preskočiť na hlavný obsah

Premena vojenského brownfieldu Nový Klimentov

/up/images/featured/images/premena_vojenskeho_ brownfieldu_0.png
Od 50. rokov minulého storočia až do roku 2004 pôsobil v obci Velká Hleďsebe, v miestnej časti Klimentov, motostrelecký, tankový a protilietadlový raketový pluk ČSĽA. Na ploche viac ako 61 ha žilo asi 2 500 vojakov. Do roku 2020 má na mieste tohto bývalého vojenského areálu vzniknúť satelitné mestečko, v ktorom by mohlo žiť až 5 000 obyvateľov. Celý komplex v sebe zahŕňa viac ako 500 bytov, 173 rodinných domov, priemyselnú a rekreačnú zónu ale i zdravotné a vzdelávacie stredisko, ktoré budú využívať nielen seniori. Čo je tiež zaujímavé -viac ako polovica pôvodnej zástavby bude zachovaná a renovovaná.

Premena bývalých kasární, ako opusteného brownfieldu v obci Velká Hleďsebe je neopakovateľnou výzvou a súčasne krokom na nepreskúmanú zem. Hlavným problémom týchto kasární bolo hľadanie možného využitia, tak aby nosná funkcia nekonkurovala okolitým lokalitám v priemysle alebo kúpeľníctve a súčasne bola dostatočne atraktívna pre obec, školstvo, vedu a výskum.

Projekt Mister a PPP

Výsledkom vhodného prepojenia zámerov v oblasti revitalizácie brownfields s aktuálnymi potrebami obce Velká Hleďsebe bola rozvojová štúdia bývalého vojenského areálu Klimentov.

V súvislosti s ním bola územná štúdia schválená a spracovaná v rámci projektu MISTER (Military and Industrial Sites Reuse) a programu CADSES, ktorá je súčasťou iniciatívy Európskej komisie pre medziregionálnu spoluprácu INTERREG IIIB. Tá je aj príkladom spolupráce verejného a súkromného sektora (PPP projekty). Partnermi projektu MISTER je obec Velká Hleďsebe a spoločnosť GOLFER s. r. o. Obec schválila založenie účelovej akciovej spoločnosti so vstupom svojho nehnuteľného majetku, je zároveň developerom projektu. Riadením spoločnosti poverila odborníkov z celej škály rozsahu problematiky projektu. Obec bude doporučovať ďalšie postupy využitia areálu.

Charakteristika pôvodného územia

Na vlastnom charaktere územia je dosiaľ viditeľná urbanistická koncepcia, ktorá sa rozvíjala okolo základnej osi vedenej od JV na SZ. Pozdĺž nej sú sústredené hlavné 3 až 4-podlažné objekty, slúžiace pôvodne pre ubytovanie posádky, so sedlovou strechou v pôdoryse písmena U. Pred hlavným vstupom a vjazdom sa nachádzajú ubytovacie objekty vyhotovené panelovým systémom z 80. rokov minulého storočia so spoločenskou prízemnou častou. Pozdĺž osi západným smerom pokračuje nízkopodlažná zástavba. V centre územia sa nachádza polouzavretý dvor - bývalá zhromažďovania plocha obklopená 4-podlažným ubytovacím objektom s plochou strechou. Na východnom okraji sú situované objekty jedálne a centrálnej kotolne. Okrajové plochy zaberajú garáže, prístrešky a skladovacie priestory V SZ cípe sa nachádzajú sklady halové objekty garáže a čerpacie stanice.

Urbanistická štúdia koncepcie

Návrh využíva v základnej urbanistickej koncepcii čo najviac existujúce budovy a počíta s ich revitalizáciou. Jeho otvorenosť vo funkčnej skladbe (školstvo, bývanie, zdravotníctvo, ubytovanie, sociálna starostlivosť, šport a služby) poskytne možnosť interakcie medzi jednotlivými vekovými, apsidálnymi i profesnými skupinami. Zvolené formy bývania sú rozmanité. Od bytov so zdravotnou obsluhou, cez sociálne typy bývania v rekonštruovaných objektoch, izolované i radové domy, bytové domy s obchodným parterom až po rezidenčné bývanie.

Špeciálnym typom sú tzv. hniezda rodinných dvojdomov s možnosťou úpravy kapacity od rodinného domu až po 6 samostatných bytových jednotiek, podľa požiadaviek klientov. Vytvorenie „hniezd“ je príkladom sociálnej zásady návrhu areálu, ktorý je jasne priestorovo definovaný a odlíšený od verejného priestoru. Vnútri skupiny je poloverejná plocha pre každodenný susedský kontakt, súkromné, neverejné objekty bývania s orientáciou kuchyne a obývacích izieb do skupiny a orientáciou spální mimo nich. Postavených má byť 173 rodinných domov, 560 bytov v bytových domoch, vzniknú tiež obchodné plochy, podnikateľský dvor a do školských lavíc a prednáškových sál by malo zasadnúť 1 350 žiakov a študentov.

Funkčné členenie

Lokalita je rozdelená na 3 hlavné funkčné celky. Severný celok je vhodný pre priemyselnú výrobu a sklady, prostredný pre vybudovanie ústredného priestoru administratívneho centra, prípadne novej radnice a pre služby. Južná časť, priliehajúca k obci, je určená pre bývanie, služby, občiansku vybavenosť, školstvo, vedu a výskum.

Z hľadiska občianskej vybavenosti bude územie premenené na novú štvrť s kapacitou optimálne 3 000 obyvateľov a max. 5 000, pre ktorých bude potrebné vytvoriť ponuku služieb v dochádzkovej vzdialenosti. Zakomponujú sa sem i také projektové zámery obce, ktoré vznikli vďaka miestnemu prieskumu, ako napr. materské centrum, detské ihrisko, knihovňa, kino, prednášková miestnosť, supermarket a pod. Súčasťou ubytovacej kapacity bude aj prechodné alebo stále bývanie pre seniorov, v seniorskej dedinke, s kapacitou asi 600 lôžok. Pre nich bude určené aj komunitné centrum, stravovacie zariadenia, zdravotnícke služby či špecializované pracoviská.

Harmonogram realizácie

Príprava projektu začala už v lete 2006. Začiatkom tohto roku bola spracovaná územná štúdia a na základe jej poznatkov bol prejednaný územný plán obce, ktorý slúžil ako podklad pre územné a stavebné konanie. V septembri tohto roku sa začala realizácia stavby rozdelenej na 8 etáp, zahŕňajúcich v sebe 30 investičných celkov. Prvé 2 etapy sú zahájené v 1. fáze, nasledovať bude etapa č. 5. Ďalej bude pokračovať etapa č. 3, 4 a 8. Etapa č. 6 a 7 je plánovaná ako investičná rezerva. Posledná etapa a záverečné vyhodnotenie celej akcie je stanovené na rok 2020.

Názov: Nový Klimentov
Lokalita: I Bývalý vojenský areál v obci Velká Hleďsebe, I miestna časť Klimentov, Mariánske Lázně, Česká republika
Architekti: Ing. arch. Miroslav Míka
Hlavný projektant: GOLFER, s. r. o.
Developer: Klimentovská a. s.
Stavebné náklady: 14,6 mild. Kč
Lehota výstavby: 2009 - 2021


V spolupráci s architektom Ing. arch. Miroslavom Míkom (CZ) a Ing. arch. Miroslavom Marynčákom
pripravila Blanka Golejová
Vizualizácie: MARKANT
Foto: MARKANT

Použitá literatúra:
www.klimentovska.as,
www.golfer.eu,
www.mister-cadses.org,
www.enviweb.cz,
www.ctk.cz,
www.lepebydlet.cz
a Development News 3/2008


zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať


Páčil sa vám článok?

áno: 337     nie: 316

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby