preskočiť na hlavný obsah

Prečo je dôležitá vzduchotesnosť budovy

/up/images/featured/images/0-vzduchotesnost.jpg

Popri kvalitne prevedenej tepelnej izolácii je veľmi dôležitýmfaktorom, ktorý ovplyvňuje tepelnoizolačné vlastnosti budovy aj vzduchotesnosť obvodového plášťa, ktorá by mala zabraňovať nekontrolovanej výmene vzduchu cez škáry a netesnosti.

Pri podtlaku vo vnútri budovy (napr. pri silnom vetre) preniká do vnútra studený vzduch. Pri pretlaku (napr. v zime, keď je vo vnútri oveľa teplejšie ako vonku) cez škáry uniká teplý vzduch von z budovy. Vysoká vzduchotesnosť obvodového plášťa budove ušetrí energiu na vykurovanie počas zimy a na klimatizovanie počas leta. Vyžadovaná miera vzduchotesnosti je zároveň stanovená normami EN 13829 a DIN 4108 -7, ktorých úlohou je optimalizovat' energetickú spotrebu budov a zabezpečiť ich ekologickú prevádzku. Vzduchotesnosť musia vykazovať všetky časti obvodového plášťa - steny, okná, dvere, základová doska a najmä strecha.

Intenzita výmeny vzduchu v budove teda priamo ovplyvňuje množstvo energie potrebnej na vykúrenie alebo klimatizovanie vnútorného priestoru. Normou požadovaná hodnota n50=0,6 h-1 pri pasívnych budovách je podstatná na dosiahnutie minimálnej energetickej spotreby budovy - 15kWh/m2, ktorú je možné pokryť za pomoci rekuperačného vetrania (so spätným získavaním tepla) a tepelného čerpadla, prípadne slnečného kolektor a pod. Teda, aby v budove nebolo potrebné riešiť klasický vykurovací systém.

Aj pri bežných budovách s prirodzeným vetraním je možné dobrým utesnením dosiahnuť výrazné úspory. Treba však podotknúť, že pri vysokej hodnote vzduchotesnosti budovy je dôležité zabezpečiť dostatočné vetranie budovy, pretože určitý objem výmeny vzduchu je nutný z hygienických dôvodov. Jeden človek potrebuje v priemere 30 l vzduchu za hodinu. To znamená, že budova, ktorá dosahuje parametre nízkoenergetickej alebo pasívnej budovy, musí mať riešené nútené vetranie.

Správne použitie izolačných fólií

Pri masívnych stavbách sú dostatočné hodnoty vzduchotesnosti zabezpečené samotným murivom a omietkou, pričom najkritickejším miestom je zvyčajne strešná konštrukcia. Skúsenosti ukazujú, že až 90 % problémov so vzduchotesnosťou sa vyskytuje práve v strešných konštrukciách. Funkciu vzduchotesnej zábrany v tomto prípade na seba preberajú kvalitné izolačné fólie.

Pri ľahkých montovaných stavbách sú fóliové parozábrany, ako aj ochrana proti vetru súčasťou stien. Kvalitne prevedená parozá- brana z vnútornej strany budovy dokáže zabezpečiť úsporu energie. Pokiaľ je pri izo lácii strechy použitá reflexná fólia s tzv. tepelným zrkadlom, budova ušetrí ďalších 10 % energie.

Izolácie zabezpečujúce neprievzdušnosť budovy zohrávajú dôležitú úlohu aj pri ochrane tepelnej izolácie pred prienikom vodných pár, ktoré by pri styku s chladnou konštrukciou mohli kondenzovať a znehodnotiť tepelnú izoláciu

Dôležitou podmienkou funkčnosti izolácie je preto dokonale vzduchotesné prevedenie izolácie s použitím lepiacich pások alebo izolačného tmelu vo všetkých stykoch. Fólie nesmú byť poškodené neodborným či nedbalým zásahom remeselníkov, napr. pri inštaláciách sadrokartónových podhľadov alebo elektrických rozvodov. Okrem úniku teplého vzduchu takéto netesnosti umožňujú aj prechod vodných pár, ktoré pri kontakte s chladnou konštrukciou  kondenzujú. Dôsledkom je navlhnutie tepelnej izolácie, ktorá už neplní svoju funkciu a následne aj vznik plesní. Nutná oprava potom vyžaduje značnú finančnú položku.

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou DORKEN Slovensko Foto: DORKEN Slovensko 

zdroj: Dom a Bývanie

Páčil sa vám článok?

áno: 261     nie: 236

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby