preskočiť na hlavný obsah

Prírodné materiály v nízkoenergetickej výstavbe

/up/images/featured/images/0-prirodmater.jpg

V súčasnosti sa do popredia dostáva predovšetkým spotreba energií, a preto v posledných rokoch prudko narastá výstavba nízkoenergetických a pasívnych domov. Tento trend je v záujme celej spoločnosti a práve výstavba rodinných domov z prírodných materiálov naň čoraz viac reaguje.

Dotačný program Zelená úsporám, ktorý schválili v ČR, zahrňuje celú škálu podpôr: na zateplenie, použitie úsporných a ekologických kotlov, tepelných čerpadiel, solárnych kolektorov až po podporu výstavby pasívnych domov. Avšak nízkoenergetická výstavba spotrebuje veľký objem izolácií, ktorých výroba znamená okrem iného aj spotrebu energie. A práve tu sa ponúka možnosť využitia prírodných materiálov, ktoré sú pri spracovaní energeticky nenáročné, a tým aj cenovo výhodné. Jednoznačne najvýhodnejšie je použitie minimálne upravovaného materiálu – t. j. priamo slameného balíka, na druhej strane však priemyselná úprava prírodných materiálov zaručí ich rovnomernú kvalitu a dostupnosť.

Najviac používanými materiálmi v „prírodnej“ výstavbe sú slama a hlina. Sú to síce veľmi lacné materiály, no podľa spôsobu ich použitia môže prudko narásť prácnosť na stavbe. Niekoľko rozdielnych konštrukčných riešení si ukážeme na príkladoch stavieb, ktoré sa v súčasnej dobe dokončujú.

Obytný ateliér v Ostrove u Macochy

Dom – obytný ateliér je navrhnutý v tvare jednoduchého prízemného bungalovu, ktorý tvorí jeden veľký obytný priestor. Tento priestor je otvorený do nízkej galérie, na ktorej je vyriešené spanie, skladové priestory a sú tam umiestnené aj technológie.

Navrhnutá konštrukcia

Nosná konštrukcia je zhotovená vo forme ľahkej stavby z fošní a hranolov s vonkajším zaverovaním stien šikmým dreveným debnením. Strop je z fošní, ktoré majú podporu v mieste galérie. Nosné fošne nesú pomocné krokvy strechy. Stavba je založená na klasickej základovej doske s pásovými základmi.

Technológie

Dom je riešený v pasívnom štandarde. Použité okná s trojsklom sú konkrétne určené pre pasívne domy. Časť okien má bezrámové zasklenie. Z aktívnych prvkov je v objekte malá rekuperačná vetracia jednotka. Čistý rekuperovaný vzduch sa privádza priamo z jednotky do obytného priestoru, odpadajú tak akékoľvek rozvody vzduchotechniky.

Na prikurovanie sa využívajú olejové radiátory. Kozub zatiaľ zrealizovaný nie je, existuje iba montážny otvor pre jeho prípadné dodatočné osadenie. Nie sú navrhnuté ani solárne kolektory na ohrev vody, ale je použité lacnejšie riešenie s výmenníkom na zachytávanie tepla z odpadovej vody zo sprchy s účinnosťou 40 %. Na streche vonkajšieho prístrešku budú umiestnené fotovoltaické kolektory.

Izolácie stien

Slamené balíky ako izolácie sú v objekte použité dvoma spôsobmi. V určitej časti stien sú balíky umiestnené v dutinách konštrukcie medzi väzníkmi z fošní. Väzníky sú zbíjané z dvoch fošní spojených zvlakmi z dosiek OSB. Opláštené sú doskou OSB a z vonkajšej strany šikmým debnením. Polovica stien je riešená iba z fošní so šikmým debnením a balíky sú prichytené k tejto konštrukcii z vnútornej strany prostredníctvom drevených tŕňov. Na balíkoch je potom priamo nanesená hlinená omietka.

Ekológia prevádzky

V objekte je vyriešené ekologické hospodárenie s vodou. WC je vyriešené ako kompostovací separačný záchod. Dažďová voda zo strechy a „šedá“ odpadová voda sa po prečistení dopravuje do záhradného jazierka. Voda z jazierka sa bude používať na zavlažovanie záhrady. Strecha je zhotovená ako vegetačná s extenzívnou zeleňou.

Rodinný dom v Habrovanoch

Dvojpodlažná drevostavba s miernou sedlovou strechou naväzuje na existujúci dom z hlinených tehál, od ktorého bude oddelená krčkom. Fasáda bude mať hlinenú omietku, chránenú proti poveternosti a na časti fasády bude drevený obklad.

Konštrukčné riešenie

Obvodová stena je z nosníkov z dvoch fošní, spojených pásikom dosky OSB. Vnútorný obklad je zo sadrokartónu na rošte kvôli vytvoreniu inštalačnej medzery. Ako krokvy sú použité škatuľové nosníky zhotovené z fošní obojstranne opláštených doskou OSB a s vnútornou izoláciou v dutine. Strop nad prízemím je tiež z fošní. Stavba je založená na betónových pätkách a pod objektom je otvorený priestor.

Technologické vybavenie

Objekt dosahuje pasívny štandard, čo sa týka izolácií. Okná s izolovanými rámami majú zasklenie z trojskla. Veľmi dôsledne sú vyriešené detaily možných tepelných mostov. V objekte je navrhnutá vetracia rekuperačná jednotka s veľkým akumulačným zásobníkom a s možnosťou dokurovania kozubom. Jednotka zaisťuje vetranie i vykurovanie objektu teplým vzduchom. Na predhriatie vzduchu sa používa zemný kolektor.

Riešenie izolácií

Z vnútornej strany je celý priestor obložený doskami OSB, ktoré majú spoje prelepené vzduchotesnými páskami. Na nosné fošne sú z vonkajšej strany páskami priviazané balíky slamy. Balíky začínajú až za trámami, medzera medzi trámami je vyfúkaná izoláciou z celulózy. Zámerom tohoto riešenia je zvýšiť izolačnú schopnosť steny (balíky majú hrúbku 35 cm) a eliminovať prípadnú nekvalitu jednotlivých balíkov. Balíky sú z vonkajšej strany omietnuté omietkou v kombinácii s dreveným obkladom. Ide o skladbu steny, ktorá je pomerne vysoko prácna. V podlahe a krove je použitá fúkaná izolácia z celulózy.

Ekologické využitie vody

Dažďová voda zo strechy je po prečistení zachytávaná do záhradného jazierka. Odtiaľ sa bude využívať na závlahu.

Výhody a nevýhody

Používanie prírodných ekologických materiálov má narastajúcu tendenciu. Z uvedených príkladov vidno, že veľmi obľúbenou sa stáva najmä slama. Na stavbu objektu v bežnom izolačnom štandarde je tento materiál úplne vyhovujúci.

Slama je vhodná aj pre nízkoenergetické domy, veľmi obtiažne sa ale dosahuje štandard pasívneho domu. Slamená izolácia má horšie izolačné vlastnosti, a preto je v tomto prípade nutné zvyšovať hrúbku stien. Tým sa zhoršuje pomer hrúbky stien k úžitkovej pôdorysnej ploche a hlboké ostenie znižuje solárne zisky. Nerovnorodá kvalita balíkov zvyšuje riziko tepelných mostov a ich odstránenie vyžaduje veľkú dôslednosť pri výstavbe. Zaistenie vzduchotesnosti slamenej stavby je veľmi ťažko realizovateľné.

Radosť z výstavby

Slamené domy sú obvykle stavané svojpomocne a pri ich stavbe sa veľmi často schádzajú priaznivci ekologických materiálov. Stavba domu zo slamy sa tak stáva spoločenskou záležitosťou. Tento sociálny rozmer je jedinečný a výstavba takéhoto domu je potom radosťou.

Ing. arch. Mojmír Hudec
Ateliér ELAM, Pekařská 6, 602 00 Brno tel. 543 234 510

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 300     nie: 239

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby