä pomer medzi šírkou spaľovacej komory a prierezom komína, iné aj jeho výšku, prípadne ďalšie veličiny.

Tabuľka vzťahu rozmerov šírky spaľovacej komory a prierezu komína (viď obrázky)

Použitie nomogramu

Rozmery jednotlivých dôležitých častí kozubu sa dajú vypočítať aj jednoduchším spôsobom, ak použijeme nomogram Ing. Oldřicha Sochůrka, Phd. Nomogram vyhovuje pre oba typy - americký aj európsky kozub.

Ako východisko môže poslúžiť jeden z rozmerov, ktorý si zvolíme (napríklad veľkosť ohniska), alebo ho máme daný - prierez a výška komína.

Ak si zvolíme napríklad spaľovaciu komoru so šírkou A = 50 cm a výškou 44 cm, z nomogramu odčítame optimálne hodnoty pre:

- čelný prierez spaľovacej komory (A x B = 2200 cm2)
- hĺbku spaľovacej komory C = 32 cm
- šírku zadnej strany spaľovacej komory D = 28 cm
- šírku prahu dymovej komory L = 12 cm
- výšku rovnej časti spaľovacej komory E = 15 cm
(časť 3)
- prierez komína pri výške H:
-do 4 m F = 620 cm2
- do 8 m F = 320 cm2
- do 12 m F = 220 cm2
(Komínový prieduch menší ako F = 220 cm2 (15 x 15 cm) naše normy nepripúšťajú.)

Materiál

Záhradné alebo terasové kozuby najčastejšie staviame z prírodných materiálov. Základným stavebným materiálom sú kamene - vápence, ktoré veľmi dobre odolávajú poveternostným podmienkam, pieskovce, mramor alebo žula. Rovnako však musí počasiu odolávať aj spojovací (murovací) materiál a kozub má byť postavený kvalitnou technológiou. Dôležitá je najmä precízna finalizácia - napríklad škárovanie, ktoré má byť urobené naozaj dôkladne.

Materiál na stavbu ohniska musí byť ohňovzdorný (šamotové tehly a šamotová malta) a navyše i vodovzdorný, pretože po celý rok musí odolávať vonkajším podmienkam. V praxi sa osvedčilo chrániť ohnisko v čase, keď sa nevyužíva, vhodným krytom. Viaceré firmy ponúkajú celoročné i sezónne ochranné plachty na grily a barbecue.

Grilujeme v záhrade

Zlatým klincom každej poriadnej záhradnej párty je opekačka a grilovanie. Úprava mäsa na grile patrí medzi najstaršie spôsoby prípravy jedla. Ľudia veľmi rýchlo prišli na to, že mäso sa nemá pri pečení iba opaľovať priamym ohňom, ale dôkladne prepražiť nad žeravou pahrebou - teda ugrilovať.

Grilovať môžeme na ohnisku i v kozube, ale najlepšie a najkvalitnejšie grilovanie je pri použití zariadenia, ktoré je na tento účel vymyslené - grilu. Jeho vhodnou náhradou je ohnisko. Na štýlovú gril-párty potrebujeme vhodný murovaný záhradný gril, ktorý sa "vznešenejšie" nazýva aj barbecue. Konštrukčne je to vlastne záhradný kozub bez lapača spalín a komína.

Pri stavbe záhradného grilu platia rovnaké požiadavky ako pri stavbe kozuba. Materiál musí vhodne korešpondovať s okolitým priestorom a dobre odolávať poveternostným podmienkam. Základy grilu musia byť dostatočne pevné. V bezprostrednom okolí vytvoríme pevnú odvodnenú plochu, aby sme sa pri opekaní nebrodili v blate, a nesmieme zabudnúť ani na dostatočné manipulačné a odkladacie plochy.

Mobilné grily

Ak nemáme stabilné "barbecue" ohnisko, môžeme použiť montovaný prenosný gril, ktorých je na trhu veľké množstvo. Do jeho ohniskovej nádoby vložíme drevené uhlie, podpálime ho pomocou papiera a triesok alebo podpaľovača, počkáme, kým sa vytvorí žeravá pahreba a môžeme grilovať.

Montáž

Malý kempový gril pred grilovaním upravíme do prevádzkovej polohy veľmi jednoducho: Nožičky namontované na spodnej časti grilu mierne zboku povytiahneme a vyklopíme. Do drážok nasunieme popolník a gril postavíme.

Okrúhly gril sa montuje tak, že nožičky sa nasunú do drážok na boku ohniskovej nádoby a zaistia skrutkami s krídlovými maticami. Na zadnú časť ohniska nasunieme kryciu plochu s výrezmi, ktoré slúžia na umiestnenie ražňa alebo roštu.

Príprava liatinového grilu je trošku komplikovanejšia: Pomocou hviezdicových skrutiek sa na vaňu ohniska namontujú kĺbové závesy. Do nich sa nasunú nohy, ktoré fixujú skrutky. Bočné časti sa vyklopia smerom nahor a zaistia skrutkami. Do výstupkov na bočných dielcoch nasunieme zadnú odrazovú plochu, ktorá slúži aj ako tácka na zachytávanie tuku (napríklad pri pečení na ražni, keď je gril pootočený na bočný žiar). Grilovací rošt (rovnako ako ražeň) sa dá nasadiť nad pahrebu do potrebnej výšky.

Dobré rady

- Grilujeme vždy na otvorenom nezastrešenom mieste, kde nehrozí riziko požiaru.
- Na podpálenie dreveného uhlia používame vhodný podpaľovač, ktorý horí stálym plameňom bez dymu a zápachu. Podpaľovače si môžeme kúpiť tekuté aj pevné. Nikdy nepoužívame benzín, lieh, petrolej a podobne.
- Grilujeme zásadne nad žeravou pahrebou. Nikdy nie nad ohňom!
- Pred grilovaním potrieme grilovací rošt olejom, aby sme zabránili prichytávaniu pokrmu.
- Keď z pahreby vyšľahnú plamene (obvykle z nakvapkanej masti), najlepšie ich utlmíme vodou rozptýlenou balónovým rozprašovačom. Ak ho nemáme, nahradíme ho plastovou fľašou, ktorej do zátky vyvŕtame niekoľko otvorov.
- Ak naopak, potrebujeme pahrebu viac rozpáliť, musíme zvýšiť prívod vzduchu. Urobíme to tak, že do nej fúkame - ústami, fénom, vysávačom (umožňujú to iba staršie typy), fukárom, ventilátorom alebo vejárom, ktorý si zhotovíme z papiera či spletením niekoľkých vetvičiek.

Čisté palivo - čistý oheň

Oheň na grilovanie a relax si nezamieňame so smetníkom, preto v ohnisku nespaľujeme domový odpad, i keď je horľavý. Domové zvyšky väčšinou horia zle, dymia a nepríjemne páchnu. Navyše niektoré horľavé hmoty - najmä umelohmotné obalové látky alebo nábytkové drevotrieskové dosky - pri horení uvoľňujú rôzne zdraviu škodlivé, karcinogénne a toxické splodiny, či dokonca aj život ohrozujúce dioxíny.

Recepty

Grilovaný plnený list

Na plnenie si môžeme vybrať napríklad kapustné či viničové listy. Rovnako dobre nám však poslúži aj chrenový alebo dokonca lopúchový list. Listy pred naplnením blanšírujeme vo vriacej vode, aby zmäkli. Mleté mäso s príchuťami (soľ, koreniny, vajce alebo horčica) nahrubo rozotrieme (2 až 4 cm) na polovicu listu. Na bokoch si ponecháme 3 až 5 cm. Ak máme iba malé listy, poukladáme ich cez seba, aby sme dosiahli potrebnú veľkosť. Na stred môžeme poukladať zeleninu (papriku, rajčiny, uhorky), uvarené vajcia alebo klobásu, ale nie je to podmienka. Listy postupne zavinieme do bochníka s priemerom 7 až 15 cm, pričom dbáme na to, aby sme dôkladne uzavreli aj boky. Bochník obalíme alobalom a 15 až 30 minút (podľa jeho hrúbky) grilujeme zo všetkých strán. Nakoniec alobal otvoríme a bochník dogrilujeme (3 až 5 minút).

Grilovaný špíz

Pripravíme si špízovú ihlicu alebo zaostrenú špajľu a na ňu striedavo napichujeme suroviny pokrájané na kúsky veľké približne 2,5 x 2,5 cm. Napichovať možno prakticky všetko, čo je jedlé: mäso (chudé aj prerastené), slaninu, salámu, cibuľu, zemiaky, papriku, paradajku (tvrdú), ale aj rôzne tvrdšie domáce či exotické ovocie (jablká, hrušky, broskyne, mango, ananás, kiwi a podobne). Pri napichovaní sa snažíme dodržiavať jednoduchú zásadu, aby susedili mastné (olejnaté) kúsky so suchými (savými), a aby neboli vedľa seba suroviny s výraznou arómou. Napríklad slanina, cibuľa, chudé mäso, avokádo, slanina, chudé mäso, jablko, zemiak, paprika, saláma, huba, prerastené mäso, zemiak atď. Pripravený špíz položíme na mriežku rozpáleného grilu a opekáme nad pahrebou 12 až 15 minút. Keď sú kúsky mäsa hrubšie alebo je pahreba málo rozpálená, opekanie predĺžime.

Ak do špízovej zostavy zaradíme syr alebo inú surovinu, ktorá sa teplom roztápa, podložíme pod ňu alobal.

Kebab, kevapčata a čevabčiči

Potrebujeme najemno zomleté bravčové mäso (0,5 kg), mletú sladkú papriku (2 až 3 lyžičky), mleté korenie (0,5 lyžičky), soľ, nadrobno nakrájanú osmaženú cibuľu, 2 strúčiky roztretého cesnaku, prípadne hladkú múku (1 lyžicu), posekanú čerstvú petržlenovú vňať alebo iné koreniny (provensálske korenie, bazalku, tymián a podobne). Koreníme radšej menej ako viac, aby vynikla chuť mäsa. Všetky ingrediencie dôkladne zmiešame, namočenou rukou vytvarujeme menšie bochníčky alebo valčeky (asi 3,5 až 5 cm hrubé). Grilujeme 10 až 15 minút po oboch stranách. Podávame s chlebom, horčicou a pokrájanou cibuľkou alebo so zemiakmi a zeleninovou prílohou.

Grilované zapekačky, párky, klobásy, špekáčky

Klobásy na grilovanie - tzv. zapekačky (sú tenšie, neúdené alebo iba jemne zaúdené) alebo v zahraničí obľúbené biele klobásy môžeme pred grilovaním stočiť do tvaru slimáka a zopnúť ihlou.

Špekáčky, párky aj klobásy musíme pred grilovaním dôkladne popichať alebo opatrne ponakrajovať. Grilujeme dovtedy, kým nie sú okraje rezov tmavohnedé. Príloha: chlieb, horčica, chren, nakladané feferóny alebo uhorky.

Kukurica pečená v pahrebe

Kukuričné šúľky aj s listeňmi vložíme do pahreby (na grile do rozpáleného dreveného uhlia), prihrnieme žeravými uhlíkmi a asi 30 minút necháme piecť.

Niekoľkými drobnými fintami môžeme proces vylepšiť.

Listene šúľka rozhrnieme a nalejeme doň 2 - 3 centilitre osolenej vody. Po rozhrnutí listeňov môžeme kukuricu natrieť olejom, maslom, masťou, posypať rôznymi koreninami a pod. Napokon šúľok opätovne zabalíme do listeňov a vložíme do pahreby. Šúľky bez listeňov môžeme zabaliť do alobalu (2 až 3 vrstvy) a vtedy ich pečieme asi o 5 minút kratšie.

Pácované grilované mäso

Vynikajúco chutia mäsá alebo ryby, ktoré pred úpravou naložíme do marinády a necháme odstáť 24 hodín v chladničke. Ak nemáme toľko času alebo nemáme poruke chladničku, naložíme do marinády mäso aspoň na 15 až 20 minút (kuracie stehná a prsia na 45 min).

Marináda

Vynikajúcu grilovaciu marinádu pripravíme z jedlého oleja (1 lyžica), plnotučnej horčice (1 lyžica), worčestrovej omáčky (1 lyžica), sójovej omáčky (1 lyžica), grilovacieho korenia (1 čajová lyžička), roztlačeného cesnaku (2 strúčiky), soli a vajec (2 vaječné žĺtky).

Grilované steaky a cigánska

Hovädzie steaky zľahka naklepeme, pokoreníme (nesolíme!) a opečieme po oboch stranách dohnedava. Niekto má rád steaky prepečené, niekto krvavé, iný obľubuje tenučké (1 až 0,5 cm) a ďalší zasa veľké ako tanier a hrubé aspoň 3 cm. "Proti gustu žiadny dišputát". Najlepšie bude, ak sa každého spýtame vopred, aká je jeho predstava ideálneho grilovaného steaku.

Cigánsku pečienku robíme z prerasteného bravčového mäsa, hrubého asi 1 cm. Pokoreníme ho, posolíme a pečieme po oboch stranách dovedna asi 10 minút. K mäsu podávame chlieb, horčicu, chren, nakladané uhorky a feferóny.

Dušan Brindza
Snímky: Dušan Brindza, ClasikTherm - kozuby, IKEA, Kovo, NormaN, Novera, Prespor, Saxum Camin, Silak a archív redakcie

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 245     nie: 329

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby